Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào

LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG AN TOÀN SỨC KHỎE (HSE) THEO HAI TIÊU CHUẨN ISO 14001 OHSAS 18001 CHO THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 QUẢNG NAM

LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE (HSE) THEO HAI TIÊU CHUẨN ISO 14001 VÀ OHSAS 18001 CHO THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 QUẢNG NAM
... khỏe, an toàn môi trường (HSE) thủy điện Sông Bung - Đề xuất xây dựng hệ thống quản HSE sở tích hợp tiêu chuẩn ISO 140 01 OHSAS 18001 thủy điện Sông Bung 0 .4 Đối tượng nghiên cứu 1) Hệ thống HSE ... hành đề xuất xây dựng hệ thống quản HSE sở tích hợp tiêu chuẩn ISO 140 01 OHSAS 18001 thủy điện Sông Bung 4: + Phân tích thuận lợi khó khăn tiến hành triển khai xây dựng hệ thống tích hợp công ... quan Chương II: Khảo sát, đánh giá trạng quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp thủy điện Sông Bung Chương III: Xây dựng hệ thống HSE sở tích hợp tiêu chuẩn ISO 140 01 OHSAS 18001 thủy điện Sông Bung...
 • 37
 • 1,899
 • 9

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế trà vinh

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế trà vinh
... trình thi trắc nghiệm Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh 2.1.2 Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan cải tiến m y vi tính a Các y u cầu chức hệ thống b Y u cầu phi chức c Mục tiêu hệ thống X y dựng hệ thống ... tình th y TS Nguyễn Thanh Bình, định chọn đề tài: "Nghiên cứu x y dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh" làm luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Hệ thống thi TNKQ m y vi tính ... website thi trắc nghiệm chuyên nghiệp X y dựng giao diện hệ thống thân thi n với người dùng Triển khai ứng dụng hệ thống thi trắc nghiệm vào thi trắc nghiệm thực tế Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh...
 • 26
 • 333
 • 2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá cho sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh hệ sư phạm, trường ĐHNN - ĐHQGHN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá cho sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh hệ sư phạm, trường ĐHNN - ĐHQGHN
... hoiin canh vii muc dfch diio tiio sinh vien nam llui \x\ khoa Anh he sir phiim - Dc duyc he Ihdng chuan diinh gia ciic kT nang thuc hanh tieng phii hop cho hgc sinh ci nam llui ba khoa Anh lao ... nghd IhuAl • Hgc sinh Idm till dircrc cac van Inin, bai bao danh cho nguc'ri ban ngii dd cd the thao luan ve cac chii de dd qua email vcii ngucri biin ngfr • Hgc sinh vidi bai bao hoac thu lu ... dung - Vidi bai luAn Iranh cai ve mgl van de: bidi each trinh bay giai phap cho mgl vil'n dd, trinh bay va bidn luAn cho mgt quan diem, so sanh va dci'i lap cac chiing cci va quan diem, danh giii,...
 • 91
 • 140
 • 0

Xây dựng hệ thống thi, kiểm tra trắc nghiệm Trường đại học Đà Lạt

Xây dựng hệ thống thi, kiểm tra trắc nghiệm Trường đại học Đà Lạt
... thu • Cài đặt hệ thống • Huấn luyện • Đánh giá nhà trường kiểm tra hệ thống • Bàn giao nghiệm thu • Bảo trì hệ thống Sơ đồ WBS Dự án xây dựng hệ thống thi, kiểm tra trắc nghiệm Dh Đà Lạt 1.Thu Thập ... án: xây dựng hệ thống thi, kiểm tra trắc nghiệm ĐH Đà Lạt Giai đoạn 1: Thu Thập phân tích yêu cầu • Tìm hiểu yêu cầu nhà trường • Phân tích yêu cầu nhà trường tổ chức thi • Xác định phạm vi hệ thống ... phòng đào tạo - Thời gian thông báo kết thi thường lâu, khoảng tuần Phạm vi hệ thống • Áp dụng nội trường Đại học Đà Lạt • Đối tượng tham gia hệ thống Đối tượng Giáo viên Giáo vụ Quản trị Phòng đào...
 • 17
 • 80
 • 0

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học
... tích khả tích hợp hệ thống vào hệ thống vận hành trường đại học: o Hiện chưa có trường đại học hệ thống quản sinh viên Việt Nam o Hệ thống dễ cài đặt, cấu hình trường đại học o III Ước lượng ... thống gồm có: trường đại học, sinh viên o Đối với trường đại học sau cài đặt cấu hình hệ thống, vấn đề quản sinh viên: lên danh sách sinh viên lớp, ngành, khoa, lên danh sách sinh viên thi, lên ... quan đến công tác quản nhân sự, cấu tổ chức trường đại học ,cao đẳng … - Tài liệu liên quan đến phương pháp quản thông tin sinh viên ,quản môn học, quản điểm sinh viên … -Nghiên cứu...
 • 52
 • 284
 • 0

Hệ thống điều khiển quá trình dùng cho các trường đại học kỹ thuật phan chí chính pdf

Hệ thống điều khiển quá trình dùng cho các trường đại học kỹ thuật phan chí chính pdf
... TS PHAN CH CHNH H THONG IU KHIN QU TRèNH (Dựng cho cỏc trng i hc k thut) (\ NH XUT BN KHOA HC V K THUT H NI - 2010 M U (Thay cho li núi u v bi m u) Cun H thụng ... trỡnh Ti liu ny cng cú ớch cho ngi lm cụng tỏc k thut cỏc dõy truyn cụng ngh cú iu khin t ng cỏc quỏ trỡnh T ng iu khin ang l xu th tt yu cho cỏc dõy truyn cụng ngh cho nờn cỏc kin thc liờn quan ... cu hỡnh cho tng trm v cho h thng Vic thc nghim hnh c thc hin tng bc t iu khin bng tay cỏc trm n l n hnh c h thng trờn mỏy tớnh trung tõm bng phn mm iu khin Cỏc phn m rng cp n ng dng cho cỏc...
 • 130
 • 36
 • 0

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ và Luyện kim - Bộ Công nghiệp
... khoá luận tốt nghiệp là: Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp , nhằm góp ... trình xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 phù hợp với mô hình hoạt động thực tiễn, cụ thể Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp ... cháy Trung tâm 15 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO - 14001 CHO TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM TAM HIỆP .16 4.1 Kế hoạch xây dựng ...
 • 6
 • 606
 • 16

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương "Dao động sóng điện từ" ở lớp 12 THPT

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương
... lí trường phổ thông Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương "Dao động sóng điện từ" lớp 12 THPT nhằm đáp ứng yêu cầu việc ... chương "Dao động sóng điện từ" lớp 12 THPT 2.1.1 Đặc điểm nội dụng chương "Dao động sóng điện từ" Đây chương thuộc phần dao động sóng chương trình vật lí lớp 12 THPT Trong SGK vật lí lớp 12 chương ... học sinh lớp 12 THPT mà nội dung nghiên cứu cụ thể trình bày chương sau 38 Chương SOẠN THẢO HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG "DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ" 2.1 Đặc điểm...
 • 170
 • 695
 • 3

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ và Luyện kim - Bộ Công nghiệp
... giá hệ thống quản môi trường .46 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ ... 14001 cho Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp , nhằm góp phần nhỏ bé đẩy nhanh việc xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO Việt Nam Phạm vi mục tiêu nghiên ... chuẩn ISO 14001 phù hợp với mô hình hoạt động thực tiễn, cụ thể Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp - Viện nghiên cứu Mỏ Luyện kim - Bộ Công nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất phương pháp quản...
 • 51
 • 337
 • 1

Luận văn nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh in vitro trên cây lily sibberia bước đầu chuyển gen nhờ vi khuẩn agrobacterium tu

Luận văn nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh in vitro trên cây lily sibberia và bước đầu chuyển gen nhờ vi khuẩn agrobacterium tu
... ng tỏi sinh in vitro trờn cõy lily Sibberia v b c ủ u chuy n gen nh vi khu n Agrobacterium tumefaciens" 1.2 M C CH, YấU C U C A TI 1.2.1 M c ủớch + Nghiờn c u cỏc ủ ng h ng tỏi sinh in vitro ... nhõn gi ng hoa lily b ng phng phỏp nuụi c y mụ, t bo, nh: Nhõn gi ng lily b ng phng phỏp t o c in vitro; nhõn gi ng lily b ng phng phỏp t o cõy in vitro, (Vi n Sinh h c Nụng nghi p, Vi n Di truy ... th ng tỏi sinh in vitro chuy n gen th c v t 13 2.3.2 Chuy n gen b ng vi khu n Agrobacterium tumefaciens 14 2.3.2.1 Ti-plasmid 15 2.3.2.2 Ch c nng c a T-ADN 15 2.3.2.3 Ch c nng c a gen Vir 16 2.3.2.4...
 • 100
 • 377
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập