Tài liệu về : “BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN
... Bài tập con l¾c ®¬n 78                  ... <,#      !     NguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập con l¾c ®¬n 95.    $>#    %    ;5 !   ... >C C <B C DC C ;B C NguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập con l¾c ®¬n 111%>&B5&#  !Y...
 • 4
 • 506
 • 19

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án doc
... D. T' = 5,8s Câu 43 Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con lắc đơn có độ dài bằng tổng độ dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên. A. T = 2,5s B. ... Câu 47 Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' của con lắc khi đặt con lắc trong không ... cùng 1 khoảng thời gian, con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện được 10 dao động bé, con lắc đơn có có chiều dài l2 thực hiên được 6 dao động bé. Hiệu chiều dài hai con lắc là 48(cm) thì tìm...
 • 7
 • 1,151
 • 35

Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo
... =41kx2 Cõu 3 Trong ba đại lượng sau: a) Thế năng của con lắc; b) Cơ năng của con lắc; c) Lực mà lũ xo tỏc dụng vào quả cầu của con lắc; Thỡ đại lượng nào biến thiên điều hoà, đại lượng ... a =300. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l =1m nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với biên độ góc ... ma sát lấy g = 10m/s2. Tớnh chu kỡ dao động của con lắc. A) 5,135 s B) 1,135 s C) 0,135 s D) 2,135 s Cõu 82 VH Quan Hệ Quốc Tế Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m; dây treo dài...
 • 15
 • 388
 • 12

Tài liệu Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo docx

Tài liệu Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo docx
... 0.18m/sCâu 11: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 10cm. Tại vị trí có li độ x = 5cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc là?A. 4 B. 3 C. 2 D.1Câu 12: Một con lắc lò xo dao ... =41kx2Cõu 3 Trong ba đại lượng sau:a) Thế năng của con lắc; b) Cơ năng của con lắc; c) Lực mà lũ xo tỏc dụng vào quả cầu của con lắc; Thỡ đại lượng nào biến thiên điều hoà, đại lượng nào ... dương hướng về điểm B. a)Tính lực cưc đại tác dụng vào điểm A. b)Xác định thời điểm để hệ có Wđ = 3Wt cú mấy nghiệm A) 1,5 N và 5 nghiệm B) 2,5 N và 3 nghiệm C) 3,5 N và 1 nghiệm D) 3,5...
 • 15
 • 724
 • 20

50 câu hỏi trắc nghiệm về con lắc đơn docx

50 câu hỏi trắc nghiệm về con lắc đơn docx
... động điều hoà con lắc đơn tỉ lệ thuận vớiA. gia tốc trọng trường. B. căn bậc hai gia tốc trọng trường.C. chiều dài con lắc. D. căn bậc hai chiều dài con lắc. Câu 25: Một con lắc đơn gồm vật ... động điều hòa của con lắc đơn A. không đổi khi khối lượng vật nặng của con lắc thay đổi.B. tăng khi chiều dài dây treo con lắc giảm.C. không đổi khi chiều dài dây treo của con lắc thay đổi.D. ... vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 = 1,5s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên làA. 6,25s....
 • 7
 • 162
 • 1

bài tập tự luận và trắc nghiệm phần con lắc đơn và tổng hợp dddh

bài tập tự luận và trắc nghiệm phần con lắc đơn và tổng hợp dddh
... độ cao. B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Hai con lắc đơn dao động có chu kì là 0,4s và 0,3s. Tính chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài 2 con lắc trên. 2. Hai con lắc đơn dao động có chu ... 8. Hai con lắc có độ dài hơn kém nhau 15 cm. Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện 40 dao động, con lắc 2 thực hiện 20 dao động. Tính chiều dài của 2 con lắc. 9. Một con lắc đơn dài ... dài. C.Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ. D.Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lợng của con lắc. Câu 9: Hai con lắc đơn có chiều dài l 1 và l 2...
 • 14
 • 471
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP