Tài liệu về : “Một số axit quan trọng (tiết 2)

Một số axit quan trọng (tiết 2)

Một số axit quan trọng (tiết 2)
... muối, axít SƠ ĐỒ VỀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA AXÍT SUNFURIC AXÍT SUNFURIC H 2 SO 4 Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương pháp nào ? Các công đoạn sản xuất axit sunfuric bằng phương ... ZnCl 2 + H 2 2) Fe 2 O 3 + 6HCl → 2FeCl 3 + 3H 2 O 3) Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl 2 + 2H 2 O 4) 2HCl + Na 2 O → 2NaCl + H 2 O Câu 1 Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 1) Zn + HCl → 2) Fe2O3 + ... 2 Trình bày tính chất hoá học của axit H 2 SO 4 loãng và viết phương trình hoá học chứng minh ? Hiện tượng xảy ra giữa 2 ống nghiệm có sự khác nhau do: - Axit sunfuric loãng không tác dụng...
 • 16
 • 2,633
 • 4

Bài 4. Một số axit quan trọng( tiết 1 và 2)

Bài 4. Một số axit quan trọng( tiết 1 và 2)
... BÀI 4 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG (T1) I.MỤC TIÊU : Sau bài này HS phải: 1.Kiến thức : Nắm được TCHH của axit HCl, H 2 SO 4 lõang Viết PTHH cho mỗi tính chất . 2.Kỹ năng : Rèn kĩ năng giải 1 số bài ... dò: GV hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 1, 2, 3, SGK/19 . Làm bài tập SBT . Xem trước bài Một số axit quan trọng (tt)”. IV. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... Trang 2 Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông Tiết 7 Ngày dạy : 30/08/2010 Bài 4: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG (TT ) I. MỤC TIU : Sau tiết này HS phải: 1.Kiến thức : Nắm được H 2 SO 4 đặc có những...
 • 4
 • 2,501
 • 3

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2)

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG  (TIET 2)
... với oxit axit, axit, muối). Canxi hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản suất . 2. pH của một dung dịch cho biết độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch : Trung tính: pH = 7 ; Tính axit : ... Muối axit Hoặc muối axit 1. Pha chế dung dịch caxi hiđroxit B. CANXI HIĐROXIT – THANG PH 2. Tính chất hoá học Hoặc : 2Ca(OH) (dd) + SO 2(k) * Lưu ý : Tuỳ theo tỉ lệ số mol của Ca(OH) 2 với số SO ... 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2 2 . . T T ác dụng với axit ác dụng với axit 3.Tác dụng với oxit axit  I. TÍNH CHẤT Muối và nước Muối TH và nước Hoặc muối axit 1. Pha chế dung dịch caxi hiđroxit B. CANXI...
 • 15
 • 1,120
 • 4

Một số axit quan trọng tiết 6,7

Một số axit quan trọng tiết 6,7
... SOÁ AXIT MOÄT SOÁ AXIT QUAN TROÏNG (T2) QUAN TROÏNG (T2) Các em quan sát 2 thí nghiệm và kết Các em quan sát 2 thí nghiệm và kết hợp SGK. hợp SGK. ► Cho biết : axit sunfuric đặc Cho biết : axit ... Bµi 4: Bµi 4: MOÄT SOÁ AXIT QUAN MOÄT SOÁ AXIT QUAN TROÏNG TROÏNG A/ AXIT CLOHIDRIC A/ AXIT CLOHIDRIC 1/ T 1/ T ÍNH CHẤT ÍNH CHẤT * HCl * HCl có tính chất của một axit mạnh, dd HCl đậm đặc ... TNH CHAT HOA HOẽC TNH CHAT HOA HOẽC 1/ AXIT SUNFURIC LOAếNG CO TNH 1/ AXIT SUNFURIC LOAếNG CO TNH CHAT HOA HOẽC CUA AXIT CHAT HOA HOẽC CUA AXIT Axit H Axit H 2 2 SO SO 4 4 l làm đổi màu chất...
 • 26
 • 290
 • 2

MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG TIẾT 2

MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG TIẾT 2
... kết quả. Tiết 13:MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (tiếp) Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là CaSO 3 và nước. Pthh: Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO 3 + H 2 O Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 0,5 ... hiđroxit MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2 2 . . T T ác dụng với axit ác dụng với axit 3.Tác dụng với oxit axit  I. TÍNH CHẤT Muối và nước Muối TH và nước Hoặc muối axit 1. Pha ... cách pha chế. Tiết 13:MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (tiếp) B. CANXI HIĐROXIT – THANG pH 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2 2 . . T T ác dụng với axit ác dụng với axit 3.Tác dụng với oxit axit  I. TÍNH CHẤT...
 • 15
 • 160
 • 0

tiet 6 - Một số axit quan trọng

tiet 6 - Một số axit quan trọng
... nước NaOH + HCl → NaCl + H 2 O • Axit + muối → Muối mới + Axit mới CaCO 3 + 2 HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 2. Tính chất hoá học: TIẾT 6 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG A/ AXIT CLOHIĐRIC (HCl): 1.Tính chất ... dung dịch axit clohiđric 37%(đặc). Axit clohiđric là axit mạnh hay axit yếu?. Nó có những tính chất hoá học nào? Bằng dụng cụ, hoá chất em hãy làm thí nghiệm chứng minh HCl là một axit mạnh? ... Kiểm tra bài cũ Nêu tính chất hoá học của axit ? Nêu tính chất hoá học của axit ? Viết phương trình hoá học minh hoạ axit Viết phương trình hoá học minh hoạ axit clohiđric với Mg, ZnO, NaOH, CaCO...
 • 10
 • 296
 • 4

Tiết 6,7 một số axit quan trọng.

Tiết 6,7 một số axit quan trọng.
... Bµi 4: MOÄT SOÁ AXIT QUAN TROÏNG A/ AXIT CLOHIDRIC 1/ TÍNH CHẤT * HCl có tính chất của một axit mạnh, dd HCl đậm đặc là dd bão hòa HCl(k) Axit HCl lµm ®ỉi mµu chÊt chØ thÞ mµu. Axit HCl t¸c dơng ... tính chất hóa học của axit sulfuric loãng ? • 3/ Bài tập 1 trang 19/sgk Bµi 4: MOÄT SOÁ AXIT QUAN TROÏNG (T2) Các em quan sát 2 thí nghiệm và kết hợp SGK. • Cho biết : axit sunfuric đặc có những ... từ từ axit đặc vào lọ có sẵn nước và khuấy đếu , không làm ngược lại. • NAÏN NHAÂN BÒ BOÛNG AXIT SUNFURIC II/ TNH CHAT HOA HOẽC 1/ AXIT SUNFURIC LOAếNG CO TNH CHAT HOA HOẽC CUA AXIT Axit H...
 • 26
 • 153
 • 0

TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG
... nước NaOH + HCl → NaCl + H 2 O • Axit + muối → Muối mới + Axit mới CaCO 3 + 2 HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 2. Tính chất hoá học: TIẾT 6 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG A/ AXIT CLOHIĐRIC (HCl): 1.Tính chất ... dung dịch axit clohiđric 37%(đặc). Axit clohiđric là axit mạnh hay axit yếu?. Nó có những tính chất hoá học nào? Bằng dụng cụ, hoá chất em hãy làm thí nghiệm chứng minh HCl là một axit mạnh? ... Kiểm tra bài cũ Nêu tính chất hoá học của axit ? Nêu tính chất hoá học của axit ? Viết phương trình hoá học minh hoạ axit Viết phương trình hoá học minh hoạ axit clohiđric với Mg, ZnO, NaOH, CaCO...
 • 10
 • 172
 • 1

TIẾT 7: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG( TIẾP)

TIẾT 7: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG( TIẾP)
... axit Clohiddric(HCl), axit Sunfuric(H2SO4) loãng. Viết PTHH xảy ra?2/Làm bài tập 4(19)Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ TIẾT 7 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG (tiếp)B/ AXIT SUNFURIC (HB/ AXIT ... (H22SOSO44):):2. Axit sunfuric đặc có tính chất hoá học riêng:I.Tính chất vật lý:II.Tính chất hoá học:II.Tính chất hoá học:1. Axit sunfuric loãng có tính chất hoá học của axit: ( 5 tính chất) ... V/V/Nhận biết axit Sunfuric và muối SunfatNhận biết axit Sunfuric và muối SunfatThuốc thử : Dùng dd BaCl2, dd Ba(OH)2 , dd Ba(NO3)2… Dấu hiệu : Kết tủa trắng, không tan trong axit hay...
 • 9
 • 192
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP