TN ankan rat hay co dap an

TN ankan rat hay (co dap an)

TN ankan rat hay (co dap an)
... cú s ng phõn tng ng l 2, 4, 7, Nguyờn nhõn gõy s tng s lng cỏc ng phõn dóy cht ny l: A õm in khỏc ca cỏc nguyờn t H, Cl, O v N B Hoỏ tr ca cỏc nguyờn t thay th (Cl, O, N) tng lm tng th t liờn ... CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (isopentan) Cỏc ng phõn: + CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (to dn xut monoclo - n-pentan) + CH3-C(CH3)2-CH3 (to dn xut monoaclo nht - neopentan hay 2,2-imetylpropan) Klemen Chỳ ý: + CH3-CH(CH3)- ... cỏc ankan núi trờn thỡ cú th tỏch riờng tng ankan bng cỏch no di õy: A Chng ct lụi cun hi nc B Chng ct thng C Chng ct phõn on D Chng ct ỏp sut thp Gii thớch: Do chờnh lch nhit sụi ca cỏc ankan...
 • 9
 • 181
 • 2

112 câu TN sinh 11 rất hay đáp án

112 câu TN sinh 11 rất hay có đáp án
... Biến thái thay đổi A đột ngột hình thái, sinh lí trình sinh trởng phát triển động vật B đột ngột hình thái, cấu tạo trình sinh trởng phát triển động vật C hình thái, cấu tạo sinh lí trình sinh trởng ... đổi trình sinh sản D nhiễm sắc thể loài không thay đổi Cõu 107: thể xác định tuổi thân gỗ nhờ dựa vào A tầng sinh mạch B vòng năm C tia gỗ D tầng sinh vỏ Cõu 108: Hình thức học tập động vật ... testosteron C sinh trởng D tiroxin Cõu 70: Học theo kiểu in vết động vật A giai đoạn trởng thành B chim C giai đoạn nhỏ trởng thành D xảy giai đoạn ngắn Cõu 71: Để dẫn tới thay đổi điện...
 • 8
 • 258
 • 1

đề thi hsg toán 9 rất hay đáp án

đề thi hsg toán 9 rất hay có đáp án
... 8888 888888 b Ta có: (0,25 đ) 27425425 27425 27425000 27000 27425 27 = = 99 900000 99 900000 99 900 (0,25 đ) 27425 27 27425425 27425 = 99 900 99 900000 (0,25 đ) Câu 3: a Ta + + 11 + 16 + ... (1) DF ' E ' HF h2 = HE.h Thay vào (1) ta có: MA AH AD = BD BH MB A B H I đáp án toán Câu 1: M = { x N / x5, x 30} (0,5 đ) P = {n / n N , n 9} Câu 2: a, ta có: (0,5 đ) 4141 4141 : 101 41 ... dẫn đáp án Câu (1,5) a Bình phơng vế A= a2 + a +1 a( a + 1) (Vì a > 0) (1,5 đ) b áp dụng câu a A =1 + 1 a a +1 B = 100 99 99 = 100 100 Câu a (1 đ): cm m B (2 đ) áp dụng hệ thức Viet ta có: ...
 • 4
 • 2,097
 • 54

de thi thu dai hoc rat hay(co dap an)

de thi thu dai hoc rat hay(co dap an)
... khô dd thu đợc m gam muối khan , m có giá trị : 2,975 B 3,335 2,575 D 3,125 Môn de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... sôi cao rợu B Phản ứng hóa este phản ứng thu n etylic nghịch Phản ứng trung hòa phản ứng không D Phản ứng thủy phân este phản ứng không thu n nghịch thu n nghịch X este đơn chức có M = 88 Một ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 7
 • 355
 • 6

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY ĐẤP ÁN

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY CÓ ĐẤP ÁN
... tế bào sinh dỡng làm cho A tất tế bào thể mang đột biến B quan sinh dục tế bào mang đột biến C thể dòng tế bào: dòng tế bào bình thờng dòng tế bào mang đột biến D thể tế bào sinh dỡng ... sinh thái đợc hiểu A không gian sống loài B không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh thái loài C nơi kiếm ăn phơng thức kiếm ăn loài D nơi kiếm ăn, phơng thức kiếm ăn sinh ... chế tỷ lệ mắc bệnh qua việc hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần Câu 27: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di...
 • 6
 • 255
 • 6

đề thi HKI rất hay đáp án

đề thi HKI rất hay có đáp án
... ĐỀ THI HK I – NH: 2008- 2009 MÔN: ĐỊA LÍ TG : 45’ - ĐỀ A I TRẮC NGHIỆM: (3đ) 1/ Chọn câu nhất: (2đ) a/Khi gió mùa mùa đông xâm nhập vào nước ta thường gây nên kiểu thời tiết: A.Mát mẻ mưa ... Băng tuyết phủ quanh năm Rất người sinh sống Thực vật nghèo nàn Trường THCS Nguyễn Du Lớp: Họ tên: ĐỀ THI HỌC KÌ I NH: 2008-2009 MÔN: ĐỊA LÍ – ĐỀ B ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: ... vào chỗ trống (1đ) a/ Môi trường vùng núi thay đổi theo độ cao b/ Lũ quét lở đất tượng dễ xảy vùng II TỰ LUẬN: (7đ) 1/ Trình bày vấn đề ô nhiễm môi trường nước không khí đới ôn...
 • 6
 • 166
 • 0

Gián án Đề thi thử đại học - rất hay,có đáp án

Gián án Đề thi thử đại học - rất hay,có đáp án
... kết C=C gốchidrocacbon Công thức phân tử chất X có dạng sau đây? A CnH2n-2a-2bOa B CnH2n-a-bOa C CnH2n+ 2-2 a-2bOa D CnH2n+2-a-bOa Câu 35: Phát biểu sau đúng? A Phân urê có công thức (NH4)2CO3 − B ... sau xếp theo chiều bán kính hạt tăng dần? A Al3+< Mg2+< Al < Mg < Na < O 2- B Al3+< Mg2+ < O 2- < Al < Mg < Na C O 2- < Mg2+ < Al3+ < Al < Mg < Na D Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al < O 2- Câu 41: Cho từ từ ... HOCH2CHO, CH2 = CHCOOH Bộ thuốc thử theo thứ tự dùng để phân biệt chất A phenolphtalein, AgNO3/NH3, dung dịch Br2 B quì tím, dung dịch Br2, AgNO3/NH3 Trang 2/4 – Mã đề thi 384 Trêng THPT Ng« Gia Tù...
 • 5
 • 254
 • 0

Bài giảng Đề thi thử đại học rất hay ( đáp án)

Bài giảng Đề thi thử đại học rất hay ( có đáp án)
... + ( −1) = −2 Do : z = w w Do : Re ( z ) = −2 ; Im ( z ) = ( 0.25 0.50 0.50 0.50 ) − x + 4x + Gọi (C) đồ thị hàm số cho = −x + + x−2 x−2 (1 điểm) Giáo viên: Nguyễn; Văn (C) ⇔ y = − x + + M ( ... x − ÷ = ⇔ x − = + kπ ⇔ x = + kπ ( k ∈ ¢ ) 3  0.25 Giáo viên: Nguyễn Văn Đức ( ) 2 (1 điểm) 3x ( ⇔ 32 x 3x −x +x −x −x − 9.3x ) ( − − 3x − 32 x + > ) ( − > ⇔ ( 32 x − ) 3x −x ) −1 > 0.25 32 ... T = ( 0;1) ∪ ( 1; +∞ ) III (1 điểm) u = x + cos x  du = ( − 2sin x cos x ) dx  ⇒ v = − cos x  dv = sin xdx  Đặt  Vậy I = − ( x + cos x ) cos x π π + ∫ ( − 2sin x cos x ) cos xdx (1 điểm)...
 • 6
 • 148
 • 0

de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an

de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an
... mang gen d hp C.* T mt vi dng t tiờn hoang di ban u ó hỡnh thnh cỏc sinh vt rt khỏc xa v khỏc xa t tiờn ban u ca chỳng D Phõn li kiu gen ca tớnh trng ú t kiu gen chung ca t tiờn 41 mt loi sinh ... bỡnh thng nhng u mang gen quy nh bnh bch tang Xỏc sut cp v chng ny sinh c ngi con: ngi b bch tng, ngi bỡnh thng l bao nhiờu ? A 3/16 B.*3/8 C 1/16 D 9/16 26: Trong chu kỡ t bo thi im d gõy B gen ... ton hoc cú hoỏn v gen gii tớnh D P d hp t u, hoỏn v gen gii tớnh vi tn s 50% 16.Do ng lc no ó xy ra, chn lc t nhiờn: A Nhu cu v th hiu ca ngi B.* Sinh vt u tranh sinh tn vi mụi trng sng C.Sinh...
 • 6
 • 325
 • 3

CHUYÊN ĐỀ 2-RẤT HAY-CÓ ĐÁP ÁN

CHUYÊN ĐỀ 2-RẤT HAY-CÓ ĐÁP ÁN
... 0,03mol/lit,[CO2] = 0,04 mol/lit a.Nồng độ ban đầu CO : A/ 0,39 M B/ 0,093M C/ 0,083M D/ 0,073 M Đáp án : 1B2D3D4C5C6B7C8C9B10A11C12B13C14D15D16B17C18C19D20C21D22D23D24A 25B26C27D28A29B30D31C32A33D34D35A36B37A38D39A40C41A42C43A44C45C46B47A48B...
 • 2
 • 303
 • 7

de thi HSG toan 7 rat hay co dap an chi tiet

de thi HSG toan 7 rat hay co dap an chi tiet
... a, S = 8S = 1 1 1 1 + + + 20 07 ; S = + + 2006 7 7 7 7 7 (0,5đ) 99 100 + + + + = + + + b, 2! 3! 4! 100! 2! 3! 100! < (0,5đ) = 100! 20 07 S= 20 07 (0,5đ) c, Ta có n+2 n+ + 3n n ... +1+ +1+ +1+ 4=0 3 27 326 325 324 1 1 + + + + )=0 ( x + 329)( 3 27 326 325 324 x + 329 = x = 329 (0,5đ ) a, (1) (0,5 đ ) b,.Tìm x, biết: 5x - - x = x = x + (1) ĐK: x -7 (0,25 đ) x = x + ... (0,5đ) 10 n.10 n.5 = 3n.10 n 2.10 = 10( n n ) (0,5đ) (0.5đ) Câu 3: Gọi độ dài cạnh a , b, c, chi u cao tơng ứng x, y, z, diện tích S ( 0,5đ ) a= 2S x 2S y b= 2x = 3y = 4z c= x y z = = 2S...
 • 4
 • 3,453
 • 122

90 cau trac nghiem tong hop hoc ki I rat hay (co dap an)

90 cau trac nghiem tong hop hoc ki I rat hay (co dap an)
... ni tip cú hiu in th xoay chiu hiu dng hai u mch l UAB = 111V Hiu in th hiu dng gia hai u in tr l UR = 105V Hiu in th hiu dng gia hai u cun cm v t liờn h vi theo biu thc UL = 2UC Hiu in th hiu ... chiu tn s 50 Hz, mun dũng in mch sm pha hn hiu in th hai u on mch mt gúc /2 thỡ ngi ta phi A thay in tr n i trờn bng mt t in B Mc thờm mt cun dõy ni tip vi in tr C Mc thờm mt t in ni tip vi in ... ch cha t in, dũng in bin thiờn chm pha /2 so vi hiu in th D Trong on mch ch cha t in, dũng in bin thiờn sm pha /2 so vi hiu in th 69 Vi mch in xoay chiu ch cha t C v cun cm L thỡ A i v u luụn...
 • 9
 • 262
 • 0

Đề thi HSG VL 12 rất hay- đáp án

Đề thi HSG VL 12 rất hay- có đáp án
... 0,5)π với k số ngun Tính tần số, biết tần số f giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12, 5Hz Câu 16 : Một vật kích thước không đáng kể mắc hình vẽ (hình 8) k1=80N/m; k2=100N/m ... Câu 12 : Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 100g lò xo nhẹ độ cứng k k = 100N/m Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng ... sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ C Sóng âm sóng chất vật lý D Sóng âm truyền bề mặt vật rắn sóng dọc Câu 21 : Một lắc đơn chiều dài l, vật nặng khối lượng m nằm n vị trí cân thẳng dứng Một...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề thi thử ĐH rất hay ( đáp án)

Đề thi thử ĐH rất hay ( có đáp án)
... chất điểm M dạng u M(t) = acos2πft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u (t) = a cos 2π(ft + ) B u (t) = a cos 2π(ft − ) λ λ d d C u (t) = a cos π(ft − ) D u (t) = a cos π(ft + ) λ ... C2 = 10 (F) π π 5 −4 −4 C Ghép song song C2 = 10 (F) D Ghép nối tiếp C2 = 10 (F) π π Câu 17 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C= 10−4 0,3π (F), L thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch biểu ... điện 10 −3 (H) , C1 = f =50 Hz, R = 40 ( Ω ), L = ( F ) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép 5π 5π thêm với tụ điện C1 tụ điện điện dung C2 ghép nào? 3 −4 −4 A Ghép song song C2 = 10 (F) B Ghép...
 • 6
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp đo độ phẳngGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập