Quy trình sinh sản nhân tạo cá lăng chấm (hemibagrus guttatus) tại trung tâm giống thuỷ đặc sản Nam Định

tìm hiểu quy trình sinh sản nhân tạo lăng chấm (hemibagrus guttatus) tại trung tâm giống thủy đặc sản tỉnh nam định

tìm hiểu quy trình sinh sản nhân tạo cá lăng chấm (hemibagrus guttatus) tại trung tâm giống thủy đặc sản tỉnh nam định
... trần thị thủy Tên đề tài: quy trình sinh sản nhân tạo lăng chấm (Hemibagrus guttatus) trung tâm giống thuỷ đặc sản nam định KHOá LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... ti: Quy trỡnh sinh sn nhõn to cỏ Lng Chm (Hemibagrus guttatus) ti Trung tõm ging thy c sn Nam nh 2.1.2 Mc tiờu cn t c sau kt thỳc ti - Lm quen vi phng phỏp nghiờn cu khoa hc - Tỡm hiu c quy ... ging nc ngt Nam nh, n nm 1992 i tờn thnh Tri thc nhim Nam nh, nm 1994 i tờn thnh Trung tõm ging thy c sn Nam nh Trung tõm hin cú 17 CBCNVC-L ú cú 07 cỏn b i hc, 01 cỏn b cao ng, 04 cỏn b trung cp,...
 • 65
 • 279
 • 1

Đề tài: Tìm hiểu quy trình sinh sản nhân tạo Lăng Chấm (Hemibagrus guttatus) tại Trung tâm giống thủy đặc sản tỉnh Nam Định pot

Đề tài: Tìm hiểu quy trình sinh sản nhân tạo cá Lăng Chấm (Hemibagrus guttatus) tại Trung tâm giống thủy đặc sản tỉnh Nam Định pot
... trần thị thủy Tên đề tài: quy trình sinh sản nhân tạo lăng chấm (Hemibagrus guttatus) trung tâm giống thuỷ đặc sản nam định KHOá LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa ... ti: Quy trỡnh sinh sn nhõn to cỏ Lng Chm (Hemibagrus guttatus) ti Trung tõm ging thy c sn Nam nh 2.1.2 Mc tiờu cn t c sau kt thỳc ti - Lm quen vi phng phỏp nghiờn cu khoa hc - Tỡm hiu c quy ... ging nc ngt Nam nh, n nm 1992 i tờn thnh Tri thc nhim Nam nh, nm 1994 i tờn thnh Trung tõm ging thy c sn Nam nh Trung tõm hin cú 17 CBCNVC-L ú cú 07 cỏn b i hc, 01 cỏn b cao ng, 04 cỏn b trung cp,...
 • 63
 • 310
 • 0

kỹ thuật sinh sản nhân tạo tra (pangasi anodon hypophthalmus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra (pangasi anodon hypophthalmus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... chung tiêu kỹ thuật kích thích sinh sản Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp đạt dược cao, chứng tỏ trình độ kỹ thuật nuôi vỗ kích thích sinh sản nhân tạo tra sở tốt Tỷ lệ đẻ qua đợt ... xuất giống, nâng cao kỹ nghề nghiệp ;đồng thời thu thập thông tin vấn đề thuộc kỹ thuật sản xuất giống tra Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp Nội dung nghiên cứu: Khái quát Trung Tâm Giống ... Nhiệm vụ Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp sản xuất kinh doanh Kiểm tra thành thục kết hợp rong lần cho đẻ Vì vậy, kết theo dõi thành thục Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp số...
 • 41
 • 58
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật sinh sản nhân tạo hồi vân (oncorhynchus mykiss) tại trung tâm nghiên cứu nước lạnh thác bạc sapa lào cai

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá hồi vân (oncorhynchus mykiss) tại trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh thác bạc  sapa  lào cai
... s n nhân t o h i vân (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) t i Trung tâm nghiên c u nư c l nh Thác B c Sa Pa - Lào Cai" , v i hy v ng s ñóng góp s khoa h c cho vi c nghiên c u sinh s n nhân ... Châu, Lào Cai Tuyên Quang (Ngu n thông tin cán b ñ tài) M t s k thu t sinh s n nhân t o h i vân V i s thành công vi c nghiên c u sinh s n nhân t o h i vân nư c, FAO ñã ñưa quy trình sinh ... thành th c sinh s n nhân t o h i vân ñang ñư c th c hi n t i Trung tâm nghiên c u nư c l nh Sapa t năm 2008 - 2010 Mùa sinh s n năm 2008 - 2009, ñ tài ñã s n xu t ñư c 17 v n c 0,1 -...
 • 68
 • 410
 • 0

Ứng dụng tiến bộ sản xuất giống lăng chấm (hemibagrus guttatus) tại trại giống thuỷ sản cấp i phú nhuận lào cai

Ứng dụng tiến bộ sản xuất giống cá lăng chấm (hemibagrus guttatus) tại trại giống thuỷ sản cấp i phú nhuận lào cai
... guttatus) tai Trai giụng Thuy San cõp I Phu Nhuõn 2.3.2 a im v thi gian tin hnh - a im tai Trai giụng Thuy San Cõp I xó Phu Nhuõn, huyờn Bao Thng, tinh Lao Cai - Thi gian : Chuyờn c thc hiờn t 26/12/2011 ... pituitory injection of plasawai (Panagasius Hamilton) in eativity 14 Chu Xinluo et chen Yinrui (1989, 1990), The Fishes of Yunna, China Part 15 David E H (1990), Method for fish biology American ... tham gia sinh san ca Lng Chõm, t i tham gia va biờt c quy trinh sinh san nhõn tao mụt sụ loai ca nh: Ca Chộp lai mau, ca Trm c, chuyn i gii tinh ca rụ phi n tinh Trong qua trinh tham gia sinh...
 • 54
 • 173
 • 0

Tài liệu Luận văn Thực nghiệm ương tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex (Cần Thơ).pdf

Tài liệu Luận văn Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex (Cần Thơ).pdf
... thí nghiệm: Nghiệm thức I ương mật độ (500 con/m2 ) :Ao1 , Ao2 , Ao3 Nghiệm thức II ương mật độ (1000 con/m2 ): Ao4 , Ao5 , Ao6 12 Hình 3.1 Ao ương tra trung tâm Caseamex – Cần Thơ 3.2.2 Cách thực ... trí nghiệm thức: Đề tài thực ương với nghiệm thức, nghiệm thức ao, ao có diện tích 1500 – 3400m2 Nguồn bột : sử dụng bột sinh sản nhân tạo Trung tâm giống thuỷ sản Caseamex – Cần Thơ Thí nghiệm ... ao đất trung tâm giống thủy sản Caseamex – Cần Thơ” 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài : Tìm hiểu qui trình kỹ thuật ương giống tra ao đất công ty Caseamex – Cần Thơ, làm tư liệu để xây dựng...
 • 38
 • 503
 • 4

Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản lý nghề kỹ thuật sản xuất giống rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản lý nghề cá kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN VŨ TRƯỜNG KỶ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN ... THẢO LUẬN 4.1 Khái quát Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Đối tượng sản xuất giống chủ yếu Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Tra; đối tượng khác như: đồng, Phi quan tâm Các ... Bleekeri Gunther ) Luận văn tốt nghiệp Đại học – ĐHCT Luận văn tốt nghiệp đại học 23 Sinh viên: Trần Vũ Truờng Kỹ thuật sản xuất giống đồng PHỤ LỤC Kết sinh sản đồng kích dục tố HCG...
 • 33
 • 292
 • 0

LUẬN VĂN: THỰC NGHIỆM ƯƠNG TRA TRONG AO ĐẤT TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN CASEAMEX – CẦN THƠ pdf

LUẬN VĂN: THỰC NGHIỆM ƯƠNG CÁ TRA TRONG AO ĐẤT TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN CASEAMEX – CẦN THƠ pdf
... nghiệm ương tra ao đất trung tâm giống thủy sản Caseamex Cần Thơ 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài : Tìm hiểu qui trình kỹ thuật ương giống tra ao đất công ty Caseamex Cần Thơ, làm ... Hình 3.1 Ao ương tra trung tâm Caseamex Cần Thơ 3.2.2 Cách thực Chuẩn bị ao Ao ương: ao ương có diện tích từ 1500 3400m2, nguồn nước cung cấp từ sông Hậu, lớp bùn đáy ao khoảng 10 15 cm, ... tạo Trung tâm giống thuỷ sản Caseamex Cần Thơ Thí nghiệm bố trí ao đất, diện tích ao ao 1: 3400m2, ao 2: 2400m2, ao 3: 3400m2, ao 4: 1500m2, ao 5: 1500m2, ao 6: 1600m2 xung quanh bờ ao có rào...
 • 38
 • 103
 • 0

kỹ thuật sản xuất giống rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... KHOA THỦY SẢN TRẦN VŨ TRƯỜNG KỶ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ Cán hướng ... Đồng Tháp Đối tượng sản xuất giống chủ yếu Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Tra; đối tượng khác như: đồng, Phi quan tâm Các đối tượng sinh sản nhân tạo bể composite Trung tâm ... lưu ý sản xuất giống đồng Việc sản xuất đồng theo phương pháp nhân tạo, sử dụng kích dục tố HCG, LRHA, não….đã cho kết định Tuy nhiên, thông số kỹ thuật liên quan đến sinh sản chưa...
 • 40
 • 119
 • 0

kỹ thuật sản xuất giống rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... KHOA THỦY SẢN TRẦN VŨ TRƯỜNG KỶ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ Cán hướng ... Đối tượng sản xuất giống chủ yếu Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Tra; đối tượng khác như: đồng, Phi quan tâm Các đối tượng sinh sản nhân tạo bể composite Trung tâm sử dụng ... số trung bình cộng Luận văn tốt nghiệp đại học 14 Sinh viên: Trần Vũ Truờng Kỹ thuật sản xuất giống đồng CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khái quát Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp...
 • 33
 • 84
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo lăng chấm doc

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm doc
... nuôi trồng thuỷ sản I thực thành công đề tài “ Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nhân tạo Lăng chấm điều kiện nuôi” Viện làm chủ kỹ thuật sinh sản Lăng chấm chủ động cung cấp giống Cuối năm ... tồn loài thoát khỏi nguy tuyệt chủng Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo lăng chấm thực từ năm 2002 Năm 2004, nhờ áp dụng số cải tiến kỹ thuật nuôi vỗ bố mẹ nên thu 194.000 bột, ... mức nên sản lượng lăng chấm giảm nghiêm trọng Hiện tại, lăng chấm xếp vào mức nguy cấp bậc V, cần phải bảo vệ gấp Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu sinh sản nhân tạo lăng chấm để...
 • 38
 • 173
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo lăng chấm

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm
... lần cho đẻ 2690,06 bột/kg cái, thấp 69,29 bột/kg (Bảng 4) Bảng Kết cho đẻ nhân tạo công thức nuôi vỗ Ao Khối lượng (kg) Tỷ lệ Sức sinh Tỷ lệ Tỷ lệ nở rụng sản thực thụ tinh ... ấp Kết bảng cho thấy lăng chấm nuôi ao có hệ số thành thục sức sinh sản tương đối trung bình cao hệ số thành thục sức sinh sản trung bình tự nhiên Kết cho thấy lăng thành thục tốt nuôi ... Không tạo dòng chảy phun mưa nhân tạo ao Cho ăn (áp dụng cho công thức) Từ tháng -11 cho ăn thức ăn tươi sống gồm tạp Từ tháng 12 đến đẻ xong cho ăn thức ăn tươi sống gồm cá...
 • 6
 • 116
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo lăng chấm pot

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm pot
... cho đẻ 2690,06 bột/kg cái, thấp 69,29 bột/kg cái(Bảng 4) Bảng Kết cho đẻ nhân tạo công thức nuôi vỗ Ao Số tham gia sinh sản (con) Khối lượng Tỷ lệ Sức sinh sản rụng trứng ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Sức sinh sản nuôi ao Bảng Sức sinh sản nuôi vỗ ao Ao Ngày kiểm tra Khối lưượng (kg) Khối lưượng trứng (kg) Sức sinh sản tuyệt đối (hạt) Sức sinh sản tương đối (hạt/kg) ... thấy lăng chấm nuôi ao có hệ số thành thục sức sinh sản tương đối trung bình cao hệ số thành thục sức sinh sản trung bình tự nhiên Kết cho thấy lăng thành thục tốt nuôi ao Tổng số bột...
 • 5
 • 110
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo lăng chấm ppsx

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm ppsx
... 2690,06 bột/kg cái, thấp 69,29 bột/kg cái(Bảng 4) Bảng Kết cho đẻ nhân tạo công thức nuôi vỗ Ao Số Khối Tỷ lệ Sức sinh Tỷ lệ thụ Tỷ lệ nở Tỷ lệ dị hình Số b lượng sản thực ... (kg) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Sức sinh sản nuôi ao Bảng Sức sinh sản nuôi vỗ ao Ao Ngày Khối Khối Sức sinh Sức sinh Hệ số kiểm tra lưượng lưượng sản tuyệt sản tương thành (kg) trứng (kg) ... thấy lăng chấm nuôi ao có hệ số thành thục sức sinh sản tương đối trung bình cao hệ số thành thục sức sinh sản trung bình tự nhiên Kết cho thấy lăng thành thục tốt nuôi ao Tổng số bột...
 • 8
 • 108
 • 0

Sinh sản nhân tạo lăng chấm potx

Sinh sản nhân tạo cá lăng chấm potx
... cứu sinh sản nhân tạo lăng chấm để gia hoá điều kiện nuôi biện pháp hữu hiệu để bảo tồn loài thoát khỏi nguy tuyệt chủng Hình ảnh lăng chấm II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 .Sinh sản nhân tạo ... NGHIÊN CỨU Cách cho sinh sản nhân tạo lăng chấm Giải thích thuật ngữ hormone a Khái niệm hormone b Các hormone I MỞ ĐẦU lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépede, 1803) loài có giá ... 1960-1970, sản lượng lăng chấm chiếm tỷ lệ lớn sản lượng đánh bắt tự nhiên số tỉnh miền núi Tuy nhiên, năm gần đây, ảnh hưởng điều kiện môi trường chủ yếu khai thác mức nên sản lượng lăng chấm...
 • 10
 • 58
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập