Tài liệu về : “Nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Tiet24-Nghia vu ton trong,bao ve tai san.doc

Tiet24-Nghia vu ton trong,bao ve tai san.doc
... - Công dân có nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước lợi ích công cộng . Không được xâm phạm , (lấn chiếm ,phá hoại hoặc sử dụng vào mục ích cá nhân. )tài sản Nhà nước lợi ích ... định do nhà nước xây dựng. -Tài sản Nhà nước thuộc quyền sở hữu toàn dân . - Lợi ích công cộng lợi ích chung giành cho mọi người xã hội . - Tài sản nhà nước lợi ích công cộng là ... các hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước , lợi ích công cộng . 3. Về thái độ : Hình thành nâng cao cho hs ý thức tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước lợi ích công cộng .II. Chuẩn bị :...
  • 3
  • 426
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP