bảng phân bố tần số tần suất

Chương V - Bài 1: Bảng phân bố tần sốtần suất

Chương V - Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
... II TẦN SUẤT Tần suất (%) = Tần số tương ứng Tổng tần số x1=25 có tần số Bảng phân bố tần số tần suất Năng suất lúa (tạ/ha) 25 30 35 40 45 Cộng n 1Tần số =5 chiếm t Tần suất lệ (%) 15.1 33 số liệu ... ta có: - Lớp1: [150,156) -Lớp2: [156,162) - Lớp3: [162,168) - Lớp4: [168,174] III BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ V TẦN SUẤT GHÉP LỚP Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp Lớp số đo chiều cao (cm) Số phần ... 164 152 - Lớp1: [150,156) - Lớp2: [156,162) - Lớp3: [162,168) - Lớp4: [168,174] Bảng III BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ V TẦN SUẤT GHÉP LỚP Lớp (nhóm) gồm số đo từ 150cm đến 156cm Kí hiệu [150,156) V y ta...
 • 11
 • 2,798
 • 31

Bài 1. Bảng phân bố tần sốtần suất

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
... Bảng phản ánh tình hình suất lúa 31 tỉnh ta gọi Bảng phân bố tần số tần suất Trong Bng ny bit tn s s tớnh c tn sut v ngc li Bảng bỏ cột tần số ta Bảng phân bố tần suất; bỏ cột tần suất ta Bảng ... tần số tương ứng giá trị X1, X2, X3, X4, X5 II Tần suất: T số gi a tần số số liệu thống kê v i tổng số số liệu thống kê bảng gọi tần suất số liệu Ta th ng a v t s % VD: + giá trị X1 có tần suất ... Cộng Tần số 12 13 36 Tần suất (%) 16,7 33,3 36,1 13,9 100 (%) Từ VD cho ta kháI niệm Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp sau: Trong trường hợp (theo nhu cầu công việc) ta cần thống kê tần số, tần...
 • 5
 • 759
 • 4

Chương V - Bài 1: Bảng phân bố tần sốtần suất

Chương V - Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
... 2 .Tần số Bảng có giá trị khác là: x1=25; x2=30; x3=35; x4=40; x5=45 Tần số giá trị x1 n 1= Tần số giá trị x2 n = Tần số giá trị x3 n = Tần số giá trị x4 n = Tần số giá trị x5 n = 5 II Tần suất ... bảng phân bố tần số bảng phân bố tần suất b)Dựa v o kết câu a), đưa nhận xét tuổi thọ bóng đèn nói Giải a)Trong bảng số liệu trên, ta thấy b )Bảng phân bố tần số tần suất có giá trị khác x1 = ... trị x5 n = 5 II Tần suất Năng suất lúa (tạ/ha) Tần số Tần suất (%) 25 30 35 40 45 12,9 22,6 29,0 19,4 16,1 Cộng 31 100(%) III Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp V dụ Để chuẩn bị may đồng phục...
 • 10
 • 495
 • 3

bảng phân bố tần sốtần suất

bảng phân bố tần số và tần suất
... lập bảng phân bố tần số tần suất ta kẻ bảng: +Bảng gọi bảng phân bố DHĐT) Tần suất( %) tần (số tần suất Tần số (ghi tần bảng +Nếu bỏ cột tần suất tasố (ghi tần suất (ghi giá trị) t.ứng) t.ứng) phân ... t.ứng) t.ứng) phân bố tần số Cộng (tổng số ĐVĐT) 100% +Nếu bỏ cột tần số ta bảng phân bố tần suất -Ví dụ: Thống kê điểm thi môn toán kì thi vừa qua 400 em học sinh cho ta bảng sau đây: Điểm thi ... giá nhau ,số lần xuất trị khỏc nhau? giá tri Mi giỏ tr xut ihin bao nhiờu ln? xi 25 30 35 40 45 ni 2 .Tần số: -Tần số giá trị xi số lần xuất giá trị bảng số liệu BNG PHN B TN S i xi Tần số giá trị...
 • 21
 • 411
 • 2

Bài bảng phân bố tần số tần suất

Bài bảng phân bố tần số tần suất
... II.TẦN SUẤT: Tần suất fi giá trị xi tỉ số tần số ni số số liệu thống kê N : ni fi = N BẢNG BẢNG BỐ TẦN SỐTẦNSUẤTSUẤT BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ BẢNGPHÂN PHÂN BỐ TẦN SỐ SUẤT BẢNG BỐ TẦN SỐVÀ TẦN PHÂN PHÂN ...  Tần số lớp 4: n4= Tần suất lớp 4: f4 =13,9 % Bài1 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT Bài1 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT III.BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP: III.BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ ... 22,6 29,0 19,4 16,1 Bài1 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT Bài1 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT III.BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP: III.BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP:  Vd2:...
 • 19
 • 199
 • 1

Bảng phân bố tần sốtần suất

Bảng phân bố tần số và tần suất
... 100% Bảng bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT CỦNG CỐ: CỦNG CỐ:  Tần số gì? Ý nghĩa tần số? Tần suất gì? Ý nghĩa tần ... mẫu số liệu mẫu số liệu BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ i Xi 25 30 35 40 45 ni Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT II.TẦN SUẤT: II.TẦN SUẤT: Tần suất fi giá trị xi tỉ số ... đến 174 cm  Tần số lớp 4: n4= Tần suất lớp 4: f4 =13,9 % Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT Bài: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT i Lớp số đo chiều cao (cm) Xi Tần số (ni) Tần suất( %) (fi)...
 • 18
 • 282
 • 1

Bảng phân bố tần số, tàn suất

Bảng phân bố tần số, tàn suất
... 16,1 % Cộng 31 100% Đ47 - bảng phân bố tần số tần suất II Tần suất III Bảng phân bố Tần số tần suất ghép lớp Bảng thống kê chiều cao 36 HS Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp 158 152 156 158 168 ... ghép lớp Bảng phân bố tần số tần suất Tần suất Năng suất lúa Tần số 25 30 19,6 22,6 35 40 29,0 19,4 45 16,1 Cộng 31 100% Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp Lớp số đo chiều cao Tần số Tần suất ... chiều cao Tần số Tần suất [150; 156 ) [156; 162 ) 12 16,7% 33,3% [162; 168) 13 36,1% [168; 174] 13,9% 36 100% Cộng Đ47 - bảng phân bố tần số tần suất II Tần suất III Bảng phân bố Tần số tần suất ghép...
 • 6
 • 177
 • 0

Tiết 47 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐTẦN SUẤT potx

Tiết 47 : BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT potx
... động 5: Cũng c : - Nắm khái niệm tần số, tần suất số liệu thống kê - Nắm bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp, bảng phân bố tần số ghép lớp, bảng phân bố tần suất ghép lớp - Nắm bước để lập bảng ... Xác định tần số, tần suất - Ghi nhận bước để lập bảng lớp phân bố ghép lớp B 3: Thành lập bảng Hoạt động 4: : Củng cố khái niệm bảng phân bố tần số - tần suất Cho số liệu thống kê ghi bảng sau ... tìm tần số tần suất + lớp tần số n1 = 6, tần suất f1 = lớp 16,7% + Các bước cần thực để lập + lớp tần số n2 = 12, tần suất f2 = bảng phân bố ghép lớp 33,3% B 1: Phân lớp (SGK phân sẵn) B 2: Xác...
 • 5
 • 450
 • 0

bang phan bo tan so tan suat

bang phan bo tan so tan suat
... n5=5 Tần số giá trị Xi kí hiệu ni Tần số giá trị số lần xuất giá trị bảng số liệu xuất giá trị so với tất giá trị bảng có ý nghĩa ta qua phần II Tần suất I ÔN TẬP Số liệu thống kê Tần số II TẦN...
 • 38
 • 455
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi thử THPT quốc gia,môn vật líchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VI KHUẨN LĂCTIC và một số ỨNG DỤNG điển HÌNHchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁchương 3 cơ học vật rắnBiện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninhMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm nonMột số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại lớp b2 trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm nonMột số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm nonHướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của hiệu trưởng trường tiểu họcSáng tác các bài toán mới trên cơ sở bài toán đã cóTỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN 12 ÔN THI THPT QUỐC GIAGóp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7Hướng dẫn phương pháp và rèn kĩ năng giải bài tập vật lý 8, 9một số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập