Tài liệu về : “THIẾT KẾ LOGIC SỐ

Bài giảng Thiết kế logic số pptx

Bài giảng Thiết kế logic số pptx
... nhất… 3. Các công nghệ thiết kế mạch logic số Vi mạch số đơn giản có thể đƣợc thiết kế thủ công (Manual IC design), nhƣng với các vi mạch số cỡ lớn thì quá trình thiết kế buộc phải sử dụng các ... về cách thức thiết khối làm việc với tín hiệu số đƣợc thiết kế chế tạo, phân loại các dạng vi mạch số và các tham số cơ bản cần quan tâm khi thiết kế hay làm việc với vi mạch số. Chƣơng này ... mở rộng của C++ cho phép hỗ trợ kiểm tra các thiết kế bằng VHDL hay Verilog. 2. Yêu cầu đối với một thiết kế logic Yêu cầu đối với một thiết kế IC bao gồm:  Yêu cầu chức năng: mạch gồm có...
  • 416
  • 179
  • 6

Thiết kế logic mạch số

Thiết kế logic mạch số
... Thiết kế mạch logic số, chúng tôi đã thiết kế mạch logic số với đề tài là: Thiết kế hệ thống đo tốc độ động cơ có hiển thị chiều quay Với mục đích là tìm hiểu thêm về lĩnh vực kỹ thuật số, ... 1 0 0 0 0 +Thiết kế, chọn các phần tử mạch: 4 phần tử nhớ JK-FF và các phần tử logic tổ hợp. +2 ph-ơng pháp thiết kế bộ đếm: Thiết kế đồng bộ hợăc không đồng bộ.a.1> ;Thiết kế đồng bộ:Lập ... thuật số là các mạch logic số dựa trên sự kết hợp của các cổng logic cơ bản mà ngày nay đã đ-ợc tích hợp trong các IC số. Trên cơ sở những kiến thức đã đ-ợc học trong môn học: Kỹ thuật số và...
  • 30
  • 175
  • 3

043_Hỗ trợ chuẩn hóa trong phân tích thiết kếsở dữ liệu logic

043_Hỗ trợ chuẩn hóa trong phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu logic
... -56- HỖ TRỢ CHUẨN HÓA TRONG PHÂN THÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC Phạm Đức Mạnh MSV: 0320204 Email: ducmanhdhqg@gmail.com Người hướng dẫn: ... dựng một công cụ hỗ trợ tự động hóa việc chuẩn hóa dữ liệu trong quá trình phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu logic của hệ thống. 2. Cơ sở lý thuyết Chuẩn hóa là quá trình chuyển một cấu trúc ... Việc chuẩn hoá cơ sở dữ liệu là công việc hết sức quan trọng đối với quá trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Việc chuẩn hoá dữ liệu sẽ làm tăng khả năng và giảm sơ xuất trong...
  • 2
  • 65
  • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP