Unit 6 places

Unit 6: Places

Unit 6: Places
... Warm up Things near your house hotel Saturday, December 1st 2007 Unit 6: places Lesson 3: B1 / Page65 Week: 12, period : 35 I-Vocabulary •True/ False statements Minh...
 • 24
 • 185
 • 0

unit 6: places

unit 6: places
...
 • 14
 • 235
 • 0

unit 6 Places

unit 6 Places
... : Điền (vào mẫu đơn ) 4.Outdoor activity ( n) : 5.Hobby = Interest ( n): 6. Sign ( V ) Hoạt động trời Sở thích Ký tên UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Lesson 1:Getting started + Listen and Read Tuesday,November,4th,2008 ... Helping handicapped children  Cleaning up beaches  Caring for animals  Taking part in sports UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Tuesday,November,4th,2008 Lesson 1:Getting started + Listen and Read ... waste paper - Planting trees and fowers -Support cultural activities -Guiding the traffic……………… UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Tuesday,November,4th,2008 Lesson 1:Getting started + Listen and Read...
 • 13
 • 222
 • 0

Unit 6: Places ( cont)

Unit 6: Places ( cont)
... làm, làm việc bên cạnh Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: *Set the scene: Minh Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: ... factory yard tree Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: III) Practice: *Listen: Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) ... đền miếu d, nhà hàng, tiệm ăn e, khu vực Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: III) Practice: *Listen(B3) a) museum b) restaurant c) park d)...
 • 21
 • 192
 • 0

Unit 6 Places

Unit 6 Places
... November 26 th 2007 Period 36 Unit 6: Lesson 5: C3 P7071 Drugstore (n) Bookstore (n) Between (pre) NEW WORDS Toystore (n) Opposite (pre) Bakery (n) Movie Theater (n) Period 36 Unit 6: Lesson ... flowers * Learn by heart new words * Describe a street you know * Do exercies C2, P .64 , 65 (workbook) * Preprare Unit ( A1, 2) at home Thank you for THE END ! your listening ... th ea te r 2M ov ie re to ys To 1- KEYS ore gst Dru 5- 3- Photocopy store 4Ph oto sto cop re y 6- Complete the sentences: 1/ The toystore .is opposite the bakery 2/ The movie theater is between...
 • 29
 • 193
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 1 (A1-2-3) doc

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 1 (A1-2-3) doc
... house T check and correct - T homework Ss the question: book) - Be ready for Unit 6- Lesson 2: A 4-5 - guides Answer - Do Ex1,2,3 /p .60 - 61 (work * For good students: - 2’ to the ... - T delivers hand out to Ss - A3 / P63 and A1 / P63 - T gets Ss’ hand out -> stick on (Questions) the board to check - TWC praise the winner What’s near your house? - Have Ss stand before class ... - T : uses pictures for eliciting the Vocabulary T new Vocab - T/ Ss read the Vocab - a lake: 5’ hồ - a river : sông - Ss read the Vocab chorally/ - trees : cối individually - flowers : hoa -...
 • 5
 • 6,166
 • 27

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6 PLACES - Lesson 2 (A4-5-6) ppsx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6 PLACES - Lesson 2 (A4-5-6) ppsx
... their places lake near our house - Ss write in groups: A- B S4: …………… - Give feedback and correction IV Homework - 3’ Write sentences about your places - Do Ex1/ P 3 2- 3 3 ( exercise note book ) - ... Vocabulary - T uses some techniques for eliciting - a town : thị trấn 5’ the new Vocab - a village: làng xã - T/ Ss read the Vocab - a city : thành phố - Ss read the vocab Chorally/ - a country ... drill( a-> 15’ f/p .64 ) - Have Ss work in pairs to talk about the place they live basing on the pictures/ P 64 II Practice: A5/ P .64 Example exchange S1: There is a hotel near our house - T asks...
 • 4
 • 2,820
 • 9

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 3 :(B1-3) ppsx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 3 :(B1-3) ppsx
... house city street restaurant III Homework - Learn by heart the Vocab - Do B 1-2 / P 62 - 63 ( work book) - Write sentences describing your house -Be ready for B 3- 4 ... pictures, explanation) - a restaurant: nhà hàng Ss: - repeat in chorus - a hospital : bệnh viện - repeat individually - a factory: nhà máy + Check: Matching: - a museum: bảo tàng - Have ss go to the ... F on P 65 - 66 , then check their Correct the false statements prediction a in the city - Ss read the text in three minus ( can e in a factory share woth their partners) f in a hospital - Have...
 • 5
 • 2,734
 • 16

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 4 (C1-2) pps

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 4 (C1-2) pps
... sentences - Learn by heart the Vocab 4 describing those houses - - Divide the class in to teams: Red- Blue - Give Ss minutes to Answer the questions C1/p .68 again - Do exercise 3/p. 34 ( exercise ... pictures/ - behind: đằng sau realias) - to the right of:ở bên phải - T / Ss read the Vocab - to the left of: bên trái - Ss read the Vocab chorally then - opposite: đối diện individually - a well: ... 10’ - T palys the tape – Ss listen e Where are the flowers? Practice f Where is the house? - Have Ss ask and answer the Example exchange: questions ( a-> f /p 68 ) S1: Where are the tall trees? -...
 • 4
 • 2,455
 • 9

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 5 ( C3-4 ) ppt

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 5 ( C3-4 ) ppt
... (using picture C3/P.7 0) - the drugstore T : hiệu thuốc - the toystore : cửa hàng đồ chơi - the movie theater : rạp chiếu phim ( picture) - the police station : đồn cảnh sát (nt) (nt) :tiệm bánh ... village, the III Homework - Write down newwords 2’ toystore -Ss write - T guides Ss to the homework - Learn by heart the structures and the uses - Do C4 (b) /P.7 - Revise Unit 3- for the written test ... picture) - the police station : đồn cảnh sát (nt) (nt) :tiệm bánh mì - the bakery (nt) - photocopy store (realia ) - between (pre): Ss: repeat the whole class and individually + Checkimg the Vocabulary:...
 • 5
 • 1,879
 • 11

UNIT 6: Places - C1,2.

UNIT 6: Places - C1,2.
... factory factory stadium 10 factory stadium restaurant school hotel bookstore museum hospital park Unit 6: PLACES C1, mountain to the right behind to the left In front of yard well flowers In front of...
 • 24
 • 278
 • 0

UNIT 6: Places

UNIT 6: Places
...
 • 25
 • 204
 • 0

Unit 6: Places - Our house

Unit 6: Places - Our house
... 12 UNIT SIX: PLACES I NEW WORDS: Nouns: lake /ei/ yard / river / hotel / rice paddy Adjective : / beautiful...
 • 9
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Luyện nói phát âm l n lớp 1Hoạt động tập thể tháng 5 lớp 1CÔNG THỨC các bài tập về đa GIÁCHợp đồng liên kết đào tạoPhân tích câu về cú pháp dựa vào thuộc tính kết trị của từ (Trên cứ liệu câu động từ tiếng Việt) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất mía nguyên liệu và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh HoáNửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục (LA tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhKhoa học công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của campuchia tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực khuyến nông viên cơ sở tỉnh bắc giang tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Hình thái kinh tế xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Bài dự thi tìm hiểu quan hệ việt làoBÀI PHÁT BIỂU NGÀY KHAI GIẢNG
Đăng ký
Đăng nhập