Khóa luận Khảo sát các quy trình công nghệ ché bién tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng (stapimex)

khảo sát các quy trình công nghệ chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thuỷ sản sóc trăng (stapimex)

khảo sát các quy trình công nghệ chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thuỷ sản sóc trăng (stapimex)
... 8: Quy trình chế biến tôm vỏ bỏ đầu đông block 26 Hình 9: Quy trình chế biến tôm thịt đông block 33 Hình 10: Quy trình chế biến tôm PTO hấp đông IQF 36 Hình 11: Quy trình chế ... tôm CHƢƠNG III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH 3.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TÔM VỎ BỎ ĐÀU ĐÔNG BLOCK 3.1.1 Quy trình sản xuất Nguyên liệu ị Rửa lần í Sơ chế cn Rửa lần ... quản Hình 11: Quy trình chế biến tôm PTO đông IQF 3.4Ề2 Giải thích quy trình Các công đoạn chế biến tôm PTO đông IQF tƣơng tự nhƣ công đoạn quy trình chế biến tôm PTO hấp, bỏ qua công đoạn hấp...
 • 58
 • 2,507
 • 3

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG BLOCK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG BLOCK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
... tài gồm:  Tổng quan Cơng Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng, nguồn ngun liệu, xây dựng chương trình quản chất lượng theo HACCP  Khảo sát quy trình sản xuất tơm đơng block  Xây dựng kế hoạch ... kế hoạch HACCP cho mặt hàng tơm đơng block  Kết luận – kiến nghị TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SĨCTRĂNG (STAPIMEX) - Cơng Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng- Stapimex thành lập vào năm 1978 ... Cơng Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACPP HACCP (hazard analysis critical point) - Tháng 12 năm 1995, Cơ quan Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành thủy sản ngun...
 • 20
 • 136
 • 0

khảo sát kế hoạch haccp cho mặt hàng tôm pto công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex

khảo sát kế hoạch haccp cho mặt hàng tôm pto công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex
... ðĂNG KH O SÁT K HO CH HACCP CHO M T HÀNG TÔM PTO CÔNG TY C PH N TH Y S N SÓC TRĂNG - STAPIMEX LU N VĂN T T NGHI P ð I H C CÁN B HƯ NG D N: Ths VƯƠNG THANH TÙNG Năm 2010 L I C M ƠN - ... nâng cao hi u bi t c a h v tiêu chu n HACCP vi c kh o sát h th ng qu n lý ch t lư ng theo HACCP cho s n ph m tôm PTO c a Công ty C ph n Th y s n Sóc Trăng - Stapimex nh m t o long tin ñ i v i ngư ... hi n Quá trình kh o sát thu th p s li u ñư c th c hi n t i Công ty C ph n Thu s n Sóc Trăng Stapimex Văn phòng công ty t a l c t i 220 Qu c L 1A, thành ph Sóc Trăng, t nh Sóc Trăng 3.1.2 V t li...
 • 86
 • 459
 • 1

Phân tích tình hình xuất khẩu tôm của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex.pdf

Phân tích tình hình xuất khẩu tôm của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex.pdf
... Phân tích tình hình xuất tôm công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng CHƢƠNG THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TÔM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 4.1 Hoạt động xuất tôm công ty cổ phần thủy sản ... THỊ NGỌC HÂN Phân tích tình hình xuất tôm công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng + Kế tiếp luận văn với đề tài: Phân tích tình hình xuất thủy sản công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES)” ... NGỌC HÂN Phân tích tình hình xuất tôm công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng - Các công ty quản lý xuất (Export Management Company - EMC): Công ty quản lý xuất công ty quản trị xuất cho công ty khác...
 • 99
 • 892
 • 13

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)
... Nhiên Phân tích kết hoạt động kinh doanh Stapimex CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ... phát triển công ty thời gian tới 25 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 4.1 Phân tích chung tình hình hoạt động kinh doanh Công ty qua năm ... Nhiên Phân tích kết hoạt động kinh doanh Stapimex CHƢƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX) 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tên công ty: Công ty Cổ phần thủy...
 • 131
 • 135
 • 0

xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex) giai đoạn 2010 - 2014

xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex) giai đoạn 2010 - 2014
... ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 3.1 Giới thiệu công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Hình 07: Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng - ... CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX GIAI ĐOẠN 2010 2014 61 5.1 Cơ sở xác định mục tiêu cho công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng đến năm 2014 ... tính năm 2009 công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng 34 Hình 10: Một số máy móc công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng 35 Hình 11: Một số sản phẩm công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng 44 Hình...
 • 96
 • 157
 • 1

phân tích tình hình xuất khẩu tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex

phân tích tình hình xuất khẩu tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex
... Ngọc Thanh Phân tích tình hình xuất Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009-2011 4.1 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT ... Thanh Phân tích tình hình xuất Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX CHƢƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG ... Ngọc Thanh Phân tích tình hình xuất Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX ...
 • 83
 • 114
 • 0

đánh giá hiệu quả chi phí của hệ thống xử lí nước thải tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)

đánh giá hiệu quả chi phí của hệ thống xử lí nước thải tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)
... triển để hệ thống hoạt động hiệu Câu hỏi nghiên cứu - Hiện trạng nước thải hệ thống xử nước thải công ty Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng nào? - Chi phí xử nước thải củ hệ thống công ty có ... CHI PHÍ CHO VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 4.1 Mô tả sơ đồ công nghệ thành phần cấu tạo hệ thống xử nước thải công ty 4.1.1 Mô tả sơ đồ công nghệ hệ thống xử ... Nhằm hiểu rõ chi phí vận hành lợi ích mang lại hệ thống xử nước thải nên chọn tên đề tài Đánh giá hiệu chi phí hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) để làm...
 • 61
 • 164
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)
... tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng từ đề số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để phân tích hiệu hoạt động ... tốt nghiệp Kinh tế Tài nguyên & Môi trường khoá 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 4.1 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM ... tốt nghiệp cho Mục tiêu đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng từ đề số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới Trung tâm Học...
 • 91
 • 71
 • 0

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THÙY DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... nhuận công ty? - Cần đề giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh có nhiều phần để phân tích phân tích doanh ... tài “ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng chọn để thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh công ty Sau đưa số...
 • 75
 • 76
 • 0

phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex

phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex
... nghiệp xuất thủy sản Việt Nam Trong đó, có Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX công ty xuất hàng đầu tỉnh Sóc Trăng, nơi có vùng có diện tích ... cứu phạm vi hoạt động xuất thủy sản công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX địa bàn Thành phố Sóc Trăng 17 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX 1.4 LƯỢC KHẢO ... Phương pháp phân tích số liệu 10 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX 14 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX ...
 • 113
 • 148
 • 0

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản sóc TRĂNG (STAPIMEX

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản sóc TRĂNG (STAPIMEX
... KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH NGUY N T N THÀNH MSSV: C1201087 PHÂN TÍCH K T QU HO T DOANH T I CÔNG TY C NG KINH PH N TH Y S N SÓC TRĂNG (STAPIMEX) LU N VĂN T T NGHI P IH C NGÀNH QU N TR KINH DOANH ... tiêu bi u c a Công ty c ph n th y s n Sóc Trăng 14 Hình 3.2: Cơ c u t ch c c a Công ty c ph n Th y s n sóc Trăng 15 Hình 4.1: Hình phân tích l i nhu n t ho t ng kinh doanh c a Công ty t 2011 n ... n nên trình th c t p t i Công ty C ph n Th y s n Sóc Trăng (STAPIMEX) , em quy t nh ch n tài Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C ph n Th y s n Sóc Trăng (STAPIMEX) ” làm tài lu n...
 • 99
 • 115
 • 0

tập hợp chi phí và biến động chi phí tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)

tập hợp chi phí và biến động chi phí tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng (stapimex)
... CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX) 27 4.1 Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng ... TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG TRONG NĂM 2010, 2011, 2012 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2013 4.2.1 Phân tích biến động chi phí sản xuất Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng ... CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 73 5.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí biến động chi phí công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng 73 5.1.1...
 • 88
 • 133
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập