Luận văn Mô hình nuôi cá lóc trong vèo

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của hình nuôi lóc trong vèo tại huyện long mỹ - tỉnh hậu giang năm 2009-2011

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá lóc trong vèo tại huyện long mỹ - tỉnh hậu giang năm 2009-2011
... cứu - Hiện nay, thực trạng sản xuất hình nuôi lóc huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang nào? - Hiệu sản xuất hình nuôi lóc địa bàn huyện Long Mỹ nào? - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất ... cần phân tích mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích hiệu sản xuất hình nuôi lóc huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2009 - 2011 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất hình nuôi ... trạng hình nuôi lóc huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang qua năm 2009 -2 010, tả đặc điểm nông hộ sản xuất, Phân tích hiệu sản xuất hình nuôi lóc nông hộ địa bàn nghiên cứu cách phân tích...
 • 77
 • 343
 • 1

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất hình nuôi lóc trong vèo ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá lóc trong vèo ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
... t c a hình nuôi lóc huy n Ph ng Hi p, t nh H u Giang 1.2.2 M c tiêu c th - Phân tích hi u qu s n xu t c a hình nuôi lóc huy n Ph ng Hi p, t nh H u Giang - Phân tích nhân t lóc - ... 15 Hình 2 :Vèo nuôi lóc 20 Hình 3: Lý c a h nuôi lóc 25 Hình 4: Ngu n cung c p th c ăn 28 Hình 5: Cơ c u chi phí nuôi lóc 31 GVHD: Th Hoài Giang ... n lư ng da trơn (cá tra, basa), lóc, tôm xanh, Và lóc hi n i tư ng nuôi quan tr ng c u àn nuôi H u Giang lóc loài có phân b r ng t nhiên thư ng th y nư c ng t, ngày c nuôi nhi...
 • 84
 • 240
 • 0

Tài liệu Luận vănTheo dõi hình nuôi lóc trong vèo trong mùa lũ tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang.pdf

Tài liệu Luận vănTheo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang.pdf
... mùa 15 Bảng 5: Nguồn vốn để thực hình nuôi lóc người dân Tân Trung, Phú Tân, An Giang mùa năm 2004 17 Bảng 6: Phương pháp cải tạo ao nông dân nuôi lóc Tân Trung, ... triển nông thôn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (2003) vốn vay ngân hàng không đủ chậm Bảng 16: Những khó khăn trở ngại hình nuôi lóc mùa năm 2004 Tân Trung, Phú Tân, An Giang Nội dung ... dõi số hộ nông dân tiêu biểu nuôi lóc mùa - Phỏng vấn nông hộ: thành phần nông hộ gồm có (giàu), trung bình nghèo nuôi lóc mùa 3.2.2.1 Theo dõi hình nuôi lóc Chọn nông dân nuôi...
 • 70
 • 465
 • 6

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005 nhằm tổng kết và theo dõi hình nuôi lóc trong vèo trong mùa lũ

 Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005 nhằm tổng kết và theo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ
... TÓM LƯỢC Đề tài nghiên cứu thực Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang từ tháng năm 20 04 đến tháng năm 2005 nhằm tổng kết theo dõi hình nuôi lóc mùa Kết điều tra cho thấy ... mùa 15 Bảng 5: Nguồn vốn để thực hình nuôi lóc người dân Tân Trung, Phú Tân, An Giang mùa năm 20 04 17 Bảng 6: Phương pháp cải tạo ao nông dân nuôi lóc Tân Trung, ... 20 04 26 4. 3.6 Hiệu kinh tế hình nuôi lóc mùa năm 20 04 29 4. 4 Đời sống nông dân sau áp dụng hình nuôi lóc .33 4. 5 Các yếu tố định thành công hình nuôi cá...
 • 70
 • 288
 • 1

phân tích hiệu quả sản xuất của hình nuôi lóc trong vèo ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá lóc trong vèo ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
... khó khăn c a t nh Các hình kinh t cho su t cao như: nuôi gà th vư n, nuôi ba ba, tr ng m a, l a, hình VAC cho thu nh p cao, hoa màu đ u, d a h u, hình nuôi tra, nuôi lóc đư c phát ... hình nuôi lóc phát tri n 1.2.2 M c tiêu c th - Phân tích tình hình s n xu t c a hình nuôi lóc Huy n Châu Thành A – T nh H u Giang - Phân tích hi u qu s n xu t c a hình nuôi lóc ... đ u vào tình hình tiêu th s n ph m c a hình lóc đ a bàn M c tiêu 2: Phân tích hi u qu s n xu t c a hình nuôi lóc Huy n Châu Thành A – T nh H u Giang Phương pháp phân tích s li u:...
 • 72
 • 148
 • 1

phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của hình nuôi lóc trong vèo ao và ao đất ở tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cá lóc trong vèo ao và ao đất ở tỉnh vĩnh long
... nghiên cứu i Phân tích khía cạnh kỹ thuật nuôi lóc hai hình ao ao đất tỉnh Vĩnh Long; ii Phân tích so sánh hiệu tài hai hình nuôi lóc ao ao đất tỉnh Vĩnh Long; iii Phân tích thuân lợi, ... nhằm phân tích hiệu kỹ thuật - tài hình nuôi lóc ao ao đất tỉnh Vĩnh Long, để biết hiệu hình đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu tài chính, ổn định kinh tế nông hộ nuôi lóc ... PHẠM THANH QUYÊN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG VÈO AO AO ĐẤT TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 15
 • 66
 • 0

phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa hình nuôi lóc trong vèo sông ở tỉnh hậu giang và vèo ao ở tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa mô hình nuôi cá lóc trong vèo sông ở tỉnh hậu giang và vèo ao ở tỉnh vĩnh long
... Phân tích khía cạnh kỹ thuật hình nuôi lóc sông Hậu Giang ao Vĩnh Long; ii Phân tích hiệu tài hình nuôi lóc sông Hậu Giang ao Vĩnh Long; iii Đánh giá thuận lợi, khó khăn hình nuôi ... NGOAN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG VÈO SÔNG TỈNH HẬU GIANG VÀ VÈO AO TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN ... HƢỚNG DẪN TS TRƢƠNG HOÀNG MINH 2014 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG VÈO SÔNG TỈNH HẬU GIANG VÀ VÈO AO TỈNH VĨNH LONG Lê Quốc Ngoan Trương Hoàng Minh...
 • 14
 • 28
 • 0

hình nuôi Lóc trong ao đất ppt

Mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất ppt
... Nuôi lóc đa dạng, ao, vèo, bể bạc, bể xi măng hay mương vườn, ao đất tùy theo điều kiện người nuôi - Diện tích ao sử dụng nuôi khoảng 100 – 2.000m2, ao hình chữ nhật để tiện ... hẹp, chậm lớn hao đầu ảnh hưởng đến chi phí nuôi hệ số tiêu tốn thức ăn tăng cao Mật độ thả nuôi từ 30 – 100 con/m2 (thích hợp 40 – 60 con/m2) lóc loài ăn tạp Hiện có thức ăn dành cho ... hoạch: 0,7 – 1kg/con, lóc đầu nhím: – tháng thu hoạch: 0,7 – 1,2kg/con Người nuôi lóc phải đặc biệt lưu ý, trước thu hoạch 2-3 ngày ngừng cho ăn Vì cho ăn thu hoạch, dễ bị chết   ...
 • 4
 • 183
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính của hình nuôi lóc trong ao đất ở tỉnh an giang

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc trong ao đất ở tỉnh an giang
... - Phân tích khía cạnh kỹ thuật hình nuôi lóc ao An Giang; - Phân tích hiệu tài hình nuôi lóc ao An Giang; - Những thuận lợi khó khăn hình nuôi lóc ao; - Vai trò phụ nữ hình ... manh mún tự phát Để hiểu rõ hoạt động nghề nuôi lóc ao, đề tài Phân tích hiệu tài hình nuôi lóc ao tỉnh An Giang" thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu tài hình nuôi lóc ao đất ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG AO ĐẤT TỈNH AN GIANG Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thanh Long Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ...
 • 11
 • 125
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của hình nuôi trong lồng ở nam du - kiên hải - kiên giang

luận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá mú trong lồng ở nam du - kiên hải - kiên giang
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN PHẠM VĂN MẪN KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ MÚ TRONG LỒNG NAM DU- KIÊN HẢI- KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI ... nghề nuôi trồng mú, bóp lồng bè vùng biển quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt Đề tài Khảo sát yếu tố kỹ thuật hiệu kinh tế hình nuôi lồng Nam Du, Kiên Hải, Kiên ... lệ sống suất hình nuôi .18 4.4 Phân tích hiệu kinh tế hình nuôi lồng 18 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hình nuôi lồng 19 4.5.1 Các yếu tố môi trường ...
 • 40
 • 450
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích thực trạng và hiệu quả sản xuất hình nuôi tra trong ao tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích thực trạng và hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá tra trong ao tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... 1.000 đồng/kg 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA TRONG AO TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 4.2.1 Phân tích chi phí hoạt động sản xuất tra ao nông hộ huyện Phụng Hiệp ... Tình hình thu hoạch tiêu thụ tra nông hộ 36 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA TRONG AO TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 40 4.2.1 Phân tích chi phí hoạt động sản xuất ... lợi nhuận hộ nuôi tra huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao hiệu sản xuất nông hộ nuôi tra ao huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT...
 • 87
 • 248
 • 0

một số yếu tố môi trường nước và hiệu quảcủa hình nuôi lóc (channa striata) trong bể lót bạt ở tỉnh bạc liêu

một số yếu tố môi trường nước và hiệu quảcủa mô hình nuôi cá lóc (channa striata) trong bể lót bạt ở tỉnh bạc liêu
... chế tác động yếu tố môi trường Xuất phát từ nhu cầu hiệu hình mang lại nên đề tài Một số yếu tố môi trường nước hiệu hình nuôi lóc (Channa striata) bể lót bạt tỉnh Bạc Liêu thực 1.2.Mục ... dõi yếu tố môi trường bể nuôi đánh giá hiệu hình nuôi lóc bể lót bạt mang lại, nhằm phát triển hình nuôi 1.3 Nội dung đề tài - Theo dõi số yếu tố thủy lý hóa, môi trường nước bể nuôi ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN LÊ HOÀNG TÚ MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG BỂ LÓT BẠT TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...
 • 43
 • 65
 • 0

so sánh hình nuôi lóc (channa striata) trong bể lót bạt và trong vèo ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang

so sánh mô hình nuôi cá lóc (channa striata) trong bể lót bạt và trong vèo ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
... So sánh hình nuôi Lóc bể lót bạt huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang thực 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế lợi nhuận hai hình nuôi lóc qua đề xuất phát triển hình nuôi Lóc, ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN THANG THANH HÙNG MSSV: LT10098 MSL:TS1013L1 SO SÁNH MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (Channa striata) TRONG BỂ LÓT BẠT VÀ TRONG VÈO HUYỆN VỊ THỦY TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT ... (A) nuôi Lóc thương phẩm đặt ao thực 03 03 hộ huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang Thực nghiệm (B) nuôi Lóc thương phẩm bể lót bạt thực 03 bể 03 hộ huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang Hai thực nghiệm nuôi...
 • 39
 • 150
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính của hình nuôi lóc (channa striata bloch, 1795) trong ao ở trà vinh

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc (channa striata bloch, 1795) trong ao ở trà vinh
... quy hoạch, quản lý phát triển hình nuôi bền vững nâng cao hiệu kinh tế hình nuôi lóc ao nên đề tài Phân tích hiệu tài hình nuôi lóc (Channa Striata Bloch, 1795) ao Trà Vinh thực ... tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Kinh tế Thuỷ sản PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (Channa striata bloch, 1795) TRONG AO TRÀ VINH Lê Long Phi1 Khoa Thủy sản, Trường Đại học ... số lượng 3.4 Phân tích thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu sản xuất hình nuôi lóc ao Trà Vinh Theo khảo sát hình nuôi lóc ao đất địa bàn huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh có số thuận...
 • 17
 • 10
 • 0

hình nuôi lóc bông mang lại hiệu quả kinh tế cao docx

Mô hình nuôi cá lóc bông mang lại hiệu quả kinh tế cao docx
... sàng giúp bà cách đào ao nuôi, kỹ thuật nơi cung cấp giống tốt Nhờ giúp đỡ anh mà hộ dân xã xã liền kề bắt đầu hình nuôi lóc hình nuôi lóc bà xã Tân Hải vui mừng hình mang lợi nhuận ... Đây hình kinh tế mới, vốn đầu tư không cao, giống dễ nuôi nên hứa hẹn tiềm kinh tế tạo hội làm giàu cho nhiều nông dân Chia sẻ kinh nghiệm nuôi lóc xã Tân Hải, anh Phong cho biết: lóc ... lệ nuôi sống đạt cao, sức chống chịu bệnh tốt lại có giá trị kinh tế, nhu cầu tiêu thụ thị trường lớn Biết nghề nuôi mang lại kinh tế cao “có bột gột nên hồ”, hai vợ chồng vốn đành ngưng lại...
 • 5
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ tại TRƯỜNG mẫu GIÁO HƯƠNG SEN THÀNH PHỐ TAM kỳBiện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển việt namBiện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của việt nam trong giai đoạn hiện nayHoạch định chiến lược kinh doanh ngành cung ứng nhân lực cho công ty cổ phần TMS nhân lực đến năm 2020Bài 19 phòng tránh tai nạn giao thông đường bộPhát triển dịch vụ công hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới ở huyện ba chẽ tỉnh quảng ninhBài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (4)Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010Thuyet minh dự án kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biểnNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamChương III bài 4 tập gõ các phím ở hàng phím sốTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề dân tộcNghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lí hóa cơ cấu đội tàu tổng công ty Hàng hải Việt NamGiải pháp phát triển du lịch tỉnh phú thọĐánh giá công tác xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyênĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thái nguyênBáo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thốngAlphabet Geography - Spain5th Grade''''s Next Inventor
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập