đại số 7 chương IV §5 đa thức

Giáo án Đại số 7 chương IV

Giáo án Đại số 7 chương IV
... Vê dủ: Sàõp xãúp cạc âa thỉïc sau: B(x) = - 3x + 7x3 + 6x5 B(x) = 6x5 + 7x3 - 3x + Hồûc: A(x) = 1 17 + 3x5 - 7x + 12x6 - 7x2 = 12x6 + 3x5 - 7x2 - 7x + GV: Tiãúp tủc u cáưu HS: Lm ?4 vo våí Hy chè ... SGK E HỈÅÏNG DÁÙN VÃƯ NH - BI TÁÛP - Lm tiãúp cạc bi táûp 26, 27 SGK 24-28 SBT Thỉï ngy thạng nàm 200 ' 57 CÄÜNG TRỈÌ ÂA THỈÏC Tiãút 57: A MỦC TIÃU: - HS biãút cäüng trỉì âa thỉïc - Rn luûn k nàng ... (5y2 - 5y2) - 2y = -y5 + 11y3 - 2y M = (y5 + 7y5)+(y3 - y3) + (y2 y2)-3y+1 = 8y5 - 3y + Hai HS lãn bng tênh: N + M = -y5 + 11y3 - 2y + 8y 3y + = 7y5 + 11y3 - 5y + N - M = -y5 + 11y3 - 2y - 8y...
 • 21
 • 156
 • 0

Đại số 7 - Chương IV (Sửa hoàn chỉnh)

Đại số 7 - Chương IV (Sửa hoàn chỉnh)
... GA: Đại số Ngày soạn: Ngày dạy: Chương IV BIỂU THỨC ĐẠI SỐ §1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: * Kiến thức: - HS hiểu khái niệm biểu thức đại số - Tự tìm số ví dụ biểu thức đại số * ... SBT GA: Đại số - Đại diện trả lời - Nhận xét bổ sung - Tiếp thu - Đọc đề Bài tập 15 SBT: a) x2y ; 2xy b) x – y x2 + y - Lập: x2y - xy2, 2xy - Theo dõi, tiếp thu - Lập: x – y - Nhận xét - Tiếp ... THCS Rô Men - Lấy ví dụ biểu thức đại số GA: Đại số Biểu thức đại số: Là biểu thức mà số, ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, có chữ (đại diện cho số) - Lấy ví dụ - Nhận xét...
 • 26
 • 105
 • 0

Kiểm tra đại số 7 chương IV

Kiểm tra đại số 7 chương IV
... tìm hệ số tự hệ số cao đa thức biến 30% 5.5đ 55% 30% Biết tìm nghiệm đa thức biến 0 .75 đ 2đ 7. 5% 15% 10 3đ 0 .75 đ 10đ 7. 5% 100% 2.5đ 25% 3đ Nhận biết nghiệm đa thức biến 0 .75 đ 7. 5% 3 .75 đ 37. 5% 2.5đ ... hệ số, phần biến số, tích Số câu Số điểm Tỉ lệ % Đa thức: Tính giá trị, tổng, hiệu, xếp theo lũy thừa tăng(giảm) biến, tìm hệ số cao nhất, hệ số tự Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nghiệm đa thức biến Số ... điểm) câu điểm a A có bậc 4; B có bậc b A có hệ số 4; phần biến số x yz B có hệ số -3; phần biến số xy c A.B = x yz -3xy …….(0.25đ) = -12x3y2z………….(0 .75 đ) Bài 2: ( điềm) a (1.5 điểm) Tại x= 1; y=-2...
 • 3
 • 73
 • 0

Chương IV. §5. Đa thức

Chương IV. §5. Đa thức
... cng c xem l mt a thc Xét đa thức sau xx2yy A= 3xy - -3xy =( = )+( + 3x y xy 33 ++ xy )+( 4x y -x ++ 55 ) - 2xy + +2 -x Ta gọi đa thức 4x y 2xy + x dạng thu gọn đa thức A Hóy ch cỏc hng t ng ... nht? ú? BC CA A THC Cho đa thức: M = x y - xy + y + Hạng tử x y có bậc Bậc đa thức bậc Hạng tử - xy có bậc 556 00 hạng tử có bậc cao có Hạng tử y có bậc x2 y5 dạng thu gọn đa thức Hạng tử có bậc...
 • 17
 • 10
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức
... đa thức Mỗi đơn thức coi đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức ?1 Hãy viết đa thức rõ hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa ... y - xy + x5 + Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc đa thức : Bậc đa thức bậc hạng ... tổng đơn thức ? Tổng đơn thức : : Tổng đơn thức Biểu thức đa thức xxzy + xy2 2+ xy + 77 zy + xy + xy + Biểu thức đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng...
 • 11
 • 200
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 6 cộng, trừ đa thức

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 6 cộng, trừ đa thức
... dạng B4: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng Các bước trừ hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, hai ngoặc đặt dấu trừ B2: Bỏ dấu ngoặc B3: Nhóm đơn thức đồng dạng B4: Cộng, trừ ... KIỂM TRA BÀI CŨ Đa thức ? Đa thức gọi đa thức dạng thu gọn ? Thu gọn đa thức sau: x y + x − + xyz − x y + x − 2 Các bước cộng hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, ... Nhóm đơn thức đồng dạng B4: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng Các bước cộng hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, hai ngoặc đặt dấu cộng B2: Bỏ dấu ngoặc B3: Nhóm đơn thức đồng...
 • 7
 • 131
 • 3

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 7 đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 7 đa thức một biến
... thức thức b) Tìm bậc biến xđa thức P .biến x có có Đáp án: a) P = 3x3 + 2x2 b) Đa thức P có bậc Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN 1/ Đa thức biến *Đa thức biến tổng đơn thức biến y2 - y + y0 đa thức biến ... hệ số cao hệ số tự B(x) = 6x5 + 0x4 + 7x3 + 0x2 – 3x + 6x5 Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN Đa thức biến Đa thức biến - Khái niệm - Kí hiệu - Tìm bậc đa thức - Giá trị đa thức biến Sắp xếp đa thức biến ... x0 đa thức biến x B = x - 3x * Bậc A(5), B(-2), với A(y) B(x) thức không, thu gọn ) ?1 Tính đa thức biến ( khác đa đa thức nêu * số mũ coi đa thức biến làMỗi số lớn biến đa thức ? 2Bài đa thức...
 • 10
 • 244
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến
... - Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức một biến: Cách 1: Thực tương tự trừ đa thức nhiều biến Cách 2: Trừ theo cột dọc P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - ... + 4x4 + x2 + 4x + Cách 2: Cộng theo cột dọc P(x) + Q(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - = - x + x3 + 5x + P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức ... CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví dụ :Cho hai đa thức : P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = - x4 + x3 + 5x + Tính: P(x) + Q(x) = ? Cách 1: Thực tương tự cộng đa thức nhiều biến...
 • 19
 • 457
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 9 nghiệm của đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 9 nghiệm của đa thức một biến
... P(x)  Một đa thức( khác đa thức 0) có nghiệm, hai nghiệm nghiệm + P(a) ≠0 x=a không nghiệm đa thức P(x)  Số nghiệm đa thức không vượt bậc Dặn dò nhà Học thuộc định nghĩa nghiệm đa thức biến, ... H( 2) = 23 -4. 2 = 8-8 = H(1) = 13 – 4. 1 = – 4= -3 Vậy x = -2; x= 0; x = nghiệm đa thức H(x); x = nghiệm đa thức H(x) Bài 2: ? 2a/ SGK - 48 Trong số cho sau đa thức, số nghiệm đa thức P(x) ? P ... có phải nghiệm đa thức P(x) không ta thay x = a vào đa thức P(x) tính giá trị đa thức + Nếu P(a) =0 a nghiệm đa thức + Nếu P(a) ≠0 a không nghiệm đa thức II Ví dụ Ví dụ x= nghiệm đa thức Q(x)...
 • 18
 • 275
 • 0

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV
... 175 1 27 185 181 246 180 216 165 184 170 132 143 188 170 232 150 159 235 105 190 218 153 123 Bài 3: Cho bảng “tần số giá trị dấu hiệu X Giá trị Tần số (f) x1 f1 x2 f2 x3 f3 xn fn a/ Tính số ... giác OBC y0 C A O x Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x xác định điểm A (x, y) thuộc đồ thị biết: a/ x + y = -4 b/ |x - y| = Bài 7: Vẽ đồ thị hàm số y = |x| Bài 8: Cho hai hàm số y = f(x) = |2x| y ... tận chữ số b/ 3n+3 - 2.3n + 2n+5 - 7. 2n chia hết cho 25 c/ 4n+3 + 4n+2 - 4n+1 - 4n chia hết cho 300 Bài 4: Viết tích 31.52 thành tổng ba lũy thừa số với số mũ ba số tự nhiên liên tiếp Bài 5: Cho...
 • 10
 • 6,028
 • 232

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV
... 3: Tìm x biết: a/ | - 7x | = 5x -3; Bài 4: Tìm x biết: a/ | 17x - 5| - | 17x + 5| = 0; b/ 8x - |4x + 1| = x +2 b/ | 3x + 4| = | 2x - 9| Bài 5: Tìm x biết: a/ | 10x + 7| < 37 b/ | - 8x| ≤ 19 Bài ... A = 2x2 + | 7x - 1| - (5 - x - 2x2) a/ Thu gọn A b/ Tìm x để A = Bài 6: Tính giá trị đa thức sau biết x - y = a/ M = 7x - 7y + 4ax - 4ay - b/ N = x (x2 + y2) - y (x2 + y2) + Bài 7: Cho đa thức ... cộng ( Chia lớp: Trên 100 -120, 120 - 140, 140 - 160, , 240 - 260) 102 175 1 27 185 181 246 180 216 165 184 170 132 143 188 170 232 150 159 235 105 190 218 153 123 Bài 3: Cho bảng “tần số” giá trị...
 • 8
 • 1,025
 • 58

Kiến thức đại số 10 chương IV

Kiến thức đại số 10 chương IV
... độ dài đại số vectơ trục, nêu hệ thức Sa- lơ, hai vectơ nào? → Trả lời: • Nếu u u rđiểm A , B nằm trục Ox tọa độ u vectơ AB đượcukí hiệu AB gọi độ dài đại ur u số vectơ AB trục Ox • Hệ thức Sa ... k | Phép lấy tích vectơ với số gọi phép nhân vectơ với số ( phép nhân số với vectơ ) Câu 6: Nêu tính chất phép nhân vectơ với số? → Trả lời: r r Với hai vectơ a , b số thực k, l, ta có: r r 1) ... trục tọa độ ( O; i , j ),nếu = x ir y j, + cặp số ( x, y ) r gọi tọa độ vectơ a r , kí hiệu a ( x, y ) hay a = ( x, y ) Số thứ x r gọi hoành độ, số thứ hai y gọi tung độ a vectơ • Trong mặt phẳng...
 • 15
 • 115
 • 0

Đại số 7 Chương III và IV (2 cột)

Đại số 7 Chương III và IV (2 cột)
... day:7A: 01/02/2010 7B: 02/02/2010 7C: 01/02/2010 Tên dạy: Tiết 51 – Tuần 25: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: - Học sinh hiểu khái niệm biểu thức đại số - Tự tìm hiểu số ví dụ biểu thức đại số II ... điền vào bảng - Yêu cầu học sinh làm tập (tr11-SGK) a) Dấu hiệu: số gia đình b) Bảng tần số: Số gia đình (x) Tần số 17 N=5 → Số gia đình đông c) Số gia đình thôn chủ yếu khoảng chiếm xấp xỉ 16 ,7 ... bảng hệ thống ôn tập chương câu hỏi ôn tập tr22 - SGK - Làm lại dạng tập chương - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra Ngày soạn: 25/01/2010 Ngày day: 7A: 27/ 01/2010 7B: 27/ 01/2010 7C: 27/ 01/2010 Tên dạy: Tiết...
 • 37
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài giảng CO HOC DAT c1ca dao than thân tình nghĩaCHIẾN THẮNG MTAOMXAYchữ người tử tù uchuyện đền tản viên13 lý do email marketing vẫn “sống khỏe”Chuong 13 can bang ion cua acid baseBí quyết khoanh bừa đáp án trắc nghiệm tiếng Anh chỉ dành cho học sinh làm không kịp giờ hoặc không biết gì về câu bài tập tiếng Anh nào đó giúp học sinh tránh bị điểm liệt.7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương việt nam – CN sông công giai đoạn 2015 – 2020Những điều kiện và biện pháp chủ yếu để thực hiện đồng bộ các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tếChuong 11 dung dichGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông côngGiải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh thái bìnhĐề thi học sinh giỏi quận cầu giấy vòng 1 2016Nghiên cứu công nghệ phục hồi và chế tạo thiết bị điện phòng nổ (điều tra về thiết bị điện phòng nổ)Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển vũng tàu giai đoạn 2016 2020Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hương sơn hà tĩnhcác tiêu chí đo lường hiệu quả truyền thông marketingTiếp tục đổi mới chính sách quản lý nhà nước đối với hệ thống các doanh nghiệp ở việt nam trong giai đoạn hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập