Tài liệu về : “Biểu mẫu phiếu đánh giá chất lượng

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN (Dành cho kiểm toán viên tham dự lớp học) docx

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN (Dành cho kiểm toán viên tham dự lớp học) docx
... chuyên đề (1): 3. Giảng viên (2): Thời gian: 4. Địa điểm tổ chức: 5. Đánh giá về chất lượng lớp học: TT Nội dung Đánh giá Tốt Khá TB 1 Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Tài chính về cập ... Phụ lục số 05/CNKT PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN (Dành cho kiểm toán viên tham dự lớp...
  • 2
  • 286
  • 1

Tài liệu Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài" pdf

Tài liệu Biểu mẫu
... 1.13 CSBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200…BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NHIỆM...
  • 2
  • 78
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP