Nghiên cứu được thực hiện tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005 nhằm tổng kết và theo dõi mô hì

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005 nhằm tổng kết theo dõi hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ

 Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005 nhằm tổng kết và theo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ
... TÓM LƯỢC Đề tài nghiên cứu thực Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng năm 20 04 đến tháng năm 2005 nhằm tổng kết theo dõi hình nuôi lóc mùa Kết điều tra cho thấy ... mùa 15 Bảng 5: Nguồn vốn để thực hình nuôi lóc người dân Tân Trung, Phú Tân, An Giang mùa năm 20 04 17 Bảng 6: Phương pháp cải tạo ao nông dân nuôi lóc Tân Trung, ... 20 04 26 4. 3.6 Hiệu kinh tế hình nuôi lóc mùa năm 20 04 29 4. 4 Đời sống nông dân sau áp dụng hình nuôi lóc .33 4. 5 Các yếu tố định thành công hình nuôi cá...
 • 70
 • 349
 • 2

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004 1.4 Mục tiêu ... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng...
 • 62
 • 405
 • 0

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành
... tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4.4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi có ... sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành nhằm có đánh giá cụ thể hiệu ... 17 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi xã Bình Thạnh, năm 2004 25 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê...
 • 62
 • 574
 • 1

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc
... phân trồng màu: 16. 1 Mục đích: 16. 2 Cách sử dụng (ủ hoai hay sử dụng trực tiêp) 16. 3 số lượng: 16. 4 Giá phân bò: 16. 5 Sử dụng nào: 16. 6 ... đất, phát triển nuôi bò, mở rộng vườn, mở rộng mua bán, mua máy cày làm dịch vụ,…) 14 So sánh thử hiệu hình áp dụng so với hình độc canh khác -Hiệu nhiều:……….……………………………………………… Tại sao? ... (đ/kg) 46 Thu nhập từ loại trồng vật nuôi khác: Cây trồng vật nuôi DT .trồng/ SL .nuôi Sản lượng (kg) Số lượng bán (kg) Giá bán (đồng/kg ) Giống Chi phí đầu tư (đồng) Vật tư L.động Chi khác Cây trồng, ...
 • 10
 • 213
 • 3

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx
... rộng hình cần tăng số lượng tăng lợi nhuận cho hình, nguồn phụ phế phẩm trồng trọt tiềm phát triển để cung cấp cho 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5. 1 Kết luận - hình màu kết hợp chăn ... đề cho tồn mở rộng hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi thời gian tới a Những khó khăn mở rộng/phát triển hình Hai thành phần sản xuất hình trồng trọt chăn nuôi, chúng tạo lợi ... thức ăn cho chăn nuôi vào mùa lũ sản xuất quanh năm Ngược lại, Các hình nằm đê bao, thức ăn cho chăn nuôi bị thiếu vào mùa lũ sản xuất vụ màu - Sự đóng góp màu chăn nuôi vào thu nhập...
 • 10
 • 203
 • 1

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc
... hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4. 4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn ... từ màu (40 %), có lợi nhuận cao (16,7%), hai (20%) Bảng trình bày kết theo dõi nông hộ áp dụng hình sản xuất kết hợp màu chăn nuôi năm 20 04 Tổng lợi nhuận trung bình năm hình mang lại ... 0,61 Tổng 0 ,45 (ha) 44 .287 18.123 26.1 64, 61 n=3 * Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp 27 4. 3 Cơ cấu (% đóng góp) thành phần sản xuất hình canh tác màu kết hợp chăn nuôi Kết vấn theo dõi...
 • 10
 • 195
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx
... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng ... 629 500 1999 2002 20 03 Năm Hình 2: Số lượng tăng qua năm huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh An Giang 20 03 Về hình màu kết hợp chăn nuôi bò, áp dụng rộng rãi ... thức thống kê Theo dõi nông hộ có hình trồng màu kết hợp chăn nuôi điển hình, kết hợp điều tra 30 nông hộ ấp xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An giang chọn điều tra theo chủ đích Sử...
 • 10
 • 207
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps
... hay nghiên cứu hình sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành” nhằm ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 20 04 1.4 Mục tiêu ... triển hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi vỗ béo Trong theo dõi hoạt động nông hộ có quan sát kỹ thuật sản xuất, nhiên không sâu kỹ thuật canh tác màu hay chăn nuôi Địa bàn huyện...
 • 10
 • 225
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps
... Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê bao 26 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ba nông hộ 10 theo dõi...
 • 10
 • 129
 • 2

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên lâm sản ngoài gỗ nhóm cây được sử dụng làm thực phẩm tại tường hạ huyện phù yên tỉnh sơn la

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên lâm sản ngoài gỗ nhóm cây được sử dụng làm thực phẩm tại xã tường hạ  huyện phù yên  tỉnh sơn la
... từ thực tiễn tiễn hành thực chuyên đề Nghiên cứu đánh giá tài nguyên lâm sản gỗ nhóm sử dụng làm thực phẩm Tường Hạ - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ... lâm sản gỗ sử dụng làm thực phẩm đời sống đồng bào dân tộc thiệu số tai Tường Hạ - huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 2.2 Địa điểm nghiên cứu Tường Hạ - huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 2.3 Mục tiêu nghiên ... Yên, tỉnh Sơn la Xây dựng nhóm giải pháp nhằm bảo tồn phát triển loài lâm sản gỗ sử dụng làm thực phẩm khu vực Tường Hạ Nguồn tài nguyên thực vật rừng sử dụng làm thực phẩm Tường Hạ Sự...
 • 47
 • 55
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại đồng phúc huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã đồng phúc  huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
... nghiệp Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 32 4.3 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ... Giang 3.3.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 3.3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, ... Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu : + Thực trạng sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp địa bàn Đồng Phúc, huyện Yên...
 • 67
 • 84
 • 0

Đánh giá hiện trạng nguy cơ ô nhiễm do bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và nguy cơ ô nhiễm do bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã yên lư  huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
... HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUY N THỊ LỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM DO BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ YÊN LƢ HUYỆN YÊN DŨNG - TỈNH BẮC GIANG KHÓA ... - hội Yên Lƣ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Đánh giá trạng sử dụng thuốc BVTV dùng cho sản xuất nông nghiệp Yên Lƣ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Đánh giá thực trạng xử lí bao ... Khoa Môi Trƣờng dƣới hƣớng dẫn giảng viên Nguy n Thị Huệ em tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá trạng nguy gây ô nhiễm bao thuốc bảo vệ thực vật Yên Lƣ - Huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang ...
 • 80
 • 118
 • 0

“Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình: thực trạng, nguyên nhân giải pháp (trường hợp nghiên cứu ở thôn Thuận Hóa, Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

“Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (trường hợp nghiên cứu ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
... tế là: “Vấn đề bình đẳng giới gia đình: thực trạng, nguyên nhân giải pháp (trường hợp nghiên cứu thôn Thuận Hóa, Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đổi ... đến vấn đề bình đẳng giới gia đình Ảnh hưởng tích cực: - Đối với vùng nông thôn Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh, Thừa Thiên Huế nói chung thôn Thuận Hóa nói riêng vùng sống chủ yếu dựa vào sản ... nữ thực trạng bình đẳng giới gia đình nay.Từ hướng tới giải pháp nâng cao lực cho nữ giới thực bình đẳng giới có hiệu 4.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng bình đẳng giới gia đình thôn Thuận...
 • 78
 • 561
 • 0

Nghiên Cứu Sinh Kế Hộ Tại Minh Xuân- Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái.

Nghiên Cứu Sinh Kế Hộ Tại Xã Minh Xuân- Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái.
... thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên Cứu Sinh Kế Hộ Tại Minh Xuân- Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái” 1.2.Mục đích nghiên cứu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế hội địa phương có ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG VĂN TRÁNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU SINH KẾ HỘ TẠI XÃ MINH XUÂN HUYỆN LỤC YÊN- TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành ... lược sinh kế người dân miền núi Minh Xuân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Sinh kế, tiếp cận sinh kế khung sinh kế - Khái niệm sinh kế: Hiện có nhiều định nghĩa khác sinh kế...
 • 53
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn xã hữu kiệm huyện kỳ sơn là nơi có trồng giống ngô dk 9901nghiên cứu được thực hiện tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội là một trong những tuyến chuyên khoa cuối cùng của chuyên ngành phẫu thuật hàm mặtđịa điểm nghiên cứu nghiên cứu được thực hiện 4 trên 9 quận huyện tại thành phố cần thơ quận ninh kiều quận bình thủy quận ô môn và huyện vĩnh thạnhnhững nghiên cứu được thực hiện ở những nền kinh tế đang phát triểnquá trình nghiên cứu được thực hiện theo sơ đồ sauphụ lục 5 một số nghiên cứu được thực hiện trên thế giới liên quan đến thôngtin hữu ích trên bcktnghiên cứu chuyển giao mô hình khoai tây atlantic tại xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giangđánh giá thực trạng về thị trường thủy sản nuôi và đánh bắt tại xã vinh hà huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếtheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúctìm hiểu tình hình phát triển cây cao su tại xã vĩnh trung huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịtìm hiểu thiệt hại do bão gây ra đối với những hộ trồng cao su tại xã vĩnh trung huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịtìm hiểu những giải pháp khắc phục thiệt hại do bão của những hộ trồng cao su tại xã vĩnh trung huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịđánh giá tình trạng béo phì ở người dân trong độ tuổi 30 – 60 tuổi tại xã triệu trung huyện triệu phong tỉnh quảng trịđánh giá tình trạng béo phì ở người dân trong độ tuổi 30 – 60 tuổi tại xã triệu trung huyện triệu phong tỉnh quảng trịTrắc nghiệm Lập trình ASP Netcong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenCảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngPhân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiSố phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoKhát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏeĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015luan van thac si thú yĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)Học thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà
Đăng ký
Đăng nhập