unit 15 lesson 2

Unit 15. Lesson 2. Speak

Unit 15. Lesson 2. Speak
... help us How can the computer help us ? Thursday, April 23rd , 2009 UNIT 15: COMPUTERS Speak Lesson 2: UNIT 15: COMPUTERS Lesson 2: Speak How to express and respond to opinions about the activities...
 • 13
 • 395
 • 0

Unit 15 / Lesson 2

Unit 15 / Lesson 2
... Nh a n Van Minh Tran u ien Bien Ph 2D i treet Ha No s Viet Nam Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 III Answer the questions: A5 10 10 Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 IV Write the postcard, using words ... Lesson 2: A5- 6/ p .156 I Vocabulary: - a postcard: buu thiÕp - (to) be on vacation: ®i nghØ - a lot of = many: nhiÒu - interesting (adj): hay, lÝ thó Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Nhan Minh Unit 15: ... are going I’m going back to Ha Noi on morning See you soon, Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Homework: * Write the answers A 6/ p .157 : What is your name? How old are you? Where are you from?...
 • 25
 • 447
 • 0

unit 15- lesson 2 lop 3

unit 15- lesson 2 lop 3
... 1 Wednesday, January 23 rd 20 11 Unit 7: Let’s move (2) Unit 15: At Home - Lesson Phonics sky skipping skipping around jumping up high skating along ... Robot! Robot!Skating along Robot! Robot!Jumping up high Robot! Robot!Touching the sky the ground 3 Look at the pictures Write the question and the answer What’s Mai doing? She is skipping What’s...
 • 9
 • 343
 • 0

Unit 15 lesson 2

Unit 15 lesson 2
... shouders, knees and toes Skipping Cooking Skating Reading Saturday, March 9th , 20 13 Unit 15: AT HOME Lesson (part 1 ,2) They’re in their room Mr Brown It’s very quiet Where are the children? Mrs ... are they doing? They are *Slap the wordcards: *Color and say Monday, March 11th , 20 13 Unit : Lesson (part 1 ,2) Moldel sentences: A: What are they doing? B: They’re reading Homework: - Learn...
 • 11
 • 128
 • 0

E 6 Unit 15-Lesson 2

E 6 Unit 15-Lesson 2
... Your Classmate , Love Some interesting places in the world Eiffel Tower/ France The Great Wall/ China Opera house/ Australia The Citadel/ Vietnam The Statue of liberty/ The USA Mount Fujiama/ ... interesting places Tomorrow, I’m going to visit The Tower of London Love Nhan 1/Who writes the postcard ? 2/ Where is he? 3/What’s the weather like? 4/Is he travelling by train? 5/What is he going ... tomorrow? 6/ Who’s the postcard to? 7/Where is Minh? Form of an English letter Writer’s address & date (… April, 20 09) Heading: Dear… , (Dear Minh,) Body of letter Closing:Your Friend, Your Classmate...
 • 17
 • 168
 • 0

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)
... Lesson Plan – English Video can (1) be very useful Most banks and store (2) have video cameras They protect the premises When there ... outdoors E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B1 -2 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 130
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps
... It is on the counter , next to the bowl of fruit - Call on some pairs to practice asking and answering the questions III / While - speaking : - Get Ss to work in pairs , talking about the position ... above the fridge + The flowers are on the table - Ask them to read all the suggested Listen carefully sentences aloud IV / Post - speaking : - Set the scene : Mrs Vui bought new furniture for ... furniture” - Ask Ss to look at the picture and talk about their ideas  Ask Ss to practice speaking : Copy down - If they agree , they may use : Ok You are right Read the examples - If they disagree...
 • 5
 • 865
 • 3

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx
... to look at the picture and talk about their ideas - Ask Ss to practice in pairs - Call some pairs to practice - Give some remarks 4 Consolidation: Post- speaking: - Ask Ss to practice speaking: ... as many things as they can remember Which team having more things wins the game? B Presentation: Pre- speaking: - Ask Ss the positions of the items in the pictures Where is the clock? It’s on ... 3 New lesson: A Warm- up: Kim’s game: - Divide the class into teams - Show the picture of the kitchen on p.28 to Ss - Ss look at the picture quickly in 30 seconds...
 • 4
 • 159
 • 0

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)
... laugh E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B3 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 78
 • 0

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)
... house UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people A taller building The tallest building A tall building UNIT 15: ... 18 17 16 14 13 15 11 10 12 UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people Listen and read Then answer the questions Mexico City Tokyo Ho Chi Minh City London UNIT 15: COUNTRIES ... bigger: London or Tokyo? Tokyo is bigger than London -Learn new words and the pattern about comparative, supperlative by heart -Prepare Unit1 5-B3,4,5 ...
 • 29
 • 105
 • 0

Unit 4 (lesson 2)

Unit 4 (lesson 2)
... speaking English with native speakers Kim: Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus Thu: But the course is too expensive.It...
 • 2
 • 339
 • 0

UNIT 7: LESSON 2 A.2- A.3

UNIT 7: LESSON 2  A.2- A.3
... V A C AT I ON 45 Wednesday , November 26 th , 20 08 Unit 7: THE WORLD OF WORK A A student’s work Period 41: Lesson : A2 - A3 A .2 A letter from America Hoa has a letter from her American ... truyền thống gồm có thịt gà tây, gà nhồi, bánh nhân bí, bánh mì bắp, rau luộc… Rơi vào tối 24 ngày 25 Tháng 12 Là ngày lễ quan trọng Thiên chúa giáo Mọi người vui mừng chào đón đời Chúa Jesus Read ... American ones A.3 Listen and write the name of the public holidays: New words: • public holiday (n) : ngày lễ • turkey (n) : thịt gà tây • fireworks (n) : pháo hoa • gift (n) : quà A.3 Listen and...
 • 20
 • 414
 • 0

Unit 15: Lesson Plan

Unit 15: Lesson Plan
... present the answer + Corrects V CONSOLIDATION: _Asks the students to revise the main point of the lesson again + Has them give more examples: _ corrects the mistakes VI HOMEWORK: + Asks the pupils ... 5.00 p.m daily except Christmas Day + discuss + present the answer + Revise the main point of the Lesson again HOMEWORK: - Learn the words and phrases by heart + Prepare for the next period: WRITING...
 • 3
 • 414
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH kỹ thuật tin học Hải Anh (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nghiên cứu tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNNghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân
Đăng ký
Đăng nhập