unit 15 lesson 2

Unit 15. Lesson 2. Speak

Unit 15. Lesson 2. Speak
... help us How can the computer help us ? Thursday, April 23rd , 2009 UNIT 15: COMPUTERS Speak Lesson 2: UNIT 15: COMPUTERS Lesson 2: Speak How to express and respond to opinions about the activities...
 • 13
 • 401
 • 0

Unit 15 / Lesson 2

Unit 15 / Lesson 2
... Nh a n Van Minh Tran u ien Bien Ph 2D i treet Ha No s Viet Nam Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 III Answer the questions: A5 10 10 Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 IV Write the postcard, using words ... Lesson 2: A5- 6/ p .156 I Vocabulary: - a postcard: buu thiÕp - (to) be on vacation: ®i nghØ - a lot of = many: nhiÒu - interesting (adj): hay, lÝ thó Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Nhan Minh Unit 15: ... are going I’m going back to Ha Noi on morning See you soon, Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Homework: * Write the answers A 6/ p .157 : What is your name? How old are you? Where are you from?...
 • 25
 • 459
 • 0

unit 15- lesson 2 lop 3

unit 15- lesson 2 lop 3
... 1 Wednesday, January 23 rd 20 11 Unit 7: Let’s move (2) Unit 15: At Home - Lesson Phonics sky skipping skipping around jumping up high skating along ... Robot! Robot!Skating along Robot! Robot!Jumping up high Robot! Robot!Touching the sky the ground 3 Look at the pictures Write the question and the answer What’s Mai doing? She is skipping What’s...
 • 9
 • 353
 • 0

Unit 15 lesson 2

Unit 15 lesson 2
... shouders, knees and toes Skipping Cooking Skating Reading Saturday, March 9th , 20 13 Unit 15: AT HOME Lesson (part 1 ,2) They’re in their room Mr Brown It’s very quiet Where are the children? Mrs ... are they doing? They are *Slap the wordcards: *Color and say Monday, March 11th , 20 13 Unit : Lesson (part 1 ,2) Moldel sentences: A: What are they doing? B: They’re reading Homework: - Learn...
 • 11
 • 137
 • 0

E 6 Unit 15-Lesson 2

E 6 Unit 15-Lesson 2
... Your Classmate , Love Some interesting places in the world Eiffel Tower/ France The Great Wall/ China Opera house/ Australia The Citadel/ Vietnam The Statue of liberty/ The USA Mount Fujiama/ ... interesting places Tomorrow, I’m going to visit The Tower of London Love Nhan 1/Who writes the postcard ? 2/ Where is he? 3/What’s the weather like? 4/Is he travelling by train? 5/What is he going ... tomorrow? 6/ Who’s the postcard to? 7/Where is Minh? Form of an English letter Writer’s address & date (… April, 20 09) Heading: Dear… , (Dear Minh,) Body of letter Closing:Your Friend, Your Classmate...
 • 17
 • 177
 • 0

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)
... Lesson Plan – English Video can (1) be very useful Most banks and store (2) have video cameras They protect the premises When there ... outdoors E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B1 -2 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 137
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps
... It is on the counter , next to the bowl of fruit - Call on some pairs to practice asking and answering the questions III / While - speaking : - Get Ss to work in pairs , talking about the position ... above the fridge + The flowers are on the table - Ask them to read all the suggested Listen carefully sentences aloud IV / Post - speaking : - Set the scene : Mrs Vui bought new furniture for ... furniture” - Ask Ss to look at the picture and talk about their ideas  Ask Ss to practice speaking : Copy down - If they agree , they may use : Ok You are right Read the examples - If they disagree...
 • 5
 • 914
 • 3

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx
... to look at the picture and talk about their ideas - Ask Ss to practice in pairs - Call some pairs to practice - Give some remarks 4 Consolidation: Post- speaking: - Ask Ss to practice speaking: ... as many things as they can remember Which team having more things wins the game? B Presentation: Pre- speaking: - Ask Ss the positions of the items in the pictures Where is the clock? It’s on ... 3 New lesson: A Warm- up: Kim’s game: - Divide the class into teams - Show the picture of the kitchen on p.28 to Ss - Ss look at the picture quickly in 30 seconds...
 • 4
 • 170
 • 0

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)
... laugh E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B3 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 83
 • 0

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)
... house UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people A taller building The tallest building A tall building UNIT 15: ... 18 17 16 14 13 15 11 10 12 UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people Listen and read Then answer the questions Mexico City Tokyo Ho Chi Minh City London UNIT 15: COUNTRIES ... bigger: London or Tokyo? Tokyo is bigger than London -Learn new words and the pattern about comparative, supperlative by heart -Prepare Unit1 5-B3,4,5 ...
 • 29
 • 108
 • 0

Unit 4 (lesson 2)

Unit 4 (lesson 2)
... speaking English with native speakers Kim: Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus Thu: But the course is too expensive.It...
 • 2
 • 372
 • 0

UNIT 7: LESSON 2 A.2- A.3

UNIT 7: LESSON 2  A.2- A.3
... V A C AT I ON 45 Wednesday , November 26 th , 20 08 Unit 7: THE WORLD OF WORK A A student’s work Period 41: Lesson : A2 - A3 A .2 A letter from America Hoa has a letter from her American ... truyền thống gồm có thịt gà tây, gà nhồi, bánh nhân bí, bánh mì bắp, rau luộc… Rơi vào tối 24 ngày 25 Tháng 12 Là ngày lễ quan trọng Thiên chúa giáo Mọi người vui mừng chào đón đời Chúa Jesus Read ... American ones A.3 Listen and write the name of the public holidays: New words: • public holiday (n) : ngày lễ • turkey (n) : thịt gà tây • fireworks (n) : pháo hoa • gift (n) : quà A.3 Listen and...
 • 20
 • 425
 • 0

Unit 15: Lesson Plan

Unit 15: Lesson Plan
... present the answer + Corrects V CONSOLIDATION: _Asks the students to revise the main point of the lesson again + Has them give more examples: _ corrects the mistakes VI HOMEWORK: + Asks the pupils ... 5.00 p.m daily except Christmas Day + discuss + present the answer + Revise the main point of the Lesson again HOMEWORK: - Learn the words and phrases by heart + Prepare for the next period: WRITING...
 • 3
 • 452
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Tác hại của việc lạm dụng rượuBÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAYCHUYÊN đề SAU đại học KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm hồ CHÍ MINH về sự bóc lột, bạo lực của CHỦ NGHĨA THỰC dânTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Thạnh LợiTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởMẫu hợp đồng lao động xác định thời hạnTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYGIÁO TRÌNH Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực (Nguyễn Văn Huân Cb)LUẬN văn THẠC sĩ bộ đội địa PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYNâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152020Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao BằngNâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng của Phòng kinh tế Hạ tầng UBND huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giai đoạn 20172021Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”khảo sát thực trạng việc thực hiện xử lí thông tin phản hồi bạn đọc tại một cơ quan báo chíTIỂU LUẬN bài phóng sự điều TRAKhóa học Làm chủ kĩ năng mềm Làm chủ cuộc sống Dương Duy Bách
Đăng ký
Đăng nhập