ĐỒ án CHUYÊN NGÀNH xử lý chất thải nhà máy bia

Tinh toán – thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 500m3 ngày đêm

Tinh toán – thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 500m3 ngày đêm
... CH4, H2S, N2 r 4, CO2 10 - 150C, 20 - 400 400 10 - : - : UASB MT1202 23 33 350 10 15 kg/m3 0,2 0,5 kg/m3 :       tan - : ) Quá trình xử lý sinh học k khí thường ứng ... Trong 1.2 ) 0,25 0,6 BOD5 (mg/l) COD (mg/l) ∑ N (mg/l) ∑ P (mg/l) 1100 - 1500 1800 - 3000 30 - 100 10 - 30 1013 - 7775 (m3 22 1069 0,8 - 113 0,38 [ ] BOD5 MT1202 BOD5 cho 5- ... nhà máy bia vấn đề cấp thiết cho trình phát triển ngành sản xuất “ uống Việt Nam trên, 500m3 đêm MT1202 CHƢƠNG 1.1 Tổng quan tình hình sản xuất bia [10] 1.1.1 Tình hình sản xuất bia giới...
 • 92
 • 189
 • 1

Slide THỰC TRẠNG CHẤT THẢI NHÀ MÁY BIA HUẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ đến NGƯỜI dân THÔN tây THƯỢNG, XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide THỰC TRẠNG CHẤT THẢI NHÀ MÁY BIA HUẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ đến NGƯỜI dân THÔN tây THƯỢNG, XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... khói thải cao 32m tính từ bề mă ̣t đấ t Khí từ lò Nhà máy Bia Huế Khu vâ ̣n chuyể n sản phẩ m sát nhà dân Người dân số ng sát Nhà máy Bia Huế Đia điể m đưa Nhà máy bia Huế ... t người ta cho rằng chấ t thải nhà máy gồ m chấ t thải rắn, chấ t thải lỏng, chấ t thải ́ Bảng 9: Chiề u hướng ảnh hưởng của chấ t thải Nhà máy Bia Huế đế n người dân ... chất thải Nhà máy Bia Huế đến người dân sống xung quanh nhà máy Đánh giá thực tra ̣ng chất thải nhà máy và ảnh hưởng của nó đến dân cư xung quanh Nhà máy Bia Huế thôn Tây Thượng, xã Phú...
 • 35
 • 200
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phù hợp xử lý chất thải rắn y tế tại thành phố bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phù hợp xử lý chất thải rắn y tế tại thành phố bắc giang
... mă ̣t chưa đa ̣t đươ ̣c công tác quản lý chấ t thải y tế Error! Bookmark not defined 3.3 Đề xuấ t mô hin ̀ h quản lý và xƣ̉ lý chấ t thải y tế Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN ... tra ̣ng quản lý chấ t thải rắ n y tế điạ bàn thành phố Bắ c Giang Error! Bookmark not defined 3.2.1 Những mă ̣t đa ̣t đươ ̣c công tác quản lý chấ t thải y tế Error! ... ̣c lựa cho ̣n và là mô hiǹ h chủ y ́ u để xử lý phần lớn chất thải y tế được thu gom Hầ u hế t chấ t thải y tế có khả cha y được thu g om và xử lý ở nhà ma y thiêu đốt rác...
 • 14
 • 26
 • 0

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh
... hi u qu chưa cao, trình x t o r t nhi u bùn Vì v y, vi c k t h p gi a trình ñông t trình oxy hóa nâng cao ñã ñư c ch n ñ nâng cao hi u qu x lý V i nh ng lý trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ... trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton x lý nư c th i nhà máy d t nhu m Phong Phú – Hòa Khánh” M c ñích nghiên c u - Nghiên c u trình keo t t o nư c th i d t nhu ... i h c Sư ph m Đà N ng m u nư c th i d t nhu m nhà máy Phong Phú – Hòa Khánh Phương pháp nghiên c u Kh o sát trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton b ng phương pháp ño quang UV-VIS Ch s COD c a dung...
 • 13
 • 236
 • 0

BÁO CÁO xử lý CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP đốt

BÁO CÁO xử lý CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP đốt
... tham khảo tài liệu, giáo trình, báo liên quan đến vấn đề xử lý, phương pháp xử quy trình công nghệ xử chất thải rắn phương pháp xử nhiệt Chương II: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan ... chất chất thải rắn, từ đề nguyên tắc xử rác thải theo phương pháp xử nhiệt; đồng thời, tìm đến nghiên cứu ứng dụng thực tế lĩnh vực xử chất thải rắn 1.3 Phương pháp thực Để thực mục tiêu ... chất thải nguy hại vấn đề lớn đặt đòi hỏi cần phải xử cách triệt để Để xử chất thải nguy hại có nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp xử nhiệt” hay thiêu đốt chất thải nguy hại Ở nước...
 • 24
 • 617
 • 3

LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
... chọn công nghệ xử lý chất thải nguy hại MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI .3 1.1 Định nghĩa về chất thải nguy hại 1.2 Các tính chất của chất thải nguy ... để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cacbon xử lý nước thải Sơ đồ hoạt động của quá trình xử lý hiếu khí 33 Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải nguy hại 2.2.2 Xử lý ... .44 Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải nguy hại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 1.1 Định nghĩa về chất thải nguy hại Thuật ngữ chất thải nguy hại lần xuất vào thập...
 • 46
 • 273
 • 1

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ xử LÝ CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TẠI HUYỆN THANH HÀ TỈNH hải DƯƠNG

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ xử LÝ CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TẠI HUYỆN THANH HÀ  TỈNH hải DƯƠNG
... công tác quản lý chất thải rắn nói riêng em xin chọn đề tài: Tìm hiểu hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Thanh Hà- tỉnh Hải Dương , từ đó khắc ... tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 2.3.3.1 .Hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Hiện địa bàn huyện, tất xã,thị trấn và khu dân cư xây dựng tổ dọn vệ sinh ... Thanh Hà ,tháng năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT...
 • 50
 • 94
 • 0

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác xử lý chất thải của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác xử lý chất thải của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa
... và thực tiễn về xử lý chất thải của công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Đánh giá thực trạng công tác xử lý chất thải sản xuất xi măng của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn ... hưởng đến công tác xử lý chất thải của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Đề xuất các giải pháp tăng cường khả xử lý chất thải của công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn 2.3 Đối ... măng của công ty 4.1.3 Kết quả xử lý chất thải của công ty 4.2 Đánh giá thực trạng công tác xử lý chất thải của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 4.2.1 Thực trạng xử lý chất...
 • 13
 • 74
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn cho Thị trấn Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn cho Thị trấn Tiền Hải tỉnh Thái Bình
... em đã lựa cho n chuyên đề: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đê xuất giải pháp xử lý chất thải rắn cho Thị trấn Tiên Hải tỉnh Thái Bình góp ... chuyên đề là đánh giá hiện trạng thực tế chất thải rắn sinh hoạt và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình, từ đó đưa giải pháp ... huyện Tiền Hải: 23 2.2.7 Một số giải pháp về quản lý: 24 2.3 Đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn cho Thị trấn Tiền Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình ...
 • 38
 • 97
 • 0

Lập kế hoạch tổng hợp cho bộ phận sản xuất tại nhà máy bia việt nam (VBL) đà nẵng

Lập kế hoạch tổng hợp cho bộ phận sản xuất tại nhà máy bia việt nam (VBL) đà nẵng
... 7000 V ND/ lít bia  Chi phi cho tôn kho ngắn hạn lít bia là: 8000  Chi phi cho làm thêm giờ: 200,000 VND  Năng suât công nhân 1h cho 900 lít bia  Chi phí tồn kho : 1500 VND /1 lít bia VND b Chính ... uống bia Người Việt thích uống bia, năm 2012 có 2.83 tỷ lít bia tiêu thụ Khảo sát năm 2013 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho thấy, có tới 50% người cho biết ... Phần lớn số lượng người dùng bia larue ngườimang giới tính nam Có 126 người 132 người nam dùng bia larue có 59 người 68 người nữ dùng bia larue * Tính thời vụ Sản lượng bia tăng mạnh từ giai đoạn...
 • 26
 • 63
 • 0

Đồ án chuyên ngành quản lý thiết bị trường học

Đồ án chuyên ngành quản lý thiết bị trường học
... quản thiết bị trường, chúng em thấy việc quản thiết bị phòng thiết bị mang tính thủ công, quản đại đa số giấy tờ, sổ sách theo cách truyền thống Hệ thống quản thiết bị phòng thiết bị ... quát gồm có chức sau: - Quản thiết bị: quản nhập, xuất, thông tin thiết bị, trạng thái thiết bị Quản người dùng: cấp quyền đăng nhập, quản Tra cứu: thiết bị cấp, tình trạng, số lượng…… ... cấp, thiết bị có tình trang nào, tính theo đơn vị - Quản thiết bị: thiết bị xếp theo nhóm thuộc loại - Hệ thống phòng ban quản lý: quản tất thiết bị phòng ban  Chức nghiệp vụ: quản nhập...
 • 89
 • 1,193
 • 7

Đồ án chuyên ngành quản lý cửa hàng điện thoại di động

Đồ án chuyên ngành quản lý cửa hàng điện thoại di động
... 46 Đồ án chuyên ngành: Quản Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Hình 41: Báo cáo xuất hàng 9.3 Doanh thu 47 Đồ án chuyên ngành: Quản Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Hình 42 : Doanh thu 10 Quản nhân ... hệ 23 Đồ án chuyên ngành: Quản Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Hình 12 : Mô hình quan hệ vật 24 Đồ án chuyên ngành: Quản Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Chương III : Công Cụ Triển Khai sở thuyết ... hội,2008,436 Tr 50 Đồ án chuyên ngành: Quản Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Mục lục ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHƯƠNG I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG I.1 ĐÁNH GIÁ...
 • 52
 • 429
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý xử lý chất thảicông nghệ sinh học xử lý chất thải rắnbài 5 xử lý chất thải hữu cơđề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn cho thị trấn tiền hải huyện tiền hải tỉnh thái bìnhtổng lượng thải theo lý thuyết tại nhà máy vt cao su tổng hợp hóa chất nhuộm nguyên liệu upper giẻ lau hóa chất những thứ khác giày thành phẩmbảng 3 5 các thông số nvl sản xuất đế trong của giày theo lý thuyết tại nhà máy vt2bảng 3 6 các thông số nvl sản xuất đế ngoài của giày theo lý thuyết tại nhà máy vt2bảng 3 7 các thông số nvl sản xuất upper của giày theo lý thuyết tại nhà máy vt2bảng 3 8 các thông số nvl sản xuất đế ngoài của giày theo lý thuyết tại nhà máy vtbảng 3 9 các thông số nvl sản xuất đế trong của giày theo lý thuyết tại nhà máy vtbảng 3 10 các thông số nvl sản xuất upper của giày theo lý thuyết tại nhà máy vtđồ án chuyên ngành quản lý nhân sựđồ án chuyên ngành vật lýquản lý chất thải rắnquản lý chất thải rắn thông thườngĐề cương chi tiết học phần Marketing căn bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Food chemistry h d belitz, w grosch, peter s (springer, 4th rev and ext edition, feb 2009) 3540699333Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung họcHướng dẫn thiết kế móng cọc bản tiếng anhKỹ thuật đồ họa: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bảnQUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNGsáng kiến kinh nghiệm tích hợp liên môn hóa học 12Đề cương phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở việt namChủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của nguyễn tuân trước cách mạng tháng tám năm 1945Quan hệ giao lưu văn hóa trung việt từ 1991 đến 2015Sự thích ứng của học sinh trong học tập đối với việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015DE CUONG TAM LY chuanBộ công thức toán đại số hình học giải tích lớp 11Tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (nghiên cứu trường hợp học sinh trường THPT diễn châu 4 và THPT diễn châu 1, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nayVai trò của các thiền sư trong văn hóa đại việt thời lý trần và ý nghĩa đối với việt nam hiện nayVai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niên36 mưu kế và xử thế trong chiến trường, thương trường thắng bại do dùng mưu, chứ không phải do dùng sứcHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICANghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (FULL TEXT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập