Tài liệu về : “Bài 8: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền Dân Chủ Nhân Dân (1945-1946)

Cuoc dau tranh bao ve va xay dung chinh quyen DCND (1945-1946).

Cuoc dau tranh bao ve va xay dung chinh quyen DCND (1945-1946).
... ta đã đạt được những kết quả gì? - Chuẩn bị mục IV, V, VI của bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945- 1946) ... hội. Đảng chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố kiện toàn chính quyền cách mạng? Đảng chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố kiện toàn chính quyền cách ... kiện nào dưới đây thể hiện lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền làm chủ của mình? A. Chính quyền Xô Viết -Nghệ Tĩnh 1930-1931. B .Cuộc vận động dân chủ 1936-1939. C.Sự kiện tổng tuyển cử...
  • 21
  • 126
  • 0

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH BẢO VỆ VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐƯỜNG LỐI CỦA V.I LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC THUỘC ĐỊA (1920-1924)

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO  ĐƯỜNG LỐI CỦA V.I LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA (1920-1924)
... Quốc kiên trì đấu tranh bảo vệ phát triển sáng tạo tư tưởng của V.I Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, hướng sự chú ý của Quốc tế Cộng sản tới phong trào đấu tranh của nhân dân các nước ... CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐƯỜNG LỐI CỦA V.I LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA (1920-1924) Nǎm 1921, Nguyễn Ái ... Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân được cử vào đoàn Chủ tịch của Hội đồng. Người còn được mời làm chuyên gia của Ban thư ký giúp Hội đồng chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp là chuyên...
  • 3
  • 142
  • 0

Bai 15 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang

Bai 15 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang
... MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở ... (7-11)-1917 CÔNG VIỆC VỀ NHÀ 1. Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Làm bài tập 1, 2 - SGK, tr.82 3. Chuẩn bị bài mới: Phần II, bài 15 CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH ... dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. “Không thể chờ đợi im lặng được nữa…Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân Phải...
  • 19
  • 883
  • 11

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP