Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề bản)

50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)
... electron B Nguyên tử cấu tạo hạt nhân vỏ electron C Nguyên tử cấu tạo điện tử mang điện âm D Nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện dương lớp vỏ electron mang điện âm Bài 13 Chọn phát biểu cấu tạo ... nhân nguyên tử: A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton B Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt nơtron C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton không mang điện hạt nơtron mang điện dương D Hạt nhân nguyên ... tạo nên hạt nhân nguyên tử hạt cấu tạo nên nguyên tử Hạt nhân cấu tạo proton mang điện tích dương notron không mang điện Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tử cấu tạo lớp vỏ nguyên tử hạt nhân Hạt...
 • 19
 • 4,634
 • 1

35 câu kèm lời giải cấu tạo nguyên tử (đề NÂNG CAO)

35 câu kèm lời giải cấu tạo nguyên tử (đề NÂNG CAO)
... gần nguyên tử Mg (đơn vị nm): A 0,15 B 0,166 C 0,142 D 0,25 Câu 14 Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e 28 hạt Kí hiệu nguyên tử X A B C D Câu 15 Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên ... ta chọn đáp án B ♦ Câu 13: C Giả sử có mol nguyên tử Mg chứa 6,02 1023 nguyên tử Mg Thể tích mol nguyên tử Mg V= Ta có Vnguyên tử = Gọi cạnh hình lập phương a cm Vì nguyên tử Mg hình cầu nội ... (NH4)2SO4 D (NH4)2CrO4 Câu 35 Tổng số proton, notron, electron nguyên tử hai nguyên tố X M lần lươt 52 82 M X tạo hơp chất MXa, phân tử hơp chất tổng số pronton nguyên tử 77 Xác định công thức...
 • 20
 • 4,139
 • 5

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA
... thân ngun tố sau ? A N (Z=7) B Ne (Z=10) C Na (Z=11) D Mg (Z=12) Câu 58: Các ngun tố bảng tu n hồn Mendeleev cơng bố xếp theo chiều tăng dần chi A khối lượng ngun tử B bán kính ngun tử C số hiệu ... Y 2- 50.Biết hai ngun tố Y 2- phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng hệ thống tu n hồn Cơng thức phân tử M là: A (NH4)2SO4 B NH4HCO3 C (NH4)3PO4 D (NH4)2SO3 Câu 108: Trong hợp chất sau đây, cặp chất ... HNO3, NO B NH3, KHSO4, SO2, SO3 C N2, H2S, H2SO4, CO2 D.CH4, C2H2, H3PO4, NO2 Câu 179: Dãy phân tử cho có liên kết cộng hố trị khơng phân cực? A N2, CO2 , Cl2, H2 B N2, Cl2, H2, HCl C N2, HI, Cl2,...
 • 10
 • 552
 • 16

Bài soạn Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA

Bài soạn Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA
... thân ngun tố sau ? A N (Z=7) B Ne (Z=10) C Na (Z=11) D Mg (Z=12) Câu 58: Các ngun tố bảng tu n hồn Mendeleev cơng bố xếp theo chiều tăng dần chi A khối lượng ngun tử B bán kính ngun tử C số hiệu ... Y 2- 50.Biết hai ngun tố Y 2- phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng hệ thống tu n hồn Cơng thức phân tử M là: A (NH4)2SO4 B NH4HCO3 C (NH4)3PO4 D (NH4)2SO3 Câu 108: Trong hợp chất sau đây, cặp chất ... HNO3, NO B NH3, KHSO4, SO2, SO3 C N2, H2S, H2SO4, CO2 D.CH4, C2H2, H3PO4, NO2 Câu 179: Dãy phân tử cho có liên kết cộng hố trị khơng phân cực? A N2, CO2 , Cl2, H2 B N2, Cl2, H2, HCl C N2, HI, Cl2,...
 • 10
 • 696
 • 18

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA
... thân ngun tố sau ? A N (Z=7) B Ne (Z=10) C Na (Z=11) D Mg (Z=12) Câu 58: Các ngun tố bảng tu n hồn Mendeleev cơng bố xếp theo chiều tăng dần chi A khối lượng ngun tử B bán kính ngun tử C số hiệu ... Y 2- 50.Biết hai ngun tố Y 2- phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng hệ thống tu n hồn Cơng thức phân tử M là: A (NH4)2SO4 B NH4HCO3 C (NH4)3PO4 D (NH4)2SO3 Câu 108: Trong hợp chất sau đây, cặp chất ... HNO3, NO B NH3, KHSO4, SO2, SO3 C N2, H2S, H2SO4, CO2 D.CH4, C2H2, H3PO4, NO2 Câu 179: Dãy phân tử cho có liên kết cộng hố trị khơng phân cực? A N2, CO2 , Cl2, H2 B N2, Cl2, H2, HCl C N2, HI, Cl2,...
 • 10
 • 404
 • 4

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập bản và nâng cao về phần “ Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập cơ bản và nâng cao về phần “ Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học
... loi nh hc sinh d nm bt v ghi nhớ Tổng quát tập Hóa học Bài tập tổng hợp Bài tập đơn giản Bài tập định tính Nghiên cứu tài liệu Bài tập định lượng Bài tập định tính có nội dung thực nghiệm Hoàn ... hc, bờn cnh ký hiu thng dựng, ngi ta cũn ghi cỏc ch dn sau: hay hay Trong ú: X l ký hiu nguyờn t, Z l s hiu nguyờn t, A l s Trong đó: X ký hiệu nguyên tử, Z số hiệu nguyên tử, A số khối Vớ dụ: cho ... chun b tt h thng lớ thuyt c bn nờn cng cha xõy dng c mt h thng bi nõng cao v chuyờn sõu phự hp vi nng khiu t ca cỏc em Xõy dựng mt h thng lớ thuyt, bi húa hc c bn v chuyờn sõu tng mt giỏo viờn...
 • 131
 • 501
 • 0

Mot so van de ve cau tao nguyen tu.pdf

Mot so van de ve cau tao nguyen tu.pdf
... độ) +) Mặt nút có ý nghĩa/vai trò gì? Hay phải có mặt nút đề cập tới hàm song? Mời quí anh/chi thảo luận Bài tập 1: Hãy so sánh hình ảnh AO 1s, 2s 3s nguyên tử hiđro Từ rút nhận xét phụ thuộc ... mặt nút AO-s mặt cầu số mặt nút cầu tăng n tăng - Dấu hàm sóng thay đổi qua mặt nút Bài tập 2: So sánh hình ảnh obitan 2p, 3p, 4p Giải: Hình ảnh obitan vẽ từ Orbital Viewer: Nhận xét: 79 - Hình ... phẳng (n-2) mặt nút cầu Cũng quan sát hình ảnh AO-2p mặt nút tương ứng hình sau: 80 Các AO-nd: So sánh AO n d z : Hình ảnh mặt nút obitan 3d z2 , 4d z2 5d z2 biểu diễn (hình ảnh đầy đủ mặt cắt...
 • 46
 • 1,724
 • 13

đề kiểm tra cấu tạo nguyên tử

đề kiểm tra cấu tạo nguyên tử
... proton, electron nguyên tử nguyên tố 40 ( cho , nguyên Z tử có a Hãy cho biết số proton có nguyên tử b Hãy cho biết số khối hạt nhân c Viết cấu hình electron nguyên tử d Là nguyên tử nguyên tố kim ... elctrron ti a cú thể phõn b trờn lp M(n=3) l A 32 B 18 C D 16 Câu 20: Cho hai nguyên tố M N có số hiệu nguyên tử lần lợt 11 13 Cấu hình electron M N lần lợt là: A 1s22s22p63s1 1s22s22p63s2 B 1s22s22p63s1 ... Câu 14: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết nguyên tử A Proton nơtron B Nơtron electron C electron proton D Proton, nơtron electron...
 • 2
 • 489
 • 11

Trắc nghiệm chuyền đề- Cấu tạo nguyên tử,định luật tuần hoàn

Trắc nghiệm chuyền đề- Cấu tạo nguyên tử,định luật tuần hoàn
... Định luật tuần hoàn 1/ Ký hiệu nguyên tử Cấu hình electron nguyên tử ion 2/ Ý nghĩa cấu hình 3/ Liên kết hóa học: ion CHT Mối quan hệ 4/ Định luật tuần hoàn 5/ Bài toán chất khí Một số tập định luật ... cho biết nguyên nhân gây biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học đơn chất hợp chất ? A biến đổi cấu hình electron lớp B khối lượng nguyên tử nguyên tố tăng dần C điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên ... nhân nguyên tử nguyên tố biến đổi tuần hoàn D đo số khối nguyên tử tăng dần Câu 37 X, Y, E nguyên tố liên tiếp bảng HTTH nguyên tố hóa học Tổng số hiệu nguyên tử nguyên tố 54 a/ Hãy cho biết kết...
 • 3
 • 1,566
 • 104

Chuyên đề cấu tạo nguyên tử

Chuyên đề cấu tạo nguyên tử
... HbrO4 C HbrO3 D HbrO Câu 23: Tính chất sát trùng tẩy màu nớc Javenlà nguyên nhân sau đây? A Do chất NaClO phân huỷ oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh B Do chất NaClO phân huỷ Cl2 chất oxi hoá mạnh ... tủa tạo thành bao nhiêu? A.1,345g B.3,345g C.2,875g D.1,435g Câu 39: Bốn lọ nhãn X,Y,Z,T lọ chứa dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HI, K2CO3 biết lọ Y tạo khí với Z nhng không phản ứng với T; X tạo ... Câu 30: Cho dung dịch chứa 8,19g muối Nã tác dụng với lợng d dd AgNO3 thu đợc 20,09g kết tủa Nguyên tử khối X là: A 79,98 B 35,5 C 36 D 80 Câu 31: Sục khí Clo vào dung dịch NaBr NaI đến phản ứng...
 • 4
 • 919
 • 12

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu
... +1.6a.10-19 culong số proton hạt nhân là: a Trong n.tử số proton số nơtron Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy loại hạt có khối lượng gần khối lượng proton, hạt electron Trong n.tử điện tích ... thành ion âm A B C D Câu 10 Tổng số hạt mang điện tích ion [ZnO2]2- A 94 B 48 C 64 D 46 Câu 11 Tổng số electron anion AB32- 40 ion AB32- là: A SiO32B CO32C SO32D ZnO32- Câu 12 Trong ion ClO4- ... có nhiều hai electron hai electron chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron B số electron lectronmộtcphânn lớp,tối c electron phâncó chiền cácquay giống Trong cá bố trê obitan...
 • 15
 • 1,939
 • 62

Chuyên đề Cấu Tạo Nguyên Tử - HTTH

Chuyên đề Cấu Tạo Nguyên Tử - HTTH
... 19: Nguyên tử hay ion sau có số proton nhiều số electron: A Nguyên tử Na B Ion canxi Ca2+ C Nguyên tư S D Ion clorua Cl- CÂU 20: Về đặc điểm lớp electron nguyên tử, điều khẳng định sau Các nguyên ... nhân nguyên tử: A Bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần B Bán kính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần C Bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần D Bán kính nguyên tử ... 24: Cấu hình electron nguyên tố Cu là: A 1s22s22p63s23p64s23d5 B 1s22s22p63s23p63d7 C 1s22s22p63s23p63d54s2 D 1s22s22p63s23p63d64s1 CÂU 25: Nguyên tử nguyên tố nhóm VA sau có bán kính nguyên tử...
 • 2
 • 543
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 15 bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học liên2 1 các hạt cơ bản cấu tạo nguyên tửtổ chức biên soạn và dạy học học phần hoá đại cương ở trường cao đẳng nông lâm bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun chương cấu tạo nguyên tử liên kết hoá họccâu 12 những vấn đề cơ bản trong đánh giá dự án đầu tư mục tiêu phạm vi nguyên tắc và các bước đánh giá dự ánđề kiểm tra chương cấu tạo nguyên tửđề kiểm tra cấu tạo nguyên tửthuyết cấu tạo nguyên tử cổ điểnbài tập chuyên đề cấu tạo nguyên tửchuyên đề luyện thi đại học cấu tạo nguyên tử 2014chuyên đề cấu tạo nguyên tử lớp 10trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử có đáp áncấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàncấu tạo nguyên tử bảng tuần hoànbài tập cấu tạo nguyên tử có lời giảibài tập cấu tạo nguyên tử có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ