Tài liệu về : “Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20)

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).
. Nho giáo. + PV: Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? Giáo lý cơ bản của Nho I. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO Ở thời kỳ độc lập nho giáo, phật giáo, đạo giáo. đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt Nam: + Bộ máy Nhà nước hoàn chỉnh + Giáo dục thi cử đạt đến giai đoạn cực thịnh của giáo...
 • 114
 • 6,002
 • 30

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).
. thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 10: Yêu cầu và hướng dẫn phương pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp. 2. Dẫn dắt vào bài học: GV nêu tình huống qua. hiện? 5. Dặn dò - Ra bài tập về nhà: - Nắm được bài cũ. Đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. - Bài tập: Lập bảng so sánh Nội dung Thời...
 • 104
 • 3,454
 • 11

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)
. các câu hỏi cuối bài. + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 4. + Sưu tầm các tranh về Trung Quốc từ năm 1945 đến nay. Ngày so¹n: 10/ 10/2006. BÀI 4: CÁC NƯỚC. trình lên lớp: 1.Ổn định. 2 .Bài cũ: Cho Hs nhắc lại một số kiến thức về Liên Xô trước năm 1945. 3 .Bài mới: * Gv giới thiệu bài. • Gv triển khai bài. Giaïo...
 • 24
 • 2,238
 • 4

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)
. 1. Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sửliên quan đến bài dạy - Tài liệu về hoạt động của Nguyễn ái Quốc và Trần Phú. - Tài liệu liên quan đến bài dạy. - Giáo án, . liên quan, giáo án, sgk. 2. Học sinh: - Học bài củ. - Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, sách giáo khoa . D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: II. kiểm tra bài củ:...
 • 85
 • 758
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)
. các câu hỏi ở mục II bài 29. + Sưu tầm các tranh ảnh, tư liệu liên quan. Giáo viên: Dương Hoá Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử 8 Giáo viên: Dương Hoá. Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử 8 * Gv cho Hs quan một số tranh ảnh liên quan. ? Những chính sách...
 • 2
 • 1,323
 • 8

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)
. bäiü sang phn âäüng, bo th, tỉì chán chênh sang phn bäüi quưn låüi ca g/c cäng nhán v nhán dán lao âäüng ca cạc cạ nhán giỉỵ trng trạch lëch sỉí. - Biãút. II.TRUNG QÚC(25) 1.Sỉû ra âåìi ca nỉåïc Cäüng ha Nhán dán Trung Hoa. - 1 -10- 1949 nỉåïc Cäüng ha Nhán dán Trung Hoa ra âåìi. Giạo viãn: Häư Thë Mai Linh...
 • 115
 • 748
 • 3

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ
. thiệu khái quát về chơng trình lịch sử lớp 10 Yêu cầu và hớng dẫn phơng pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp. 2. Dẫn dắt vào bài học Giáo viên nêu tình huống qua. xuất hiện? 5. Dặn dò, bài tập về nhà - Nắm đợc bài cũ. Đọc trớc bài mới và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. - Bài tập: Lập bảng so sánh Nội dung Thời...
 • 279
 • 8,489
 • 42

Giao an Lich Su lop 10 co ban tron bo potx

Giao an Lich Su lop 10 co ban tron bo potx
... nghiệm tại lớp, hoặc giao về nhà).5. Bài tập - Dặn dò về nhà- Giao bài tập về nhà cho HS và yêu cầu HS đọc trước SGK bài 4.Trang 18 Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 4 Bài 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ... dò, ra bài tập về nhà- Học bài cũ, làm bài tập trong SGK và lập bảng so sánh hai mô hình xã hội cổ đại (về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trò, xã hội).Trang 24 Giáo án liïch sử lớp 10 CHƯƠNG ... Đọc bài 3: Các quốc gia cổ đại Phương Đông. Ý nghóa của bức tranh hình 1 trang 11, hình 2 trang 12.Trang 11 Giáo án liïch sử lớp 10 CHƯƠNG IICHƯƠNG IIXÃ HỘI CỔ ĐẠIXÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 3Bài...
 • 220
 • 1,951
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP