Ảnh hưởng của các loại tảo thức ăn khác nhau lên sự sinh trưởng, tuổi thọ, các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana Vĩnh Châu

ảnh hưởng của các loại tảo thức ăn khác nhau lên sự sinh trưởng, tuổi thọ, các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana vĩnh châu

ảnh hưởng của các loại tảo thức ăn khác nhau lên sự sinh trưởng, tuổi thọ, các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana vĩnh châu
... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN THẠCH THỊ LỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI TẢO THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, TUỔI THỌ, CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA VĨNH CHÂU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... chất lượng loại tảo thức ăn ảnh hưởng lên sinh trưởng sinh sản Artemia dòng SFB Vĩnh Châu, đề tài Ảnh hưởng loại tảo thức ăn lên sinh trưởng, tuổi thọ chi tiêu 11 sinh sản Artemia Franciscana ... 4.5 Ảnh hưởng lòai tảo lên tiêu sinh sản Artemia: Các tiêu sinh sản Artemia cho ăn bốn loại tảo khác trình bày Bảng 4.5 30 Bảng 4.5: Các tiêu so sánh phương thức sinh sản sức sinh sản Chỉ tiêu NT1...
 • 53
 • 183
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI TẢO THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, TUỔI THỌ, CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA VĨNH CHÂU" pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN THẠCH THỊ LỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI TẢO THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, TUỔI THỌ, CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA VĨNH CHÂU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... chất lượng loại tảo thức ăn ảnh hưởng lên sinh trưởng sinh sản Artemia dòng SFB Vĩnh Châu, đề tài “Ảnh hưởng loại tảo thức ăn lên sinh trưởng, tuổi thọ chi tiêu 11 sinh sản Artemia Franciscana ... 4.5 Ảnh hưởng lòai tảo lên tiêu sinh sản Artemia: Các tiêu sinh sản Artemia cho ăn bốn loại tảo khác trình bày Bảng 4.5 30 Bảng 4.5: Các tiêu so sánh phương thức sinh sản sức sinh sản Chỉ tiêu NT1...
 • 53
 • 192
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )
... ơng nuôi ấu trùng tôm he Chân Trắng Chính chọn cho đề tài Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn khác đến tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng tôm he Chân Trắng (Penaeus vannamei) Với hi vọng g p sức cán ... 32 pH: 7,6 8,2 - ấu trùng tôm he Chân Trắng sử dụng loại thức ăn khác có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống khác + Trong đợt thí nghiệm 1: CT3 ấu trùng tôm he Chân Trắng có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ... trởng phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng( P. vannamei) Qua trình bố trí thí nghiệm theo dõi phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng thu đợc kết nh sau: Bảng 3.1 ảnh hởng loại thức ăn khác lên tăng...
 • 33
 • 419
 • 0

Tài liệu Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát giai đoạn giống.pdf

Tài liệu Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát giai đoạn giống.pdf
... trình sản xuất giống ngát (Trần Ngọc Hải et al., 2010) Báo cáo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác lên tăng trưởng tỷ lệ sống ngát giai đoạn hương lên giống PHƯƠNG PHÁP ... ương ngát từ giai đoạn hương lên giống, nghiệm thức có cho ăn tạp cho tăng trưởng tỷ lệ sống cao nhất, nghiệm thức cho ăn trùn chỉ, thấp nghiệm thức cho ăn thức ăn nhân tạo - Việc thức ... thức ăn Artemia hay Moina ảnh hưởng ý nghĩa đến tăng trưởng tỷ lệ sống giai đoạn Vì thế, ương nuôi ngát từ giai đoạn hương lên giống, đơn cho ăn tạp - ngát hương chấp nhận ăn tốt thức...
 • 8
 • 495
 • 9

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGÁT GIAI ĐOẠN GIỐNG (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON 1882) pot

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGÁT GIAI ĐOẠN GIỐNG (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON 1882) pot
... trình sản xuất giống ngát (Trần Ngọc Hải et al., 2010) Báo cáo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác lên tăng trưởng tỷ lệ sống ngát giai đoạn hương lên giống PHƯƠNG PHÁP ... ương ngát từ giai đoạn hương lên giống, nghiệm thức có cho ăn tạp cho tăng trưởng tỷ lệ sống cao nhất, nghiệm thức cho ăn trùn chỉ, thấp nghiệm thức cho ăn thức ăn nhân tạo - Việc thức ... thức ăn Artemia hay Moina ảnh hưởng ý nghĩa đến tăng trưởng tỷ lệ sống giai đoạn Vì thế, ương nuôi ngát từ giai đoạn hương lên giống, đơn cho ăn tạp - ngát hương chấp nhận ăn tốt thức...
 • 8
 • 188
 • 0

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự thành thục của tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamai) nuôi vỗ trong hệ thống tuần hoàn

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự thành thục của tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamai) nuôi vỗ trong hệ thống tuần hoàn
... SẢN VÕ VĂN NGUYÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU ĐẾN SỰ THÀNH THỤC CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamai) NUÔI VỖ TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG ... cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác đến thành thục tôm chân trắng nuôi vỗ hệ thống tuần hoàn Cần nghiên cứu ảnh hưởng mật độ, tỷ lệ đực yếu tố môi trường đến thành thục tôm chân trắng bố mẹ hệ thống ... lượng nước khác đặc biệt phụ thuộc vào nhiệt độ 4.6 Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên thành thục tôm chân trắng bố mẹ nuôi vỗ hệ thống tuần hoàn Việc xác định công thức thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ...
 • 52
 • 182
 • 0

ảnh hưởng của các loại thức ăn và giá thể khác nhau lên sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển (scylla paramamosain) giai đoạn ương giống

ảnh hưởng của các loại thức ăn và giá thể khác nhau lên sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển (scylla paramamosain) giai đoạn ương giống
... THỦY SẢN BÀNH TUẤN ĐỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ GIÁ THỂ KHÁC NHAU LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... nâng cao tỷ lệ sống tăng trưởng cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn cua đến giai đoạn cua giống, nghiên cứu thực với thí nghiệm gồm (i) đánh giá ảnh hưởng loại thức ăn khác (thức ăn công ... paramamosain) giai đoạn ương giống thực Mục tiêu đề tài: Thử nghiệm loại thức ăn giá thể khác từ giai đoạn cua lên cua giống nhằm tìm thức ăn thích hợp để nâng cao tỷ lệ sống, phát triển cua giống tăng...
 • 53
 • 159
 • 1

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và sinh sản của artemia franciscana

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và sinh sản của artemia franciscana
... thc n khỏc lờn s sinh trng, t l sng v mt s ch tiờu sinh sn ca Artemia franciscana 1.3 Ni dung ti Theo dừi cỏc ch tiờu v chiu di, t l sng, cỏc ch tiờu sinh hc sinh sn ca Artemia franciscana cho ... ch phm sinh hc vo nuụi Artemia thỡ b sung trc tip ch phm sinh hc cha vi khun Bacillus subtilis v ng glucose 100 àg/L vo mụi trng nuụi cú tỏc ng tớch cc n s sinh trng, sinh sn ca Artemia V sinh ... nuụi v s phỏt trin ca Artemia franciscana Theo Nguyn Vn Hũa v ctv (2007) thỡ nhit cú nh hng rt ln n nng sut ca Artemia thụng qua sinh trng v sinh sn, quỏ lnh Artemia s khụng sinh trng c, ngc li...
 • 53
 • 114
 • 0

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của hải sâm cát (holothuria scabra) giai đoạn giống

ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của hải sâm cát (holothuria scabra) giai đoạn giống
... MAI THỊ BẢO TRÂM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA HẢI SÂM CÁT (Holothuria scabra) GIAI ĐOẠN GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI VÀ BẢO TỒN SINH ... không ảnh hưởng xấu đến phát triển hải sâm 3.2 Tỉ lệ sống tăng trưởng hải sâm sau 75 ngày nuôi 3.2.1 Tỉ lệ sống tăng trưởng chiều dài Bảng 3.3 cho thấy tỉ lệ sống hải sâm tất nghiệm thức thức ăn ... thác lên nguồn lợi loài hải sâm (Bộ NN & PTNT, 2014) Duy (2012) nhận thấy ương giống hải sâm cát, chất lượng thức ăn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng tỉ lệ sống hải sâm cát giống Các loại...
 • 14
 • 72
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành chăn nuôi - thú y ảnh hưởng của ba loại thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của heo đang tăng trưởng (30 – 60kg) tại huyện mỏ cày nam, tỉnh bến tre

luận văn tốt nghiệp ngành chăn nuôi - thú y ảnh hưởng của ba loại thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của heo đang tăng trưởng (30 – 60kg) tại huyện mỏ cày nam, tỉnh bến tre
... NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI - THÚ Y ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI THỨC ĂN HỖN HỢP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO ĐANG TĂNG TRƯỞNG (30 60KG) TẠI HUYỆN MỎ C Y NAM, TỈNH ... tài Ảnh hưởng ba loại thức ăn hỗn hợp lên sinh trưởng heo tăng trưởng (30 - 60kg) huyện Mỏ C y Nam, tỉnh Bến Tre Mục tiêu đề tài: Khảo sát so sánh sinh trưởng heo nuôi với loại thức ăn hỗn hợp ... hưởng ba loại thức ăn hỗn hợp lên sinh trưởng heo tăng trưởng (30 60kg) huyện Mỏ C y Nam, tỉnh Bến Tre tiến hành từ tháng 8/2012 đến tháng 10/2012, trại heo ông Nguyễn Văn Trắc huyện Mỏ C y Nam,...
 • 81
 • 222
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN HOẠT TÍNH CỦA MEN TRYPSIN VÀ CHYMOTRYPSIN Ở CÁ BỐNG TƯỢNG BỘT (Oxyeleotris marmoratus)" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nước xanh hoạt tính trypsin cao cho ăn thức ăn tươi sống Hoạt tính chymotrypsin bống tượng bột trình bày qua bảng Tương tự trypsin, hoạt tính chymotrypsin cho ăn loại thức ăn khác môi ... giả nghiên cứu lĩnh vực enzym tiêu hóa bống tượng Mục đích đề tài nhằm nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác lên hoạt tính enzym tiêu hóa trypsin chymochypsin bống tượng bột VẬT LIỆU VÀ ... Bảng 2: Hoạt tính Trypsin (U/mg mẫu cá) bột ương với lọai thức ăn khác Nghiệm thức Thức ăn tươi sống-Nước Thức ăn nhân tạo-Nước Không cho ăn- Nước Thức ăn tươi sống-Nước xanh Thức ăn nhân tạo-Nước...
 • 7
 • 89
 • 0

ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của gà tàu vàng giai đoạn 04 tuần tuổi

ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của gà tàu vàng giai đoạn 04 tuần tuổi
... p lên s sinh tr ng c a Tàu vàng giai n - tu n tu i" c th c hi n t i tr i Ba Hoàng, qu n Bình Th y, TP.C n Th , nh m ánh giá nh h ng c a th c n h n h p lên kh n ng sinh tr ng c a Tàu vàng ... th c n h n h p lên s sinh tr ng c a Tàu vàng giai n - tu n tu i” t i tr i Ba Hoàng, qu n Bình Th y, TP.C n Th M c tiêu c a tài nh m: ánh giá s sinh tr ng c a Tàu vàng giai nh h ng c ... c a Tàu vàng hai nghi m th c qua tu n tu i 46 ng 4.12: Chi phí th c n nuôi Tàu vàng c a hai nghi m th c giai n0-4 tu n tu i .47 vi DANH SÁCH HÌNH - BI U Hình 2.1: Tàu vàng...
 • 82
 • 22
 • 0

so sánh ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của gà tàu vàng trong giai đoạn 05 – 13 tuần tuổi

so sánh ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp lên sự sinh trưởng của gà tàu vàng trong giai đoạn 05 – 13 tuần tuổi
... văn tốt nghiệp Ngành CHĂN NUÔI THÚ Y Đề tài SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN HỖN HỢP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TÀU VÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 05 13 TUẦN TUỔI Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2014 DUYỆT CỦA ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành CHĂN NUÔI THÚ Y Đề tài SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN HỖN HỢP LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TÀU VÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 05 13 TUẦN TUỔI Giáo ... tài So sánh ảnh hưởng thức ăn hỗn hợp lên tăng trưởng Tàu vàng giai đoạn 05 13 tuần tuổi thực nhằm đánh giá đặc điểm sinh trưởng, hiệu sử dụng thức ăn Tàu xác định loại thức ăn phù hợp...
 • 73
 • 35
 • 0

tiêu luận quản trị tác nghiệp HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤT, các NHÂN tố ẢNH HƯỞNGcác CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤ

tiêu luận quản trị tác nghiệp HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤT, các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤ
... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh, nhân tố ảnh hưởng tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Chương 3: Đề xuất ... CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự lựa chọn kinh tế doanh nghiệp chế kinh ... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất -6- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Các khái niệm bản: 1.1 Sản xuất kinh doanh Hoạt động sản xuất...
 • 26
 • 47
 • 0

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sử dụng của liên hợp máy MTZ-80 khi cày

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sử dụng của liên hợp máy MTZ-80 khi cày
... Ko=70000(N/m2) 3.3 Một số phương án khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tiêu sử dụng liên hợp máy MTZ-80 cày 3.3.1 Các thông số khảo sát đến tiêu sử dụng liên hợp máy MTZ-80 cày a hàm mục tiêu: Chọn thông số đánh ... hưởng đến tiêu sử dụng liên hợp máy MTZ-80 cày Mục đích đề tài: Nhằm xác định rỏ yếu tố ảnh hưởng đến tiêu sử dụng máy kéo MTZ-80, qua biết tiêu sử dụng mà có kế hoạch khai thách hợp lý, sử dụng ... triển máy kéo giới Hiệu sử dụng liên hợp máy kéo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chia làm nhóm : yếu tố điều kiện sử dụng, tính kỹ thuật máy kéo tổ chức sử dụng máy yếu tố có mối quan hệ, phụ thuộc ảnh...
 • 107
 • 38
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập