Tài liệu về : “Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá
... cña l¸ có nhận được ánh sáng mới thực hiện được chức năng quang hợp. Vậy những đặc điểm nào giúp nhận được nhiều ánh sáng? 1. Đặc điểm bên ngoài của a) Phiến - Quan sát các có ... mặt của phiến lớn hơn so với phần cuống. - Tìm những điểm giống nhau của phần phiến các loại ? Những điểm giống nhau của các loại lá: dạng bản dẹt, màu lục và là phần to nhất của lá. - ... ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ là một cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy có những đặc điểm gì ? - Chức năng quan trọng nhất của là gì ? Quang hợp - Cho biết tên các bộ phận của ? G©n l¸ Cuèng l¸...
 • 16
 • 1,255
 • 8

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 19 Đặc điểm bên ngoài của

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 19 Đặc điểm bên ngoài của lá
... phận của lá: Các bộ phận của lá: a: cuống a: cuống b: phiến b: phiến c: gân c: gân I. Đặc điểm bên ngoài của I. Đặc điểm bên ngoài của 2. Phiến 2. Phiến Quan ... quảquả I. Đặc điểm bên ngoài của I. Đặc điểm bên ngoài của 1. Các bộ phận của 1. Các bộ phận của Xem hình và cho Xem hình và cho biết các bộ phận của biết các bộ phận của lá? lá? Trả ... kiểu gân lá: hình mạng, hình cung, song songsong- Có 2 loại lá: đơn, kép- Có 2 loại lá: đơn, kép Câu hỏi:Câu hỏi: đặc điểm cấu tạo ngoài đặc điểm cấu tạo ngoài...
 • 25
 • 196
 • 0

Bài soạn tiết 22. Đặc điểm bên ngoài của

Bài soạn tiết 22. Đặc điểm bên ngoài của lá
... iv : Tiết 22 : Đặc điểm bên ngoài của Gân Cuống Phiến Các bộ phận của 1. Đặc điểm bên ngoài của a. Phiến Câu 1 :Nhận xét hình dạng , kích thước , mầu sắc của phiến ... Chương iv : Tiết 22 : Đặc điểm bên ngoài của 1. Đặc điểm bên ngoài của a. Phiến Phiến màu lục , dạng bản dẹt và là phần to nhất của ; đặc điểm này giúp phiến có thể thu ... các loại phiến đều có dạng bản dẹt , màu lục , là phần to nhất của ? a. Phiến Chương iv : Tiết 22 : Đặc điểm bên ngoài của 1. Đặc điểm bên ngoài của Phiến màu lục , dạng...
 • 6
 • 253
 • 0

đặc điểm bên ngoài của

đặc điểm bên ngoài của lá
... cña l¸ có nhận được ánh sáng mới thực hiện được chức năng quang hợp. Vậy những đặc điểm nào giúp nhận được nhiều ánh sáng? 1. Đặc điểm bên ngoài của a) Phiến - Quan sát các có ... mặt của phiến lớn hơn so với phần cuống. - Tìm những điểm giống nhau của phần phiến các loại ? Những điểm giống nhau của các loại lá: dạng bản dẹt, màu lục và là phần to nhất của lá. - ... ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ là một cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy có những đặc điểm gì ? - Chức năng quan trọng nhất của là gì ? Quang hợp - Cho biết tên các bộ phận của ? G©n l¸ Cuèng l¸...
 • 16
 • 242
 • 0

ĐĂC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA

ĐĂC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
... kiến thức 1.Mục tiêu kiến thức : : - - Nêu được đặc điểm bên ngoài của và cách xếp trên cây phù Nêu được đặc điểm bên ngoài của và cách xếp trên cây phù hợp với chức năng thu nhan ánh ... sinh ý thức bảo vệ cây xanh . . Phiến Gân Cuống 1.Hãy cho biết các bộ phận của lá? -> -Cuống lá, -Phiến -Gân 2.Chức năng quan trọng nhất của là gì? ->Thu nhận ánh sáng để ... ụng sau sau 1 .Lá đơn có đặc điểm gì?  đơn:có cuống nằm ngay dưới chồi nách ,mỗi cuống chỉ mang một phiến,cả cuống và phiến rụng cùng một lúc. 2 .Lá kép có đặc điểm gì?  kép:có cuống...
 • 13
 • 192
 • 0

Đặc điểm bên ngoài của

Đặc điểm bên ngoài của lá
... của G©n l¸ Cuống. Phiến 2. 3. 1. Caực boọ phaọn cuỷa laự sen rau ngót I) ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ Laù daâu taây Laù loát 1) ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ rau ngót rau má ... tra bài cũ Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây? - Hình dạng to, tròn - Chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, tạo quả BÀI 19 BÀI 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ Các bộ phận của ... hình mạng :lá gai, vạn niên thanh,…  NhËn xÐt NhËn xÐt đơn và kép đơn kép Phân biệt mồng tơi và hoa hồng : - Cuống - Phiến - Sự rụng (lá mồng tơi) ( hoa hồng)...
 • 26
 • 269
 • 0

ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA -SH6

ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ -SH6
... IV : LÁ : LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ Mục tiêu Mục tiêu Nêu được những đặc điểm bên ngoài Nêu được những đặc điểm bên ngoài của và cách xếp trên cây phù của ... tạo chất hữu cơ hữu cơ Họat động 1 Học sinh quan sát 1 số , nêu nhận xét về hình dạng , màu sắc của phiến , diện tích bề mặt của phần phiến so với phần cuống . ... bên ngoài Nêu được những đặc điểm bên ngoài của và cách xếp trên cây phù của và cách xếp trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho...
 • 12
 • 122
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP