Tài liệu về : “Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh
... nước cầu vinh. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? ... 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn. Quân ... huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài thơ đó muốn nói điều...
 • 24
 • 5,212
 • 3

bài 26. tây Sơn đánh tan quân Thanh

bài 26. tây Sơn đánh tan quân Thanh
... đúng. B. Sai. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? ... 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn. Quân ... huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài thơ đó muốn nói điều...
 • 20
 • 717
 • 1

Tiết 56 Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Tiết 56 Tây Sơn đánh tan quân Thanh
... dung chính IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh 1 .Quân Thanh xâm lược nước ta 2.Quang Trung đại phá quân Thanh 3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn 1) Qu©n Thanh x©m l­îc ... Tây long Tây long đồn địch bị tiêu diệt X Quân tây sơn tấn công Quân thanh rút chạy đại bản doanh của địch Cầu phao Ngọc hồi 5 tết 5 tết x 3 tết Tây long Tây long Ngọc hồi 5 tết 5 tết x Đ ô đ ố ... cøu nhµ Thanh 1) Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta a) Nguyªn nh©n. - Lª Chiªu Thèng cÇu cøu nhµ Thanh b)DiÔn biÕn 1) Quân Thanh xâm lược nước ta a) Nguyên nhân. - Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh b)Diễn...
 • 34
 • 711
 • 2

TAY SON DANH TAN QUAN THANH

TAY SON DANH TAN QUAN THANH
... nước cầu vinh. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? ... 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn. Quân ... huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài thơ đó muốn nói điều...
 • 24
 • 215
 • 0

Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Tây Sơn đánh tan quân Thanh
... đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789 Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới thiệu bài Từ những phần lịch sử đã học ... qu¶ng ninh 1 . Quân Thanh xâm lược nước ta : a .Nguyên nhân : b . Lực lượng và đường tiến quân của giặc : -Đường tiến quân : -Lực lượng của giặc : +Quân lính : 29 vạn (20 chủ lực ). +Quân lưong : ... Ng­êi so¹n : Ng« Gia TrÝ Bµi 25 Phong trµo n«ng d©n t©y s¬n IV .t©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh. Phong trào Tây Sơn bùng nổ năm nào , ở đâu? N¨m1770 t¹i B×nh §Þnh N¨m 1771 t¹i An Khª N¨m 1772...
 • 50
 • 558
 • 0

Tay Son danh tan quan Thanh khoa.ppt

Tay Son danh tan quan Thanh khoa.ppt
... đồ) Bài 25 Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) Tiết 56 Tiết 56 IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răn Đánh ... bản đồ) Bài 25 Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) Tiết 56 Tiết 56 IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 2. 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) ... Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Bài 25 Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) Tiết 56 Tiết 56 IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH - 22-12-1788,...
 • 35
 • 388
 • 0

Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

Tay Son danh tan quan Thanh.ppt
... Biện sơn có tác dụng :+Ngăn giặc Nam tiến. +Sẵn sàng trở thành căn cứ bàn đạp cho quân Tây Sơn phản công. 1 . Quân Thanh xâm lược nước ta :c . Phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn. -Quân Thanh ... chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới thiệu bài Từ những phần lịch sử đã ... ninh 1 . Quân Thanh xâm lược nước ta :a .Nguyên nhân :b . Lực lượng và đường tiến quân của giặc :-Đường tiến quân :-Lực lượng của giặc : +Quân lính : 29 vạn (20 chủ lực ). +Quân lưong :...
 • 50
 • 278
 • 1

Tây Sơn phá tan quân Thanh

Tây Sơn phá tan quân Thanh
... cầu vinh. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? ... của quân giặc.D. Cả 3 ý trên đều đúng. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Từ Tam điệp Biện Sơn ... đại phá quân Thanh Sơ đồ trận Ngọc Hồi - đống đa Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh 3....
 • 24
 • 202
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP