Tài liệu về : “một mái nhà chung - tập đọc lớp 3

một mái nhà chung - tập đọc lớp 3

một mái nhà chung - tập đọc lớp 3
... vo giàn gấc Luyeọn ủoùc tửứng khoồ thụ Mái nhà của chim Lợp nghìn lá biếc Mái nhà của cá Sóng xanh rập rình. Mái nhà của dím Sâu trong lòng đất Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Hướng dẫn giải ... dùng để trộn với gạo nếp thổi xôi Mọi mái nhà riêng Có mái nhà chung Là bầu trời xanh Xanh đến vô cùng. • Mọi mái nhà riêng • Có mái nhà chung • Rực rỡ vòm cao • Bảy sắc cầu vồng. • Cầu vồng: ... núi. Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ Mái nhà của bạn Hoa giấy lợp hồng. • Gấc: Cây leo, quả có nhiều gai mềm; lúc chín, ruột đỏ, thường dùng để trộn với gạo nếp thổi xôi Mọi mái nhà riêng...
 • 35
 • 3,123
 • 1

mmôn tập đọc lớp 3: Nhà rông ở Tây Nguyên

mmôn tập đọc lớp 3: Nhà rông ở Tây Nguyên
... TIỂU HỌC:PHẠM HỒNG THÁIMÔN:TẬP ĐỌC-LỚP 3 •GV: ÑAØO THÒ THU HÖÔNG•LÔÙP: BA/4 Thứ tư,ngày 12 tháng 12 năm 2007 Tập đọc Nhà rông ở Tây NguyênTheo: Nguyễn Văn Huy• Nhà rông thường được làm ... làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng Luyện đọc từ khómúa rông chiêngngọn giáovướng mái buôn làng Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ ... lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng. 19 Thứ tư,ngày 12 tháng 12 năm 2007 Tập đọc Nhà rông ở Tây NguyênTheo:...
 • 21
 • 500
 • 1

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 19

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 19
... dân làng đối với bộ - HS chú ý lắng nghe .- HS trả lời theo sự nhận xét .- HS đọc (2 lượt) .- HS đọc (2 lượt) .- HS đọc phần chú giải .- Nhóm đôi .- HS đọc .- HS trả lời. + mái ấm nhà vui, tiếng hát ... ở SGK. - Treo tranh giới thiệu bài “Hai Bà Trưng”.* Hoạt động 1: Luyện đọc .- Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy .- Phương pháp: Luyện tập, hỏi đáp - Đọc mẫu. - HS đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng ... giới thiệu .- HS lắng nghe .- HS chia đoạn .- HS đọc nối tiếp theo đoạn .- HS đọc từng đoạn trong nhóm .- HS thi đua đọc. + Báo cáo của bạn lớp trưởng. + Với tất cả các bạn trong lớp .- HS đọc bài....
 • 6
 • 1,852
 • 19

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 21

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 21
... của cô giáo. - Yêu cầu HS đọc lại 2 dòng thơ cuối .- HS chú ý lắng nghe .- HS đọc tiếp nối .- HS đọc tiếp nối .- HS đọc phần chú giải .- 5 HS đọc .- Nhóm đôi .- 1 HS đọc .- HS trả lời. + Một chiếc thuyền ... Luyện tập, hỏi đáp, giảng giải. - Đọc mẫu. - Đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng đoạn nối tiếp. - Đọc các từ chú giải. - HS nêu từ chưa hiểu, GV giải thích. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Cả lớp ... lời .- HS trả lời .- Thảo luận nhóm đôi, trả lời .- HS trả lời .- 3, 4 HS thi đọc .- 1 HS đọc cả bài .- HS thực hiện .- Trình bày .- Nhận xét .- HS kể, nhận xét .- HS phát biểu.5 tấm bìa Kế hoạch bài dạy...
 • 7
 • 946
 • 7

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 22

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 22
... - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1. - Nêu câu hỏi :- HS lắng nghe .- HS đọc từ Ác-si-mét .- HS đọc nối tiếp 3 đoạn và đọc chú thích từ khó SGK: tính tới tính lui, đinh vít .- HS đọc bài trong nhóm .- ... trong lớp để giới thiệu tên bài. Hoạt động 1: Luyện đọc* Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.* Phương pháp: Luyện tập, hỏi đáp - GV đọc mẫu. - Đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng đoạn nối tiếp. - Đọc ... hiểu. - GV cho HS đọc từng khổ thơ theo nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh.c) Hoạt động 2: Tìm hiểu bài .- HS chú ý lắng nghe .- Đọc tiếp nối theo hàng dọc. (2 lượt )- HS đọc tiếp nối theo hàng ngang.-...
 • 6
 • 1,121
 • 15

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 24

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 24
... Đoạn 3: Phần còn lại. - GV cho HS đọc tiếp nối từng đoạn. - GV cho HS đọc từ mới ở phần chú giải .- HS quan sát .- 1 HS nhắc lại .- HS lắng nghe .- 1 HS đọc .- HS đọc theo hàng dọc .- 2, 3 HS đọc .- ... 1: Luyện đọc* Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.* Phương pháp: Luyện tập. - Đọc mẫu. - Đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng đoạn nối tiếp. - Đọc từ chú giải. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc đồng ... mong muốn đó ?- HS trả lời .- HS đọc, cả lớp dò theo. + Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ?- HS trả lời .- HS nêu .- HS trả lời .- HS thi đua đọc đoạn văn .- 1 HS đọc cả bài .- HS làm ra nháp .- 1 HS sửa...
 • 7
 • 812
 • 17

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 25

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 25
... dò: (1’) - Đọc bài. - Chuẩn bò: “Hội đua voi ở Tây Nguyên” .- HS đọc .- HS thảo luận, trả lời .- HS thi đua đọc lại đoạn 2 .- 1 HS đọc cả bài .- HS đọc gợi ý .- HS tập kể 1 đoạn trong nhóm .- 5 HS kể ... đọc - Đọc mẫu. - Đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng đoạn nối tiếp. - Đọc chú giải, nêu thắc mắc. - Đọc từng đoạn trong nhóm đôi. - Đọc đồng thanh cả bài.* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Cả lớp ... lớp đọc thầm đoạn 1. - Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật. - 1 HS đọc đoạn 2. - 1 HS đọc đoạn 3. - 2 lượt .- 1 lượt .- cá nhân .- HS gạch dưới trong SGK, trả lời .- HS đọc, ...
 • 6
 • 1,225
 • 18

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 26

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 26
... 1: Luyện đọc. . Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.. Phương pháp: Luyện tập - Đọc mẫu. - Đọc từng câu. - Đọc từng đoạn. - Đọc chú giải. - Nêu từ khó hiểu. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc từng ... // - GV đọc mẫu qua. - GV gọi HS đọc từ khó hiểu ở cuối bài. - Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh .- 1 HS lặp lại .- HS chú ý lắng nghe .- Mỗi HS đọc tiếp nối nhau .- Tiếp ... thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo. - 1 HS đọc đoạn 2. - HS đọc thầm đoạn 3, 4. + Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.. Mục tiêu: Rèn đọc diễn...
 • 6
 • 1,823
 • 25

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28
... phát biểu cá nhân .- HS đọc bài .- HS luyện đọc .- 3 HS thi đua đọc. 4)Củng cố - Dặn dò: (5’ )- Đọc lại bài .- Lưu ý HS nhớ tên các môn thể thao để chuẩn bò cho nội dung tiết TLV tới .- Chuẩn bò: “Lời ... Bài thơ tả hoạt động gì của HS ?- HS chú ý lắng nghe .- HS đọc tiếp nối (2 lượt) .- HS đọc tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ .- HS đọc phần chú giải .- Nhóm đôi .- HS đọc .- Chơi đá cầu trong giờ chơi. + ... nào ?- HS trả lời .- Ngựa Cha khuyên Ngựa Con điều gì ?- Trả lời .- Trả lời .- HS đọc .- Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả trong hội thi ?- Trả lời .- Ngựa Con rút ra bài học gì ?- Trả lời. - Vài HS đọc...
 • 6
 • 3,229
 • 43

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29
... // - Cho HS đọc bài theo nhóm. - Gọi 3 HS đọc nối tiếp cả bài  Nhận xét. - Lớp đọc đồng thanh. + Tập thể dục .- HS lắng nghe .- HS đọc từng câu (2 lượt) .- Đọc từ khó .- HS chia đọan và đọc ... chốt ý .- HS lắng nghe .- HS đọc tiếp nối .- HS đọc .- HS đọc tiếp nối 6 khổ thơ .- HS đọc và xem tranh để biết được các hoạt động và từ ngữ: buồng lái, sân bay .- Nhóm đôi .- Cả lớp đọc .- HS đọc. + ... đọc các từ khó. - Đọc từng đoạn nối tiếp. - HS tìm hiểu từ khó, tập đặt câu với từ “chật vật”. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1, 2 . - HS đọc nối tiếp đoạn 2, 3. ...
 • 6
 • 1,946
 • 23

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP