Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp
... sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp tiến hành với mục tiêu sau: Đánh giá thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HOÀNG ANH TUẤN THỰC TRẠNG HÀNH VI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CAN THIỆP CHUYÊN ... 3.1 Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên 48 3.2 Một số yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao … 54 3.3 Kết xây dựng thử...
 • 173
 • 130
 • 1

thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp (tt)

thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (tt)
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp với mục tiêu: Đánh giá thực trạng hành vi VSMT ... VSMT người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên năm 2011 tả số yếu tố liên quan đến hành vi VSMT người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên Đánh giá kết thử nghiệm hình ... sống đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu can thiệp cộng đồng người Dao cung cấp chứng, yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao sống đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên...
 • 27
 • 105
 • 0

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp
... giá thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên năm 2011 tả số yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG HÀNH VI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CAN THIỆP CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ ... cho người Dao? Để trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu đề tài: Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp tiến hành với...
 • 164
 • 103
 • 0

Thực trạng hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản trên đàn lợn nuôi tại một số trong huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương thử nghiệm phòng trị

Thực trạng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên đàn lợn nuôi tại một số xã trong huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương và thử nghiệm phòng trị
... VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - TR N VĂN TU N TH C TR NG H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N TRÊN ðÀN L N NUÔI T I M T S Xà TRONG HUY N NAM SÁCH, T NH H I DƯƠNG VÀ ... hình chăn nuôi c a huy n Nam Sách qua năm 27 3.2 Cơ c u ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách 28 3.3 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñ i tư ng l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách ... n Nam Sách 2.2.3 Cơ c u ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách 2.2.4 Tình hình h i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách - Tình hình h i ch ng r i lo n hô...
 • 78
 • 103
 • 0

thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại tại một số gia trại thuộc huyện kim bảng hà nam thử nghiệm điều trị

thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại tại một số gia trại thuộc huyện kim bảng hà nam và thử nghiệm điều trị
... huyện Kim Bảng - Nam thử nghiệm điều trị Mục đích đề tài Chúng thực đề tài nhằm mục đích: - Xác định thực trạng tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại số trang gia trại huyện Kim ... tin gia trại nghiên cứu bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại Chúng tiến hành nghiên cứu giai trại chăn nuôi lợn nái ngoại sau: Gia trại chăn nuôi lợn nái ngoại địa xã Đồng Hoá – Kim Bảng Nam ... đạo lợn nái với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu 3.11 52 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 3.12 55 Kết thử nghiệm quy trình phòng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái...
 • 73
 • 114
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên sử dụng thuốc mebendazol điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và sử dụng thuốc mebendazol điều trị
... đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá lợn số huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên sử dụng thuốc Mebendazol điều trị 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài giun tròn đường tiêu hóa lợn ... 2.3.4.3 Sử dụng thuốc Mebendazol phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Hiệu lực thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Độ an toàn thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn ... - Thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn 2.3.4 Nội dung nghiên cứu 2.3.4.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Nhai - Thành phần loài giun tròn sinh đường tiêu hóa lợn xã...
 • 81
 • 354
 • 0

Những biến động về tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn tại một số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên sử dụng Hanmectin-25 điều trị.

Những biến động về tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên và sử dụng Hanmectin-25 điều trị.
... 3.3.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 37 3.3.1.1 Thành phần loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương ... loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 38 3.3.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm chung loài giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh ... lệ nhiễm cường độ nhiễm chung loại giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 48 Bảng 4.5: Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh...
 • 76
 • 79
 • 0

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC, THỰC HÀNH về vệ SINH môi TRƯỜNG của NGƯỜI dân tại BA VÙNG NÔNG THÔN TỈNH hải DƯƠNG năm 2012

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC, THỰC HÀNH về vệ SINH môi TRƯỜNG của NGƯỜI dân tại BA xã VÙNG NÔNG THÔN TỈNH hải DƯƠNG năm 2012
... gia cha hi u qu t t cỏc vựng sinh thỏi B ng Nh n th c c a ng i dõn v nh tiờu h p v sinh C m Phỳc (n=401) SL % 324 80,8 102 25,4 68 17,0 24 6,0 1,0 0,25 Nh tiờu h p v sinh T ho i Th m d i n c Hai ... tiờu h p v sinh H u h t ng i dõn c h i u cho r ng nh tiờu t ho i l h p v sinh (80,2%), xó Phng Hng chi m t l cao nh t (81,1%) 28,3% s ng i c h i cho r ng nh tiờu th m d i n c l h p v sinh S ng ... thụng giỏo d c v v sinh cỏ nhõn, v sinh mụi tr ng v ch t l ng n c v cỏc bi n phỏp b o v nh m lm cho ng i dõn cú nhu c u s d ng nh tiờu, s d ng n c s ch v c i thi n hnh vi v sinh cỏ nhõn c bi...
 • 5
 • 94
 • 1

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ gia đình số tỉnh KonTum” với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng vệ sinh nguồn nước, nhà tiêu hộ gia đình số tỉnh Kon Tum (2) ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Hữu NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƢỜNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI MỘT SỐ XÃ TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số : 60 42 60 ... 67,2 thực tế thu nhập hộ gia đình, có tới 32,8% số hộ gia đình xếp loại mức nghèo, chiếm 1/3 tổng số hộ gia đình nghiên cứu Ngoài thông tin thu thập từ vấn đối tƣợng nghiên cứu thu nhập hộ gia đình, ...
 • 93
 • 610
 • 3

Thực trạng những Giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở Một số đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội

Thực trạng và những Giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở Một số xã đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội
... tiền thởng, hình thức trả lơng theo sản phẩm có thởng gồm phần: + Phần trả lơng theo đơn giá cố định số lợng sản phẩm thực tế hoàn thành. 2 + Phần tiền thởng đợc tính dựa vào trình độ hoàn thành ... trởng , Xí nghiệp Dợc phẩm TW đợc công nhận Doanh nghiệp Nhà nớc hoạch toán độc lập Xí nghiệp Dợc phẩm TW đợc xây dựng Số Trần Thánh Tông Thành phố Nội rộng khoảng 12.000 m2 đất, với số ... Thực kế hoạch số 20/KH-UB ngày 13/11/1997 ủy ban nhân dân thành phố Nội hớng dẫn thực Nghị định 28/CP ngày 28/03/1997 Chính phủ đổi quản lý tiền lơng, thu nhập doanh nghiệp Nhà nớc thông t...
 • 60
 • 229
 • 3

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
... Phương pháp so sánh 2.3 Nội dung đề tài - Nắm bắt thực trạng quản chất thải y tế nói chung địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế bệnh viện ... - Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế bệnh viện đa khoa địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số biện pháp tăng hiệu quản chất thải, giảm thiểu ô nhiễm ... bệnh viện Gang Thép bệnh viện tuyến huyện điều dẫn đến công tác quản xử chất thải y tế bệnh viện tốt * Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác bảo vệ môi trường: - Thực giải pháp...
 • 11
 • 1,657
 • 8

thực trạng những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở một số đặc biệt khó khăn huyện sóc sơn thành phố hà nội

thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở một số xã đặc biệt khó khăn huyện sóc sơn thành phố hà nội
... đạo thực không sâu sắc, thiếu cụ thể, ảnh hởng đến việc tổ chức thực chủ trơng, sách, Đảng Nhà nớc Thực trạng nghèo đói xoá đói giảm nghèo đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Nội 2.1 Thực trạng ... Đảng, nhà nớc, thành phố Nội, việc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống góp phần xoá đói giảm nghèo huyện Theo tiêu chuẩn phân loại hộ nghèo UBND thành phố Nội: Hộ nghèo nội thành hộ có mức ... Hộ đói có mức thu nhập bình quân dới 130.000đ/ngời/tháng 2.1.2 Thực trạng nghèo đói đặc biệt khó khăn Theo kết điều tra năm 2002, toàn huyện Sóc Sơn 7.854 hộ nghèo (theo tiêu chuẩn UBND thành...
 • 94
 • 186
 • 1

đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
... - NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Chuyên ngành: ... tác quản chất thải y tế bệnh viện, đề xuất số biện pháp giảm thiểu - Các vấn đề tồn hệ thống quản chất thải bệnh viện tỉnh - Đề xuất số biện pháp quản chất thải địa bàn tỉnh: - Phương ... nghĩa địa 1.5 Các biện pháp quản chất thải y tế 1.5.1 Tổng quan công tác quản chất thải y tế Thế giới Theo Tổ chức Y tế giới, có 18 - 64% sở y tế chưa có biện pháp xử chất thải cách Tại...
 • 118
 • 255
 • 1

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
... - NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Chuyên ngành: ... tác quản chất thải y tế bệnh viện, đề xuất số biện pháp giảm thiểu - Các vấn đề tồn hệ thống quản chất thải bệnh viện tỉnh - Đề xuất số biện pháp quản chất thải địa bàn tỉnh: - Phương ... nghĩa địa 1.5 Các biện pháp quản chất thải y tế 1.5.1 Tổng quan công tác quản chất thải y tế Thế giới Theo Tổ chức Y tế giới, có 18 - 64% sở y tế chưa có biện pháp xử chất thải cách Tại...
 • 119
 • 28
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu đô thịnghiên cứu thực trạng trong chăm sóc sản khoa thiết yếu tại tuyến xã ở ba huyện tỉnh lạng sơn và thử nghiệm giải pháp can thiệpphân tích thực trạng quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn tỉnh hà gianggia thuc trang thoi quen ve ve sinh moi truong cua dan cuý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinhthực trạng hành vi lệch chuẩn học đường của học sinh thpt xtổng quan hiện trạng thốt nước biên hòa cu32 1 2hiện trạng ngập úngvà vệ sinh môi trườngthực trạng kiến thức thái độ hành vi và hiệu quả mô hình can thiệp phòng lây nhiễm hiv trong nhóm dân tộc thái 15 – 49 tuổi tại 2 huyện thuộc tỉnh thanh hóatham gia theo dõi các công tác quản lí chất lượng khối lượng tiến độ chi phí xây dựng an toàn và vệ sinh môi trường của dự án của công ty3 7 mức thu phí vệ sinh môi trường của xãđánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu tại một số vị trí trên đoạn từ sơn cẩm đến công ty cổ phần gang thép thái nguyênđánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu tại một số vị trí trên đoạn từ sơn cẩm đến công ty cổ phần gang thép thái nguyên tp thái nguyên tỉnh thái nguyêntổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình3 10 mức độ đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường của các khu cntt3 2 2 mức thu phí vệ sinh môi trường của thị trấn lương bằngMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọCơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Nghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Mở rộng Liên minh châu Âu lần 5 - tiến trình, đặc điểm và tác độngMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG CỦA HÀ NỘI TỪ THỜI THUỘC ĐỊA ĐẾN THỜI KỲ ĐỔI MỚIMorpho- structure characteristics of some karst caves in Yen Mo- Tam Diep area, Ninh Binh provinceMỘT SỐ CHUYỆN KỂ VỀ DÒNG HỌ PHẠM BÁ VÀ CÁC DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ CỦA ÔNG TỔ KHẰM BAN THEO VUA LÊ THÁI TỔ ĐÁNH GIẶC MINH THẾ KỶ XVMột số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMột số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMột số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tếMột số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt NamMột vài gợi ý về cách chuyển dịch ý nghĩa của thời quá khứ kép tiếng Pháp sang tiếng ViệtNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập