Bai 22 tac dung tu cua dong dien tu truong

Tiết 24-Bài 22 Tác dụng từ của dòng điện-Từ trường

Tiết 24-Bài 22 Tác dụng từ của dòng điện-Từ trường
... luận : Dòng điện qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng xảy tác dụng lực (gọi lực từ) lên kim nam châm đặt gần Ta nói dòng điện có tác dụng từ Tiết 24 Bài 22: Tác dụng từ dòng điện Từ trường ... Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng có tác dụng từ hay không ? Tác dụng từ dòng điện - Từ TRườNG Để trả lời câu hỏi phần nghiên cứu hôm nay: Tiết 24 Bài 22: Tác dụng từ ... quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói không gian có từ trường - Tại vị trí định từ trường nam châm dòng điện, kim nam châm hướng xác định Tiết 24 Bài 22: Tác dụng từ...
 • 16
 • 1,504
 • 15

bai 22 tac dung tu cua dong dien

bai 22 tac dung tu cua dong dien
... BÀI 22 : I LỰC TỪ : 1) Thí nghiệm : Khi đóng công tắc có tượng xảy với kim nam châm ? Lúc nằm cân bằng,...
 • 27
 • 164
 • 0

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
... B Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường Thí nghiệm: A B A Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường I/ Lực từ : Thí nghiệm : Kết luận : Dòng điện qua dây dụng từ Dòng điện có tácdẫn thẳng ... Cả hai từ cực C Cả hai từ cực D - Mọi chỗ hút sắt mạnh Tiết 23 Bài 22 Tác dụng từ dòng điện - Từ TRườNG Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường I/ Lực từ : Thí nghiệm : C1: Đóng khoá K ... hình ảnh từ trường Từ trường dây dẫn Từ trường Trái Đất Từ trường Trái Đất Từ trường Trái Đất GHI NHớ Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn từ trường Nam châm dòng điện có...
 • 22
 • 578
 • 0

Bài 22: Tác dụng từ của dong điện - từ trường (Cực hay)

Bài 22: Tác dụng từ của dong điện - từ trường (Cực hay)
... dụng từ Ngày tháng 12năm 2007 Ngày tháng 12năm 2007 Bài 22: Tác dụng từ dòng điện từ trường I Lực từ Thí nghiệm Kết luận: SGK/61 Ii Từ trường Thí nghiệm Ngày tháng 12năm 2007 Bài 22: Tác dụng từ ... nơi có từ trường Ngày tháng 12năm 2007 Bài 22: Tác dụng từ dòng điện từ trường I Lực từ Thí nghiệm Kết luận: SGK/61 Ii Từ trường Thí nghiệm Kết luận: SGK/61 Cách nhận biết từ trường - Dụng cụ: ... có từ trường - Tại vị trí định từ trường nam châm dòng điện, kim nam châm hướng xác định Ngày tháng 12năm 2007 Bài 22: Tác dụng từ dòng điện từ trường I Lực từ Thí nghiệm Kết luận: SGK/61 Ii Từ...
 • 13
 • 622
 • 9

ly9.bai 22.tac dung tu cua dong dien

ly9.bai 22.tac dung tu cua dong dien
... từ trường Sóng điện từ lan truyền điện từ trường biến thiên không gian Các sóng ra-đi-ô, sóng vô tuyến, sóng ánh sáng thấy, tia X, tia gama sóng điện từ Các sóng truyền mang theo nng lượng GDBVMT:...
 • 17
 • 159
 • 0

Gián án Tiết 24-Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện-Từ trường

Gián án Tiết 24-Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện-Từ trường
... tra Nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm nơi có từ trường b Kết luận: Nơi khơng gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm nơi có từ trường BI TẠC DỦNG TỈÌ CA DNG ÂIÃÛN - TỈÌ 22: TRỈÅÌNG I LỈÛC ... quanh dòng điện tồn từ trường Nam châm dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm Người ta dùng kim nam châm (gọi nam châm thử) để nhận biết từ trường Phát kiến Oersted liên hệ điện từ vào ... ? Kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay có hình dạng gây lực ( gọi lực từ ) tác dụng lên kim nam châm Ta nói dòng điện có tác dụng từ BI TẠC DỦNG TỈÌ CA DNG ÂIÃÛN - TỈÌ 22: TRỈÅÌNG...
 • 15
 • 264
 • 2

BÀI 22: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG doc

BÀI 22: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG doc
... quanh dòng điện tồn (Cá nhân HS trả lời câu hỏi) từ trường - Nam chõm dũng điện có khả tác dụng lực từ nên nam châm đặt gần - Các kiến thức môi trường: + Trong không gian từ trường điện trường ... C1) - Thí nghiệm chứng tỏ điều gì? - GV thông báo KL trở vị trí cũ 2- Kết luận: Dòng điện gây tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần Hoạt động 3: Tìm hiểu từ trường chứng tỏ dòng điện tác dụng ... tồn trường thống điện từ trường Sóng điện từ lan truyền điện từ trường biến thiờn khụng gian + Cỏc súng radio, súng vụ tuyến, ỏnh sỏng nhỡn thấy, tia X, tia gamma Nội dung tích hợp súng điện từ...
 • 7
 • 222
 • 0

BÀI 22 TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

BÀI 22 TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
... : Dòng điện qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng xảy tác dụng lực (gọi lực từ) lên kim nam châm đặt gần Ta nói dòng điện tác dụng từ Tiết 24 Bài 22: Tác dụng từ dòng điện I/ Lực từ ... dụng từ ? Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng có tác dụng từ hay không ? Tác dụng từ dòng điện - Từ TRờNG Để trả lời câu hỏi phần nghiên cứu hôm nay: Tiết 24 Bài 22: Tác ... quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói không gian có từ trờng - Tại vị trí định từ trờng nam châm dòng điện, kim nam châm hớng xác định Tiết 24 Bài 22: Tác dụng từ dòng...
 • 14
 • 66
 • 0

bài 22: tác dụng từ của dòng điện từ trường

bài 22: tác dụng từ của dòng điện từ trường
... Tác dụng từ dòng điện- Từ trường Thí nghiệm: A B A Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường I/ Lực từ : Thí nghiệm : Kết luận : Dòng điện qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hỡnh dạng xảy tác dụng ... Tiết 24 Bài 22 lớp biết, dòng điện chạy qua cuộn dây có tác dụng từ Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng có tác dụng từ hay không ? Tác dụng từ dòng điện - Từ TRườNG Để ... định? Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường I/ Lực từ : A B II/ Từ trường : Thí nghiệm Kết luận Cách nhận biết từ trường Từ trường tồn đâu? Kết luận Nơi không gian có lực từ tác dụng lên kim...
 • 20
 • 110
 • 0

BAI 22. TAC DUNG TU CUA DONG DIEN - TU TRUONG

BAI 22. TAC DUNG TU CUA DONG DIEN - TU TRUONG
... nhất? A - Phần nam châm B - Chỉ có từ cực Bắc C Cả hai từ cực C Cả hai từ cực D - Mọi chỗ hút sắt mạnh Tiết 23 Bài 22 Tác dụng từ dòng điện - Từ TRườNG Tiết 24: Tác dụng từ dòng điện- Từ trường ... châm có từ trường Từ trường thường phát khu vực: - Lân cận đường dây cao - Các dây tiếp đất hệ thống thu lôi - Các dây tiếp đất thiết bị điện - Khu vực xung quanh thiết bị điện vận hành: hỡnh ... tóc, điện thoại di động - Không nên ngủ gần thiết bị điện - Gi khoảng cách với đầu máy video 4,5 mét,hãy tắt đầu máy không sử dụng - Không ngồi gần phiá sau hỡnh vi tính - Gi khoảng cách vài mét...
 • 22
 • 146
 • 0

Bài 22 : Tác dụng của dòng điện - Từ trường

Bài 22 : Tác dụng của dòng điện - Từ trường
... ( gọi lực từ ) tác dụng lên kim nam châm Ta nói dòng điện tác dụng từ II TỪ TRƯỜNG : 1) Thí nghiệm : Một kim nam châm hướng Nam-Bắc Đưa đến vò trí khác xung quanh dây dẫn có dòng điện xung ... kim nam châm ? 2) Kết luận : Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm Ta nói không gian có từ trường Ở vò trí từ trường, sau kim nam châm đứng ... vò trí cân ? 2) Kết luận : Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm Ta nói không gian có từ trường Tại vò trí đònh từ trường, kim nam châm hướng...
 • 27
 • 440
 • 1

BÀI 22: TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

BÀI 22: TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
... trêng Từ trường ảnh hưởng đến mơi trường sống nào?!  Các kiến thức mơi trường: + Trong khơng gian, từ trường điện trường tồn trường thống điện từ trường Sóng điện từ lan truyền điện từ trường ... sóng điện từ Các sóng điện từ truyền mang theo lượng Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số cường độ sóng Một vài hình ảnh từ trường mơi trường sống Một vài hình ảnh từ trường mơi trường ... ảnh từ trường mơi trường sống Để hạn chế tác hại sóng điện từ người cần phải làm gì?  Xây dựng trạm phát sóng điện từ xa khu dân cư  Sử dụng điện thoại di động hợp lí, cách: Khơng sử dụng điện...
 • 24
 • 148
 • 0

Bai 22 Tac dung cua dong dien tu truong

Bai 22 Tac dung cua dong dien tu truong
... Có thể em cha biết? Trả lời câu hỏi từ C1 đến C6 SGK Làm tập từ 22. 1 đến 22. 4 sách tập Đọc 23: Từ phổ - Đờng sức từ Hớng dẫn 22. 4 SBT : Giả sử có dây dẫn qua nhà Nếu không dùng dụng cụ đo điện, ... khoá điện; ampe kế; dây dẫn AB ; kim nam châm ; đoạn dây nối Tiến hành : B1: Mắc mạch điện nh hình 22. 1 SGK B2: Bố trí cho dây dẫn AB song song với kim nam châm B3: Đóng khoá K, quan sát kim nam ... kim nam châm trở lại vị trí ban đầu Kết luận: AA BB ++ K K A A Rx Rx Nghiên cứu SGK; quan sát H 22. 1 trả lời câu hỏi sau: - Mục đích thí nghiệm ? - Dụng cụ TN gồm ? - Nêu bớc tiến hành thí nghiệm...
 • 15
 • 27
 • 0

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
... TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu tác dụng dòng điện mà em học ? Cho ví dụ ? Tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng Câu 2: Tác dụng nhiệt dòng điện ích trường hợp ? a Ấm điện b Quạt điện c Máy thu d Cả b c Bài ... sau học học sinh có khả Kiến thức:  Biết tác dụng từ dòng điện, mô tả thí nghiệm hay hoạt động thiết bò ứng dụng tượng tác dụng từ  Mô tả thí nghiệm ứng dụng thực tế tác dụng hoá học dòng điện ... đồng tách đồng khỏi dung dòch, tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm II Tác dụng hóa học: III Tác dụng sinh lí: Dòng điện tác dụng sinh lí qua thể người động vật IV củng cố vận dụng: ...
 • 31
 • 1,762
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài 22 tác dụng từ của dòng điện từ trườngtác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiềutác dụng cơ của dòng điệntác dụng nhiệt của dòng điệnthí nghiệm tác dụng nhiệt của dòng điệntác dụng nhiệt của dòng điện la gicâu 2 khi nạp bình ăc qui người ta đã sử dụng tác dụng nào của dòng điệnbài giảng tác dụng từ của dòng điện từ trườngbài 22 tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điệntac dung tu tac dung hoa hoc va tac sinh li cua dong dien sach bai tapbai 21 tac dung tu cua dong dien tu truonggián án tiết 24bài 22 tác dụng từ của dòng điệntừ trườnggiai bai 22 tac dung nhiet va tac dung phat sang cua dong d ienviết đầy đủ câu sau quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như saubài tập viết biểu thức của dòng điện xoay chiềuNghiên cứu chế tạo xi măngngập mặnphieu khao sat y kien nguoi benh noi truBài giảng cơ sơ VIỄN THÁMGiao trình pháp luật tài nguyên và Môi trườngBÀI THƯ HOẠCH học tập NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA 12GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNGNHỮNG bài văn mẫu lớp 8 học kì iThuyết minh bài giảng ELEARNING Dấu hiệu chi hết cho 2 và cho 5Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện về Tác hại của bạo lức học đườngPhát triển các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh hưng yênbáo cáo QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHGãy cổ và thân xương đùiLuật số 402013QH13 tiếng AnhGãy trên lồi cầu xương cánh tayVô khuẩn, tiệt khuẩnGãy xương hởTắc ruột sơ sinhTrật khớp vai, khuỷu, hángHội chứng vàng da tắc mật ngoại khoaKhám chấn thương ngực
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập