giới hạn của dãy số

CÁCH TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ, HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

CÁCH TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ, HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
... = hàm số liên tục x0 =1 Nếu a ≠ hàm số không liên tục x0 =1 ax + • Cho hàm số : f ( x) =  ( x ≥ 1)  x + x − ( x < 1) Xét tính liên tục hàm số toàn trục số Giải : x > ta có f(x) = ax + hàm số ... Hàm số liên tục x0 =1 a= -1 Hàm số gián đoạn x0=1 a≠1 Vậy hàm số liên tục toàn trục số a = -1 Hàm số liên tục (-∞;1)∪(1;+ ∞) a=1 BÀI TẬP BT23: Xét tính liên tục hàm số  x + 14 x − 16 , x ≠ −8 ... VẤN ĐỀ 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ VẤN ĐỀ 2.1: Tính giới hạn hàm định nghĩa Tìm xlim f ( x) : →x Phương pháp: Giả sử ( xn ) dãy số thỏa xn ≠ x0 ; xn → x0 GIÁO VIÊN : LÊ THỊ HOÀI NGÂN TỔ TOÁN TRANG...
 • 15
 • 65,675
 • 68

Bài ôn giới hạn của dãy số

Bài ôn giới hạn của dãy số
... DôC Vµ §µo t¹o ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Câu hỏi tập ôn chương IV – Giới Hạn Tiết 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ A Kiến thức cần phải có • • • Giới hạn hữu hạn Giới hạn = 0; lim = 0, ... hạn, ta cần xác định u1 q b) =2/3 sau áp dụng công thức giới hạn để tính + Mệnh đề sau đúng? a) Một dãy số giới hạn tăng giảm b) Nếu (un) dãy số tăng lim un = +∞ Câu hỏi trắc lim u c) Nếu ... n Cho dãy số (un) với un = n +1 Phát biểu sau đúng? a) lim un = b) lim un = c) lim un = d) Dãy (un) không tồn giới hạn n dần đến vô cực Về nhà làm tập số 4, trang 142 (SGK) Bài học đếnBài tập...
 • 11
 • 1,702
 • 42

Ôn tập giới hạn của dãy số

Ôn tập giới hạn của dãy số
... DôC Vµ §µo t¹o ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Câu hỏi tập ôn chương IV – Giới Hạn Tiết 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ A Kiến thức cần phải có • • • Giới hạn hữu hạn Giới hạn = 0; lim = 0, ... hạn, ta cần xác định u1 q b) =2/3 sau áp dụng công thức giới hạn để tính + Mệnh đề sau đúng? a) Một dãy số giới hạn tăng giảm b) Nếu (un) dãy số tăng lim un = +∞ c) Nếu lim un = +∞ nghiệmn ... Cho dãy số (un) với un = n2 + Phát biểu sau đúng? a) lim un = b) lim un = c ) lim un = d) Dãy (un) không tồn giới hạn n dần đến vô cực Về nhà làm tập số 4, trang 142 (SGK) Bài học đến đâytập...
 • 11
 • 945
 • 13

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số
... ĐL1.a/132) -hs giải, hs khác theo dõi nhận xét Dặn dò: Làm BT5/134(sgk) Tiết 2: DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN (tt) I Mục tiêu: II Chuẩn bị GV HS: III Phương pháp: IV Tiến trình học Kiểm tra cũ - H 1: 3’ ... 1,2: Tìm giới hạn: - HS làm việc theo nhóm Lim n2 − n + n + 2n - Nhóm 3,4: Tìm giới hạn: 12’ Lim - HS trình bày lời giải 3n − − 2n + n - Gọi nhóm 2,4 trình bày lời giải – nhóm 1,3 nhận xét - GV hoàn ... giải - HĐ4: Tiếp cận công thức tính tổng CSN lùi vô hạn - Xét CSN vô hạn: u1, u1q, u1q2,…, u1qn, …có công bội q với q < - HS trả lời kết dựa - H: Tính tổng n số hạng vào CSN học CSN đó? - GV...
 • 4
 • 1,612
 • 11

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số
... Một số dãy số thường gặp có giới hạn 15’ - Ghi nhớ dãy số thường gặpcó giới hạn -Nắm vững đlí , biết áp dụng giải tập - Biết phân tích : un ≤ • Dựa vào đ/n cho hs biết dãy số sau có giới hạn ... 1+ n c) u n ≤ n(n + 1) = n n d) un ≤ n +1 + n +1 - Đại diện nhóm trình bày bảng ? 2) Một số dãy số số hạng a) Ghi nhớ số dãy số sau có giới hạn : (−1) cos n =0 n2 +1 n + sin 2n =0 c) lim n ... n +1  =     d)lim • Gv nhận xét lời giải nhóm 4) dặn dò : + Bài tập nhà 1a,b ; 2a ; + Chuẩm bị dãy số giới hạn hữu hạn 1 =0; = ; lim n n lim = n a) Định lý : (Sgk) Vd : CMR + lim...
 • 2
 • 667
 • 3

Luyện tập giới hạn của dãy số

Luyện tập giới hạn của dãy số
... sau bạn làm xong Bài tập 17: Tìm giới hạn a) lim (3n3−7n+11) c) lim + 2n − n -Đọc kỹ đề -Xác định nêu Bài tập 18: Tìm giới hạn phương pháp biến đổi a) lim( n + n +1 − n ) dãy số để áp dụng định ... lời giải Hoạt động 3: Tính giới hạn dãy số - Thảo luận nhóm - Chia 12 nhóm làm câu tròn hai tập nêu cột -Giới thiệu với học sinh: Các biểu thức sgk nêu phần hướng dẫn tập 18 gọi biểu thức liên ... bạn làm xong Bài tập 19: Tìm u1 q • • (u ) với q...
 • 3
 • 830
 • 10

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số
... (un) có giới hạn xa theo chiều dương trục số, vượt qua điểm L dù L lớn đến đâu + Đừng nghĩ dãy số giới hạn hữu hạn ((1) n )không có giới hạn vô cực Chẳng hạn dãy số giới hạn hữu hạn giới hạn vô ... với k số mũ cao ~ Nếu biểu thức cho có chứa n dấu căn, nhân tử số mẫu số với biểu thức liên hợp I Giới hạn hữu hạn dãy số II.Định lý giới hạn hữu hạn III Tổng cấp số nhân lùi vô hạn IV Giới hạn ... Chú ý + Giới hạn vô cực giới hạn hữu hạn có ý nghĩa hoàn toàn khác Khi n tăng, điểm biểu diễn trục số số hạng dãy (un) có giới hạn hữu hạn L chụm lại quanh điểm L, điểm biểu diễn số hạng dãy (un)...
 • 27
 • 605
 • 2

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số

Chương IV - Bài 1: Giới hạn của dãy số
... từ số hạng trở IV/ Giới hạn vô cực Định nghĩa Ta nói dãy số (un) có giới hạn +khi n + un lớn số dương bất kì, kể từ số hạng trở Kí hiệu: limun= +hay un +khi n + Dãy số (un) có giới hạn ... lim(n2 - 2n- 1) Lời giải: 2 lim(n2 - 2n - 1) = limn2( )= + n n Chú ý Khi limun = + nói dãy số (un) có giới hạn Tuyệt đối không áp dụng định lý giới hạn hữu hạn cho dãy số giới han vô cực I /Giới ... hạn hữu hạn cho dãy số giới han vô cực I /Giới hạn hữu hạn dãy số II/Định lý giới hạn hữu hạn III/Tổng cấp số nhân lùi vô hạn IV/ Giới hạn vô cực Bài 5, 6, 7, sgk/122 ...
 • 25
 • 328
 • 2

ĐẠI SỐ: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

ĐẠI SỐ: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
... kết giới hạn hữu hạn định lí vận dụng vào việc tính giới hạn dãy số + Gv hướng dẫn hs vận dụng + Hs hiểu học cách vận định lí giới hạn hữu hạn dụng định li vào tính giới hạn vào việc tính giới hạn ... tổng cấp số nhân lùi vô hạn Giáo Viên: Cao Thị Thanh Nội dung ghi bảng III Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Định nghĩa: sgk trang 115 Ví dụ: Hai dãy số sau cấp số nhân lùi vô hạn: 1 1 Dãy số: , , , ... giới hạn của dãy số dãy số thông qua ví dụ Nội dung ghi bảng II Định lí giới hạn hữu hạn Định lí 1: sgk trang 114 3n − n Ví dụ Tìm lim + n2 Ví dụ Tìm lim + 4n − 2n Hoạt động 3: Tổng cấp số nhân...
 • 3
 • 320
 • 3

ĐẠI SỐ: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ(tt)

ĐẠI SỐ: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ(tt)
... hiểu học cách Chia tử mẫu cho n, ta được: định lí giới hạn vô cực vận dụng định lí vào tính 2+ vào việc tính giới hạn giới hạn dãy số 2n + = nn dãy số thông qua ví dụ n n.3 Vì lim ( + ) = lim 3n ... phát biểu định lí + Hs ghi nhận kết Định lí: giới hạn vô cực định lí vận dụng Định lí 2: sgk trang 119 vào việc tính giới hạn 2n + Ví dụ Tìm lim dãy số n.3n Giải + Gv hướng dẫn hs vận dụng + ... + ∞ n n Vậy lim (n – 2n – 1) = + ∞ Củng cố Dặn dò: + Gv gọi hs nhắc lại định nghĩa giới hạn vô cực giới hạn đặc biệt + Gv gọi hs nhắc lại định lí + BTVN: 6, 7, sgk trang 121-122 + Dặn dò: Xem...
 • 2
 • 253
 • 1

ĐẠI SỐ: LUYỆN TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

ĐẠI SỐ: LUYỆN TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
... Đại số 11 + = 0( k ∈ Z * ) n →+∞ n k lim lim q n = n → +∞ q < lim c = c n →+∞ 3+ − Các HS lại làm ... động HS HS thảo luận & trả lời Hoạt động GV Tính limSn với Sn = U1 + U2 + U3 + + Un Đây cấp số nhân lùi vô hạn , Nên lim S n = S = U1 1− q BT 4/122SGK a) Theo giả thiết ta có: 1 U2 = = 4 U3 = Un ... công thức tính & trình bày chỗ b) Sn = 1− = Cũng cố & dặn dò: •  Nắm kĩ kiến thức & vận dụng vào tập Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 618
 • 6

ĐẠI SỐ: LUYỆN TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ(tt)

ĐẠI SỐ: LUYỆN TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ(tt)
... nhắc lại định nghĩa dãy số có giới hạn + ∞ , dãy số có giới hạn a - Gv gọi hs nhắc lại số dãy số có giới hạn 0, + ∞ biết - Gv gọi hs nhắc lại định lí giới hạn hữu hạn hạn dãy số  Rút kinh nghiệm: ... Rèn luyện kỹ tính giới hạn dãy số đơn giản Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Bài 7: sgk trang 121 + Gv tập: + Hs nhắc lại định lí a lim ( n3 + 2n2 – n + 1) Bài 7: sgk trang 121 giới ... n3 + 2n2 – n + 1) Bài 7: sgk trang 121 giới hạn vô cực 1 = lim n3 (1 + – + ) = + ∞ n n n H: Nhắc lại định lí giới hạn vô cực? + Hs lên bảng giải tập Vì lim n3 = + ∞ lim (1 + – + n n sgk + Gv...
 • 2
 • 1,110
 • 10

Gioi han cua day so

Gioi han cua day so
... 11 Trường THPT Hướng Hố - Phạt biãøu mäüt vi giåïi hản âàûc biãût ? - Chia HS thnh nhọm cng lm nhanh bi táûp sau v âải diãûn cạc nhọm trçnh by låìi gii 1/ Tênh cạc giåïi hản sau : a) lim n3 b) ... thç f(x) dáưn tåïi giạ trë no ? Khi x dáưn tåïi ám vä cỉûc thç f(x) dáưn tåïi giạ trë no ? - GV han chènh phạt biãøu ca HS, tỉì âọ dáùn dàõt âãún âënh nghéa 8' HÂ2 : Cng cäú â/n bàòng vê dủ (xn) ... v xn → n b) → +∞ Tçm lim f(x) ? x +1 Váûy lim 3x − x →4 = - Hỉåïng dáùn HS lm bi b tỉång tỉû v han chènh låìi gii cho HS (2 HS cng lãn bng lm cáu a v b) Bi : (SGK) 10' HÂ2 : Tçm limUn = lim n...
 • 40
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kỹ thuật thi công 2CƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nambài tập điều khiển tự độngBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICâu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐA DẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAMĐặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừaDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập