Giáo Trình Hệ Điều Hành Windows Server 2003

Thiết lập mạng LAN sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn mạng

Thiết lập mạng LAN sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn mạng
... em quan tâm, hoc hỏi tìm hiểu suốt thời gian qua lý em chọn đề tài: Thiết lập mạng LAN sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn mạng Trong đồ án em ... thiệu hệ điều hành Windows Server 2003 .37 3.1.2 Các phiên họ hệ điều hành Windows Server 2003 .37 3.1.3 Những điểm họ hệ điều hành Windows Server 2003 .37 3.2 Các dịch vụ mạng hệ điều hành ... 3.1 Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2003 3.1.1 Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2003 Windows Server 2003 hệ điều hành mạng, dùng Windows Server 2003 để triển khai hệ thống Domain Controller...
 • 68
 • 297
 • 0

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 08: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 08: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003
... Các hệ điều hành máy chủ (Server) WinNT Server Windows 2000 Server Windows Server 2003 Windows Server 2008 (Windows Longhorn) Họ HĐH Windows Server 2003 Các phiên họ HĐH Windows server 2003: Windows ... Windows server 2003 Web Edition Windows server 2003 Standard Edition Windows server 2003 Enterprise Edtion Windows server 2003 Datacenter Edtion Cài đặt Windows Server 2003 Yêu cầu phần cứng Đặc tính ... Nội dung Các loại hệ điều hành Tổng quan họ hệ điều hành Windows Server 2003 Cài đặt Windows Server 2003 Tự động hoá trình cài đặt Các mô hình mạng môi trường Microsoft Active...
 • 46
 • 170
 • 0

Tài liệu giao trinh he dieu hanh windows danh cho giao vien

Tài liệu giao trinh he dieu hanh windows danh cho giao vien
... Windows Windows xp 2000 1998 1995 1993 1990 Paul Allen Bill Gates phát triển ngữ trình BASIC cho hệ thống Altair 8800 1987 1985 1984 1983 1981 1980 Windows 98 + IE Windows 95 Pentium; WFW + Windows ... Start menu Programs – danh sách chương trình Documents – danh sách tài liệu vừa làm việc Settings – thay đổi cài đặt Windows Search – tìm kiếm tập tin (file) hay thư mục (folder) Help and Support– ... Tim Paterson Khởi động Windows - Logon  Người sử dụng phải có tài khoản (account) để đăng nhập vào hệ thống Windows gồm Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Khởi động Windows - Desktop Shortcut...
 • 77
 • 555
 • 8

Luận văn: Thiết lập mạng LAN sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn mạng docx

Luận văn: Thiết lập mạng LAN sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn mạng docx
... IU HNH WINDOWS SERVER 2003 3.1 Gii thiu h iu hnh Windows Server 2003 3.1.1 Gii thiu h iu hnh Windows Server 2003 Windows Server 2003 l h iu hnh mng, chỳng ta cú th dựng Windows Server 2003 trin ... IU HNH WINDOWS SERVER 2003 37 3.1 Gii thiu h iu hnh Windows Server 2003 .37 3.1.1 Gii thiu h iu hnh Windows Server 2003 .37 3.1.2 Cỏc phiờn bn ca h h iu hnh Windows Server 2003 ... THIT K MNG LAN 4.1 Cỏc bc thit k mng LAN 4.1.1 Phõn tớch yờu cu Xỏc nh mc tiờu s dng LAN: s dng LAN v yờu cu dung lng trao i d liu, loi hỡnh dch v, thi gian ỏp ng, ; yờu cu phỏt trin ca LAN tng lai;...
 • 69
 • 299
 • 0

quản trị mạng với hệ điều hành windows server 2003

quản trị mạng với hệ điều hành windows server 2003
... ĐH CNHN QUẢN TRỊ MẠNG VỚI WINDOWS SEVER 2003 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 Như biết họ hệ điều hành Windows 2000 Server có phiên là: Windows 2000 Server, Windows 2000 ... NTFS Quản Trị Mạng Với Windows Server 2003 Trần Văn Cam, Lớp CĐ tin2-k12, Khoa CNTT, Trường ĐH CNHN - NTFS: hệ thống tập tin sử dụng hệ điều hành Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 Windows ... \Docs đĩa CD Windows Server 2003 Enterprise Các hệ điều hành cho phép nâng cấp thành Windows Server 2003 Enterprise Edition: - Windows NT Server 4.0 với Service Pack lớn - Windows NT Server 4.0,...
 • 71
 • 122
 • 0

Nghiên cứu hệ thống quản trị mạng với hệ điều hành Windows server 2003 Ứng dụng cho một phòng máy gồm 20 máy con.

Nghiên cứu hệ thống quản trị mạng với hệ điều hành Windows server 2003 Ứng dụng cho một phòng máy gồm 20 máy con.
... hiểu Hệ điều hành Windows Server 200 3 Biết cài đặt, sử dụng quản trị thông tin liệu hệ thống mạng có sử dụng hệ điều hành Windows Server 200 3, ứng dụng cài đặt hệ thống mạng quản trị hệ điều hành ... khởi động lại máy lần hoàn thành việc cài đặt Windows Server 200 3 _13_ Đề tài: Nghiên cứu hệ thống quản trị mạng với hệ điều hành Windows server 200 3 Ứng dụng cho phòng máy gồm 20 máy Khoa CNTT_Lớp ... tài: Nghiên cứu hệ thống quản trị mạng với hệ điều hành Windows server 200 3 Ứng dụng cho phòng máy gồm 20 máy Khoa CNTT_Lớp CĐ-Tin 1-K4 2.1.2 Khảo sát vị trí lắp đặt phòng máy Phòng máy bao gồm 20...
 • 48
 • 101
 • 0

Giáo trình hệ điều hành Linux và Unix

Giáo trình hệ điều hành Linux và Unix
... Flag Linux www.redflag -linux. com Slackware Linux www.slackware.com SuSE Linux www.suse.com TurboLinux www.turbolinux.com 1.2 Sơ b v thành ph n c a Linux H th ng Linux, c thi hành m t h i u hành UNIX ... th i gian quan tr ng trình hình thành phát tri n h i u hành Linux Sau ba năm nhân Linux i, n ngày 14-3-1994, h i u hành Linux phiên b n 1.0 c ph bi n Thành công l n nh t c a Linux 1.0 ã h tr giao ... c a UNIX nên s chuy n i gi a Linux h UNIX khác Linux m t h i u hành UNIX tiêu bi u v i chương trình a x lý c trưng a ngư i dùng, a Linux có giao di n ho (GUI) th a hư ng t h th ng X-Window Linux...
 • 214
 • 3,670
 • 55

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 01

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 01
... thiệu Linux Linux dựa tảng UNIX  Linus Torvalds người viết nên hệ điều hành  Nó hệ điều hành đa nhiệm, đa người dùng  Linux gồm hai thành phần chính: Kernel ứng dụng 2 Lịch sử phát triển Linux ... dung Giới thiệu Linux Lịch sử phát triển Linux Đặc điểm khác biệt Linux Những phiên Linux Những tính Linux Các khuyết điểm Linux Kiến trúc Linux Linux khác với UNIX nào? So sánh Linux với Windows ...  Linux 1.0 thức phát hành vào năm 1994  Nó phát triển từ đề án có tên Minix (một phiên Unix)  Linux hệ điều hành mở miễn phí, phát triển mạng Internet 3 Điểm khác biệt Linux     Hệ điều...
 • 12
 • 1,644
 • 57

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 02

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 02
... đặt (tt) Cài đặt chương trình Boot Loader Quá trình cài đặt (tt) Cấu hình mạng Quá trình cài đặt (tt) Cấu hình Firewall Quá trình cài đặt (tt) Chọn ngôn ngữ hỗ trợ Linux Quá trình cài đặt (tt) ... khu vực địa lý hệ thống Quá trình cài đặt (tt) Đặt mật cho người quản trị Quá trình cài đặt (tt) Cấu hình chứng thực Quá trình cài đặt (tt) Chọn chương trình Package cài đặt Quá trình cài đặt ... Quá trình cài đặt (tt) Chọn chế độ cài đặt Quá trình cài đặt (tt) Chọn ngôn ngữ hiển thị trình cài đặt Quá trình cài đặt (tt) Cấu hình bàn phím Quá trình cài đặt (tt) Chọn cấu hình mouse Quá trình...
 • 33
 • 376
 • 22

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 03

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 03
... tin thư mục 1 Filesystem gì?  Là cách tổ chức liệu thiết bị lưu trữ  Hệ thống tập tin phần hệ điều hành Linux  Một hệ thống tập tin thiết bị mà định dạng để lưu trữ tập tin thư mục 2 Khái ... -l Liệt kê tất tên tập tin hệ thống tập tin -r Hỏi trước sửa chữa hệ thống tập tin -s Liệt kê superblock trước kiểm tra hệ thống tập tin 8 Mount filesystem  Mount hệ thống tập tin : Cú pháp ... định thực -w : mount hệ thống tập tin với quyền đọc ghi -r : mount hệ thống tập tin với quyền đọc -t loai-fs : xác định hệ thống tập tin mount : ext2, ext3,vfat -a : mount tất hệ thống tập tin khai...
 • 33
 • 363
 • 6

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 04

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 04
... Tạo đĩa mềm boot Trình tiện ích setup : Trình tiện ích fdisk : Trình tiện ích iptraf : Trình tiện ích lynx : Trình tiện ích mc : Hổ trợ cài đặt Quản lý đĩa cứng Theo dõi mạng Trình duyệt Web Quản ... Nội dung Trình soạn thảo vi Email linux Dịch vụ in ấn Những công cụ in ấn Một số tiện ích khác 1 Trình soạn thảo vi  Dùng để soạn thảo tập tin mới, ... i, a …  Chuyển chế độ soạn thảo sang chế độ lệnh: nhấn phím ESC sau lệnh thao tác 2 Email Linux Trình tiện ích cung cấp để hổ trợ cho việc gởi nhận mail • Nhận mail : #mail • Gởi mail : #mail...
 • 12
 • 950
 • 21

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 05

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 05
... Bộ số hợp lệ lệnh umask Số Các quyền Đọc ghi (thi hành cho thư mục) Đọc ghi Đọc (thi hành cho thư mục) Đọc Ghi (thi hành cho thư mục) Ghi Thi hành cho thư mục Không có quyền ... RedHat User Manager Tạo user công cụ (tt) Tạo user với công cụ linuxconf Tạo user với công cụ linuxconf (tt) Tạo user với công cụ linuxconf (tt) Tập lệnh quản lý user group  Tạo user : Cú pháp ... phép đọc nội dung • Write – w – : dùng để tạo, thay đổi hay xóa • Execute – x – 1: thực thi chương trình Quyền hạn (tt) Ví dụ : Với lệnh ls –l ta thấy : -rw-r r fido user 163 Dec 14 : 31 myfile...
 • 21
 • 794
 • 17

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 06

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 06
... quota cho thư mục thư mục phải partition  Khi gọi, quota đọc tập tin /etc/fstab kiểm tra tập tin hệ thống tập tin 3 Một số khái niệm  Giới hạn cứng (Hard limit) : Định nghĩa dung lượng đĩa cứng ... /home/aquota.user #touch /home/aquota.group #chmod 600 /home/aquota.user /home/aquota.group  Khởi động lại hệ thống Thiết lập quota (tt)  Thực quotacheck #quotacheck -avug  Giới hạn dung lượng cho người ... Hard Inode Soft 1500 2000 0 Hard  Khởi động quota #quotaon /dev/hdc5 #quotaoff : Tạm ngưng quota hệ thống tập tin 5 Kiểm tra - Thống kê hạn nghạch  Kiểm tra hạn nghạch : Cú pháp : #quota [options]...
 • 8
 • 528
 • 18

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 07

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 07
... Ví dụ : $ssh –l  Quản trị hệ thống Linux thông qua ssh client for Windows (tham khảo giáo trình) 7 DHCP DHCP công cụ hữu ích việc quản trị mạng DHCP cấp cho ... thành phần: server client  Khởi động: /etc/init.d/ssh start|stop|restart  Sử dụng ssh client: $ssh Ví dụ : $ssh –l  Quản trị hệ ... trạng thái tất card mạng ta dùng lệnh : #netstat –in • Xem bảng định tuyến router netstat –rn  Router : Ta mô tả đường (route) xóa đường bảng định tuyến router • route add default gw 172.29.14.150...
 • 20
 • 838
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hệ điều hành windows server 2003giáo trình hệ điều hành windowsgiáo trình hệ điều hành windows 7tổng quan về hệ điều hành windows server 2003giới thiệu về hệ điều hành windows server 2003tìm hiểu về hệ điều hành windows server 2003giới thiệu hệ điều hành windows server 2003download giáo trình hệ điều hành windowsgiáo trình hệ điều hành windows xpcài đặt hệ điều hành windows server 2003hệ điều hành windows servergiáo trình hệ điều hành unix linuxgiáo trình hệ điều hành mạnggiáo trình quản trị mạng windows server 2003giáo trình quản trị mạng windows server 2003 fullĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 2NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTHIếT kế bài dạy THEO PHƯƠNG PHáP TRảI NGHIệM TRONG dạy học PHầN “ CÔNG dân với đạo đức”ở TRƯờNG THPT HồNG đức, hà nộiTẠO VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN TRÊN địa bàn QUẬN NAM từ LIÊM, THÀNH PHỐ hà nộiIncrease export of vegetexco to the USA marketTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp “ cân BẰNG của vật rắn TRONG CUỘC SỐNG QUANH TA” ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGnghiên cứu mạng lưới đô thị tỉnh quảng ninhPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG yên GIAI đoạn 2005 2014Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong thời gian tớiTăng cường quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực NNPTNT tại tỉnh thái nguyênNGHIÊN cứu lý THUYẾT cấu TRÚC và TÍNH CHẤT một số CLUSTER PHA tạp của SILIC sinm (m=cu, zn, ga, ag)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập