Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit

Bài tập trắc nghiệm Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)

Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)
... có tập nghiệm là: D Φ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  có tập nghiệm là: BP Trang 22 D Φ Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” A { 10; 100} B Câu 42: ... trình: A C có tập nghiệm là: { 10; 100} ∅ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  D có tập nghiệm là: 1   ; 1000   10  { 10; 20} B C log2 x + log x = Câu 120: Phương trình: có tập nghiệm là: ... mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R Đ Giáo viên: BP Trang 47 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” loga x B Tập giá trị hàm số y = tập R x C Tập xác định...
 • 56
 • 907
 • 2

Bài tập trác nghiêm THCS THPT

Bài tập trác nghiêm THCS và THPT
... dịch natri sunfat vào dung dịch đồng (II)clorua B: cho axit sunfuric loãng tác dụng với đồng (II) cacbonat C: cho đồng kim loại vào dung dịch natri sunfat D: cho đồng kim loại vào dung dịch axit ... C: Cu NaCl D: Fe CuSO4 Câu155: Hai Fe có khối lượng nhúng vào hai dung dịch có số mol Thanh số nhúng vào dung dịch AgNO3, thứ hai nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 Sau phản ứng lấy hai kim loại ra, ... HCl)vào hỗn hợp kiềm lấy vừa đủ gồm 0,3 mol NaOH 0,05 mol Ca(OH)2.Khối lượng muối tạo thành là: A: 25,5 gam B: 25,6 gam C: 25,7 gam D: 25,8 gam Câu79:Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCl 0,2 mol H2SO4 vào...
 • 10
 • 538
 • 0

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN ARN doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc
... PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 3: Một phân tử ARN chứa 1199 mối LK hóa trị đường axit a Số rN ARN là: A 600 600 B 700 C 800 D 900 PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 3: Một ... - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 20: Phân tử AND có X=24%, số Nu loại G = 240000 Số loịa A là: A 24.105N B 12.105N 26.105N C 26.105N D 107N PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 21: ... BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 11: Sau trình tự nhân đôi, gen môi trường cung cấp 73160 Nu tự có 10974X a Số lần nhân đôi gen là: A B C D D PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN Bài 11:...
 • 65
 • 1,348
 • 14

bài tập trắc nghiệm nhôm hợp chất nhôm ppt

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất nhôm ppt
... lít d 0,8 lít Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 46 Trộn 6,48g Al và 1,6g Fe2O3 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A Khi cho A ... 9,72g; Fe2O3 d 7,29g; Fe3O4 Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 61 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe ... dung dịch HCl 18,25% Thêm một lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn Y gồm Al2O3, Fe và...
 • 6
 • 1,647
 • 26

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT MÁY ẢNH potx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT VÀ MÁY ẢNH potx
... khác với máy ảnh chỗ A Mắt phân biệt đ-ợc màu sắc máy ảnh không B Mắt có điểm cực cận máy ảnh C Mắt có ng-ơi, máy ảnh D Thủy tinh thể thay đổi đ-ợc độ tụ, máy ảnh Câu 39 Bộ phận nhạy cảm mắt A Giác ... Kết khác Câu 42 Vật kính máy ảnh có f = 12 cm, để chụp ảnh rõ nét vật cách máy m phim phải đặt cách máy bao nhiêu? A 12cm B 12,2cm C 12,3cm D 12,5cm Câu 43 vật kính máy ảnh có f = 5cm, phim có ... a .Mắt cận đeo kính phù hợp sát mắt tiêu cự kính đeo phải khoảng OMCV b Mắt cận già khoảng nhìn rõ thu hẹp lại c Khoảng nhìn rõ mắt viễn đeo kính phù hợp rộng không đeo kính d Giới hạn nhìn rõ Mắt...
 • 4
 • 368
 • 0

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pptx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT pptx
... tổ chức: Kiểm tra c : - Nêu cách giải phương trình logarit ? - Giải phương trình: (0,5)x+7 (0,5)1-2x = Bài mới: T Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng G - Yêu cầu học sinh Bài 1: Giải phương ... bước giải phương trình logarit p2 học Lưu ý số vấn đề điều kiện phương trình cách biến đổi dạng cần giải VI Bài tập nh : Giải phương trình sau: a) 1 2.4 x  x  x b) 2x.3x-1 =125 x-7 c) x2 – ... ? -P2 logarit hoá -Lấy logarit theo số -Có thể lấy logarit ? theo số GV: hướng dẫn HS chọn số thích hợp - HS giải để dễ biến đổi -HS trình bày cách giải ? Bài 2: Giải phương trình sau: a) log...
 • 9
 • 766
 • 8

Tiết 34 §5 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT doc

Tiết 34 §5 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT doc
... nghiệm pt ? V - Củng cố: Trình bày lại bước giải phương trình logarit p2 học Lưu ý số vấn đề điều kiện phương trình cách biến đổi dạng cần giải VI Bài tập nhà: Giải phương trình sau: 1 a) 2.4 ... (9x luỷ thừa có x >0) , ta có:3 ( ) x  2( ) x  phương trình (3) ? -Chia vế phương pt số trình cho 9x (hoặc 4x) Đặt t= ( ) x (t>0), ta có pt: - Bằng cách đưa số luỹ thừa có x - Giải pt ... động GV Hoạt động HS Ghi bảng G - Yêu cầu học sinh nhắc Bài 1: Giải phương trình: lại cách giải số a)2x+1 + 2x-1+2x =28 (1) dạng pt logarit đơn giản ? b)64x -8x -56 =0 (2) c) 3.4x -2.6x =...
 • 8
 • 420
 • 2

Bài tập trắc nghiệm Fe Cu

Bài tập trắc nghiệm Fe và Cu
... c a đ ng : CuSO4 , CuCl2 , CuO , Cu( OH)2 , Cu( NO3)2 Dãy chuy n hố sau phù h p v i sơ đ : A CuO Cu( OH)2 CuCl2 Cu( NO3)2 Cu B CuSO4 CuCl2 Cu( OH)2 CuO Cu C CuCl2 Cu Cu(OH)2 CuO Cu D A,B,C đ u 70 ... khơng cho lư ng Fe D HCl 16 FeS2 T X Y pirit FeS2, ngư i Z Fe: X, Y, Z l n lư t là: ta s n xu t gang theo sơ A Fe2 O3, Fe3 O4, FeO B FeS, Fe2 O3, FeO C FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 D Fe3 O4, Fe2 O3, FeO 17 Ch n ... có th : A Fe B FeO Fe C Fe, FeO, Fe3 O4 D Fe, FeO, Fe2 O3 Fe3 O4 29 Trư ng h p dư i khơng có s phù h p gi a nhi t đ ( 0C) ph n ng x y lò cao : A 1800 C + CO2 > CO B 400 CO + 3Fe2 O3 > 2Fe3 O4 C 500...
 • 10
 • 188
 • 0

Bài tập toán về Logarit ôn thi đại học

Bài tập toán về Mũ và Logarit ôn thi đại học
... +2 (1) (1) Bài 3: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007 Giải bất phương trình: log3 (4x − 3) + log1 (2x + 3) ≤ Điều kiện: x > log (4x − 3)2 ≤ Giải Bất phương trình cho ⇔ 2x + TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN ... = Bài 8: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006 Giải Phương trình cho tương đương với: 22x(2x2 • −x −1) − 4(2x2 −x −1) = ⇔ (22x − 4)(2x2 22x − = ⇔ 22x = 22 ⇔ x = −x −1) = Hướng dẫn giải CDBT từ ĐTQG Toán học ... 1) f(x )LOGARIT  g(x)  BẤT PHƯƠNG TRÌNH (1) loga f(x) > loga g(x) Nếu a > g(x)  : (1)  f(x)  g(x)  f(x)  : (1)0  f(x) Nếu < a < g(x)  ƯƠNG PHÁP GIẢI B.ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI...
 • 26
 • 413
 • 1

bài tập phương trình logarit hay

bài tập phương trình mũ và logarit hay
... t v n h c t p su t trình h c CÁC CH NG TRÌNH H C CÓ TH H U ÍCH CHO B N Là khoá h c trang b toàn b ki n th c c b n theo ch ng trình sách giáo khoa (l p 10, 11, 12) T p trung vào m t s ki n th c ... ch ng trình h c phù h p v i m c tiêu n ng l c H c m i lúc, m i n i Ti t ki m th i gian l i Chi phí ch b ng 20% so v i h c tr c ti p t i trung tâm LÍ DO NÊN H C T I HOCMAI.VN     Ch ng trình ... h p v i h c sinh c n ôn luy n b n Là khóa h c t p trung vào rèn ph ng pháp, luy n k n ng tr c kì thi THPT qu c gia cho h c sinh tr i qua trình ôn luy n t ng th Là nhóm khóa h c t ng ôn nh m t...
 • 2
 • 314
 • 0

bài tập trắc nghiệm nhôm hợp chất của nhôm

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm
... hỗn hợp X gồm bột oxit Al2O3, FeO, CuO có số mol cần 240g dung dịch HCl 18,25% Thêm lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực phản ứng nhiệt nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu chất ... Nung m gam hỗn hợp Al(NO3)3 Cu(NO3)2 có tỉ lệ số mol 1:1 đến phản ứng hoàn toàn thu chất rắn A hỗn hợp khí B Trộn 0,336l khí NO2 (đktc) vào hỗn hợp khí B sau hấp thụ toàn khí vào nước thu 800ml ... Hỗn hợp X gồm a mol Al b mol Fe2O3 Hỗn hợp Y gồm b mol Al a mol Fe2O3 Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X hỗn hợp Y, sau phản ứng kết thúc thu X’ (khối lượng 32,04g) Y’ tương ứng Xử lí hỗn hợp...
 • 7
 • 367
 • 4

Bài tập hàm số logarit

Bài tập hàm số mũ và logarit
... điệu hàm số y = Từ so sánh 2³ – 2–³ 2² – 2–² Bài tập 11: Các hàm số sau đây, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến π a y = ( ) x b y = ( )x 3 c y = 3 x ( )x 3 BÀI TẬP LOGARIT Định nghĩa: Hàm số ... )3 Bài tập 5: Chứng minh Bài tập 6: Không dùng máy tính tính giá trị biểu thức P = Bài tập 7: Chứng minh: 847 847  6 27 27 6  (  2)(  2)(  2) 3 Bài tập 8: Viết dạng lũy thừa với số ... phí Bài tập 2: Chứng minh b 4log  7log a log1/2 + log3 (1/2) + < 54 c log3 + log7 – > Bài tập 3: So sánh a log3 (6/5) log3 (5/6) b log1/3 19 log1/3 17 c log e log π ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT...
 • 5
 • 517
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phương trình mũ và logarit violetbài tập phương trình mũ và logarit khóbài tập phương trình mũ và logaritbài tập phương trình mũ và logarit có đáp ánbài tập hàm số mũ và logaritcác dạng bài tập hàm số mũ và logaritbài tập hàm số mũ và logarit có đáp ánbài tập hàm số mũ và logarit có lời giảibài tập hàm số mũ và logarit cơ bảnbài tập phương trình mũ và logarit có lời giảibài tập chuyên đề mũ và logaritbài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhômbài tập phương trình mũ và logarit cơ bảncác dạng bài tập phương trình mũ và logaritbài tập trắc nghiệm adn và arnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP