unit 15 lesson 2

Unit 15. Lesson 2. Speak

Unit 15. Lesson 2. Speak
... help us How can the computer help us ? Thursday, April 23rd , 2009 UNIT 15: COMPUTERS Speak Lesson 2: UNIT 15: COMPUTERS Lesson 2: Speak How to express and respond to opinions about the activities...
 • 13
 • 369
 • 0

Unit 15 / Lesson 2

Unit 15 / Lesson 2
... Nh a n Van Minh Tran u ien Bien Ph 2D i treet Ha No s Viet Nam Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 III Answer the questions: A5 10 10 Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 IV Write the postcard, using words ... Lesson 2: A5- 6/ p .156 I Vocabulary: - a postcard: buu thiÕp - (to) be on vacation: ®i nghØ - a lot of = many: nhiÒu - interesting (adj): hay, lÝ thó Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Nhan Minh Unit 15: ... are going I’m going back to Ha Noi on morning See you soon, Unit 15: Lesson 2: A5- 6/ p .156 Homework: * Write the answers A 6/ p .157 : What is your name? How old are you? Where are you from?...
 • 25
 • 406
 • 0

unit 15- lesson 2 lop 3

unit 15- lesson 2 lop 3
... 1 Wednesday, January 23 rd 20 11 Unit 7: Let’s move (2) Unit 15: At Home - Lesson Phonics sky skipping skipping around jumping up high skating along ... Robot! Robot!Skating along Robot! Robot!Jumping up high Robot! Robot!Touching the sky the ground 3 Look at the pictures Write the question and the answer What’s Mai doing? She is skipping What’s...
 • 9
 • 301
 • 0

Unit 15 lesson 2

Unit 15 lesson 2
... shouders, knees and toes Skipping Cooking Skating Reading Saturday, March 9th , 20 13 Unit 15: AT HOME Lesson (part 1 ,2) They’re in their room Mr Brown It’s very quiet Where are the children? Mrs ... are they doing? They are *Slap the wordcards: *Color and say Monday, March 11th , 20 13 Unit : Lesson (part 1 ,2) Moldel sentences: A: What are they doing? B: They’re reading Homework: - Learn...
 • 11
 • 106
 • 0

E 6 Unit 15-Lesson 2

E 6 Unit 15-Lesson 2
... Your Classmate , Love Some interesting places in the world Eiffel Tower/ France The Great Wall/ China Opera house/ Australia The Citadel/ Vietnam The Statue of liberty/ The USA Mount Fujiama/ ... interesting places Tomorrow, I’m going to visit The Tower of London Love Nhan 1/Who writes the postcard ? 2/ Where is he? 3/What’s the weather like? 4/Is he travelling by train? 5/What is he going ... tomorrow? 6/ Who’s the postcard to? 7/Where is Minh? Form of an English letter Writer’s address & date (… April, 20 09) Heading: Dear… , (Dear Minh,) Body of letter Closing:Your Friend, Your Classmate...
 • 17
 • 137
 • 0

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)

Unit 15. Lesson 2 (A2-3)
... Lesson Plan – English Video can (1) be very useful Most banks and store (2) have video cameras They protect the premises When there ... outdoors E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B1 -2 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 111
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 3 - PERIOD 15 - LESSON 2: SPEAK pps
... It is on the counter , next to the bowl of fruit - Call on some pairs to practice asking and answering the questions III / While - speaking : - Get Ss to work in pairs , talking about the position ... above the fridge + The flowers are on the table - Ask them to read all the suggested Listen carefully sentences aloud IV / Post - speaking : - Set the scene : Mrs Vui bought new furniture for ... furniture” - Ask Ss to look at the picture and talk about their ideas  Ask Ss to practice speaking : Copy down - If they agree , they may use : Ok You are right Read the examples - If they disagree...
 • 5
 • 769
 • 3

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx

Unit 3: At home.Period 15: Lesson 2: Speak potx
... to look at the picture and talk about their ideas - Ask Ss to practice in pairs - Call some pairs to practice - Give some remarks 4 Consolidation: Post- speaking: - Ask Ss to practice speaking: ... as many things as they can remember Which team having more things wins the game? B Presentation: Pre- speaking: - Ask Ss the positions of the items in the pictures Where is the clock? It’s on ... 3 New lesson: A Warm- up: Kim’s game: - Divide the class into teams - Show the picture of the kitchen on p.28 to Ss - Ss look at the picture quickly in 30 seconds...
 • 4
 • 133
 • 0

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)

Unit 15.Lesson 3 (B1-2)
... laugh E Home work: - Learn by heart the vocabulary - Do exercises in Workbook - Prepare Lesson – B3 - Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ...
 • 2
 • 59
 • 0

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)

UNIT 15 - LESSON B1-2 (G6)
... house UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people A taller building The tallest building A tall building UNIT 15: ... 18 17 16 14 13 15 11 10 12 UNIT 15: COUNTRIES Section: B1,2 Cities, buildings and people Listen and read Then answer the questions Mexico City Tokyo Ho Chi Minh City London UNIT 15: COUNTRIES ... bigger: London or Tokyo? Tokyo is bigger than London -Learn new words and the pattern about comparative, supperlative by heart -Prepare Unit1 5-B3,4,5 ...
 • 29
 • 90
 • 0

Unit 4 (lesson 2)

Unit 4 (lesson 2)
... speaking English with native speakers Kim: Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus Thu: But the course is too expensive.It...
 • 2
 • 274
 • 0

UNIT 7: LESSON 2 A.2- A.3

UNIT 7: LESSON 2  A.2- A.3
... V A C AT I ON 45 Wednesday , November 26 th , 20 08 Unit 7: THE WORLD OF WORK A A student’s work Period 41: Lesson : A2 - A3 A .2 A letter from America Hoa has a letter from her American ... truyền thống gồm có thịt gà tây, gà nhồi, bánh nhân bí, bánh mì bắp, rau luộc… Rơi vào tối 24 ngày 25 Tháng 12 Là ngày lễ quan trọng Thiên chúa giáo Mọi người vui mừng chào đón đời Chúa Jesus Read ... American ones A.3 Listen and write the name of the public holidays: New words: • public holiday (n) : ngày lễ • turkey (n) : thịt gà tây • fireworks (n) : pháo hoa • gift (n) : quà A.3 Listen and...
 • 20
 • 379
 • 0

Unit 15: Lesson Plan

Unit 15: Lesson Plan
... present the answer + Corrects V CONSOLIDATION: _Asks the students to revise the main point of the lesson again + Has them give more examples: _ corrects the mistakes VI HOMEWORK: + Asks the pupils ... 5.00 p.m daily except Christmas Day + discuss + present the answer + Revise the main point of the Lesson again HOMEWORK: - Learn the words and phrases by heart + Prepare for the next period: WRITING...
 • 3
 • 341
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaMẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayĐánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)NHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)Handbook of logistics and distribution management 2010BÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộGiáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012ĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nội
Đăng ký
Đăng nhập