NHẠC lý NHỊP lấy đà

Nhạc lý: Nhịp lấy đà

Nhạc lý: Nhịp lấy đà
... phương tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương tây I - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Khái ... - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương tây Tiết - Nhạc lí : Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc ... niệm: ô nhịp nhạc không đ số phách theo quy định ca số nhịp gọi nhịp lấy đà , hay gọi nhịp thiếu Tiết -Nhạc lí : Nhịp lấy đà -Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc cụ phương...
 • 13
 • 124
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 7 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP LẤY ĐÀ- TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY pot

Giáo án Âm nhạc lớp 7 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP LẤY ĐÀ- TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY pot
... hiệu âm nhạc nào? (Dấu - Tập đọc tên nốt nhắc lại, khung thay đổi) - Hs trả lời, Gv gợi ý lưu - Luyện đọc gam ý đảo phách - Gv định - Tập gõ tiết tấu - Hs tập đọc tên nốt nhạc TĐN - Tập đọc câu nhạc ... Học sinh: Học thuộc lời hát, đọc tên nốt nhạc TĐN số D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I/ Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số - Cho lớp hát hát Lí đa II/ Kiểm tra c : - Gv định nhóm Hs trình bày TĐN số - Hs trình ... 3: Âm nhạc - Hs thực đọc nhạc thường thức hát lời TĐN Kết hợp vỗ lược vài nhạc cụ phách Phương Tây - Nửa lớp TĐN vỗ tay - Đọc phần giới thiệu (sgk) theo tiết tấu, nửa lại hát lời vỗ theo nhịp, ...
 • 9
 • 2,035
 • 0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 6 Nhạc lí: Nhịp lấy đà doc

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 6 Nhạc lí: Nhịp lấy đà doc
... dung Nội dung - Nhạc lí: Slide 3: GV hỏi - Trong ví dụ SGK, ô nhịp thiếu phách? + Thiếu phách - Trong ví dụ SGK, ô nhịp thiếu phách? + Thiếu ½ phách Khái niệm nhịp lấy đà: Là ô nhịp nhạc không đủ ... số nhịp Tuy nhiên, riêng ô nhịp mở đầu đủ thiếu phách Nếu ô nhịp mở đầu thiếu, gọi nhịp lấy đà HS quan sát trả lời HS nhắc lại ghi nhớ HS ghi - Các em quan sát TĐN cho biết ô nhịp sử dụng ô nhịp ... định số nhịp Nội dung 2- TĐN số ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO GV yêu cầu HS nhắc lại Slide 4: GV giới thiệu ghi lên bảng GV hỏi HĐ HS HS lắng nghe ghi NHỊP LẤY ĐÀ Khái niệm: Thông thường, ô nhịp nhạc phải...
 • 5
 • 572
 • 2

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạcnhịp lấy đà. tập đọc nhạc tđn số 2. antt sơ lược một vài nhạc cụ phương tây

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạc lí nhịp lấy đà. tập đọc nhạc tđn số 2. antt sơ lược một vài nhạc cụ phương tây
... 3 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây Một số nhạc cụ khác: - Bộ gõ: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây Một số nhạc cụ khác: - Bộ hơi: Dăn dò: - Chép vào tập ... độc tấu, hoà tấu, xuất dàn nhạc trẻ 3 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây * Gia đình vi - ô - lông: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC * lược vài nhạc cụ phương tây * Đàn Ghi - ta: - Đàn ... nhẹ * đồ cách đánh nhịp 4/4: * Ứng Dụng nhịp 4/4: * Nhịp 4/4 thưuờng sử dụng hát hành khúc, hát trữ tình, trang nghiêm NHẠC LÍ: Nhịp lấy đà: Ô nhịp đủ số phách theo quy định số nhịp Đây nhịp...
 • 20
 • 340
 • 0

Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ doc

Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ doc
... Nội dung 2: Tập đọc nhạc TĐN số - Nhịp TĐN? Nêu ý nghĩa - Bài TĐN số nhịp? viết nhịp 4 - Nhắc lại ý nghĩa nhịp Cao độ: C - D - E - F - G - A - H/B 4 - Nêu cao độ có - C - D - E - F - G - A TĐN? ... loại nhạc cụ phương Tây học - Trả lời câu hỏi số trang 20 SGK 2- Bài học: - Ộn tập kiểm tra - Ôn TĐN - tiết tấu ứng dụng cách đánh nhịp - Ôn tập Nhạc - So sánh nhịp V RÚT KINH NGHIỆM: , 4 - Phân ... nhịp lấy đà - Đọc nhạc cao độ, số HS chưa thực đảo phách - HS hứng thú học loại đàn nhận diện âm xác IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 1- Bài vừa học: - Đọc TĐN số kết hợp đánh nhịp 4 ý nhịp lấy đà - Nắm sơ...
 • 6
 • 880
 • 0

Tài liệu TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC : NHỊP VÀ PHÁCH doc

Tài liệu TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC LÝ : NHỊP VÀ PHÁCH doc
... C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV cho HS luyện - HS luyện Ôn tập hát “Vui - GV gọi ... ĐỘNG : NHẠC LÝ * Nhịp phách : Nhạc - GV lấy ví dụ đàn - HS nghe nhận xét a Nhịp phách nhịp cho HS nghe sau - Nhịp : Là yêu cầu HS nhận xét : - HS: nhau, lặp lại H Khoảng thời gian nhiều lần tiết ... b Nhịp 2/ 4 - Ý nghĩa: nhịp 2/ 4, giải thích để HS * Nhịp 2/ 4 : thấy vị trí ý nghĩa - Định nghĩa: số nhịp - Tính chất : H Từ VD em rút định nghĩa nhịp 2/ 4 ? - GV lấy VD số hát viết nhịp 2/ 4 cho...
 • 6
 • 653
 • 1

Tài liệu TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4 docx

Tài liệu TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC LÝ : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4 docx
... đọc nhạc số có ghép lời ca? C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : NHỊP CÁCH ĐÁNH NHỊP HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV yêu cầu HS nhắc lại định - HS trả lời Nhịp ... cách đánh nghĩa nhịp 2 /4 nhịp ¾ - HS thực theo hướng - GV tổ chức cho HS gõ phách dẫn GV mạnh, nhẹ theo nhịp 2 /4 nhịp ¾ - HS lắng nghe a Định nghĩa - Nhịp ¾ có phách - GV hát mẫu đoạn hát ô nhịp, ... nghĩa nhịp ¾ Uyển c Cách đánh nhịp - HS quan sát - GV hát cho HS nghe vài trích đoạn hát viết nhịp ¾ để HS rút tính chất hát viết nhịp ¾ - GV vẽ hình hướng dẫn HS cách đánh nhịp ¾ GV làm mẫu cách...
 • 5
 • 3,323
 • 2

NHỊP LẤY ĐÀ

NHỊP LẤY ĐÀ
... dụng nhịp lấy đà: Không dùng nhịp lấy đà Không dùng nhịp lấy đà Dùng nhịp lấy đà Không dùng nhịp lấy đà Trí nhớ tốt hơn? Em gấp sách lại cho biết TĐN số 3: - Cao độ gồm có nốt gì? -Sử dụng nhịp ... niệm nhịp lấy đà : Là ô nhịp nhạc không đủ số phách theo qui định số nhịp Vd: Lí đa, nhạc rừng v.v Chú ý quan sát Lấy đà phách Lấy đà phách rưỡi - Có nhiều kiểu lấy đà: Lấy đà phách, lấy đà phách ,lấy ... BÀI HÁT  1.Nhạc lí: Nhịp lấy đà Hãy quan sát đoạn trích sau: ( ? ) Hai đoạn trích viết nhịp gì? ( ? ) Hãy nhắc lại khái niệm nhịp 2/4 Nhịp 2/4 Nhịp 2/4 loại nhịp có ô nhịp có phách, phách nốt...
 • 28
 • 449
 • 1

Thiết kế chương trình quản Nhịp cầu âm nhạc

Thiết kế chương trình quản lý Nhịp cầu âm nhạc
... cho người làm chương trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả chương trình quản Nhịp Cầu Âm nhạc đời SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC THƯ VIỆN ... Phần 2: PHÂN TÍCH 1.Sơ đồ chức năng: 1.1.Sơ đồ chức chương trình quản Nhịp Cầu Âm Nhạc : CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC ĐĂNG KÍ U CẦU CỦA KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN CẬP NHẬT BÁO CÁO 1.2.Sơ đồ ... vực quản chương trình trực tiếp đài phát đài truyền hình nói chung , nói riêng chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM 99.9Mhz.Chúng em viết đồ án (với tên gọi chương trình quản nhịp...
 • 49
 • 179
 • 1

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa
... Ghi bảng Giải thích Hướng dẫn đánh nhòp tay phải Ghi Nội dung – Nhạc lí: NHỊP Nhòp có kí hiệu nhòp C Nghe nhòp có phách, phách nốt đen Phách thứ phách ... vừa Nốt tròn ( ) có trường độ nốt đen Tập đánh nhòp Cách đánh nhòp : Tay phải Ghi bảng Hỏi Yêu cầu Đàn Yêu cầu Chỉ đònh Nội dung – TĐN ÁNH TRĂNG Bản nhạc có câu ? (4 câu) Mỗi câu có nhòp ? (4 ... nốt nhạc câu Luyện thanh: Đọc gam Đô trưởng Đàn giai điệu câu cho HS nghe để đọc theo Đọc hát lời Củng cố bài: Từng tổ đọc nhạc hát lời TĐN nh trăng Ghi Trả lời Vài HS đọc Thực Nghe đọc nhạc...
 • 2
 • 2,185
 • 3

Tài liệu TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 pptx

Tài liệu TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 pptx
... nhận xét Tập đọc nhạc số nhạc yêu cầu HS quan sát nhận “Thật hay” xét : - Nhịp : 2/ 4 + Nhịp : - Cao độ : Đô, Rê, Mi, + Cao độ : Sol, La, (Đố) - HS quan sát thực + Trường độ : + Chia câu : - GV đưa ... lần - Cá nhân nhóm HS đọc - GV tiến hành kiểm tra cá nhân, nhóm HS đọc nhạc GV nhận xét cho điểm Hs đọc tốt HOẠT ĐỘNG : NHẠC LÝ - Gv vẽ sơ đò cách đánh nhịp - HS quan sát Cách đánh nhịp 2/ 4 cho ... Thế nhịp phách ? H Đọc ghép lời ca tập đọc nhạc số ? C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG -GV treo bảng phụ tập đọc -...
 • 6
 • 535
 • 2

Đồ án: Xây dựng Phần mềm Quản Nhịp Cầu Âm Nhạc

Đồ án: Xây dựng Phần mềm Quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc
... 1.Sơ đồ chức năng: 1.1.Sơ đồ chức chương trình quản Nhịp Cầu Âm Nhạc : CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC ĐĂNG KÍ YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN 1.2.Sơ đồ chức ĐĂNG KÍ : ĐĂNG KÍ CA SĨ NHẠC ... truyền hình nói chung , nói riêng chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM 99.9Mhz.Chúng em viết đồ án (với tên gọi chương trình quản nhịp cầu âm nhạc sóng FM99.9Mhz) dựa vào Visual Basic ... nghe nhạc Giờ đây, để giúp cho điều giúp cho người làm chương trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả chương trình quản Nhịp Cầu Âm nhạc đời 2.ĐẶC TẢ: Sử dụng chương trình để thực công việc quản lý...
 • 48
 • 203
 • 0

Xây dựng hệ thống quản thư viện đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu trên mạng diện rộng.

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu trên mạng diện rộng.
... Text, Excel có cấu trúc - Nghiên cứu khả xây dựng hệ thống quản đa ngôn ngữ phục vụ tra cứu mạng diện rộng theo mô hình thư viện điện tử - Nghiên cứu chế quản tài liệu điện tử đính kèm dạng ... văn tài liệu không phục vụ mục đích tra cứu tìm kiếm tệp - Nghiên cứu xây dựng thuật toán tìm kiếm văn ngôn ngữ khác - Nghiên cứu bước đầu xây dựng chuẩn thư viện cho đơn vị Viện KH&CN Việt Nam ... trình quản thư viện Phân tích, thiết kế: - Phân tích yêu cầu chương trình thư viện như: Tiếng Việt Đa ngôn ngữ, Khung phân loại thư viện, Nhập xuất liệu hai chiều, Tra cứu liên thư viện với...
 • 5
 • 421
 • 15

Chương trình học phần Nhiệt học- Khoa vật Đại Học Đà Lạt

Chương trình học phần Nhiệt học- Khoa vật lý Đại Học Đà Lạt
... Quá trình không cân 7.2 Quá trình không cân tuyến tính 7.3 Hiện tượng khuếch tán 7.4 Hiện tượng nội ma sát 7.5 Sự truyền nhiệt TÀI LIỆU THAM KHẢO Đàm Trung Đồn: Vật phân tử nhiệt động học, ... Duyên Bình: Vật đại cương: Cơ – Nhiệt, GD Hà Nội 2007 D Halliday, R Resnick, J Walker: Nhiệt học, GD Hà Nội 1998 A.K Kikoin, I.K Kikoin: Molecular Physics, Mir Moscow 1978 Đà Lạt, ngày 24 ... ướt chất lỏng 4.4 Hiện tượng mao dẫn Chương V CHIỀU HƯỚNG CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT (5 - 3) 5.1 Quá trình thuận nghịch không thuận nghịch 5.2 Nguyên II nhiệt động học 5.3 Trọng thống kê trạng thái...
 • 3
 • 252
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015quản trị tài chính tình huống 3Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập