Thực hành lựa chọn trật tự trong câu

Thực hành lực chon trật tự các bộ phận trong câu

Thực hành lực chon trật tự các bộ phận trong câu
... biến rộng năm gần Ghi Nhớ: Trật tự phận câu có vai trò quan trọng câu đơn lẫn câu ghép Nếu đổi trật tự phận, nghĩa câu khác hẳn Vì thành phần trạng ngữ để đầu, cuối câu có tác dụng định liên kết ... I.TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠN CÂU 1: Đọc đoạn trích sau, ý trật tự phận câu in đậm trả lời câu hỏi Hắn móc đủ túi, để tìm gì, giơ ra: dao nhỏ, sắc ... Tra năm Đã năm đặt cuối câu (vị trí dành cho phần tin mới) biểu trọng tâm thông báo ý câu câu cô Mị làm dâu thời gain làm dâu cô Mị II.TRẬT TỰ TRONG CÂU GHÉP 1 .Trong câu ghép đoạn trích sau,...
 • 34
 • 608
 • 0

LUA CHON TT TU TRONG CAU (09-10)

LUA CHON TT TU TRONG CAU (09-10)
... Câu hỏi: Kiểm tra cũ Lượ t lời hội thoại ? Trong hội thoại để giữ lịch ta cần phải làm ? Tiết 114 LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU I.Nhận xét chung 1.Ngữ liệu/sgk 2.Nhận xét Gâ ®Çu ... (Ng« TÊt Tè- T¾t ®Ìn) Nhấn mạnh hãn tên cai lệ để tạo liên kết câu Tiết 114 LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU I.Nhận xét chung 1.Ngữ liệu/sgk 2.Nhận xét - Có cách thay đổi trật tự từ mà khơng làm ... qua,còn sống à? Nộp tiền sưu ! Mau! → ĐĨ nhÊn m¹nh vµ liªn kÕt víi c©u sau LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU Câu Nhấn mạnh Liên kết chặt với hãn câu đứng trước Liên kết chặt với câu đứng sau a kh«ng...
 • 28
 • 431
 • 0

LỰA CHỌN TT TỪ TRONG CÂU (CHỈNH SỬA)

LỰA CHỌN TT TỪ TRONG CÂU (CHỈNH SỬA)
... Tè- T¾t ®Ìn) tạo liên kết câu Tiết 114 LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU I.Nhận xét chung 1.Ngữ liệu/sgk 2.Nhận xét - Có cách thay đổi trật tự từ mà khơng làm thay đổi nghĩa câu - Cách viết tác giả ... ! Mau! → ĐĨ nhÊn m¹nh vµ liªn kÕt víi c©u sau LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU Câu Nhấn Liên kết chặt với mạnh câu đứng trước hãn Liên kết chặt với câu đứng sau a kh«ng cã cã b kh«ng cã kh«ng c ... Câu hỏi: Kiểm tra cũ Lượt lời hội thoại ? Trong hội thoại để giữ lịch ta cần phải làm ? Tiết 114 LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU I.Nhận xét chung 1.Ngữ liệu/sgk...
 • 28
 • 372
 • 0

LUA CHON TT TU TRONG CAU -LUYEN TAP

LUA CHON TT TU TRONG CAU -LUYEN TAP
... KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Trong kịch Ơng Giuốc-đanh mặc lễ phục, khán giả cười ơng điều ? 2/ Đọc nội dung ghi nhớ SGK Tơ Hồ ... giấu kín đáo rương, rong hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày Nghóa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu ... thần u nước Ngọc – THCS Vĩnhdân nhân Chánh Tơ Hồ b) Gần đến giỗ đầu thầy tôi, mẹ Thanh Hoá chưa Trong mẹ bán bóng đèn phiên chợ bán vàng hương  Thể thứ tự việc chính, việc phụ Tơ Hồ Ngọc – THCS...
 • 14
 • 174
 • 0

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu pdf

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu pdf
... c .Về ngữ pháp thành phần câu biểu phần tin mới, trọng tâm thông báo.Điều quan trọng câu thời gian Mị làm dâu nên đặt cuối câu ( vị trí giành cho *Hoạt động4 - HS chia dãy tin quan trọng) II .Trật ... đổi Câu phần “ Sáng hôm sau” cần đặt thảo luận trả lời câu hỏi cử đầu câu để tiếp nối thời gian người trình bày trước lớp b.Chủ thể hành động nêu trước, phần biểu thị thời gian đặt liên kết ý câu ... động1 - GV hướng dẫn HS làm I .Trật tự câu đơn tập1 1.Bài tập HS chia nhóm a.Sắp xếp không sai ngữ pháp +Nhóm1,2: trả lời ý a ý nghĩa “ sắc” “ nhỏ” +Nhóm3,4 trả lời ý b thành phần đẳng lập, đồng chức:...
 • 5
 • 947
 • 5

THỰC HÀNH VỀ LỰA CHỌN TRẬT TỰ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU

THỰC HÀNH VỀ LỰA CHỌN TRẬT TỰ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU
... gàn Câu c có vế điều lạ đặt trước, để liên kết ý với trạng ngữ “những năm trước đây” câu SGK Ghi nhớ: Trật tự phận câu có vai trò quan trọng câu đơn lẫn câu ghép Nếu đổi trật tự phận, nghĩa câu ... Tra năm * Câu 3.c Đã năm đặt cuối câu (vị trí dành cho phần tin mới) biểu trọng tâm thông báo ý câu Cô Mị làm dâu thời gian làm dâu Cô Mị II TRẬT TỰ TRONG CÂU GHÉP : a) Vế nguyên nhân câu ghép ... “chịu ơn” Lựa chọn câu văn thích hợp để dùng vào vị trí bỏ trống dầu đoạn văn (SGK): A Các phương pháp phổ biến rộng B Trong năm gần phổ biến rộng C Trong năm gần Nó điều lạ D Các phương...
 • 3
 • 3,475
 • 20

Vận dụng liên kết đề thuyết giữa các câu vào việc tổ chức dạy học lựa chọn trật tự sắp xếp các bộ phận câu, các kiểu câu trong văn bản cho học sinh lớp 11 thpt

Vận dụng liên kết đề thuyết giữa các câu vào việc tổ chức dạy học lựa chọn trật tự sắp xếp các bộ phận câu, các kiểu câu trong văn bản cho học sinh lớp 11 thpt
... đại học thái nguyên tr-ờng đại học s- phạm Bế VÂN TRà VậN DụNG LIÊN KếT Đề THUYếT GIữA CáC CÂU VàO VIệC Tổ CHứC DạY HọC LựA CHọN TRậT Tự SắP XếP CáC Bộ PHậN CÂU, CáC KIểU CÂU TRONG ... Bộ PHậN CÂU, CáC KIểU CÂU TRONG VĂN BảN CHO HọC SINH LớP 11 THPT Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học Văn tiếng Việt : Mó s : 60.14.10 Luận văn thạc sĩ khoa học GIO DC Ngi hng dn khoa hc: ... nõng cao nng lc vit cõu cho hc sinh lp 11 THPT 3.2 Nhim v nghiờn cu - Xõy dng c s lý thuyt v thc tin xut cỏc gii phỏp rốn luyn nng lc vit cõu liờn kt cho hc sinh lp 11 THPT - xut ni dung, bin...
 • 114
 • 1,525
 • 1

Tiết 119 : Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 119 : Lựa chọn trật tự từ trong câu
... dịch (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) Bài 5: Hãy liệt kê khả xếp trật tự từ phận câu in đậm Đối chiếu đoạn kết với dàn ý văn cho biết tác giả lựa chọn trật tự từ đây? Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, ... sỏnh cõu a v cõu b : - Ging : c cõu ph ng ca ng t thy u l cm ch -v - Khỏc : + Cõu a : cõu a cm C-V ny cú ch ng ng trc , nhm nờu tờn nhõn vt v miờu t hnh ng ca nhõn vt + Cõu b : Cm C- V lm ph ... thn yờu nc ca nhõn dõn ta ) Trật tự từ thể thứ tự khõu cụng tỏc ng qun chỳng phát huy tinh thần yêu nước nhân dân b/ Gn n ngy gi thy tụi, m tụi Thanh Húa cha v Trong ú nghe õu m tụi i bỏn...
 • 14
 • 1,377
 • 2

Tiết 114:Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114:Lựa chọn trật tự từ trong câu
... - b Trật tự từ thể thứ bậc cao thấp nhân vật thứ tự xuất nhân vật Ngữ liệu - Cách a (cách viết tác giả) có hiệu diễn đạt cao vi có hài hoà ng âm Tác dụng xếp trật tự từ câu: Trật tự từ câu : ... sợ, đội gái chả cần Chỉ rõ hiệu diễn đạt trật tự từ câu sau: Câu 1.Hắn ho khẽ tiếng, bước bước dài sân 2.Nhanh cắt, chị Dậu nắm gậy Hiệu diễn đạt Thể thứ tự trước sau hoạt động Nhấn mạnh đặc điểm ... - Thể thứ tự định vật, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng vật, thứ tự hoạt động, trình tự quan sát người nói,) - Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm vật, tư ợng - Liên kết câu với câu khác văn...
 • 26
 • 3,120
 • 2

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu
... cách xếp trật tự từ? HS: Có cách GV: Khi thay đổi trật tự từ câu hiệu diễn đạt có giống không? HS: Không giống - Từ "roi" đầu câu có tác dụng liên kết câu với câu trớc - Từ "thét" cuối câu có ... sung GV: Nhận xét, kết luận a Sự hãn cai lệ sợ hãi chị Dậu đợc xếp trật tự từ theo thứ tự trớc, sau hành động b Sắp xếp trật tự từ thể thứ bậc cao thấp nhân vật, cai lệ địa vị xã hội cao lý trởng ... dụng xếp trật tự từ: Ví dụ: a, b, c SGK/111+112 Nhận xét: 3, 2/ c Không tạo đợc hài hoà, ngời đọc thấy lủng củng GV: Qua phân tích ví dụ, em có nhận xét tác dụng việc xếp trật tự từ câu? HS:...
 • 3
 • 5,312
 • 17

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu
... câu có nhiều cách xếp trật tự từ , cách đem lại hiệu diễn đạt riêng Người nói (người viết) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật từ câu ... cần tuân thủ yêu cầu lượt lời? Cho ví dụ minh hoạ? Ngữ văn: Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ câu Ngữ văn: Tiết 141 - Lựa chọn trật tự từ câu I Nhận xét chung Ví dụ: Anh Dậu uốn vai ngáp dài tiếng ... kết chặt chẽ với câu đứng trước Liên kết chặt chẽ với câu đứng sau + + + - + + - + - - - + Ngữ văn: Tiết 141 - Lựa chọn trật tự từ câu Ghi nhớ 2: Trật tự từ câu có thể: - Thể thứ tự định vật, tượng,...
 • 21
 • 859
 • 3

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu
... Vì ? Không nên thay đổi trật tự cụm từ in đậm câu (2) Nếu thay đổi trật tự chúng làm liên kết thứ tự vật câu (2) với câu (1) Nhận xét ý nghĩa câu văn có thay đổi trật tự từ ngữ ? a, Thầy giáo ... cách xếp trật tự từ câu đoạn văn viết Kết luận : Lựa chọn trật tự từ câu - Thể thứ tự định vật, tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng vật, thứ tự trước sau hoạt động, trình tự quan ... Nam Thép Mới ( Ngữ Văn 6, Tập 2) Hãy liệt kê khả xếp trật tự từ phận câu in đậm Đối chiếu với dàn ý văn cho biết tác giả lựa chọn trật tự từ Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, thẳng,...
 • 23
 • 1,128
 • 0

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu
... thích cách xếp trật tự từ câu đoạn văn viết CỦNG CỐ BÀI HỌC Nhắc lại tác dụng lựa chọn trật tự từ câu *Câu hỏi trắc nghiệm: • Chọn câu văn có lựa chọn trật tự từ ngữ thích hợp cặp câu đây: a Chú ... mỏi miệng, gia gia VN CN Đảo trật tự cú pháp Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm vật, tượng ĐÁP ÁN: Hiệu diễn đạt trật tự từ câu in đậm: a) Đảo trật tự thông thường từ câu nhằm nhấn mạnh:  Vẻ hoang ... Bắc”) ĐÁP ÁN: Hiệu diễn đạt trật tự từ câu in đậm: Đảo trật tự thông thường nhằm nhấn mạnh hình ảnh đẹp anh đội 4/ Bài tập 4: Các câu (a) (b) sau có khác nhau? Chọn câu thích hợp điền vào chỗ...
 • 17
 • 513
 • 0

Tiết 116: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 116: Lựa chọn trật tự từ trong câu
... Kiểm tra cũ Trật tự từ câu có tác dụng ? Nêu tác dụng việc lựa chọn trật tự từ câu sau đây: p vụ cựng, T quc ta i Rng c i chố ng xanh ngo ngt ... Mới(Ngữ Văn 6, tập hai,Tr95) Hãy liệt kê khả xếp trật tự từ phận câu in đậm Đối chiếu đoạn cuối với dàn ý văn cho biết tác giả lại lựa chọn trật tự từ Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn,ngay ... nơi chiến trường, trước hết công nhà thơ Các cụm từ đặt đầu câu để liên kết câu với câu, đoạn trước Bài tập 3: Phân tích hiệu diễn đạt trật tự từ câu in đậm Bước tới đèo ngang, bóng xế tà, Cỏ chen...
 • 11
 • 369
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lua chon trat tutu trong cau luyen tapgiáo án thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câubài soạn thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câubài soạn thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận chính trong câuthuc hanh lua chon cac bo phan trong caulựa chọn trật tự từ trong câu luyện tập văn mẫulựa chọn trật tự từ trong câu tiếplua chon trat tu tu trong cau lop 8bài soạn tiết 114 lựa chọn trật tự từ trong câusoạn bài lựa chọn trật tự từ trong câuluyen tap bai lua chon trat tu tu trong cau lop 8 tap 2lua chon trat tu tu trong cauluyen tapbai tap 6 lua chon trat tu tu trong cau ngu van 8bai 6 lua chon trat tu tu trong cau luyen taplua chon trat tu tu trong cau luyen tapNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tại tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTNghiên cứu đa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở á đai 300 600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT tây tiền hải, huyện tiền hải, tỉnh thái bìnhđồ án công nghệ sản xuất bột mì và các sản phẩm làm từ bột mìNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT trần quốc tuấn, huyện hải hậu, tỉnh nam địnhNghiên cứu một số đặc điểm hình thái và thể lực của học sinh trường THPT trung giã sóc sơn hà nộiNghiên cứu năng lực trí tuệ và khả năng ghi nhớ của học sinh trường THPT nguyễn văn huyên, xã an tường, TP tuyên quang, tỉnh tuyên quangNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu trạng thái stress và khả năng tư duy logic ở học sinh trường THPT thanh oai b, huyện thanh oai, thành phố hà nộiNghiên cứu về mối tương quan giữa các chỉ số năng lực trí tuệ cơ bản ở học sinh trường THPT cao bá quát gia lâm hà nộiBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã bắc phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nộiĐa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở á đai 1600 2600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT cẩm giàng – hải dươngCâu hỏi và đáp án ôn thi chẩn đoán hình ảnh hô hấp chuyên khoa 1ÔN tập Quản trị nguồn nhân lựcĐánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 2020 (LV thạc sĩ))Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trông Keo tai tượng (Acacia mangium) và Keo lai (Acacia Hybrid) trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Bao cao thuc tap tot nghiep dai hoc luatNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập