Kế hoạch năm học của hiệu phó

Đổi mới xây dựng kế hoạch năm học của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên lễ-huyện Như Xuân -Tỉnh Thanh Hóa

Đổi mới xây dựng kế hoạch năm học của Hiệu trưởng trường Mầm non Yên lễ-huyện Như Xuân -Tỉnh Thanh Hóa
... đổi xây dựng kế hoạch năm học Hiệu trưởng trường Mầm non Yên lễhuyện Như Xuân -Tỉnh Thanh Hóa năm gần đây.Ngoài tham khảo thêm việc xây dựng kế hoạch năm học số trường Mầm non địa bàn huyện Như ... khoa học công tác kế hoạch hóa trường Mầm non Chương Thực trạng đổi xây dựng kế hoạch năm học trườngMầm non Yên lễ Như Xuân- Thanh Hóa Chương Đề xuất số biện pháp đổi công tác xây dựng kế hoạch năm ... Như Xuân -Tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành đề xuất biện pháp quản lý hiệu trưởng công tác kế hoach kế hoạch hóa trường Mầm non Yên lễ huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng kế hoạch năm học số trường...
 • 109
 • 651
 • 3

SKKN cua hieu pho xay dung vµ to chuc thuc hien ke hoach nam hoc cua truong Tieu hoc

SKKN cua hieu pho xay dung vµ to chuc thuc hien ke hoach nam hoc cua truong Tieu hoc
... Các biện pháp quản lý hồ sơ phổ cập b Các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục to n diện - - Các biện pháp thực nội dung chơng trình thời khoá biểu Các biện pháp thực kỷ cơng, nếp dạy học Các biện ... đội ngũ giáo viên 2.2 Chỉ tiêu: a Chỉ tiêu tập thể: - Nhà trờng, Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng đạt danh hiệu ? - Danh hiệu Tổ, Khối, Lớp b Chỉ tiêu cá nhân: - ... thực kế hoạch năm học: 3.1 Công tác trị t tởng trờng học: - Cùng với công đoàn,Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng triển khai chủ đề, chủ điểm theo tuần, tháng, học kỳ , năm học -...
 • 10
 • 301
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... đến năm 2015 sở lý luận khoa học thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu công tác quản lí qui trình lập kế hoạch năm học ... nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để...
 • 25
 • 172
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để làm luận ... nhận xét đánh giá kết hệ thống -55 Ý nghĩa đề tài 5.1.Ý nghĩa khoa học 5.2.Ý nghĩa thực tiễn Đặt tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học trường THPT“ Bố cục luận văn Sau phần...
 • 25
 • 251
 • 1

SKKN_Một số biên pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng

SKKN_Một số biên pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng
... tụi mnh dn chn v nờu lờn" Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng " II NI DUNG: C s lý lun: Mun nõng cao cht lng, m bo thc hin tt cỏc mc tiờu, nhim v ca bc hc mm non thỡ ... trng, yờu cu ca ngnh v thc t a phng ni trng úng, bn k hoch cú kh nng thc thi cao C s thc tin: trng Mm non, mun nõng cao cht lng giỏo dc ũi hi phi cú nhiu yu t tỏc ng nh c s vt cht, i ng giỏo viờn, ... cao khụng ch nng lc v k nng ca ngi Hiu trng m cũn cú s sỏng to, kh nng phõn tớch, phỏn Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao...
 • 20
 • 233
 • 3

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... đến năm 2015 sở lý luận khoa học thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu công tác quản lí qui trình lập kế hoạch năm học ... nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để...
 • 25
 • 15
 • 0

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh
... bản, đề định quản theo giao phó thủ trưởng quan đơn vị - Biên tập văn xử văn - Theo dõi quản fax đi, đến Công ty - Quản giấy giới thiệu, giấy đường loại giấy tờ khác - Quản sử dụng ... theo chế độ, điều lệ văn thư lưu trữ - Đảm bảo nhu cầu hậu cần, xây dựng sở, mua sắm, quản tài sản - Soạn thảo văn - Lập kế hoạch dự toán chi tiêu hàng năm cho Công ty bao gồm: chi tiêu cho ... sự, quản cán nhân viên lao động theo phân cấp quản cán theo Bộ luật lao động quy định Quản dấu, sổ đăng ký công văn, giấy tờ, giấy giới thiệu , in ấn, tiếp nhận gửi công văn hàng ngày Quản...
 • 28
 • 428
 • 2

một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường tiểu học trưng vương - uông bí - quảng ninh

một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường tiểu học trưng vương - uông bí - quảng ninh
... hoạch năm học cán quản trường Tiểu học Trưng Chương III Vương Những biện pháp xây dựng kế hoạch năm học cán quản trường Tiểu học Trưng Phần thứ ba Vương - Uông - Quảng Ninh KẾT LUẬN VÀ ... hoạch cán quản nhà trường, sở đề xuất: "Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học cán quản nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Quảng Ninh" để phù hợp với phát triển công xây dựng ... học Trưng Vương - Uông - Quảng Ninh 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học cán quản trường Tiểu học Trưng Vương - Uông - Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu...
 • 21
 • 352
 • 2

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn
... KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA CÁ NHÂN 2 loại kế hoạch có tính pháp quy Kế hoạch hoạt động năm học TCM Kế hoạch hoạt động năm học giáo viên (Kế hoạch SHCM) (Kế hoạch ... trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học – Bộ GD-ĐT, 2012 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHO TỔ CM Các nghị Đảng cấp (có liên quan đến phát ... đâọ năm học ngành (Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT); Nghị Chi nhà trường, kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường (nếu có) Các hoạch Tổ CM điểm tựa pháp lí để xây dựng kế I KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC...
 • 20
 • 302
 • 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ VÀ CÁC BIỂU MẪU

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ VÀ CÁC BIỂU MẪU
... nghiệp THCS - Học sinh giỏi cấp Danh hiệu thi đua tổ cuối năm Tổ trưởng Trịnh Thị Diệp PHÒNG GD & ĐT LỘC NINH TRƯỜNG THCS LỘC THÁI SỔ THEO DÕI THI ĐUA GIÁO VIÊN Tổ: Văn – Nhạc – GDCD Năm học: 2010 ... Giáo dục hạnh kiểm học sinh * Yêu cầu * Chỉ tiêu - Xếp loại hạnh kiểm học sinh - Tỉ lệ học sinh phải xử lí kỷ luật đuổi học có thời hạn không % * Biện pháp c Nâng cao chất lượng học tập * Yêu cầu ... loại học lực - Tỉ lệ lên lớp thẳng - Tỉ lệ tốt nghiệp THCS môn tổ * Biện pháp d Xây dựng phong trào học sinh giỏi * Yêu cầu * Chỉ tiêu - Học sinh giỏi môn văn hóa cấp trường, huyện, tỉnh - Học...
 • 23
 • 99
 • 0

ke hoach nam hoc cua HT

ke hoach nam hoc cua HT
... trợ cho việc học tập, giáo dục cho học sinh đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam -Phối hợp chặt chẽ giáo viên phụ trách lớp việc xây dựng nề nếp học tập để góp phần nâng cao ... tiên tiến Yêu cầu Điều chỉnh Ghi HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD & ĐT ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kế hoạch năm học 2010 - 2011 11 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ... tra Giữa kỳ II -Kiểm tra dạy thêm, học thêm -Tham gia hội thi huyện -Kỉ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 Quốc tế Lao động 1/5 -Tiếp tục phụ đạo HS yếu -Tiếp tục dự giờ, hội giảng, SHCĐ -Duy trì...
 • 15
 • 110
 • 0

Kế hoạch năm học của Cụm chuyên môn

Kế hoạch năm học của Cụm chuyên môn
... vụ giao Trên kế hoạch năm học 2010 – 2011 cụm chuyên môn số Đề nghị trường tiểu học cụm nghiên cứu, thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ giao Nơi nhận: TM CỤM CHUYÊN MÔN SỐ - PGD An Minh CỤM TRƯỞNG (để ... KH_ -năm học cụm Chuyên môn số Chuyên đề 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn (đơn vị thực hiện: trường TH Vân Khánh 1) Chuyên đề 3: Sinh hoạt nội dung TT số 41 Điều lệ trường tiểu học, ... Thực chuyên đề: Hội thảo báo cáo chuyên đề tổ chức vào lúc HS nghỉ học kỳ Dự kiến ngày (28 29/03/2011) Các trường tiểu học cụm chuyên môn số đạo việc giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn: ...
 • 3
 • 158
 • 0

ke hoach nam hoc cua cong doan 2011

ke hoach nam hoc cua cong doan 2011
... đấu giữ vững danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” - Thực nghiêm túc điều lệ công đoàn Việt Nam - Kết nạp đoàn viên công đoàn - 2/6 tổ công đoàn xuất sắc; 80% đoàn viên công đoàn xuất sắc...
 • 6
 • 58
 • 0

Ke hoạch Năm hoc của TCM

Ke hoạch Năm hoc của TCM
... công tác dưới 10 năm : 01 GV - Thời gian công tác 10 năm : 00 - Thời gian công tác 15 năm : 02 GV - Thời gian công tác 20 năm : 04 GV - Số năm nghề bình quân : 18 năm/ GV - Năng lực chuyên ... nhiên-xã hội * Dự kiến kế hoạch : + Phối hợp tổ chức thi đố vui để học : 1-2 lần /năm + Thi chữ đẹp : 1-2 lần /năm + Thi kể chuyện sách, đọc thơ : lần /năm + Thi tiếng hát hay : lần /năm + Thi làm báo ... Chuyên đề : đến lần/giáo viên /năm (KT : 100 % GV) - Toàn diện : 50 % số giáo viên tổ /năm - Mỗi giáo viên tổ kiểm tra hồ sơ : lần /năm - Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ : lần /năm (CKI ; CN) - Mỗi GV dạy...
 • 10
 • 57
 • 0

Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung

Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung
... TRNG TRNG TIU HC QUANG TRUNG Sỏng kin kinh nghim: Hiu Trng phi hp vi Cụng on c s t chc thi ua v phong tro qun chỳng II THC TRNG TèNH HèNH TRNG TIU HC QUANG TRUNG Trng TH Quang Trung úng trờn a ... TRNG TIU HC QUANG TRUNG Sỏng kin kinh nghim: Hiu Trng phi hp vi Cụng on c s t chc thi ua v phong tro qun chỳng i Thiu niờn Tin phong H Chớ Minh hot ng rt tớch cc, tham gia y cỏc phong tro Hi ... tro qun chỳng trng Tiu hc Quang Trung Ngi thc hin: Leõ Thũ Haỷo HIU TRNG TRNG TIU HC QUANG TRUNG Sỏng kin kinh nghim: Hiu Trng phi hp vi Cụng on c s t chc thi ua v phong tro qun chỳng MC CH...
 • 19
 • 2,048
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch năm học của hiệu phó mầm nonkế hoạch năm học của hiệu trưởngkế hoạch năm học của hiệu trưởng trường thcskế hoạch năm học của hiệu trưởng trường tiểu họckế hoạch năm học của hiệu trưởng thcskế hoạch năm học của hiệu trưởng trường mầm nontieu luan cong tac lap ke hoach nam hoc cua truong pho thongkế hoạch năm học của phó hiệu trưởngkế hoạch năm học của tổ văn phòng trường thcskế hoạch năm học của tổ văn phòngkế hoạch năm học của tổ chuyên mônke hoach nam hoc cua gvcn tieu hockế hoạch năm học của giáo viên chủ nhiệm tiểu họcmẫu kế hoạch năm học của giáo viên mầm nonkế hoạch năm học của tổ chuyên môn trường thptTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua dahệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Tổng quan về lao hệ thần kinh trung ươngQUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNđề hsg tỉnh thcs (14)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (4)TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11Người ta kể chuyện đời xưaHoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sắt thép tại thị trường miền trung – tây nguyên của công ty cổ phần kim khí miền trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập