Lối nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)

Lời nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)

Lời nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC -*** NGUYỄN NGỌC KIÊN LỐI NÓI KHOA TRƯƠNG TRONG TIẾNG HÁN (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) Chuyên ngành: LÍ LUẬN NGÔN ... thành ngữ khoa trương Error! Bookmark not defined 3.3.6.1 Thành ngữ khoa trương tiếng HánError! Bookmark not Bookmark not defined 3.3.6.2 Thành ngữ khoa trương tiếng ViệtError! defined 3.4 Khoa trƣơng ... dụng động từ biểu thị khoa trươngError! Bookmark not defined 3.3.3.1 Động từ biểu thị khoa trương tiếng HánError! Bookmark not defined 3.3.3.2 Động từ biểu thị khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark...
 • 21
 • 13
 • 0

đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)

đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)
... cứu uyển ngữ; Chương Đặc điểm cấu tạo uyển ngữ tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt); Chương Đặc điểm ngữ nghĩa uyển ngữ tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt); Chương Đặc điểm sử dụng uyển ngữ tiếng ... - Hệ thống hoá nội dung uyển ngữ tiếng Hán, liên hệ với tiếng Việt - Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa uyển ngữ tiếng Hán, liên hệ với tiếng Việt - Nghiên cứu đặc điểm sử dụng uyển ngữ ... NGHĨA CỦA UYỂN NGỮ TIẾNG HÁN ( CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHĨA CỦA UYỂN NGỮ 3.1.1 Đặc điểm nghĩa uyển ngữ từ phân tích nghĩa 1) Tất nghĩa uyển ngữ biểu thị nghĩa uyển chuyển Ví...
 • 27
 • 339
 • 0

Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)
... cấu tạo uyển ngữ tiếng Hán liên hệ với tiếng Việt Chương Đặc điểm ngữ nghĩa uyển ngữ tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt) Khảo sát, miêu tả nghĩa uyển ngữ tiếng Hán liên hệ với tiếng Việt ... chiếu với uyển ngữ tiếng Hán số phương diện Ví dụ, tiến hành so sánh đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa uyển ngữ tiếng Anh với uyển ngữ tiếng Hán; tiến hành nghiên cứu điểm giống uyển ngữ Anh- Hán với ... thức cấu tạo uyển ngữ Từ điển uyển ngữ tiếng Hán Thống kê phương thức cấu tạo uyển ngữ tiếng Hán Từ điển uyển ngữ thực dụng Thống kê phân loại uyển ngữ tiếng Hán Từ điển uyển ngữ tiếng Hán Thống...
 • 245
 • 53
 • 0

Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)
... uyển ngữ tiếng Hán Thống kê phương thức cấu tạo uyển ngữ tiếng Hán Từ điển uyển ngữ thực dụng Thống kê phân loại uyển ngữ tiếng Hán Từ điển uyển ngữ tiếng Hán Thống kê phân loại uyển ngữ tiếng Hán ... ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA UYỂN NGỮ TIẾNG HÁN (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) Error! Bookmark not defined 3.1 Đặc điểm nghĩa uyển ngữ Error! Bookmark not defined 3.1.1 Cơ chế tạo nghĩa uyển ngữ ... HỘI TIÊN (HE HUIXIAN) ĐẶC ĐIỂM CỦA UYỂN NGỮ TRONG TIẾNG HÁN (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu Mã số: 62 22 01 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG...
 • 21
 • 5
 • 0

Nhận diện và phân định tiểu loại động từ tình thái tiếng Hàn (có liên hệ với tiếng Việt)

Nhận diện và phân định tiểu loại động từ tình thái tiếng Hàn (có liên hệ với tiếng Việt)
... 6.1 Khả kết hợp động từ tình thái với phó từ tình thái phó từ tiếng Hàn Một đặc trưng quan trọng phạm trù tình thái tiếng Hàn, tượng ĐTTT xuất kèm với phó từ tình thái (PTTT) thành cặp kết hợp ... nghĩa hay đặc tính tình thái, chủ yếu tình thái nhận thức (epistemic modality) biểu trợ động từ /động từ tình thái _ Theo [2:25] “Nếu quan niệm tình thái mối quan hệ phát ngôn với thực theo nghĩa ... tiểu lớp ĐTTT tiếng Hàn Như biết, tình thái chủ quan thường phân thành hai loại chính: tình thái nhận thức (epistemic modality) tình thái đạo nghĩa (deontic modality) Tình thái nhận thức vị (status)...
 • 10
 • 61
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TÌM HIỂU TIỀN DẪN NHẬP CHO LỜI NÓI YÊU CẦU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... (1983) tiền dẫn nhập cho lời nói yêu cầu lời nói trước lời yêu cầu, để xác định khả đáp ứng người nghe nhằm thoả mãn cho lời nói yêu cầu nói Theo Yule (1996) tiền dẫn nhập cho lời nói yêu cầu, ... thán tiếng Anh tiếng Việt Tiền dẫn nhập cho lời nói yêu cầu dùng cấu trúc câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc, tình cảm người nói trước đưa lời nói yêu cầu Trong tiếng Anh, tiền dẫn nhập cho lời nói yêu ... nữa, hành vi dẫn nhập trung tâm lời nói (đặc biệt lời nói yêu cầu) có đích lời giống hiệu lực lời khác chiến lược dẫn nhập khác Biểu ngôn ngữ tiền dẫn nhập cho lời nói yêu cầu tiếng Anh tiếng Việt...
 • 9
 • 127
 • 0

An analysis of english reported speech errors made by high school students in nam dan district = phân tích lỗi lời nói gián tiếp trong tiếng anh của học sinh THPT ở huyện nam đàn luận văn thạc sĩ giáo dục học

An analysis of english reported speech errors made by high school students in nam dan district = phân tích lỗi lời nói gián tiếp trong tiếng anh của học sinh THPT ở huyện nam đàn luận văn thạc sĩ giáo dục học
... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING VINH UNIVERSITY PHẠM THỊ THANH VÂN AN ANALYSIS OF ENGLISH REPORTED SPEECH ERRORS MADE BY HIGH SCHOOL STUDENTS IN NAM DAN DISTRICT ( Phân tích lỗi lời nói gián ... of Errors made by Highschool Students in the Use of Subject- verb Agreement” by Cao Viet Ha, “Ellipsis in English: An Analysis of Errors made by Secondary School Students by Vo Thi Thuy Linh, ... studies of error analysis conducted at Vinh University such as “Identifying Common Errors in Written English of Students of English at the Intermediate Level” by Pham Thi Thanh Nhan, An Analysis of...
 • 37
 • 473
 • 4

Báo cáo khoa học Trong tiếng Việt có hay không cái gọi là phương thức “từ hóa hình vị” và phương thức cấu tạo từ láy

Báo cáo khoa học Trong tiếng Việt có hay không cái gọi là phương thức “từ hóa hình vị” và phương thức cấu tạo từ láy
... y lm cho nú cú nh ng c i m ng phỏp v ý ngha c a t ." [1,25], hay cng khụng c n (trong tr ng h p õm ti t ó v n l t ) v cng khụng th (trong tr ng h p õm ti t ch l hỡnh v , khụng th l t ) c p (cho ... t hay c s d ng t o nh ng n v c g i l "núi tr i" so v i t g c v i lý kiờng k (tabu) vỡ kộm nhó ho c vỡ thiờng liờng, sựng kớnh Trong tr ng h p t o n v tr i õm, m t ho c m t vi õm c a nú c thay ... v i t g c c v d nh n Thớ d : Trong ti ng Anh: fug (mựi m m c c a bu ng úng kớn) > fuk ( g bi n thnh k) Trong ti ng c: Gotts (chỳa Tr i) > Potts (G bi n thnh P) Trong ti ng Vi t, kiờng huý m...
 • 11
 • 97
 • 0

Lối nói phụ họa trong tiếng Anh

Lối nói phụ họa trong tiếng Anh
... thức lối phụ họa khẳng định phủ định tiếng Anh tổng hợp với mong muốn mang đến cho bạn nguồn kiến thức đa dạng, phong phú mẻ Hy vọng viết giúp bạn nắm rõ điểm ngữ pháp này, từ hoàn thiện khả tiếng ... phong phú mẻ Hy vọng viết giúp bạn nắm rõ điểm ngữ pháp này, từ hoàn thiện khả tiếng Anh VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả! ... sister does too = Jane goes to that school, and so does my sister Phụ hoạ câu phủ định – Cũng giống TOO SO câu khẳng định, để phụ hoạ câu phủ định, người ta dùng EITHER (cũng) NEITHER (cũng không)...
 • 3
 • 36
 • 0

Giáo dục môi trường trong Tiếng Việt

Giáo dục môi trường trong Tiếng Việt
... Ðp; tr¸nh lan man, mÊt tËp Bé phËn Liªn hƯ * GD BVMT bao gåm KiÕn thøc GIÁO DỤC VỀ MƠI TRƯỜNG KÜ n¨ng ý thøc Giáo dục mơi trường Th¸i ®é KÜ n¨ng Gi¸o dơc m«i tr­êng Hµnh ®éng 23 Mét sè ho¹t ®éng ... mơi trường, t¹o ®iỊu kiƯn chi hä tham gia vµo ph¸t triĨn x· héi bỊn v÷ng vỊ sinh th¸i 2.Mục tiêu giáo dục BVMT trường Tiểu học a.Làm cho học sinh bước đầu biết hiểu: + Các thành phần mơi trường: ... chung B - Một số kiến thức mơi trường giáo dục bảo vệ MT I Mét sè vÊn ®Ị vỊ MT - Kh¸i niƯm vỊ MT - Chøc n¨ng chđ u cđa MT(4): - ¤ nhiƠm m«i trường II Gi¸o dơc b¶o vƯ MT trường TiĨu häc - Kh¸i niƯm...
 • 38
 • 198
 • 0

Khảo sát từ ngoại lai tiếng Anh trong tiếng Nhật có liên hệ với tiếng Việt

Khảo sát từ ngoại lai tiếng Anh trong tiếng Nhật có liên hệ với tiếng Việt
... ngoi lai ting Nht cú ngun gc ting Anh trờn phng din ng hoỏ v mt ng õm v trờn phng din t vng - ng ngha Trong lun ny chỳng tụi xin c gi l t ngoi lai ting Anh õy cú mt im cn lun ý, T ngoi lai ting ... vic tip nhn t ngoi lai h thng t vng ting Nht CHNG M T S C I M V S DNG T NG OI LAI T IấN G ANH T R O N G T IN G NHT Trong Chng ny chỳng tụi trung kho sỏt cỏc t ngoi lai ting Anh h thng t vng ting ... thỡ s lng cỏc t ngoi lai cú ngun gc ting Anh cú s lng ỏp o l 2.395 t tng s 2.964 t ngoi lai xut hin trờn 90 hin i ca Nht (dn theo Ngụ Minh Thu 2006, T ngoi lai ting Nỡit) Ting Anh: 2.395 Ting Italy:...
 • 136
 • 258
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập