Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tan Tính tan Bài tập 2 3a ... minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tan Tính tan Bài tập 2 3a ... minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tan Tính tan Bài tập 2 3a...
 • 17
 • 5,675
 • 39

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... ÔN CHƯƠNG III Số tiết : 2 I〉. Mục tiêu : 1/. Kiến thức : - Hiểu được mạch kiến thức cơ bản trong chương III, vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ( 2 đường thẳng vuông góc, ... vào quan hệ vuông góc - Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . - Tính khoảng cách. 3/. Tư duy : - Biết hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ song song và quan hệ vuông góc, dùng quan hệ vuông ... trực quan, đan xen hoạt động nhóm. IV〉. Tiến trình dạy học : A/ LÝ THUYẾT B/. LUYỆN TẬP : CHƯƠNG III Vecto trong KG 2 đường thẳng vuông góc Đ.thẳng vuông góc mặt phẳng 2 mặt phẳng vuông góc khoảng...
 • 4
 • 1,044
 • 12

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... phẳng nào vuông góc với đờng thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2 D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt ... mệnh đề sau A. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ 3 thì chúng song song B. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng thẳng thì chúng song song. ... () và b a thì b //() hoặc b () Câu 4: Cho tứ diện OABC có OA ; OB ; OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng: A. H là trung điểm BC B. H là trực...
 • 3
 • 5,197
 • 94

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... hình vuông, SA ⊥ (ABCD), SA=AB=4a a. CMR: BC ⊥ (SAB) b. CMR: SD ⊥ AB, BD ⊥ (SAC) c. Gọi ϕ là góc giữa SC và (BCD) tính tan ϕ +2 sin ϕ d. Gọi M là trung điểm của CD mp(P) qua M và vuông góc với ... hình vuông, SC ⊥ (ABCD), SC=AC=7a a. CMR: DA ⊥ (SCD) b. CMR: SB ⊥ CD, BD ⊥ (SAC) c. Gọi ϕ là góc giữa SA và (BCD) tính cot ϕ -3 cos ϕ d. Gọi M là trung điểm của CD mp(Q) qua M và vuông góc với ... là hình vuông, SA ⊥ (ABCD), SA=DB=5a a. CMR: BC ⊥ (SAB) b. CMR: SD ⊥ AB, BD ⊥ (SAC) c. Gọi ϕ là góc giữa SC và (BCD) tính tan ϕ +cot ϕ d. Gọi M là trung điểm của CB mp(R) qua M và vuông góc với...
 • 1
 • 5,279
 • 102

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh SN và SQ. a. Chứng minh NP ⊥ (SMN), PQ ⊥ (SMQ); b. Chứng minh SM ⊥ EF; c. Chứng minh (MEF) ⊥ (SMP); d. Chứng minh EF = . 2 2 a . e. Tính tan góc giữa cạnh ... hình chiếu vuông góc của E lên các cạnh SF và SH. a. Chứng minh FG ⊥ (SEF), GH ⊥ (SEH); b. Chứng minh SE ⊥ MN; c. Chứng minh (EMN) ⊥ (SEG); d. Chứng minh MN = . 2 2 a . e. Tính tan góc giữa cạnh ... hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vector HF uuur và DC uuur bằng: A. 0 120 B. 0 90 C. 0 45 D. 0 60 II. Phần tự luận Bài 5. Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông cạnh a, SE = a và SE ⊥...
 • 2
 • 2,965
 • 45

Bài tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 1. Cho tứ diện SABC có ABC là tam giác vuông tại B và SA ( ) ABC⊥ . a) CMR BC ( ) SAB⊥ ... PHẲNG VUÔNG GÓC 1. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=2a, BC= 3a , SA ( ) ABC⊥ , SA=2a, M là trung điểm của AB. a) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). b) Tính góc ... OB, OC đôi một vuông góc với nhau. a) CMR tam giác ÂBC có ba góc nhọn. b) CMR nếu H là hình chiếu của O trên mp(ABC) thì H là trực tâm của tam giác ABC. Điều ngược lại có đúng không? c) CMR: 2...
 • 1
 • 1,429
 • 22

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
... Hình học 11 chương 3 – Thầy Huy – 0968 64 65 97CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 1. Đònh nghóa và các phép toán ... phẳng vuông góc. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.* Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc Để chứng minh (P) ⊥ (Q), ta có thể chứng minh bởi một trong các cách sau:• Chứng minh trong ... đối vuông góc với nhau thì cặp cạnh đốicòn lại cũng vuông góc với nhau.VẤN ĐỀ 2: Tìm thiết diện qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng Phương pháp: Tìm 2 đường thẳng cắt nhau cùng vuông...
 • 15
 • 2,969
 • 27

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11
... thông qua dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. 3. Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc ... thông qua giảng dạy chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học không gian lớp 11? 6. Giả thuyết khoa học Dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ ... " vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian& quot; hình học 11 2.1.1. Dạng 1: Chứng minh quan hệ vuông góc giữa các đối tượng cơ bản của hình học không gian 2.1.2. Dạng...
 • 24
 • 2,275
 • 4

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông
... bán công Phan Đăng Lƣu về việc dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 nói chung và chƣơng Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian nói riêng. - Tham khảo học tập ... quyết vấn đề, mà không đi sâu vào những nội dung cụ thể trong chƣơng trình Toán phổ thông trung học. Đặc biệt là trong chƣơng Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian . 1.1.3. ... phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương " ;Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian& quot; Hình học 11 Trung học phổ thông.” 2. Giả thuyết khoa học...
 • 24
 • 1,498
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 3 tr kiểm tra hình học 11 chương iii vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gianxây dựng nội dung trang web hỗ trợ việc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11 trường thptkiem tra hinh hoc chuong 3 vecto trong khong gian quan he vuong goc trong khong gianvận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học bài tập chương véc tơ không gian quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thôngôn tập chương 2 hình học không gian lớp 11ôn tập chương 2 hình học không gian lớp 11 trang 77bài tập ôn tập chương 2 hình học không gian lớp 11bài 1 ôn tập chương 2 hình học không gian sách giáo khoa trang 77bài tập quan hệ vuông góc trong không gianbài tập quan hệ vuông góc trong không gian 11bài tập quan hệ vuông góc trong không gian violetvecto trong không gian quan hệ vuông gócbài tập ôn tập chương iii đại số 7ôn tập chương iii hình học 10 nâng caoôn tập chương iii hình học 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ