phương trình bất phương trình quy về bậc 2

Phương trình quy về bậc 2 bậc 3 bậc 4 - Phạm Thành Luân

Phương trình quy về bậc 2 bậc 3 bậc 4 - Phạm Thành Luân
... ⎪x1x x3 = − A = − b ⎩ Ta có : (x1x + x x3 + x x1 )2 = (x1x )2 + (x x3 )2 + (x3 x1 )2 + 2x1x x3 2 +2x1 x x + 2x3 x1x Chứng minh : x1 + x3 + x3 = 3x1x x3 ⇔ a2 = (x1x )2 + (x x3 )2 + (x x1 )2 + 2x1x ... (x − 3) 3 + (2x + 3) 3 = (3x − 3) 3 4. 5 Đònh m để phương trình : x3 + 3mx − 3x − 3m + = 2 Có nghiệm x1, x2, x3 x1 + x + x3 nhỏ 4. 6 Đònh m để phương trình : x + (x + 1 )2 = Có nghiệm m x + x +1 4. 7 ... 3x1x x3 3 y2 + z2 ≥ 2yz z2 + x ≥ 2zx ⇒ 2( x + y2 + z2 ) ≥ 2( xy + yz + zx) ⇔ x + y2 + z2 ≥ xy + yz + zx (2) Áp dụng BĐT (2) ta có : 2 (x1x )2 + (x x3 )2 + (x x1 )2 > x1x x3 + x x3 x1 + x1 x x3 ⇔...
 • 9
 • 281
 • 4

Phương Trình Quy Về Bậc 2

Phương Trình Quy Về Bậc 2
... PHƯƠNH TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI Tiết : 21 I.ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phương trình bậc Hãy nêu cách giải biện luận phương trình dạng ax + b = ? I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC ... Bước 3: Kết luận * m ≠ : phương trình có n0 x = (4m -2) : (m-5 ) * m =5 : phương trình vô n0 2 Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( a ≠ ... tập Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( a ≠ 0) a/ Cách giải công thức nghiệm phương trình : ax2 + bx + c = (2) (a ≠ 0) Tính Δ = b2 –...
 • 10
 • 226
 • 0

Các dạng toán phương trình quy về bậc 2 cổ điển

Các dạng toán phương trình quy về bậc 2 cổ điển
... Giải phương trình sau (x2+4x +2) 2 +4(x2+4x +2) =x -2 (x2 -4x+3 )2 -4x2 +15x-9=0 Cho phương trình (x2+5x+m )2+ 5x2 +24 x+6m=0 Giải phương trình m=- 12 Giải phương trình m= -22 Giải biện luận nghiệm phương trình ... PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI x2-7x +2= 2x2-14x+84 Cho phương trình sau x2 -7x+m - 3x2 -21 x+85 =0 Giải phương trình m=19 Giải biện luận theo m nghiệm phương trình (8.3) Cho phương trình ... Phú 22 www.VNMATH.com MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI  Dạng 11 (Phương trình hồi quy) ax4 +bx3+cx2  dx+k=0 (11) kb2=ad2 Ở xét trường hợp k≠ 0, k=0 phương trình suy biến phương...
 • 33
 • 255
 • 0

Phương trình quy về bậc 2

Phương trình quy về bậc 2
... đỉnh I (2; -2) b  x=- = ta co :  2a y = a .22 + b .2 + = 2  −b = 2a 2a + b = ⇔ ⇔ 4a+ 2b = −4 2a + b = 2 a =1 ⇔  b =−4 vay y =x2 −4x +2 Bài 4:xác định a, b, c biết parabol y=ax2+bx+c ... đỉnh I(6;- 12) vi (P) qua A(8;0) taco: 0=a. 82 + b.8+ c ⇔ 64a + 8a + c = 0(1) b va x=- = ⇔ −b = 12a 2a ⇔ 12a+ b = 0 (2) 64a+8b+c=0 va - 12 =a. 62 + b.6+ c  ⇔ 36a+ 6b + c = − 12( 3) ta co he :12a+b=0 ... ⇒ y = + y = ⇒ 2x2 + x + 1= 0(VN) -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 y f(x)=2x ^2+ x+1 x=-0 .25 x Có bước để vẽ đồ thị hàm số bậc hai ?     1) tìm tọa độ đỉnh 2) vẽ trục đối...
 • 10
 • 99
 • 0

Phuong trinh va bat phuong trinh quy ve bac hai

Phuong trinh va bat phuong trinh quy ve bac hai
... pháp giải tổng quát * Các bất phương trình bất phương trình có chứa ẩn dấu bậc hai ** Phương pháp chung : Khử bậc hai Bằng cách: a) Bình phương b) Đặt ẩn phụ ( với lưu ý tập xác định BPT điều...
 • 13
 • 1,240
 • 17

Chuyên đề_Phương trìnhbất phương trình quy về bậc hai

Chuyên đề_Phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
... Phơng trình bất phơng trình quy bậc hai - Đại số Giải tích 10 a 5x2 + 6x < x + b x x 12 > x + d c ( x 3) x + x e 3(4 x 9) 3x 2x + x + 4x x Bài : Giải bất phơng trình sau a ( ... biện luận bất phơng trình x m x 2m > x 3m III Một số toán khác Bài : a Với giá trị m phơng trình x + (2 m) x + = có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn x1 > x2 > b Với giá trị m phơng trình sau ... trị m bất phơng trình sau có nghiệm xm x+m Bài 11 : Tìm m để phơng trình sau có nghiệm x x = 5m x x Bài 12 : Biện luận theo m số nghiệm phơng trình : Bài 13 : Giải biện luận phơng trình...
 • 2
 • 985
 • 34

Tài liệu PHƯƠNG TRÌNHBẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI pdf

Tài liệu PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI pdf
... Phương trình bất phương trình quy bậc hai - Đại số Giải tích 10 a 5x2 + 6x < x + b 3(4 x − 9) − x − x − 12 > x + d c ( x − 3) x + ≤ x − e 3x − ≤ 2x + − x + 4x − ≥2 x Bài : Giải bất phương trình ... luận bất phương trình x − m − x − 2m > x − 3m III MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC Bài : a Với giá trị m phương trình x + (2 − m) x + = có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn x1 > x2 > −1 b Với giá trị m phương trình ... : Với giá trị m bất phương trình sau có nghiệm x−m ≤ x+m Bài 11 : Tìm m để phương trình sau có nghiệm x − x − = 5m − x − x Bài 12 : x2 + x =m Biện luận theo m số nghiệm phương trình : x Bài 13...
 • 2
 • 527
 • 15

giáo án một số phương trìnhbất phương trình quy về bậc hai

giáo án một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
... +∞ 4.Bài tập củng cố: Giải phương trình, bất phương trình sau: ) a, − x = − x + 3− x b, − x + > x Củng cố kiến thức - Chú ý đến điều kiên giải phương trình, bất phương trình có chứa ẩn dấu trị ... GV gọi HS lên bảng giải Hoạt động HS Thực yêu cầu GV Nội dung ghi bảng Bài 1: Giải phương trình, bất phương trình sau: a, − x − x − 12 ≥ x + b, − x − x − 12 ≥ x + 2 c, x − 20 x − = 3x + 10 x ... ≥ Th2: x + > ⇔ x ∈ [ −6; −4] bpt thỏa mãn Bình phương hai vế bpt tiếp tục giải để tìm tập nghiệm ⇒ S1 = [ −6; −4] TH2: x + > ⇔ x > −4 (1) Bình phương vế bpt, ta − x − x − 12 ≥ ( x + 4) ⇔ x +...
 • 5
 • 3,531
 • 34

TIẾT 25 + 26: LUYỆN TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI ppt

TIẾT 25 + 26: LUYỆN TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI ppt
... tương đương với phương trình bất phương trình cho Hoạt động thầy Hoạt động trò Phương trình( 1) tương đương với hệ (1)  x + 20 bất phương trình ? Hãy giải hệ x2 + 56x + 80 = (x + 20)2  x  - ... x2 + 5x = a x2 - 5x + Ta có f(x) = 4) (P1) -3x2 + 15x – (P2) (x  x  => đồ thị (1  x  4) Nhìn vào đồ thị => để phương trình có nghiệm phân biệt 4 S = [ - ; + ) III CỦNG CỐ: Tìm a để phương trình: -2x2 + 10x - 8 = x2 – 5x + a có nghiệm pb Giải:  f(x) = 2x2 - 10x + 8...
 • 9
 • 228
 • 1

Tiết : 61 - 62 BÀI 8 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNHBẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI doc

Tiết : 61 - 62 BÀI 8 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI doc
... + 15 ) = ( x - ) ( x2 - 8x + 15 ) - ( x - ) = ( x2 - 9x + 18 ) ( x2 - 7x + 12 ) = x 9x 18 = x 7x 12 = x x x Vậy Phương tr ì nh có nghiệm x = x = x = Trang Hot ng IV : Cng c * PP ... 18 x x 7x 12 x x x = x = x x x = x = x = x = Phng trỡnh cú ba nghim x=3 ; x=6 ; x=4 C2 : * x - < : Phng trỡnh (2) vụ nghim * x - : Bỡnh phng hai v , ta cú : ( x2 - 8x ... ( ) 3x - > x 2x 3x - < x 4x (I) (II) (I) (II) x (I) x -1 - x > -1 + Gi hai hc sinh lờn bng gii tng h ( I) v (II) Trang x I) x -1 - x > -1 + x > -1 + x (II)...
 • 8
 • 325
 • 3

BÀI 8 LUYỆN TẬP MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNHBẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI pdf

BÀI 8 LUYỆN TẬP MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI pdf
... lại phương pháp giải phương trình bất phương trình quy bậc hai ? * Làm tập lại tập ôn tập chương IV Trang NỘI DUNG GHI BẢNG x 5 73c/  (8) 1 x  1  x   (8. 1)    x    x Ta có : (8) ... Phương trình (9) giải ? * Đặt ẩn phụ quy phương trình bậc hai Đặt t  x , t  (9) trở thành t  (1  2m)t  m   (9.1) Giữa số nghiệm (9.1) (9) có * Phương trình (9.1) vô nghiệm (9) vô mối quan ... giải BPT (8) ta làm *Nhân vế bpt với 1-x Ta có : ?  1  x   (8. 1)    x    x Các bpt (8. 1), (8. 2) biết cách giải (8)     1  x  (8. 2)   x   1 x   Phương trình (9)...
 • 5
 • 474
 • 4

Một số phương trìnhbất phương trình quy về bậc hai

Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
... §8 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI (tiết 62) II PT VÀ BPT CHỨA ẨN TRONG DẤU CĂN BẬC HAI Phương trình: Bất phương trình: Đặt vấn đề: • Giả sử f(x) biểu thức không âm Xét bất ... Đúng §8 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI (tiết 62) II PT VÀ BPT CHỨA ẨN TRONG DẤU CĂN BẬC HAI Bất phương trình: • Giả sử f(x) biểu thức không âm Xét bất phương trình sau: ... hay sai? H2? - Đúng - Đúng §8 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI (tiết 62) II PT VÀ BPT CHỨA ẨN TRONG DẤU CĂN BẬC HAI Bất phương trình: Từ ta có phương pháp để giải dạng BPT...
 • 14
 • 99
 • 0

Luyện tập bất phương trình quy về bậc hai

Luyện tập bất phương trình quy về bậc hai
... học sinh lập hệ bpt tương đương với phương trình bất phương trình cho Hoạt động thầy Hoạt động trò Phương trình( 1) tương đương với hệ (1)  x + 20 bất phương trình ? Hãy giải hệ x2 + 56x + 80 = ... x  => đồ thị (1  x  4) Nhìn vào đồ thị => để phương trình có nghiệm phân biệt 4...
 • 7
 • 27
 • 0

Phối hợp phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học chủ đề phương trìnhbất phương trình quy về bậc hai ở lớp 10-THPT

Phối hợp phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học chủ đề phương trình và bất phương trình quy về bậc hai ở lớp 10-THPT
... việc phối hợp PPDH KTĐG trình dạy học Toán, làm sở cho giải pháp trình bày chương 40 CHƯƠNG PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY ... Phối hợp phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề phương trình bất phương trình quy bậc hai lớp 10-THPT" Đối tượng nghiên cứu Cách lựa chọn, khai thác phối hợp PPDH KTĐG vào dạy học nội ... giá lớp học, đánh giá trình đánh giá để cải tiến việc học tập giống Tương tự, đánh giá ban đầu, đánh giá kết thúc, đánh giá kỳ thi công đánh giá kết học tập loại 1.1.2.2 Đánh giá trình Đánh giá...
 • 114
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế Toán Tài Sản Cố Định Công Cụ Dụng CụTổ Chức Quản Lý Các Hoạt Động Chuyên Môn Qua Mạng Thông Tin Trực TuyếnBài Giảng Tính Toán Tiêu Thụ Điện Năng Trong Gia ĐìnhBài Giảng Chăm Sóc Người Bệnh Ngộ Độc CấpBài giảng CHI TIẾT MÁYChiến Lược Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Ở Việt Nam, Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Thông Tin, Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Đối Với Công Nghệ Thông TinCông Cụ Tham Vấn Sự Phù Hợp Và Tính Hiệu QuảBài giảng Động cơ bước - Stepping motorBài giảng trị riêng. Vectơ riêng chéo hóa ma trậnDirections Of Restructuring Public Investment In VietnamMẸO THI BẰNG XE MÁY CÓ KÈM THEO PHẦN MỀM TEST.Phối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NaySứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. liên hệ thực tiễn Việt namĐánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên và môi trường cho quy hoạch định hướng không gian đới bờ tỉnh bình thuậnChuyên đề và phương pháp giải các định luật bảo toàn ( vật lý lớp 10)Đề thi HSG Toán 9 cấp Tỉnh 2017 có đáp án Sở GDĐT Quảng NinhĐáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm đường kách mệnh và 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của tác giả hồ chí minhgiáo án thể dục lớp 3 tuần 32Quản lý xã hội đối với dân di cư tự do ở huyện krông bông, tỉnh đắk lắk hiện nayCác bài tiểu luận văn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập