Chẩn đoán tiên lượng sốt xuất huyết DENGUE có choáng

ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN NS1Ag VỚI CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE docx

ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN NS1Ag VỚI CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE docx
... tính chẩn đoán xuất việnKhông sốt xuất huyết theo ngày sốt Chẩn đoán nhập viện xuất viện có liên quan kết NS1 Ag * Chẩn đoán nhập viện sốt xuất huyết, chẩn đoán xuất viện không sốt xuất huyết ... học chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, nhiên, chưa có chương trình nghiên cứu phù hợp kết xét nghiệm NS1Ag với chẩn đoán lâm sàng Sốt Xuất Huyết trẻ em Chính lý này, tiến hành nghiên cứu Đối chiếu ... tính kết NS1 Ag bệnh nhi có nghi ngờ sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng Xác định tỷ lệ kết NS1 dương tính âm tính với chẩn đoán lâm sàng sốt xuất huyết không sốt xuất huyết Xác định tính thống kết...
 • 15
 • 689
 • 1

Vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue

Vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue
... bụng giải áp dựa vào áp lực bàng quang xử trí tăng áp lực bụng bệnh nhi sốc SXHD có tăng áp lực bụng Xác định tỉ lệ biến chứng xảy đo áp lực bàng quang chọc dò bụng giải áp bệnh nhi sốc ... cậy áp lực bàng quang với áp lực bụng bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue tăng áp lực bụng 68 3.3 Kết chọc dò bụng giải áp dựa áp lực bàng quang 76 3.4 Các biến chứng đo áp lực bàng quang ... để chẩn đốn, xử trí tăng áp lực bụng hội chứng chèn ép bụng đo áp lực bụng [50] Áp lực bụng đo trực tiếp gián tiếp, ngắt qng liên tục Đo áp lực bụng trực tiếp: Phương pháp đo áp lực ổ...
 • 160
 • 890
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị sốt Denguesốt xuất huyết Dengue của Bộ y tế pdf

Tài liệu Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue của Bộ y tế pdf
... HƢỚNG DẪN NUÔI DƢỠNG SỐT DENGUE VÀ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE (Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-BYT ng y 09 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Y tế) Nhu cầu dinh dƣỡng cho bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue: ... bị mắc bệnh sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue - Những việc cần làm trẻ bị mắc bệnh sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue - Lí trẻ bị mắc bệnh cách phòng ngừa bệnh sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue Kỹ ... ng y 09 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Y tế) I HƢỚNG DẪN CHĂM SÓC SỐT DENGUE VÀ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƢỜI LỚN KHÔNG SỐC (ĐỘ I, II) Đại cƣơng - Sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue không sốc ngƣời...
 • 40
 • 726
 • 9

Nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm để chẩn đoán nhanh bệnh sốt dengue sốt xuất huyết dengue và bệnh viêm đường hô hấp cấp ( SARS ) ở việt nam

Nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm để chẩn đoán nhanh bệnh sốt dengue sốt xuất huyết dengue và bệnh viêm đường hô hấp cấp ( SARS ) ở việt nam
... Dựa vào điều kiện mà đa mục tiêu Chơng trình nghiên cứu là: Xây dựng đợc qui trình kỹ thuật chẩn đoán nhanh xác sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue bệnh Viêm đờng hấp cấp (SARS) Sản xuất Bộ sinh ... sinh phẩm chất lợng cao, dễ sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue bệnh Viêm đờng hấp cấp (SARS) Chơng I Tổng quan tài liệu A Nghiên cứu virus dengue gây bệnh Sốt Dengue/ ... bệnh sốt 211 Dengue/ sốt xuất huyết Dengue 3.9.3 Một số hình ảnh tiến hành thí nghiệm điểm nghiên cứu 213 B Kết sản xuất Bộ sinh phẩm chẩn đoán nhanh bệnh viêm đờng hấp cấp (SARS) 3.1 Kháng...
 • 305
 • 391
 • 0

XÉT NGHIỆM MAC-ELISA CHẨN ĐOÁN BỆNH SỐT DENGUESỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN pot

XÉT NGHIỆM MAC-ELISA CHẨN ĐOÁN BỆNH SỐT DENGUE VÀ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN pot
... Sốt xuất huyết N4 Sốt xuất huyết N5 Sốt xuất huyết N6 Sốt huyết xuất N7 Sốt 1,98 1,98 11 10,89 101 100 huyết xuất N8 SXH N11 N15 10 Không nghi nhận /Bệnh lý khác Tổng số Thường gặp sốt xuất huyết ... (kiểu gen) virus Dengue Chúng tiến hành đề tài Xét nghiệm MAC-ELISA chẩn đoán huyết bệnh Sốt xuất huyết Dengue bệnh nhân người lớn nhằm mục đích: - Phát kháng thể IgM virút Dengue kỹ thuật MACELISA ... 0,99 Chẩn đoán lâm sàng Bảng Chẩn đoán lâm sàng (n=101) STT Chẩn đoán n % 26 25,74 lâm sàng Theo dõi Sốt xuất huyết Sốt xuất 1,98 7,92 14 13,86 11 10,89 11 10,89 14 13,86 huyết N2 Sốt xuất huyết...
 • 18
 • 1,865
 • 10

CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1-DEN pot

CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1-DEN pot
... 12/2006) Đề tài Chẩn đoán sốt xuất huyết dengue phương pháp ELISA phát kháng nguyên NS1-DEN tiến hành với mục đích: - Phát kháng nguyên NS1-DEN phương pháp ELISA bệnh nhân có chẩn đoán SD/SXHD ... với hai phương pháp, nghĩa phát kháng nguyên NS1-DEN kháng thể IgM virus dengue Đây ca chẩn đoán xác SD/SXHD kháng nguyên NS1-DEN xuất từ ngày thứ đến ngày thứ sau sốt, kháng thể IgM virus dengue ... chẩn đoán điều trị Phương pháp ELISA phát kháng thể IgM kháng virus dengue xuất vào năm đầu thập niên 90 kỷ trước kít thương mại hóa nâng cao hiệu chẩn đoán bệnh nhiễm virus dengue cấp tính Kháng...
 • 27
 • 1,375
 • 1

Báo cáo y học: "Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng ở Bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, điều trị tại Bệnh Viện 103, năm 2009" pptx

Báo cáo y học:
... nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu 1394 BN SXHD, đợc điều trị Bệnh viện 103 năm 2009 * Tiêu chuẩn chẩn đoán: - Tiêu chuẩn chẩn đoán SXHD: theo Hớng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt dengue sốt xuất huyết ... 0,05 Sốt > ng y 230 (16,9%) (16,7%) > 0,05 Sốt p Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm SXHD không sốc có sốc mức độ sốt, tính chất sốt, thời gian kiểu sốt Bảng 2: Dấu hiệu thoát huyết tơng ... có sốc cao so với nhóm SXHD không sốc (p < 0,05) Bảng 3: Đặc điểm xuất huyết nhóm BN Vị trí xuất huyết SXHD không sốc (n = 1.364) Sốc Dengue Xuất huyết dới da 671 (49,2%) 17 (56,7%) > 0,05 Xuất...
 • 6
 • 287
 • 1

tóm tắt luận án vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue

tóm tắt luận án vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue
... pháp xác để chẩn đo n, xử trí tăng áp lực bụng hội chứng chèn ép bụng đo áp lực bụng Đo áp lực bụng trực tiếp tiêu chuẩn vàng để chẩn đo n tăng áp lực bụng Tuy nhi n phương pháp áp ... quang chẩn đo n xử trí tăng áp lực bụng bệnh nhi sốc SXHD cần thiết nhằm đưa khuyến cáo phương pháp chẩn đo n hướng dẫn xử trí dựa áp lực bàng quang bệnh nhi sốc SXHD có tăng áp lực bụng NHỮNG ... áp lực bụng Xác định kết chọc dò bụng giải áp dựa vào áp lực bàng quang xử trí tăng áp lực bụng bệnh nhi sốc SXHD có tăng áp lực bụng Xác định tỉ lệ biến chứng xảy đo áp lực bàng quang...
 • 27
 • 532
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG NẶNG ở BỆNH NHÂN sốt XUẤT HUYẾT DENGUE điều TRỊ tại KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN 103 (năm 2011 2012)

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG NẶNG ở BỆNH NHÂN sốt XUẤT HUYẾT DENGUE điều TRỊ tại KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN 103 (năm 2011 2012)
... lượng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue điều trị Bệnh viện 103 năm 2009” Học viện Quân y Lê Ngọc Phú (2010), Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh nhân sốt Dengue /sốt ... S.D CS (2012) Srilanca nhận thấy AST, ALT ≥ 200 có ý nghĩa thống kê nhóm với P...
 • 4
 • 382
 • 4

ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG, kết QUẢ điều TRỊ và yếu tô TIÊN LƯỢNG BỆNH sốt XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI lớn

ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG, kết QUẢ điều TRỊ và yếu tô TIÊN LƯỢNG BỆNH sốt XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI lớn
... im lõm sng v cn lõm sng St xut huyt Dengue ngi ln Dỏnh giỏ qu iu tr St xut huyt Dengue theo phỏt B Y T Tỡm hiu cỏc yu t liờn quan n tiờn lng bnh St xut huyt Dengue ngi ln I TNG V PHNG PHP NGHIấN ... (2011), Hng dn chn oỏn, iu tr st xut huyt Dengue, Ban hnh theo quyt nh s 458/Q-BYT, ngy 16 thỏng 02 nm 2011 ca B trng B Y t Duane J.G, Gary G.C (1995), Dengue/ Dengue haemorrhagic fever :The emergence ... Clinical pattern of hospitalized patients during a Dengue epidemic in Colima, Mexico, Dengue Bulletin, Vol 29 pp 8-17 Quang H (2003), Virỳt Dengue v dch st xut huyt, Nh xut bn khoa hc v k thut,...
 • 5
 • 203
 • 3

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO TIÊN ĐOÁN SỐC Ở TRẺ EM MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE THEO BẢNG PHÂN LOẠI MỚI CỦA WHO 2009

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO TIÊN ĐOÁN SỐC Ở TRẺ EM MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE THEO BẢNG PHÂN LOẠI MỚI CỦA WHO 2009
... Kết yếu tố lâm sàng cận lâm sàng có ý nghĩa độc lập tiên đoán vào sốc đƣợc trình bày bảng Bảng Các dấu hiệu cảnh báo độc lập có ý nghĩa tiên đoán vào sốc Dấu hiệu cảnh báo Li bì-bức rứt Gan to ... nặng Mục đích nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng SXHD theo bảng phân loại mới, đồng thời đánh giá dấu hiệu cảnh báo tiên đoán vào sốc Đối tượng phương pháp: Nghiên cứu đòan ... 63 bảng phân loại gồm nhóm: SXHD không dấu cảnh báo, SXHD có dấu cảnh báo SXHD nặng [5] Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng SXHD An giang theo hệ thống phân loại mới, ...
 • 10
 • 199
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virus dengue các type sử dụng trong chẩn đoán sốt dengue sốt xuất huyết dengue

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virus dengue các type sử dụng trong chẩn đoán sốt dengue sốt xuất huyết dengue
... chung đề tài Tên đề tài M số Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp virut Dengue typ sử KC.04.18 dụng chẩn đoán sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue Thời gian thực hiện: ... nguyên tái tổ hợp virut Dengue typ có đủ độ đặc hiệu, độ nhạy để chẩn đoán sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue Qui trình tạo chủng vi sinh vật tái tổ hợp, ứng dụng sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp ... kháng nguyên tái tổ hợp với kháng thể kháng virus dengue tự nhiên kỹ thuật ELISA, Western blot Dot blot - Sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp để tạo Kit chẩn đoán sốt dengue/ sốt xuất huyết dengue...
 • 207
 • 309
 • 2

Báo cáo: Giá trị xét nghiệm procalcitonin trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn

Báo cáo: Giá trị xét nghiệm procalcitonin trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn
... 300.000.000đ theo thơng báo số 38/TB-SKHCN Mục tiêu:  Mục tiêu tổng qt: Giá trị xét nghiệm procalcitonin chẩn đốn, tiên lƣợng theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh nhiễm khuẩn huyết, chống nhiễm khuẩn ... NKH 32 PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài/dự án: Giá trị xét nghiệm procalcitonin chẩn đốn, tiên lƣợng theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh nhiễm khuẩn huyết, chống nhiễm khuẩn - Chủ nhiệm đề tài/dự án: GS.TS ... ĐỐN, TIÊN LƢỢNG VÀ THEO DÕI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT, CHỐNG NHIỄM KHUẨN Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) bệnh cảnh lâm sàng nặng, chẩn đốn khó, điều trị tốn kém, tỷ...
 • 128
 • 537
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết denguehướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết denguehướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyếtsốt xuất huyết dengue có sốcsốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báosốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo ttchẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết denguetiêu chuẩn chẩn đoán sốt xuất huyết denguesốt xuất huyết denguesốt xuất huyết dengue là gìsốt xuất huyết dengue người lớnsốt xuất huyết dengue tại việt namsốt xuất huyết dengue iggsốt xuất huyết dengue 2012sốt xuất huyết dengue 2011Đồng hồ đếm ngược trong powerpointNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTHAM LUẬN VỀ VIỆC PHỐI KẾT HỢP QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINHTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTham luận nâng cao chất lượng học tậpTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIEN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập