Tài liệu về : “Nghĩa tường minh và hàm ý

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý
... cho con ở nhà chơi với em con. Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang ... ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang ... ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tập II. Luyện tập 1....
 • 17
 • 1,171
 • 3

Nghĩa tường minh hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý
... sau trả lời câu hỏi. * Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi. Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý ... sau trả lời câu hỏi. * Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi. Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý ... cho con ở nhà chơi với em con. Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang...
 • 17
 • 380
 • 3

Nghĩa tường minh hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý
... Bài: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ Bài: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý ( tiết 128) HÀM Ý ( tiết 128)  Môn: Tiếng Việt 9 Môn: Tiếng Việt 9  Ngày soạn: ... thanh niên- người nghe:Ông hoạ só cô gái. 1a.Người nói:anh thanh niên- người nghe:Ông hoạ só cô gái.  Hàm ý: Mời bác cô vào uống nước. Hàm ý: Mời bác cô vào uống nước.  Hai người nghe ... : :  I.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÀM Ý I.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÀM Ý : :  Hs Đọc đoạn trích ở SGK trang 90. Hs Đọc đoạn trích ở SGK trang 90.  Nêu hàm ý của những câu: Nêu hàm ý của những câu:  - “ CON...
 • 11
 • 1,256
 • 5

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý
... nghĩa tư ờng minh hàm ý. 3 nghĩa tác dụng một số chú ý của việc sử dụng hàm ý. Hướng dẫn về nhà. - Đọc - hiểu phần ghi nhớ về nghĩa tường minh hàm ý. - Vận dụng giải đoán hàm ý ... ngôi sao có chứa hàm ý diễn đạt hàm ý đó bằng lời nói - người thứ hai tự giải đoán hàm ý trả lời cũng bằng hàm ý + Thể lệ: - Chỉ được diễn đạt hàm ý thông qua nghĩa tường minh ( Nếu vi phạm ... cụ Nghị thôn Đoài. Hàm ý: - Mẹ phải bán con - U bán con thật đấy ư ? giãy nảy oà lên khóc Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý ( Tiếp theo) Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý ( Tiếp theo) I....
 • 21
 • 653
 • 1

Nghĩa tường minh hàm ý - T1

Nghĩa tường minh và hàm ý - T1
... Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý Tiết 1 I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý - Đọc đoạn trích trả lời câu hỏi SGK tr.75. Nghĩa tường minh nghĩa được diễn ... nói của chính họ. Hàm ý dùng chung hàm ý dùng riêng: Hàm ý dùng chung: Là kiểu hàm ý được nhiều người dùng, dùng một cách phổ biến trong những tình huống tương tự. ý nghĩa hàm ẩn trong những ... vào đâu mà em biết được điều đó? - Đọc kĩ đoạn hội thoại sau: 2 đặc tính của hàm ý Hàm ý có thể giải đoán được: người nghe có năng lực thì có thể đoán ra hàm ý trong lời nói có chứa hàm ý. Hàm...
 • 11
 • 265
 • 5

Nghĩa tường minh hàm ý- T2

Nghĩa tường minh và hàm ý- T2
... sö dông hµm ý lµ ng­êi nãi (ng­êi viÕt) cã ý thøc ®­a hµm ý vµo c©u nãi. Điều kiện thứ hai để sử dụng hàm ý là người nghe (người đọc) phải có năng lực giải đoán hàm ý, nếu không hàm ý đưa ra sẽ ... chị. 2. Hàm ý câu sau là: Mẹ đã bán con cho nhà cụ Nghị ở thôn Đoài. Hàm ý này rõ hơn vì cái Tí không hiểu được hàm ý của câu thứ nhất. Phản ứng của cái Tí sau đó cho thấy nó đã hiểu ý mẹ nói. ... v¨n cã sö dông hµm ý vµ chØ râ hµm ý Êy do ai nãi, ý nghÜa? Bài tập 1 ( SGK 91-92) Gợi ý Đọc thật kĩ từng đoạn trích, chú ý đặt câu văn in đậm trong văn cảnh để tìm hiểu hàm ý. Qua sự so sánh...
 • 11
 • 450
 • 7

NGHIA TƯỜNG MINH HÀM Ý

NGHIA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
... Ví dụ 4: I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: Thế nào là nghĩa tường minh? Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Nghĩa hàm ý là phần thông báo tuy ... quên. Tiết 123: Tiếng việt tặc lưỡi I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: II. Luyện tập: BT 2/75: Tìm hàm ý của câu: “Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi ... ẩn ý. I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: * Ví dụ 1: Trong hai tình huống trả lời của Thi, tình huống nào có ẩn ý? Vậy ẩn ý mà Thi không nói ra là...
 • 17
 • 704
 • 5

Tiết 128 - Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128 - Nghĩa tường minh và hàm ý
... cho con ở nhà chơi với em con. Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang ... Bài 25 Tiết 128 Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang ... Bài 25 Tiết 128 Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tập II. Luyện tập 1....
 • 18
 • 938
 • 1

Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 123 Nghĩa tường minh và hàm ý
... một vài lời thoại theo kiểu này? Câu(b) anh thanh niên nói ra có chứa ẩn ý gì không? => Câu(b) không chứa ẩn ý. Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: Ví ... nói theo nghĩa tường minh Trời ơi chỉ còn 5 phút! Mua được 3 vé rồi! =>Những câu nói có hàm ý ? Thế nào là hàm ý? ? Vậy em hiểu thế nào là nghĩa tường minh? Nghĩa tường minh Hàm ý Là phần ... câu có tác dụng gì? đặt câu có chứa thành phần phụ chú? Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý I. Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: 1. Ví dụ: a. Trời ơi chỉ còn 5 phút! b. Ô! Cô còn quên chiếc...
 • 15
 • 533
 • 0

Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128 Nghĩa tường minh và hàm ý
... !Tưởng là không bẩn, thế mà có rận !? Tìm câu nói có hàm ý giải đoán hàm ý ấy? Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo)Bài 25 Tiết 128Bài 25 Tiết ... I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tậpII. Luyện tậpBài 25 Tiết 128Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)(tiếp ... 25 Tiết 128Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý ? Vì sao chị Dậu không...
 • 16
 • 322
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP