NHẠC lý NHỊP lấy đà

Nhạc lý: Nhịp lấy đà

Nhạc lý: Nhịp lấy đà
... phương tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Khái ... - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương tây Tiết - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc ... niệm: ô nhịp nhạc không đ số phách theo quy định ca số nhịp gọi nhịp lấy đà , hay gọi nhịp thiếu Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương...
 • 13
 • 118
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 7 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP LẤY ĐÀ- TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY pot

Giáo án Âm nhạc lớp 7 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP LẤY ĐÀ- TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY pot
... hiệu âm nhạc nào? (Dấu - Tập đọc tên nốt nhắc lại, khung thay đổi) - Hs trả lời, Gv gợi ý lưu - Luyện đọc gam ý đảo phách - Gv định - Tập gõ tiết tấu - Hs tập đọc tên nốt nhạc TĐN - Tập đọc câu nhạc ... Học sinh: Học thuộc lời hát, đọc tên nốt nhạc TĐN số D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I/ Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số - Cho lớp hát hát Lí đa II/ Kiểm tra c : - Gv định nhóm Hs trình bày TĐN số - Hs trình ... 3: Âm nhạc - Hs thực đọc nhạc thường thức hát lời TĐN Kết hợp vỗ lược vài nhạc cụ phách Phương Tây - Nửa lớp TĐN vỗ tay - Đọc phần giới thiệu (sgk) theo tiết tấu, nửa lại hát lời vỗ theo nhịp, ...
 • 9
 • 1,943
 • 0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 6 Nhạc lí: Nhịp lấy đà doc

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 6 Nhạc lí: Nhịp lấy đà doc
... dung Nội dung - Nhạc lí: Slide 3: GV hỏi - Trong ví dụ SGK, ô nhịp thiếu phách? + Thiếu phách - Trong ví dụ SGK, ô nhịp thiếu phách? + Thiếu ½ phách Khái niệm nhịp lấy đà: Là ô nhịp nhạc không đủ ... số nhịp Tuy nhiên, riêng ô nhịp mở đầu đủ thiếu phách Nếu ô nhịp mở đầu thiếu, gọi nhịp lấy đà HS quan sát trả lời HS nhắc lại ghi nhớ HS ghi - Các em quan sát TĐN cho biết ô nhịp sử dụng ô nhịp ... định số nhịp Nội dung 2- TĐN số ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO GV yêu cầu HS nhắc lại Slide 4: GV giới thiệu ghi lên bảng GV hỏi HĐ HS HS lắng nghe ghi NHỊP LẤY ĐÀ Khái niệm: Thông thường, ô nhịp nhạc phải...
 • 5
 • 550
 • 2

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạcnhịp lấy đà. tập đọc nhạc tđn số 2. antt sơ lược một vài nhạc cụ phương tây

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạc lí nhịp lấy đà. tập đọc nhạc tđn số 2. antt sơ lược một vài nhạc cụ phương tây
... 3 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây Một số nhạc cụ khác: - Bộ gõ: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây Một số nhạc cụ khác: - Bộ hơi: Dăn dò: - Chép vào tập ... độc tấu, hoà tấu, xuất dàn nhạc trẻ 3 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây * Gia đình vi - ô - lông: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây * Đàn Ghi - ta: - Đàn ... nhẹ * đồ cách đánh nhịp 4/4: * Ứng Dụng nhịp 4/4: * Nhịp 4/4 thưuờng sử dụng hát hành khúc, hát trữ tình, trang nghiêm NHẠC LÍ: Nhịp lấy đà: Ô nhịp đủ số phách theo quy định số nhịp Đây nhịp...
 • 20
 • 302
 • 0

Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ doc

Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ doc
... Nội dung 2: Tập đọc nhạc TĐN số - Nhịp TĐN? Nêu ý nghĩa - Bài TĐN số nhịp? viết nhịp 4 - Nhắc lại ý nghĩa nhịp Cao độ: C - D - E - F - G - A - H/B 4 - Nêu cao độ có - C - D - E - F - G - A TĐN? ... loại nhạc cụ phương Tây học - Trả lời câu hỏi số trang 20 SGK 2- Bài học: - Ộn tập kiểm tra - Ôn TĐN - tiết tấu ứng dụng cách đánh nhịp - Ôn tập Nhạc - So sánh nhịp V RÚT KINH NGHIỆM: , 4 - Phân ... nhịp lấy đà - Đọc nhạc cao độ, số HS chưa thực đảo phách - HS hứng thú học loại đàn nhận diện âm xác IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 1- Bài vừa học: - Đọc TĐN số kết hợp đánh nhịp 4 ý nhịp lấy đà - Nắm sơ...
 • 6
 • 850
 • 0

Tài liệu TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC : NHỊP VÀ PHÁCH doc

Tài liệu TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC LÝ : NHỊP VÀ PHÁCH doc
... C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV cho HS luyện - HS luyện Ôn tập hát “Vui - GV gọi ... ĐỘNG : NHẠC LÝ * Nhịp phách : Nhạc - GV lấy ví dụ đàn - HS nghe nhận xét a Nhịp phách nhịp cho HS nghe sau - Nhịp : Là yêu cầu HS nhận xét : - HS: nhau, lặp lại H Khoảng thời gian nhiều lần tiết ... b Nhịp 2/ 4 - Ý nghĩa: nhịp 2/ 4, giải thích để HS * Nhịp 2/ 4 : thấy vị trí ý nghĩa - Định nghĩa: số nhịp - Tính chất : H Từ VD em rút định nghĩa nhịp 2/ 4 ? - GV lấy VD số hát viết nhịp 2/ 4 cho...
 • 6
 • 640
 • 1

Tài liệu TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4 docx

Tài liệu TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC LÝ : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4 docx
... đọc nhạc số có ghép lời ca? C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : NHỊP CÁCH ĐÁNH NHỊP HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV yêu cầu HS nhắc lại định - HS trả lời Nhịp ... cách đánh nghĩa nhịp 2 /4 nhịp ¾ - HS thực theo hướng - GV tổ chức cho HS gõ phách dẫn GV mạnh, nhẹ theo nhịp 2 /4 nhịp ¾ - HS lắng nghe a Định nghĩa - Nhịp ¾ có phách - GV hát mẫu đoạn hát ô nhịp, ... nghĩa nhịp ¾ Uyển c Cách đánh nhịp - HS quan sát - GV hát cho HS nghe vài trích đoạn hát viết nhịp ¾ để HS rút tính chất hát viết nhịp ¾ - GV vẽ hình hướng dẫn HS cách đánh nhịp ¾ GV làm mẫu cách...
 • 5
 • 3,107
 • 2

NHỊP LẤY ĐÀ

NHỊP LẤY ĐÀ
... dụng nhịp lấy đà: Không dùng nhịp lấy đà Không dùng nhịp lấy đà Dùng nhịp lấy đà Không dùng nhịp lấy đà Trí nhớ tốt hơn? Em gấp sách lại cho biết TĐN số 3: - Cao độ gồm có nốt gì? -Sử dụng nhịp ... niệm nhịp lấy đà : Là ô nhịp nhạc không đủ số phách theo qui định số nhịp Vd: Lí đa, nhạc rừng v.v Chú ý quan sát Lấy đà phách Lấy đà phách rưỡi - Có nhiều kiểu lấy đà: Lấy đà phách, lấy đà phách ,lấy ... BÀI HÁT  1.Nhạc lí: Nhịp lấy đà Hãy quan sát đoạn trích sau: ( ? ) Hai đoạn trích viết nhịp gì? ( ? ) Hãy nhắc lại khái niệm nhịp 2/4 Nhịp 2/4 Nhịp 2/4 loại nhịp có ô nhịp có phách, phách nốt...
 • 28
 • 433
 • 1

Thiết kế chương trình quản Nhịp cầu âm nhạc

Thiết kế chương trình quản lý Nhịp cầu âm nhạc
... cho người làm chương trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả chương trình quản Nhịp Cầu Âm nhạc đời SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC THƯ VIỆN ... Phần 2: PHÂN TÍCH 1.Sơ đồ chức năng: 1.1.Sơ đồ chức chương trình quản Nhịp Cầu Âm Nhạc : CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC ĐĂNG KÍ U CẦU CỦA KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN CẬP NHẬT BÁO CÁO 1.2.Sơ đồ ... vực quản chương trình trực tiếp đài phát đài truyền hình nói chung , nói riêng chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM 99.9Mhz.Chúng em viết đồ án (với tên gọi chương trình quản nhịp...
 • 49
 • 170
 • 1

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa
... Ghi bảng Giải thích Hướng dẫn đánh nhòp tay phải Ghi Nội dung – Nhạc lí: NHỊP Nhòp có kí hiệu nhòp C Nghe nhòp có phách, phách nốt đen Phách thứ phách ... vừa Nốt tròn ( ) có trường độ nốt đen Tập đánh nhòp Cách đánh nhòp : Tay phải Ghi bảng Hỏi Yêu cầu Đàn Yêu cầu Chỉ đònh Nội dung – TĐN ÁNH TRĂNG Bản nhạc có câu ? (4 câu) Mỗi câu có nhòp ? (4 ... nốt nhạc câu Luyện thanh: Đọc gam Đô trưởng Đàn giai điệu câu cho HS nghe để đọc theo Đọc hát lời Củng cố bài: Từng tổ đọc nhạc hát lời TĐN nh trăng Ghi Trả lời Vài HS đọc Thực Nghe đọc nhạc...
 • 2
 • 2,028
 • 3

Tài liệu TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 pptx

Tài liệu TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 pptx
... nhận xét Tập đọc nhạc số nhạc yêu cầu HS quan sát nhận “Thật hay” xét : - Nhịp : 2/ 4 + Nhịp : - Cao độ : Đô, Rê, Mi, + Cao độ : Sol, La, (Đố) - HS quan sát thực + Trường độ : + Chia câu : - GV đưa ... lần - Cá nhân nhóm HS đọc - GV tiến hành kiểm tra cá nhân, nhóm HS đọc nhạc GV nhận xét cho điểm Hs đọc tốt HOẠT ĐỘNG : NHẠC LÝ - Gv vẽ sơ đò cách đánh nhịp - HS quan sát Cách đánh nhịp 2/ 4 cho ... Thế nhịp phách ? H Đọc ghép lời ca tập đọc nhạc số ? C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG -GV treo bảng phụ tập đọc -...
 • 6
 • 521
 • 2

Đồ án: Xây dựng Phần mềm Quản Nhịp Cầu Âm Nhạc

Đồ án: Xây dựng Phần mềm Quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc
... 1.Sơ đồ chức năng: 1.1.Sơ đồ chức chương trình quản Nhịp Cầu Âm Nhạc : CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC ĐĂNG KÍ YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN 1.2.Sơ đồ chức ĐĂNG KÍ : ĐĂNG KÍ CA SĨ NHẠC ... truyền hình nói chung , nói riêng chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM 99.9Mhz.Chúng em viết đồ án (với tên gọi chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM99.9Mhz) dựa vào Visual Basic ... nghe nhạc Giờ đây, để giúp cho điều giúp cho người làm chương trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả chương trình quản Nhịp Cầu Âm nhạc đời 2.ĐẶC TẢ: Sử dụng chương trình để thực công việc quản lý...
 • 48
 • 188
 • 0

Xây dựng hệ thống quản thư viện đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu trên mạng diện rộng.

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu trên mạng diện rộng.
... Text, Excel có cấu trúc - Nghiên cứu khả xây dựng hệ thống quản đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu mạng diện rộng theo mô hình thư viện điện tử - Nghiên cứu chế quản tài liệu điện tử đính kèm dạng ... văn tài liệu không phục vụ mục đích tra cứu tìm kiếm tệp - Nghiên cứu xây dựng thuật toán tìm kiếm văn ngôn ngữ khác - Nghiên cứu bước đầu xây dựng chuẩn thư viện cho đơn vị Viện KH&CN Việt Nam ... trình quản thư viện Phân tích, thiết kế: - Phân tích yêu cầu chương trình thư viện như: Tiếng Việt Đa ngôn ngữ, Khung phân loại thư viện, Nhập xuất liệu hai chiều, Tra cứu liên thư viện với...
 • 5
 • 409
 • 15

Chương trình học phần Nhiệt học- Khoa vật Đại Học Đà Lạt

Chương trình học phần Nhiệt học- Khoa vật lý Đại Học Đà Lạt
... Quá trình không cân 7.2 Quá trình không cân tuyến tính 7.3 Hiện tượng khuếch tán 7.4 Hiện tượng nội ma sát 7.5 Sự truyền nhiệt TÀI LIỆU THAM KHẢO Đàm Trung Đồn: Vật phân tử nhiệt động học, ... Duyên Bình: Vật đại cương: Cơ – Nhiệt, GD Hà Nội 2007 D Halliday, R Resnick, J Walker: Nhiệt học, GD Hà Nội 1998 A.K Kikoin, I.K Kikoin: Molecular Physics, Mir Moscow 1978 Đà Lạt, ngày 24 ... ướt chất lỏng 4.4 Hiện tượng mao dẫn Chương V CHIỀU HƯỚNG CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT (5 - 3) 5.1 Quá trình thuận nghịch không thuận nghịch 5.2 Nguyên II nhiệt động học 5.3 Trọng thống kê trạng thái...
 • 3
 • 246
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOCambridge practice tests for IELTS 2Cambridge practice tests for IELTS 6THỰC TRẠNG vận DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN vào KIỂM TOÁN KHOẢN mục DOANH THU bán HÀNG và CUNG cấp DỊCH vụ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn APEC THỰC HIỆN tại KHÁCH HÀNGTHIếT kế bài dạy THEO PHƯƠNG PHáP TRảI NGHIệM TRONG dạy học PHầN “ CÔNG dân với đạo đức”ở TRƯờNG THPT HồNG đức, hà nộiTẠO VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN TRÊN địa bàn QUẬN NAM từ LIÊM, THÀNH PHỐ hà nộiHÔN NHÂN của NGƯỜI THÁI ĐEN ở HUYỆN THUẬN CHÂU ( TỈNH sơn LA) TRUYỀN THỐNG và HIỆN đạiKINH tế HUYỆN HOÀNH BỒ,TỈNH QUẢNG NINH GIAI đoạn 2005 – 2014nghiên cứu mạng lưới đô thị tỉnh quảng ninhPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH bắc NINH GIAI đoạn 2005 – 2014Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào tình Hải DươngNGHIÊN cứu lý THUYẾT cấu TRÚC và TÍNH CHẤT một số CLUSTER PHA tạp của SILIC sinm (m=cu, zn, ga, ag)Thực trạng kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT thực hiện tại khách hàngtuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp ánNGHIÊN cứu cấu TRÚC và TÍNH CHẤT của một số CLUSTER KIM LOẠI TRÊN cơ sở VÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa học LƯỢNG tửnghiên cứu cải thiện thuật toán giải mã lặp ldpc và ứng dụng trong hệ thống thông tin trải phổ nhảy tầnBÀI tập QUẢN TRỊ tài CHÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập