Tài liệu về : “Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình
... ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính đơn ... đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình . CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN ---------- I. Đònh nghóa : Cho hàm số ... f(x 2 ) II. Các tính chất : 1) Tính chất 1: Giả sử hàm số y = f(x) tăng (hoặc giảm) trên khoảng (a,b) ta có : f(u) = f(v) ⇔ u = v (với u, v ∈ (a,b) ) 2) Tính chất 2: Giả sử hàm số y = f(x) tăng...
 • 2
 • 3,791
 • 113

Tài liệu ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH pdf

Tài liệu ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH pdf
... ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính ... tính đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình . CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Đònh nghóa : Cho hàm số ... II. Các tính chất : 1) Tính chất 1: Giả sử hàm số y = f(x) tăng (hoặc giảm) trên khoảng (a,b) ta có : f(u) = f(v) u = v (với u, v ⇔∈ (a,b) ) 149 2) Tính chất 2: Giả sử hàm số y =...
 • 2
 • 1,253
 • 28

Chuyên đề luyện thi vào Đại học - Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Chuyên đề luyện thi vào Đại học - Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số
... ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính đơn ... đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình . CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN ---------- I. Đònh nghóa : Cho hàm số ... f(x 2 ) II. Các tính chất : 1) Tính chất 1: Giả sử hàm số y = f(x) tăng (hoặc giảm) trên khoảng (a,b) ta có : f(u) = f(v) ⇔ u = v (với u, v ∈ (a,b) ) 2) Tính chất 2: Giả sử hàm số y = f(x) tăng...
 • 2
 • 716
 • 17

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức
... trợ của Nhóm Cự Môn do Ths. Lê Hồng Đức và Nhà giáo u tú Đào Thiện Khải phụ trách. 1 Phần V: ứ ng dụng của đạo hàm A. Tính đơn điệu của hàm số chủ đề 4 ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng ... số để chứng minh bất đẳng thức I. Kiến thức cơ bản Bài toán 1. Sử dụng tính chất đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức phơng pháp chung Dùng đạo hàm chúng ta có thể xét đợc tính đồng ... 3 1 (tgA+tgB+tgC)>. bài giải Xét hàm số f(x)= 3 2 sinx+ 3 1 tgx-x với 0<x< 2 . Đạo hàm: 4 Chủ đề 4: ứ ng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức f'(x)= 3 2 cosx+...
 • 8
 • 922
 • 149

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán
... đồ thị hàm số thì tính chấtnày còn được vận dụng để giải rất nhiều dạng toán như: Chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, Những bài toán sử dụng phương ... f(v(y)),… thì quy tắc f chính là hàm số ta cần xác lập3. B3: Chứng minh tính chất đơn điệu của hàm số Để chứng minh tính đơn điệu của hàm số ta dung hai phương pháp sau:- Phương pháp 1: Dùng định nghĩa+ ... d. Giải bất phương trình: Cơ sỏ lập luận tương tự chứng minh bất đẳng thức.cơ sở thực tiễn: Phương pháp “sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán” là một phương mang tính hiện đại, cách giải...
 • 13
 • 1,661
 • 19

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 5): Sử dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức docx

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 5): Sử dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức docx
... dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức. • Đưa bất đẳng thức về dạng ()(), ;f x M x a b≥ ∈ . • Xét hàm số ()(), ;y f x x a b= ∈ . • Lập bảng biến thiên của hàm số ... dụ 5 : Chứng minh bất đẳng thức sau với mọi số tự nhiên 1n> 1 1 2n nn nn nn n+ + − < Giải : * Đặt ( )0;1 , *nnx n Nn= ∈ ∀ ∈ . * Bất đẳng thức cần chứng minh là: ... 0a b c< ≤ ≤. Chứng minh rằng:22 2 2 ( )3( )a b c c ab c c a a b a c a−+ + ≤ ++ + + + * Đặt , ,1b cx xa aα α= = ≤ ≤ . Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh trở thành 22...
 • 8
 • 588
 • 30

Chủ đề: Ứng dụng tập giá trị của hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và chứng minh bất dẳng thức

Chủ đề: Ứng dụng tập giá trị của hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và chứng minh bất dẳng thức
... Bài toán 2. ứng dụng tập giá trị của hàm số để chứng minh bất đẳng thức. phơng pháp chung Ta có các kết quả sau: Để chứng minh f(x)<B luôn đúng Chứng minh Maxf(x)<B. Để chứng minh f(x)>B ... chủ đề 2 ứng dụng tập giá trị của hàm số để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số Chứng minh bất đẳng thức I. Kiến thức cơ bản Bài toán 1. ứng dụng tập giá trị của hàm số để tìm giá ... nhất của hàm số y=1+ xcos2 xsin3 + . 28 Chủ đề 2: ứ ng dụng tập giá trị của hàm số để tìm gián trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số chứng minh bất đẳng thức bài giải Ta đi tìm y để phơng trình...
 • 5
 • 1,521
 • 23

Tài liệu Chuyên đề 11: Ứng dụng của đạo hàm - Tính đơn điệu của hàm số pptx

Tài liệu Chuyên đề 11: Ứng dụng của đạo hàm - Tính đơn điệu của hàm số pptx
... để hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) 71 ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để ... sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình ... Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Tóm tắt giáo khoa Đònh nghóay f )(x: Cho hàm số =[]xác đònh trên khoảng (a;b) [...
 • 11
 • 284
 • 10

Bài giảng: Tính đơn điệu của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Tính đơn điệu của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
... nhomcumon86@gmail.com để nhận được giải đáp. 3 chơng I ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Trong chơng này, chúng ta ứng dụng đạo hàm và giới hạn để xét một số tính chất quan trọng của hàm số ... các tính chất đã nêu của hàm số cho trớc cũng nh khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm số đơn giản. Chơng I gồm các bài học: Đ1. Tính đơn điệu của hàm số Đ2. Cực trị của hàm số Đ3. ... thiên của các hàm số x 1 y x 1 + = và 4 y x . x = + Chú ý: Để chứng minh hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên I ta đi chứng minh y 0, xI (hoặc y 0, xI). Thí dụ 3: Chứng minh rằng hàm số...
 • 32
 • 2,221
 • 11

Chuyên đề Ứng dụng tính đơn điệu

Chuyên đề Ứng dụng tính đơn điệu
... ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính đơn ... đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình . CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN ---------- I. Đònh nghóa : Cho hàm số ... f(x 2 ) II. Các tính chất : 1) Tính chất 1: Giả sử hàm số y = f(x) tăng (hoặc giảm) trên khoảng (a,b) ta có : f(u) = f(v) ⇔ u = v (với u, v ∈ (a,b) ) 2) Tính chất 2: Giả sử hàm số y = f(x) tăng...
 • 2
 • 222
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP