Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hình học 7

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc
... án hình học diện với đỉnh GV: Đôi ta gọi đường thẳng AM đường trung tuyến tam giác ? Mỗi tam giác đường trung tuyến? ? Hãy vẽ trung tuyến lại tam giác ABC? ? Em có nhận xét vị trí ba đường trung ... chất ba đường trung tuyến tam giác? GV: Nhận xét hoàn toàn Người ta chứng minh định lí tính chất ba đường trung tuyến tam giác Các trung tuyến AD; BE; CF tam giác ABC qua G; G trọng tâm tam giác ... thuộc định lí - Làm tập: 25; 26; 27; 28; 29; 30 (SGK- 67) - Đọc em chưa biết Giáo án hình học Tiết 54: LUYỆN TẬP I Mục tiêu học: - Củng cố định lí tính chất ba đường trung tuyến tam giác - Luyện kĩ...
 • 7
 • 2,579
 • 4

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân
... I/ Mục tiêu: - Củng cố khái niệm đường trung tuyến tam giác, cách vẽ đường trung tuyến tam giác, tính chất trọng tâm tam giác - HS biết vận dụng tính chất tam giác vuông đường trung tuyến ứng với ... tập cũ Đường trung tuyến tam I.Chữa tập cũ: giác ? nêu tính chất Bài tập 25 trang 67 SGK: ba đường trung tuyến B tam giác HS phát biểu khái niệm Gọi HS lên bảng trình bày đường trung tuyến tam D ... cạnh huyền tính chất đường trung tuyến tam giác để làm tập chứng minh định lý: Trong tam giác cân hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên định lý đảo - HS vận dụng thành thạo tính chất trọng...
 • 7
 • 785
 • 8

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh
... tiêu: Học sinh củng cố kiến thức ba đường trung tuyến tam giác Rèn luyện kỉ vận tính chất ba đường trung tuyến tam giác vào giải tốn Chứng minh tính chất ba đường trung tuyến tam giác cân, tam giác ... trung tuyến đường trung tuyến ABC  Mỗi tam giác ba đường trung tuyến HS thu thập thông tin HS: Ba đường trung tuyến cắt điểm Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác: GV yêu cầu học ... của tam giác ABC Hỏi: Vậy tam giác đường trung tuyến? GV nhấn mạnh: đường trung tuyến tam giác đoạn thẳng nói từ đỉnh tam giác đến trung điểm cạnh đối diện Mỗi tam giác ba đường trung tuyến...
 • 7
 • 708
 • 2

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang
... cân, tam giác tam giác 4.CỦNG CỐ: (4’) HS: : Nhắc lại: - Tính chất ba trung tuyến tam giác - Tính chất đường trung tuyến tam giác cân, tam giác 5.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: ( 1’) - Ôn khái niệm tia phân giác ... rèn kĩ vẽ đường trung tuyến tam giác - Biết sử dụng tính chất ba đường trung tuyến tam giác để giải số tập đơn giản 3.Thái độ: - Học sinh biết vận dụng tính chất đường trung tuyến tam giác vào ... HS: - Ba đường trung tuyến tam giác tính chất gì? Hãy phát biểu minh hoạ hình vẽ - Điền vào chỗ ( ) + Ba đường trung tuyến tam giác + Trọng tâm tam giác cách đỉnh khoảng độ dài đường trung...
 • 7
 • 959
 • 3

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi
... Trong tam giác cân, trung tuyến ứng với Qua 26 29, em nêu tính hai cạnh bên Trong tam giác chất đường trung tuyến tam ba trung tuyến trọng tâm giác cân, tam giác cách ba đỉnh tam giác Bài 27 SGK ... giác đường trung tuyến HS: Ba đường trung tuyến tam giác ABC qua điểm Giáo án Hình học – Toán lớp Hoạt động 2 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC (15 ph) a) Thực hành: - Thực hành (SGK) ... hỏi: Vậy tam giác đường trung tuyến ? GV nhấn mạnh: Đường trung tuyến tam giác đoạn thẳng nối từ đỉnh tam giác tới trung điểm cạnh đối diện Mỗi tam giác ba đường trung tuyến Đôi đường thẳng...
 • 11
 • 1,055
 • 1

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh
... - Giáo viên vẽ ∆ ABC, M trung điểm BC, nối AM ? Vẽ trung tuyến lại tam giác B M C - Gọi học sinh vẽ trung AM trung tuyến ∆ ABC tuyến từ B, từ C Tính chất ba đường trung tuyến tam giác - Cho học ... định trung tuyến * TH 2: SGK - HS làm theo nhóm - Yêu cầu học sinh trả lời ?3 VD3 - AD trung tuyến - AG BG CG = = = AD BE CF b) Tính chất - Giáo viên khẳng định tính chất Định lí: SGK - Học sinh: ... dài trung tuyến ? Qua TH em nhận xét quan hệ đường trung tuyến - học sinh phát biểu định lí A F E G B M AG BG CG = = = AM BE CF III Củng cố (6ph) - Vẽ trung tuyến - Phát biểu định lí trung tuyến...
 • 4
 • 346
 • 0

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn
... AD trung tuyến tam giác ABC : AG BG CG ? Trả lời ?3 AD = ; = ; = BE CF ? Qua thực hành nêu tính b) Tính chất chất ba đường trung tuyến Định lí:( SGK) tam giác A ? Vẽ hình, ghi kí hiệu F Các trung ... (SGK-Trang 67) trung tuyến ứng với cạnh huyền Tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh tam giác vuông huyền nửa cạnh huyền B - Yêu cầu học sinh vẽ hình - Gọi học sinh lên bảng ghi GT, KL M - Giáo ... đường trung tuyến tam giác Kĩ năng: - Rèn kĩ vận dụng tính chất ba đường trung tuyến, tính chất trọng tâm tam giác , giải tập Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác B Chuẩn bị: - Giáo viên: Thước thẳng,...
 • 7
 • 621
 • 1

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.h.b.lệ

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.h.b.lệ
... Giáo án Hình học – Toán Trong tam giác, đường trung trực A cạnh gọi đường trung trực tam giác C B D Một tam giác ba cạnh nên có ba đường trung trực Trong tam giác bất kì, đường trung trực ... rõ trung trực đoạn thẳng; trung trực tam giác; giao Giáo án Hình học – Toán điểm ba đường trung trực tam giác gì? HDVN Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà Nắm trung trực tam giác, tính chất ba đường trung ... - Giảng : 7A: 7B: 7C: Giáo án Hình học – Toán Tiết 63 LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU - Kiến thức : Củng cố tính chất đường trung trực tam giác - Kỹ : Rèn luyện kĩ vẽ trung trực tam giác - Giáo dục : Học...
 • 9
 • 5,891
 • 34

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.l.t.vũ

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.l.t.vũ
... đường trung trực HS ghi nhận khái niệm Đường thẳng a gọi đường trung trực đường trung trực ∆ ∆ABC Mỗi tam giác ba đường trung trực ∆ABC Vậy đường trung trực ∆là gì? Vậy ∆ có đường trung trực? ... ………………………………………………………………………………… Giáo án Toán – Hình học Tiết 62: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: − HS củng cố tính chất ba đường trung trực tam giác − HS rèn kĩ vận dụng tính chất ba đường trung trực tam giác để làm tập ... trung trực tam HS1 nêu tính chất ba giác đường trung trực Bài tập 52 trang 79 SGK tam giác Bài tập 52 trang 79 SGK: A Gọi HS lên bảng làm HS lên bảng làm B H C Vì đường trung tuyến AH đồng thời đường...
 • 7
 • 904
 • 8

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.ng.v.trung

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.ng.v.trung
... Tiết 64 §8.TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC (Tiếp theo) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm đường trung trực tam giác tam giác ba đường trung trực 2.Kĩ năng: - Vẽ thành ... Tiết 65 BÀI TẬP I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh củng cố định lí tính chất đường trung trực đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực tam giác số tính chất tam giác vuông, tam giác cân 2.Kĩ ... năng: - Vẽ thành thạo đường trung trực tam giác thước com pa - Biết vận dụng tính chất ba đường trung trực tam giác vào giải tập 3.Thái độ: - Có ý thức vẽ ba đường trung trực tam giác thước kẻ com...
 • 9
 • 2,897
 • 2

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.t.t.linh

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.t.t.linh
... lí tính chất đường trung trực đoạn thẳng , tính chất ba đường trung trực tam giác , số tính chất tam giác cân , tam giác vuông Rèn kĩ vẽ đường trung trực tam giác , vẽ đường tròn ngoại tiếp tam ... Vừa nói vừa vẽ ba Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung trực tam giác: đường trung trực tam giác , em có nhận Định lí: xét ba đường trung trực Ba đường trung trực qua một tam giác điểm Ta chứng ... 1- Đường trung trực tam giác: đường trung trực cạnh (SGK) BC giới thiệu: Trong tam giác cân, tam giác , đường đường trung trực trung trực cạnh - HS: Vẽ hình vào cạnh đáy đồng thời gọi đường trung...
 • 9
 • 564
 • 2

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh
... DC ⇒ AD trung tuyến ∆ HOẠT ĐỘNG 3: TÍNH CHẤT CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC (15’) GV: phần KTBC em có nhận 2) Tính chất ba đường trung trực tam giác: xét ba đường trung trực tam giác * ... tiêu: Sau học song này, học sinh cần nắm được: Kiến thức: - Củng cố lại cho học sinh tính chất đường trung trực đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực tam giác Kĩ năng: - Rèn kĩ kĩ vẽ hình, chứng ... tiếp ∆ ABC tiếp tam giác cần vẽ đường trung trực tam giác? Vì sao? GV: Treo bảng phụ vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ba trường hợp (Nhọn-Vuông-Tù) Hãy nhận xét vị trí tâm O ba trường hợp? HOẠT...
 • 5
 • 2,590
 • 7

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.t.thủy
... 2 Bài mới: GV: - Vẽ tam giác ABC - Vẽ trung trực cạnh BC Trong tam giác; đường trung trực cạnh gọi đường trung trực tam giác ? Vậy tam giác đường trung trực? ? Trong tam giác đường trung trực ... tam giác ba đỉnh địa điểm ba gia đình HS: Xác định O nơi đào giếng - Vị trí phải chọn điểm chung ba đường trung trực tam giác ba đỉnh vị trí ba nhà Bài 52 (SGK -7 9 ) A HS: - Đọc đề - Vẽ hình ... (SGK -7 8 ) b Tính chất: (SGK -7 8 ) d A B M C ∆ ABC: AB=AC GT d ⊥ BC trung điểm M KL d đường trung tuyến Tính chất ba đường trung trực tam giác: a Định lí (SGK -7 8 ) ? Một em đọc định lí? ? Vẽ hình trường...
 • 4
 • 520
 • 0

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
... vẽ tam giác tất trung tuyến Tính chất ba đường trung tuyến tam giác a, Thực hành: ?3 Dựa vào hình vẽ ô vuông cho biết: AD có đường trung tuyến ABC hay không? - Các tỉ số AG BG CG , , AD BE CF bao ... đông la Đường trung tuyến tam giác Đoạn thẳng AM nối đỉnh A ABC với trung điểm M cạnh BC gọi đường P trung tuyến (xuất phát từ đỉnh A ứng với cạnh C BC) ABC A N B M Mỗi tam giác ba trung tuyến ... b, Tính chất: Ba đường trung tuyn tam giác qua điểm Điểm cách đỉnh khoảng 2/3 độ dài đường trung tuyến qua đỉnh C th: A N G B M P C Bài tập Bài 23 (SGK) Cho G trọng tâm DEF với đường trung tuyến...
 • 9
 • 2,738
 • 17

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
... chÊt ba ®­êng trung tun cđa tam gi¸c a) Thực hành AD đường trung lý(SGK) b) Tính chất: Đònh tuyến tam ĐỊNH LÍ :Ba đường trung tuyến tam giác qua mộtnđiểm.thực hành em cho đỉnh Điểm cách Thô g qua ba ... qua ba đường trung tuyến biết khoảng 2/3độ dài đườngctrung tuyếngi? qua đỉnh tam giá có tính chất A giác ABC, D trung điểm BC AG BG CG = = = AD BE CF F B E G D C 1 .Đường trung tuyến tam giác ... B *AD đường trung tuyến tam giác ABC D trung điểm BC AG = = AD E G D C => BG = BE CG = CF AG BG CG = = = AD BE CF 1 .Đường trung tuyến tam giác A B M C M: trung ®iĨm cđa BC AM: ®­êng trung...
 • 29
 • 1,383
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng YênSách tiếng Anh Beeno 4Tối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng quảng ninh (tt)Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty truyền tải điện 1Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nam Định đến năm 2020Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ dự án tại Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2013 - 201512 bài thí nghiệm vật lí 10, 11, 12 file wordGIÁO án vật lí 10 từ TUẦN 13 đền 17Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2020Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Why we recycle oxford read and discover L4Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 Trường THPT Võ LaiBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Our world in art L5Doanh nhân việt nam và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nướcPhân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại VNPT Hòa BìnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bayChuyên Đề Phương Pháp Phân Tích Các Hình Thức Pháp Luật Khác Tập Quán Pháp, Tiền Lệ Pháp, Tôn Giáo PhápTổ Chức Tự Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh ViệnTham luận Những khó khăn của Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười trong ứng dụng phần mềm VNPT-HISSamsung Việt Nam và những tác động tới môi trườngCÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập