Tài liệu về : “Tiết 155: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

Tiết 155: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

Tiết 155: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)
... Ngày soạn: 05.04.08 Tuần : 31 Tiết: 155 Kiểm tra Văn ( Phần truyện ) A. Mục tiêu cần đạt: - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các tác phẩm truyện trong học ... thế giới nội tâm của nhân vật. B. Ngôn ngữ sáng tạo, giàu hình ảnh biểu tợng. C. Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật kể truyện, tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính. D. ... Minh Châu bằng 1 đoạn văn khoảng 6-7 dòng ( 3,0 điểm ) Yêu cầu: - Đoạn văn không vợt quá 6 - 7 dòng - Thể hiện đầy đủ nội dung chính của đoạn trích ( không sáng tạo thêm tình tiết, không phân tích,...
 • 2
 • 3,954
 • 25

Tiết 135: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

Tiết 135: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)
... Ngày soạn: 05.04.08 Tuần : 31 Tiết: 155 Kiểm tra Văn ( Phần truyện ) A. Mục tiêu cần đạt: - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các tác phẩm truyện trong học ... thế giới nội tâm của nhân vật. B. Ngôn ngữ sáng tạo, giàu hình ảnh biểu tợng. C. Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật kể truyện, tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính. D. ... Minh Châu bằng 1 đoạn văn khoảng 6-7 dòng ( 3,0 điểm ) Yêu cầu: - Đoạn văn không vợt quá 6 - 7 dòng - Thể hiện đầy đủ nội dung chính của đoạn trích ( không sáng tạo thêm tình tiết, không phân tích,...
 • 2
 • 2,362
 • 12

Kiểm tra Ngữ văn 9 - Phần truyện

Kiểm tra Ngữ văn 9 - Phần truyện
... Tuần 31- Tiết 155 Đề Kiểm tra Ngữ văn lớp 9 Phần truyện Thời gian làm bài 45phút. I Trắc nghiệm(3 điểm) Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách ... xôi) a. Phơng thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? A. Miêu tả B. Biểu cảm. C. Tự sự. D. Tự sự, miêu tả và biểu cảm. b. Nội dung chính của đoạn văn trên là: A. Kể về công việc của ba cô ... thời kì kháng chiến chống Mĩ. 3. Làng c. chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con ngời và cuộc đời, thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ...
 • 2
 • 806
 • 11

kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện)

kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện)
... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời ... đoạn văn khoảng 5, 6 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật ấy (2,5đ) UỶ BAN ND PHƯỜNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ ... CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi...
 • 2
 • 4,630
 • 34

DE KIEM TRA NGU VAN 9

DE KIEM TRA NGU VAN 9
... Trường THCS An Thạnh 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 9/ Môn: Ngữ văn - Lớp 9 Họ & Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Truyện Hiện ... đóng góp to lớn cho đất nước d. Cuộc sống vất vã của người lao động II/ Bài tập: 1/ Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống : ( 2 điểm – mỗi chố trống đúng được 0,25 điểm). a. Tình yêu làng và ... vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . trong truyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . của nhà văn . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Truyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 1
 • 1,792
 • 13

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 (Thơ và truyện)

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 (Thơ và truyện)
... Lặng lẽ Sa Pa 197 0 Truyện ngắn 5. Nguyễn Quang Sáng Chiếc lợc ngà 196 6 Truyện ngắn trờng PTDT Nội trú Tiên Yên GV: Dơng Đức Triệu ma trận đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ và truyện) Chuẩn ... làng Chợ Dầu theo giặc. Đế số 01 trờng PTDT Nội trú Tiên Yên đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ và truyện) Họ và tên: . Lớp 9: .. i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau ... giặc. Đế số 02 trờng PTDT Nội trú Tiên Yên GV: Dơng Đức Triệu đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ và truyện) Họ và tên: . Lớp 9: .. i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau...
 • 6
 • 1,243
 • 13

đề kiểm tra ngữ văn 9

đề kiểm tra ngữ văn 9
... Nguyễn Thị Phương Hà ÂÃƯ THI HC KÇ I - NÀM HC: 2007- 2008. Män: Vàn - Tiãúng Viãût - Låïp 9 Thåìi gian: 90 phụt (khäng kãø thåìi gian giao âãư) Pháưn I: Tràõc nghiãûm (3âiãøm) Âc k cạc cáu hi, ... Nguyn Th Phng H aùp aùn Mọn: Vn - Tióỳng Vióỷt - Lồùp 9 - Hoỹc kyỡ I - Nm hoỹc 2007-2008 Phỏửn I: Trừc nghióỷm (3õióứm) Cỏu 1 2 3 4 5 6 Tra lồỡi D-2 C B A B Cỏu 2: Mọỹt maớnh tỗnh rióng ta vồùi ... khọng kờnh. -Phaùt trióứn:Troỡ chuyóỷn cuỡng anh lờnh vóử nhổợng khoù khn gian khọứ maỡ anh vổỡa tra i qua. -Kóỳt thuùc:Giaỷt mỗnh tốnh dỏỷymồùi bióỳt õoù chố laỡ mọỹt giaùc mồ. C.Kóỳt baỡi:Caớm...
 • 2
 • 544
 • 1

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HKII (07-08)

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HKII (07-08)
... nào không đợc giới thiệu trong sách ngữ văn 9? A. Văn bản thuyết minh. C. Văn bản nghị luận B. Văn bản tự sự. D. Văn bản miêu tả Câu 12: Văn bản nào sau đây là văn nghị luận? A. Bàn về đọc sách. ... Trờng thcs phú lơng Đề kiểm tra học kì II Năm học 2007 2008 Môn Ngữ văn lớp 9 Thời gian làm bài: 90 phút I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Trả lời bằng cách khoanh ... xa xôi của Lê Minh Khuê. Đáp án và biểu điểm Môn: Ngữ văn I/ Phần trách nghiệm Mỗi câu trả lời đúng đợc 0,25 điểm Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C D C B C C A D B B C A II/ Tự luận...
 • 3
 • 1,029
 • 12

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II
... Trờng THCS Đại Mạch Đề kiểm tra học kì II Lớp 9 ------------- Môn: Ngữ văn Thời gian 90 ( Không kể thời gian giao đề) I.Trắc nghiệm Không khéo thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò ... Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Trờng THCS Đại Mạch Đề kiểm tra học kì II Lớp 9 ------------- Môn: Ngữ văn Thời gian 90 ( Không kể thời gian giao đề) I.Trắc nghiệm: Tôi dùng xẻng nhỏ ... hộp, lo lắng,căng thẳng 6.Từ gạch chân trong đoạn văn trên có vai trò gì? A.Khởi ngữ B.Liên kết với câu trứơc nó C.Là thành phần biệt lập D.Trạng ngữ 7.Câu: Nhanh lên một tí đợc dùng với mục đích...
 • 2
 • 798
 • 6

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II
... Đề kiểm tra chất lợng 8 tuần học kì II Năm học 2007-2008 Môn ngữ văn lớp 9( 90phút) Phần I: Tự luận(2,5 điểm) Câu 1.ý nào sau đây nhận xét không đúng về khởi ngữ? A. Khởi ngữ là thành ... Khởi ngữ là thành phần câu dứng trớc chủ ngữ. B. Khởi ngữ nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu . C. Có thể thêm một số quan hệ từ vào khởi ngữ. D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu đựoc trong ... khởi ngữ. D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu đựoc trong câu Câu 2. Câu nào sau đây có khởi ngữ? A.Về trí thông minh thì nó là nhất. B.Nó thông minh nhng hơi cẩu thả. C.Nó là một học sinh...
 • 2
 • 358
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP