Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh
... ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng đợc phơng pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm ,làm sở định mức tiêu hao nguyên ... tỷ lệ thành khí định mức (%) Pc tỷ lệ thành khí thực tế (%) H hệ số ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí + Phơng pháp xác định hệ số ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí: Hệ số ảnh đờng kính gỗ tròn: Khi xác định ... tỷ lệ thânh khí định mức cho sở sản xuất So sánh tỷ lệ thành khí thực tế với tỷ lệ thành khí định mức cho ta phân tích đợc tình hình sản xuất tốt hay xấu sở sản xuất Pđm= H.pc Trong đó: pđm tỷ...
 • 21
 • 686
 • 1

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... tiờu đề tài Xõy dựng phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp từ gỗ keo lỏ tràm, làm sở định mức tiờu hao nguyờn liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề ... phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sỡ để sản xuất vỏn ghộp từ gỗ Keo lỏ tràm ,làm sở định mức tiờu hao nguyờn vật liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ Gỗ keo lỏ tràm loại gỗ lỏ rộng cú ... khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp cú phủ mặt từ gỗ keo lỏ tràm Chương 2: CƠ SỞ Lí THUYẾT 2.1 Khỏi niệm tỷ lệ thành khớ, tỷ lệ thành khớ định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khớ: Là tỷ số thể tớch gỗ...
 • 25
 • 539
 • 2

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... QUAN 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm ... nghiệm xác định tỷ lể thành khí định mức ẻ sữ cho sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn –Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ... xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép có phủ mặt từ gỗ keo tràm Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: tỷ số thể tích gỗ xẻ( bao gồm sản...
 • 25
 • 414
 • 0

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
... luận: Xây dựng đợc phơng pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm ,làm sở định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ Gỗ keo tràm loại gỗ ... sánh tỷ lệ thành khí thực tế với tỷ lệ thành khí định mức cho ta phân tích đợc tình hình sản xuất tốt hay xấu sở sản xuất Pđm= H.pc Trong đó: pđm tỷ lệ thành khí định mức (%) Pc tỷ lệ thành khí ... thực tế sở sản xuất + Tỷ lệ thành khí định mức: Đem tỷ lệ thành khí thực tế nhân với hệ số ảnh hởng đến tỷ lệ thành khí qua tính toán thống kê ta đợc tỷ lệ thânh khí định mức cho sở sản xuất So...
 • 21
 • 949
 • 2

168 Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng Thương mại Việt Nam

168 Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng Thương mại Việt Nam
... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM *** 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng ... 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM .33 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất ... hoạt động tín dụng xác định lãi suất cho vay NHTM Việt Nam Chương 3: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với NHTM Việt Nam C Phần kết luận...
 • 81
 • 338
 • 0

khảo sát và xây dựng phương pháp xác định hàm lợng lycopen và õ caroten trong dầu gấc

khảo sát và xây dựng phương pháp xác định hàm lợng lycopen và õ  caroten trong dầu gấc
... CAROTEN TRONG GẤC 2.3.1 Các phương pháp Trong màng gấc, dầu gấc lycopen β -caroten đóng vai trò quan trọng thể người Chính xây dựng phương pháp định lượng lycopen β -caroten màng gấc cần thiết Theo tài ... lượng dầu gấc Đóng gói dầu gấc can nhựa màu hay thùng sắt tráng thiếc, để tránh bị phân hủy chất nhạy cảm với ánh sáng β-carotene 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG LYCOPEN CAROTEN TRONG GẤC 2.3.1 ... 65 0C Màng gấc đem cân xác sau sấy Khi màng gấc đạt độ thủy phần khoảng đến 10% đem ép lấy dầu Bước 4: Màng gấc sau sấy mang ép lấy dầu gấc phương pháp ép thu dầu gấc - Phương pháp 1: Ép thủ...
 • 72
 • 933
 • 13

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt
... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM *** 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng ... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM .33 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua ... động tín dụng xác định lãi suất cho vay NHTM Việt Nam Chương 3: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với NHTM Việt Nam C Phần kết luận – số vấn...
 • 82
 • 362
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt tính của 2 chế phẩm thuốc chưa enzym

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt tính của 2 chế phẩm thuốc chưa enzym
... streptodornase 43 4 .2. 1 Xây dựng quy trình xác định hoạt tính streptokinase streptodornase 43 4 .2. 2 Thẩm định phương pháp xây dựng để xác định hoạt tính enzym chế phẩm thuốc chứa streptokinase ... để nghiên cứu: Đề tài Khoa học - Công nghệ Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt tính chế phẩm thuốc chứa enzym nghiên cứu thực cách có hệ thống để thiết lập quy trình xác định hoạt tính ... liệu để xây dựng phương pháp xác định hoạt tính enzym Bromelain chế phẩm chứa hỗn hợp Bromelain Trypsin 2- Tham khảo tài liệu USP để xây dựng phương pháp xác định hoạt tính Trypsin chế phẩm chứa...
 • 101
 • 656
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng phương pháp xác định tổng asen trong một số nguồn nước bề mặt ở thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv-vis'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng phương pháp xác định tổng asen trong một số nguồn nước bề mặt ở thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv-vis'
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 phương pháp xây dựng áp dụng để phân tích As số nguồn nước mặt địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng Vật liệu phương pháp thực nghiệm ... xử lý sơ HNO đặc 2.3 Phương pháp phân tích hóa học Để phân tích hàm lượng As nước bề mặt, sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS Kết thảo luận Các phương pháp xác đ As đa dạng, nhiên ... sai số thống kê cho quy trình phân tích cho thấy mức độ xác phương pháp Nghiên cứu xây dựng thành công quy trình phân tích asen nước thuốc thử AgDDC CHCl Áp dụng quy trình xây dựng phân tích m số...
 • 6
 • 445
 • 3

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4195:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4195:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... hiệu mẫu thí nghiệm Số hiệu bình Khối lượng Khối lượng Khối lượng Khối Nhiệt độ Giá trị khối Giá trị bình +đất+ bình+ lượng thí lượng riêng trung nước+nút nước+nút bình nghiệm bình bình +đất g/cm ... loại đất thí nghiệm; b) Phương pháp thử sử dụng; c) Thể tích bình tỷ trọng sử dụng; d) Nhiệt độ thí nghiệm; e) Các giá trị khối lượng xác định trình thử nghiệm; f) Kết khối lượng riêng đất, gam ... nguội bình hút ẩm để xác định khối lượng riêng Trong trường hợp không cần phải tiến hành xác định độ hút ẩm mẫu thử 5.2.2 Xác định khối lượng riêng đất có chứa muối a) Bằng phương pháp chia tư, lấy...
 • 6
 • 605
 • 7

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4196:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4196:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... thử thí nghiệm; e) Các giá trị khối lượng xác định trình thử nghiệm; f) Kết độ ẩm, độ hút ẩm, phần trăm (%), xác tới 0,1% Phụ lục A (Tham khảo) Biểu mẫu thí nghiệm xác định độ ẩm, độ hút ẩm Tên ... lần xác định song song làm độ ẩm mẫu đất Nếu kết hai lần xác định song song chênh lệch 10 % giá trị độ ẩm trung bình tính được, phải tăng số lần xác định đến ba 4.4.2 Xác định độ hút ẩm đất Độ hút ... lượng chứa nên xác định độ ẩm độ hút ẩm theo bước với đất có chứa lượng hữu lớn % 3.4 Đối với mẫu đất cần tiến hành không hai lần xác định song song độ ẩm độ hút ẩm; với than bùn, đất than bùn...
 • 5
 • 934
 • 3

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4197 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4197 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... - Biểu đồ xác định giới hạn chảy WL MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp xác định giới hạn dẻo đất Phương pháp xác định giới hạn ... để xác định giới hạn chảy giới hạn dẻo Có thể dùng đất thừa lúc xác định giới hạn chảy để xác định giới hạn dẻo; CHÚ THÍCH 2: Nếu phần hạt lớn mm bị loại trừ nhiều 10 % khối lượng mẫu đất, phải ... thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải có thông tin sau: a) Mục đích thử nghiệm; b) Phương pháp thử nghiệm sử dụng; c) Kết giới hạn dẻo đất (%) xác tới 0,01 (%); Phương pháp xác định giới hạn chảy đất...
 • 8
 • 508
 • 5

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4200:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH NÉN LÚN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4200:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH NÉN LÚN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... liệu 4.1.1 Để xác định tính nén lún mẫu đất điều kiện nở hông, dùng loại máy nén khác nhau, phải bảo đảm quy định tiêu chuẩn Những phận chủ yếu máy nén bao gồm: - Hộp nén; - Bàn máy; - Bộ phận tăng ... số nén lún đất khoảng áp lực thí nghiệm ,tính kilopascan(kPa -1 ); etb hệ số rỗng trung bình khoảng áp lực thí nghiệm tính theo công thức (25): 4.4.10 Kèm theo kết xác định phải ghi phương pháp thí ... độ ẩm ban đầu mẫu đất Độ ẩm ban đầu xác định hiệu số khối lượng đất trước sau thí nghiệm nén CHÚ THÍCH: Có thể lấy đất thừa sau cho vào dao vòng để xác định độ ẩm đất trước thí nghiệm 4.3 Cách...
 • 17
 • 438
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4201:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4201:2012 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... (cm³) CHÚ THÍCH: Mỗi lần thí nghiệm phải xác định độ ẩm đất Đối với đất loại cát cần lấy mẫu xác định độ ẩm trước đầm nện; đất loại sét sau cân xong lấy đất phần mẫu đất đầm để xác định độ ẩm 4.3.5 ... chuẩn độ ẩm tốt (nếu có hàm lượng sỏi sạn); Phụ lục A (Tham khảo) Biểu mẫu thí nghiệm xác định độ chặt tiêu chuẩn Đơn vị yêu cầu: Tên công trình: Hạng mục: Tiêu chuẩn thí nghiệm: Ngày thí nghiệm: ... 56 Ký hiệu phương pháp B.2 Theo tiêu chuẩn 14TCN 13 5-2 005 Bảng B.2 - Các thông số kỹ thuật tương ứng với phương pháp đầm chặt TT Thông số kỹ thuật Phương pháp đầm chặt Đầm nén tiêu chuẩn Đầm nén...
 • 10
 • 865
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu và quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng dnxây dựng phương pháp xác định hàm lượng kháng sinh trong nước thải bằng lc ms msxây dựng phương pháp xác định hàm lượng cefadroxil và cefotaxim trong nước bằng phương pháp lc ms msxây dựng phương pháp xác định chênh lệch tạm thời và ghi nhận thuế thunhập hoãn lại đối với các trường hợp thực tế phát sinh phức tạpnội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh của công ty tnhh sxtm lê hải longáp dụng phương pháp xác định cầu đối với công tyđánh giá về việc ứng dụng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công tyvan dung phuong phap xac dinh gia tri tai san thuan de dinh gia doanh nghiepphương pháp xác định protein tiêu hóaphương pháp xác định thuế tiêu thụ đặc biệtphương pháp xác định chỉ tiêu thời gian hoàn vốn pbptinh hinh nghien cuu ap dung phuong phap xac dinh dinh luong tong hoat do anpha trong moi truong khong khi nuoc tren the gioi va o trong nuocphương pháp xác định chỉ tiêu đồng trong đồ hộpxây dựng phương trình xác định cơ chếphương pháp xác định chỉ tiêu kế hoạchPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmNghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)CÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Số Fibonacci, dãy lucasChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpSo sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập