So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình 1 vụ lúa 1 vụ đậu nành 1 vụ khoai lang với mô hình 2 vụ lúa 1 vụ khoai lang tại huyện Bình Tân Vĩnh Long

so sánh hiệu quả kinh tế của hình 3 vụ lúa hình 2 vụ lúa1 vụ màu ở huyện phong điền,thành phố cần thơ

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình 3 vụ lúa và mô hình 2 vụ lúa – 1 vụ màu ở huyện phong điền,thành phố cần thơ
... Hòa 23 So sánh hiệu kinh tế hình vụ lúa hình vụ lúa 1vụ màu CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH VỤ LÚA VÀ MÔ HÌNH VỤ LÚA VỤ MÀU HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4 .1 MÔ TẢ ... 20 08 23 6 .078 82. 0 92 8.959 4 72 2.4 91 140.650 1. 408 20 09 24 2.8 72 84.874 13 . 5 92 4 71 2 . 32 5 14 0 . 21 6 1 .27 2 Cơ cấu (%) 20 07 10 0,0 32 ,8 3, 7 0 ,2 1, 1 61, 6 0,6 20 08 10 0,0 34 ,8 3, 8 0 ,2 1, 0 59,6 0,6 20 09 10 0,0 ... Hòa So sánh hiệu kinh tế hình vụ lúa hình vụ lúa 1vụ màu hình vụ lúa hình lúa vụ màu Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ thực 1 .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 .2. 1 Mục tiêu chung So sánh...
 • 111
 • 224
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình 3 vụ lúa hình 2 vụ lúa1 vụ mè ở quận thốt nốt thành phố cần thơ

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình 3 vụ lúa và mô hình 2 vụ lúa – 1 vụ mè ở quận thốt nốt thành phố cần thơ
... đồng/ha) Vụ lúa Hè Thu (3 vụ lúa) Số tiền Tỷ trọng (ngàn đồng) (%) 8 21 ,2 4,99 1. 1 12 , 7 6,76 3. 379,5 20 , 53 4.644 ,3 28 , 21 590,7 3, 59 3. 0 63, 3 18 ,60 1 82, 2 1, 11 2. 6 71 ,3 16 ,22 33 ,3 16 .465 ,3 27 .494 ,1 11. 028 ,8 ... Vụ lúa Đông Xuân (3 vụ lúa) Số tiền Tỷ trọng (ngàn đồng) (%) 6 32 ,7 4 ,24 1. 4 83, 5 9,95 3. 27 8 ,1 21 ,99 3. 740,4 25 ,09 24 2 ,1 1, 62 2.949,7 19 ,79 16 6,5 1, 12 2. 414 ,0 16 ,19 30 ,1 14.907,0 35 .6 42, 9 20 . 735 ,9 ... đồng/ha) Vụ lúa Xuân Hè (3 vụ lúa) Số tiền Tỷ trọng (ngàn đồng) (%) 729 ,1 4,57 1. 1 82, 8 7, 42 3. 347,4 21 ,00 4. 23 1 ,8 26 ,55 759,0 4,76 3. 022 ,8 18 ,96 14 8 ,2 0, 93 2. 520 ,6 15 , 81 31 ,5 15 .9 41, 6 23 . 919 ,4 7.977,8...
 • 110
 • 204
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình chuyên canh lúa và luân canh lúa - màu ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình chuyên canh lúa và luân canh lúa - màu ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long
... Dũng -2 4- SVTH: Nguyễn Ngọc Diễm So sánh hiệu kinh tế hình chuyên lúa luân canh lúa- màu huyện Bình Tân CHƯƠNG SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHUYÊN CANH LÚA VÀ LÚA-MÀU HUYỆN BÌNH ... sau: - Giới thiệu địa bàn nghiên cứu huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long - So sánh hiệu kinh tế hình chuyên lúa luân canh lúa- màu - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hai hình - Đề ... Dũng -4 9- SVTH: Nguyễn Ngọc Diễm So sánh hiệu kinh tế hình chuyên lúa luân canh lúa- màu huyện Bình Tân a So sánh số hiệu kinh tế: - Doanh thu: ta thấy doanh thu hình lúa màu cao hình chuyên...
 • 104
 • 230
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình lúa ba vụ hình hai vụ lúa một vụ màu ở huyện phong điền, thành phố cần thơ

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình lúa ba vụ và mô hình hai vụ lúa một vụ màu ở huyện phong điền, thành phố cần thơ
... 3: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH LÚA BA VỤ VÀ MÔ HÌNH HAI VỤ LÚA - MỘT VỤ MÀU 15 3.1 Tổng quan huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ 15 3.1.1 Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ ... 3.2.1 hình lúa ba vụ 23 3.2.2 hình hai lúa - màu .34 3.3 So sánh hiệu qủa kinh tế hình lúa ba vụ hình hai vụ lúa- vụ màu 43 3.3.1 So sánh tiêu kinh tế ... THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Giả thuyết cần kiểm định Hiệu kinh tế hình ba vụ lúa hình hai vụ lúa - vụ màu khác 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu (1) Hiệu kinh tế hình ba vụ lúa...
 • 102
 • 128
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình luân canh 2 lúa1 dưa hấu và hình chuyên canh 3 vụ lúahuyện châu thành a – hậu giang

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình luân canh 2 lúa – 1 dưa hấu và mô hình chuyên canh 3 vụ lúa ở huyện châu thành a – hậu giang
... hai vụ l a d a hấu 50 4 .2. 2 Phân tích tiêu kinh tế hình l a d a hấu 55 4 .2. 3 Phân tích số tài hình l a d a hấu 62 4 .3 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH BA VỤ L A VÀ MÔ HÌNH HAI ... hiệu kinh tế hình vụ l a hình l a d a hấu Huyện Châu Thành A 1 .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 .2. 1 Mục tiêu chung So sánh hiệu kinh tế hình chuyên canh vụ l a hình luân canh l a hấu ... 32 8 2- 6 1. 767 OBV 34 6 1 -2 12 9 1 -2 3 02 1 -2 777 Sâu đục than 12 7 1- 3 0 12 3 2- 3 25 0 Sâu phao 13 6 2- 5 0 53. 5 6-8 19 0 Bệnh đạo ôn 404 1- 5 579 3- 5 0 9 83 Bệnh đạo ôn CB 23 9 1- 3 5 63 3 -15 0 8 02 Bệnh vàng...
 • 123
 • 151
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và hình luân canh tôm – lúahuyện thới bình tỉnh cà mau

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và mô hình luân canh tôm – lúa ở huyện thới bình tỉnh cà mau
... u qu kinh t c a hình nuôi tôm QCCT hình luân canh Tôm Lúa; - M c tiêu (3): s d ng phương pháp so sánh đ so sánh hi u qu kinh t c a hình nuôi tôm QCCT hình luân canh Tôm Lúa - ... 1.3.2 Câu h i nghiên c u - Hi u qu kinh t c a hình nuôi tôm QCCT hình luân canh Tôm - Lúa th nào? - hình nuôi tôm QCCT hình luân canh Tôm Lúa, hình đ t hi u qu hơn? - C n đưa nh ... n xu t hình nuôi Tôm qu ng canh c i ti n 40 Hình 3: Cơ c u chi phí s n xu t Tôm hình luân canh Tôm Lúa 50 Hình 4: Cơ c u chi phí s n xu t v Lúa c a hình luân canh Tôm Lúa ...
 • 114
 • 198
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình sản xuất lúa ở thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa ở thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp
... hình phát s n xu t lúa năm 2009 33 Chương 4: SO SÁNH HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG LÚA THÀNH PH C N THƠ VÀ T NH Đ NG THÁP 4.1 HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG LÚA THÀNH PH C N THƠ VÀ ... Chương SO SÁNH HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG LÚA THÀNH PH 4.1 HI U QU C N THƠ VÀ T NH Đ NG THÁP KINH T C A MÔ HÌNH TR NG LÚA THÀNH PH C N THƠ VÀ T NH Đ NG THÁP 4.1.1 Đ c m c a nông h tr ng lúa ... đ u vào 44 4.1.2.3 Th trư ng đ u 46 4.2 SO SÁNH HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG LÚA THÀNH PH C N THƠ VÀ T NH Đ NG THÁP 46 4.2.1 Hi u qu kinh t c a hình tr ng lúa thành...
 • 103
 • 101
 • 0

so sánh hiệu quả kinh tế của hình sản xuất lúa thường với hình lúa lai trên địa bàn huyện long mỹ tỉnh hậu giang

so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa thường với mô hình lúa lai trên địa bàn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
... 4.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THƯỜNG VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG MỸ 4.2.1 hình sản xuất lúa thường 4.2.1.1 Phân tích khoản chi phí đầu tư sản xuất ... trạng sản xuất lúa huyện Long Mỹ- Hậu Giang - So sánh hiệu kinh tế hình sản xuất lúa thường với hình sản xuất lúa lai địa bàn nghiên cứu - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hai hình sản xuất ... SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG MỸ 37 4.2.1 hình lúa vụ Đông Xuân 37 4.2.2 hình sản xuất...
 • 101
 • 63
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập