Tài liệu về : “Lớp bò sát - Reptilia

Lớp sát - Reptilia

Lớp bò sát - Reptilia
... HươngChương V: LỚP BÒ SÁT ( REPTILIA) A_ Đặc điểm chung sát: - sát là động vật có xương sống ở cạn chính thức đầu tiên,chúng không còn những đặc điểm của tổ tiên ở dưới nước .- Là động vật ... để phù hợp với nhiệt độ của môi trường) - Có màng ối .- sát sống trên cạn, hoàn toàn không lệ thuộc vào môi trường nước .- Tuy nhiên, có một số loài sát có hiện tượng thích nghi thứ sinh ở ... màu nâu sẫm .- Đuôi rất dài,gấp hơn 2 lần chiều dài thân .- Các phần cơ thể được phân biệt rõ ràng: 1 _ Đầu: - Hình tam giác thuôn dài .- Có nhiều tấm vảy lớn đối xứng ghép sát nhau .- Cử động được...
 • 25
 • 391
 • 3

Lớp sát (Reptilia) pdf

Lớp Bò sát (Reptilia) pdf
... ộ ớ ố ượSách đ VN: b c Vỏ ậL p sát (Reptilia) ớL p sát (Reptilia) ớGi i thi u m t s b / h / loài sát ớ ệ ộ ố ộ ọ ởGi i thi u m t s b / h / loài sát ớ ệ ộ ố ộ ọ ởVi t NamệVi t ... ỉ ề•Tình tr ng b o t n: CR ạ ả ồ163.2. B Rùa ộ (Testudinata)Đ c đi m:ặ ể•G m nh ng loài sát cồ ữ ổ•c th đ t trong h p giáp x ngơ ể ặ ộ ươ•đ u, c và chi có kh năng thu vào trong h ... trifasciata)Rùa đ t Sê pôn ấ (Cyclemys tcheponensis)233.2. B Cá s u ộ ấ (Crocodylia)•g m các loài sát d ng th n l n, có c u t o ồ ạ ằ ằ ấ ạgi i ph u ti n hoá h n c trong l p BSả ẩ ế ơ ả ớ•c...
 • 25
 • 135
 • 1

Lớp sát

Lớp bò sát
... HươngChương V: LỚP BÒ SÁT ( REPTILIA) A_ Đặc điểm chung sát: - sát là động vật có xương sống ở cạn chính thức đầu tiên,chúng không còn những đặc điểm của tổ tiên ở dưới nước .- Là động vật ... để phù hợp với nhiệt độ của môi trường) - Có màng ối .- sát sống trên cạn, hoàn toàn không lệ thuộc vào môi trường nước .- Tuy nhiên, có một số loài sát có hiện tượng thích nghi thứ sinh ở ... màu nâu sẫm .- Đuôi rất dài,gấp hơn 2 lần chiều dài thân .- Các phần cơ thể được phân biệt rõ ràng: 1 _ Đầu: - Hình tam giác thuôn dài .- Có nhiều tấm vảy lớn đối xứng ghép sát nhau .- Cử động được...
 • 25
 • 457
 • 3

Bài 40 : Đặc điểm chung của lớp sát

Bài 40 : Đặc điểm chung của lớp bò sát
... chung của lớp sát của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt I. a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - Mụi trng sng phong phỳ - Hỡnh thỏi, ... s¸t I. Đa dạng của sát I. Đa dạng của sát Tiết 42. Tiết 42. II. Các loài khủng long III. Đăc điểm chung của sát IV. Vai trò của sát 1. Lợi ích - Giá trị dược phẩm - Thực phẩm có giá ... chung của lớp sát của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt I. a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - Mụi trng sng phong phỳ - Hỡnh thỏi,...
 • 19
 • 1,718
 • 3

Lap sát (Reptilia)

Lap Bò sát (Reptilia)
... thiếu TM da 8. Hệ Niệu-Sinh dục: Hậu thận, ống dẫn-bóng đái-huyệt. Đực có cơ quan giao cấu. Cái: Phễu-ống dẫn (Tiết lòng trắng)-Tử cung (vỏ )-2 lỗ thông vào huyệt 9. Sinh sản-Phát triển: Thụ tinh ... Niệu-Sinh dục: Hậu thận, ống dẫn-bóng đái-huyệt. Thiếu cơ quan giao cấu. Cái: Còn buồng trứng trái. Phễu-ống dẫn (Tiết lòng trắng)-Tử cung (vỏ)-huyệt 9. Sinh sản-Phát triển: Thụ tinh trong, phân ... không nhân. 7. Hệ Niệu-Sinh dục: Thận 2 lớp (Vỏ-tuỷ). Các kiểu tử cung: Kép, phân nhánh, 2 sừng, đơn. 8. Sinh sản- phát triển: Thụ tinh trong, nhau thai 9. Phân loại: 3 phân lớp: Thú nguyên, thú...
 • 29
 • 140
 • 1

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... chung của lớp sát của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt I. a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - Mụi trng sng phong phỳ - Hỡnh thỏi, ... s¸t I. Đa dạng của sát I. Đa dạng của sát Tiết 42. Tiết 42. II. Các loài khủng long III. Đăc điểm chung của sát IV. Vai trò của sát 1. Lợi ích - Giá trị dược phẩm - Thực phẩm có giá ... chung của lớp sát của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt I. a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh 4 b - Mụi trng sng phong phỳ - Hỡnh thỏi,...
 • 19
 • 1,060
 • 26

tiết 42: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát

tiết 42: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... v c im cu to trong Tit 4 2- Bi 40: Tit 4 2- Bi 40: II. Cỏc loi khng long Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt III: Đặc điểm chung của sát: - sát là ĐVCXS thích nghi ... của sát Tiết 4 2- Bài 40: Tiết 4 2- Bài 40: 1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long Nguyên nhân phồn thịnh của khủng long là gì? Thời kì phồn thịnh của sát là thời đại của sát ... 4 2- Bi 40: Tit 4 2- Bi 40: II. Cỏc loi khng long Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát I. a dng ca bũ sỏt 1. S ra i v thi i phn thnh ca khng long * Nhiều sát vẫn tồn tại đến ngày nay vì: -...
 • 23
 • 271
 • 1

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sat

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sat
... không có răng Vỏ đá vôi ?- Sự đa dạng của sát thể hiện ở những điểm nào? * KÕt luËn: II. C¸c loµi khñng long ?- Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn phån thÞnh cña bß s¸t? ?- Nguyªn nh©n cña sù diÖt ... lín? III. §Æc ®iÓm chung cña bß s¸t ?- Nªu ®Æc ®iÓm chung cña bß s¸t? (VÒ c¸c ®Æc ®iÓm: Da; c¸c chi; phæi; tim; m¸u; sinh s¶n )… IV. Vai trß cña bß s¸t ?- Bß s¸t cã nh÷ng vai trß g×? Cho vÝ...
 • 7
 • 295
 • 1

Tiết 42. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát

Tiết 42. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... s¸t I. Đa dạng của sát I. Đa dạng của sát Tiết 42. Tiết 42. II. Các loài khủng long III. Đăc điểm chung của sát IV. Vai trò của sát 1. Lợi ích - Giá trị dược phẩm - Thực phẩm có giá ... máu pha - Là động vật biến nhiệt - Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong - Trứng có màng dai, giàu noãn hoàng Đa dạng và đặc điểm chung Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sát của lớp sát I. ... s¸t I. Đa dạng của sát I. Đa dạng của sát - Số lượng loài lớn (6.500 loài), chia thành 4 bộ - Số lượng loài lớn (6.500 loài), chia thành 4 bộ - Môi trường sống phong phú - Hình thái, cấu...
 • 21
 • 382
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP