Bai toan giai bang 2 phep tinh

bai toán giải bằng 2 phép tính- lớp 3

bai toán giải bằng 2 phép tính- lớp 3
...      Em : Giải } ? Số bưu ảnh em có : 15 - = (tấm) Số bưu ảnh hai anh em có: 15 + = 23 (tấm) Đáp số : 23 bưu ảnh Bài tập : Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán : Tóm tắt : 27 kg      ...      Bao gạo : Bao ngô : kg    } ? kg Thứ hai ngày 16 tháng năm 20 06 TOÁN * Về nhà xem lại toán giải hai phép tính * Bài trang 50 làm vào buổi chiều ... bi) + viê (viê Dạng: Bài toán nhiều Dạng: Bài toán Bài toán : Hàng có bong bóng, hàng có nhiều hàng Hỏi : Cả Hàng có bóng? a/ hai hàng có bóng? b/ Cả hai hàng có bóng? Giải a) Số bóng hàng dướii...
 • 11
 • 2,479
 • 16

bai toan giai bang 2 phep tinh

bai toan giai bang 2 phep tinh
... 15 + = 23 (tấm) Chóc mõng Đáp số: 23 bưu ảnh Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 06 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Bài giải Bao gạo: Bao ngô: 27 kg Số ... sau giải toán đó: Bài giải Bao gạo: Bao ngô: 27 kg Số kg ngô có là: 5kg ? kg 27 + = 32 (kg) Tổng số kg gạo ngô là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg Bài ? quả Bài Bài giải Hàng có số táo là: + = (quả) ... kèn hai hàng là: + = (cái) Đáp số: a kèn b kèn Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 06 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? Tóm tắt...
 • 7
 • 640
 • 2

bài toán giải bằng 2 phép tính

bài toán giải bằng 2 phép tính
... tư, ngày 22 tháng 10 năm 20 08 Toán KIấM TRA BAI CU KIấM TRA BAI CU Tính: 15 x 20 x 105 120 88 22 69 23 Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 20 08 Toán Bài toán giải hai phép tính Thứ tư, ngày 22 tháng ... ảnh Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 20 08 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 2: Nêu toán theo tóm tắt sau giải Bài tập 2: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán toán Bao gạo : 27 kg Bao gạo : ? ... Bao ngô: Bài giải Bao ngô nặng là: 27 + = 32 (kg) Cả hai bao nặng là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số : 59 kg Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 20 08 Các vừa học toán gì? Toán Bài toán giải hai phép tính ...
 • 13
 • 494
 • 5

Bài toán giải bằng 2 phép tính

Bài toán giải bằng 2 phép tính
... biết giải trình bày giải toán hai phép tính Giải toán có hai phép tính Cẩn thận làm Trình bày đẹp ÑÔN VÒ: TH NGUYỄN HUỆ quả ? Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 07 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán ... 15 + = 23 (tấm) Chóc mõng Đáp số: 23 bưu ảnh Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 07 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Bài giải Bao gạo: Bao ngô: 27 kg Số ... ngày tháng 11 năm 20 07 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? Tóm tắt Bể thứ nhất: cá cá ? cá Bể thứ hai: Bài giải Số cá bể thứ...
 • 11
 • 345
 • 0

Bài toán giải bằng 2 phép tính t2 (Bài 51)

Bài toán giải bằng 2 phép tính t2 (Bài 51)
... ngày 28 tháng 10 năm 20 13 Bài toán: Trong vờn có 24 cam, số số cam Hỏi vờn có cam bởi? Bài làm: Số có vờn là: 24 - = 16 (cây) Trong vờn có số cam là: 24 + 16 = 40 (cây) Đáp số: 40 Thứ hai ngày 28 ... Chủ nhật: dạng toán gì? Số xe đạp bán ngày chủ nhật là: x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 20 13 Toán Hai toán có bớc giải khác ? Khác ... tháng 10 năm 20 13 Toán Bài tập : Một thùng đựng 24 l mật ong, lấy Hỏi thùng lại lít mật ong? Tóm tắt: số lít mật ong ?l Lấy 24 l Bài làm: Số mật ong lấy là: 24 : = (l) Số mật ong lại là: 24 - = 16...
 • 8
 • 218
 • 0

tiết 50 bài toán giải bằng 2 phép tính

tiết 50 bài toán giải bằng 2 phép tính
... ngô: 27 kg 5kg ?kg Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô cân nặng bao gạo kg Hỏi hai bao cân nặng ki-lô-gam? Bài 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Tóm tắt 27 kg Bao gạo: Bao ngô: 5kg ?kg Bài giải ... nhóm đôi ? bưu ảnh Bài giải Em có số bưu ảnh là: 15 – = (bưu ảnh) Cả hai anh em có số bưu ảnh là: 15 + = 23 (bưu ảnh) Đáp số: 23 bưu ảnh Bài 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Tóm tắt Bao ... là: 27 + = 32 (kg) Cả hai bao cân nặng là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 ki-lô-gam Ai sai , Ai ? Bài toán : Lan có 39 nhãn , Minh có Lan nhãn Hỏi hai bạn có nhãn ? Bạn Hà làm : Bạn Mai làm : Giải...
 • 12
 • 238
 • 0

Bài toán giải bằng 2 phép tính (tt).

Bài toán giải bằng 2 phép tính (tt).
... 8m Tấm vải xanh Bài giải Tấm vải xanh dài là: 15 + = 23 (m) Cả hai vải dài là: 15 + 23 = 38 (m) Đáp số: 38 (m) ?m Thứ hai ngày tháng 11 năm 20 09 Toán : Bài toán giải hai phép tính (tiếp theo ) ... đạp bán ngày chủ nhật là: xe ? xe x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH( tiếp theo) Bài tập 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện ... 20 09 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: Dựa theo tóm tắt giải toán sau: Tóm tắt Tấm vải đỏ Tấm vải xanh 15m 8m ?m Thứ hai ngày tháng 11 năm 20 09 KIỂM TRA BÀI CŨ Tóm tắt Tấm vải đỏ 15m 8m Tấm vải xanh Bài...
 • 9
 • 111
 • 1

Giáo án toán lớp 2 " Bài toán giải bằng hai phép tính " potx

Giáo án toán lớp 2
... dầu? A 24 (lít) B 42 (lít) C 30 (lít) Muốn giải toán hai phép tính ta làm nào? Muốn giải toán hai phép tính ta thường làm theo hai bước: Bước 1: Tìm phần thứ hai chưa biết Bước 2: Tìm hai phần ... ? bưu ảnh Bài Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: 27 kg Bao gạo: ? kg Bao ngô: kg Bài Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô cân nặng bao gạo kg Hỏi hai bao gạo ngô nặng ki-lô-gam? Bài giải: Bao ... b) Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt: kèn Hàng trên: kèn Hàng dưới: ? kèn ? kèn Bài giải: Số kèn hàng : + = ( ) Số kèn hai hàng : + = ( ) Đáp số : a) kèn b) kèn Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có...
 • 15
 • 1,203
 • 11

bài giảng toán 3 chương 2 bài 18 bài toán giải bằng hai phép tính

bài giảng toán 3 chương 2 bài 18 bài toán giải bằng hai phép tính
... Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Bài toán : Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? Bài tập 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Bao gạo: Bao ngô: 27 kg 5kg ? kg Chúc ... trên: Hàng dưới: kèn kèn ? kèn ? kèn Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? Tóm tắt Bể thứ nhất: Bể thứ hai: cá cá ? cá Bài toán 1: Hàng có kèn, hàng có nhiều ... chào mừng người tham dự tiết học Giải toán sau: Em có : 15 hoa Chị em: hoa Chị có : … hoa? Bài toán 1: Hàng có kèn, hàng có nhiều hàng kèn Hỏi: a Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt Hàng...
 • 8
 • 315
 • 0

Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán giải bằng hai phép tính
... nhất: cá cá ? cá Bể thứ hai: Bài giải Số cá bể thứ hai là: + = (con) Số cá hai bể là: + = 11 (con) Đáp số: 11 cá Thứ tư ngày tháng 11 năm 2006 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 1: Anh có 15 ... mõng Đáp số: 23 bưu ảnh Thứ tư ngày tháng 11 năm 2006 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 3: Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đó: Bài giải Bao gạo: Bao ngô: 27kg Số kg ngô có là: 5kg ? kg ... ngày tháng 11 năm 2006 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 1:Hàng có kèn, hàng có nhiều hàng kèn Hỏi: a Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt Hàng trên: Bài giải a Số kèn hàng là:...
 • 7
 • 957
 • 2

toan:bai toan giai bang hai phep tinh

toan:bai toan giai bang hai phep tinh
... (cái) b Số kèn hai hàng là: + = (cái) Đáp số: a kèn b kèn Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? ... thứ nhất: cá cá ? cá Bể thứ hai: Bài giải Số cá bể thứ hai là: + = (con) Số cá hai bể là: + = 11 (con) Đáp số: 11 cá Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập 1: Anh ... (cm) Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 1: Hàng có kèn, hàng có nhiều hàng kèn Hỏi: a Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt Hàng trên: kèn kèn Hàng dưới:...
 • 8
 • 561
 • 4

Bai toan giai bang hai phep tinh

Bai toan giai bang hai phep tinh
... b th hai cú nhiu hn b th nht cỏ Hi c hai b cú bao nhiờu cỏ? Tóm tắt Bài giải cá Bể thứ nhất: Bể thứ hai: cá ? Con cá Số cá bể thứ hai là: + = (con) Số cá hai bể là: + = 11 (con) Đáp số: 11 cá ... ? kốn b S kốn c hai hng l: Hng di: ? kốn + = (cỏi) ỏp s: a cỏi kốn b cỏi kốn Th năm ngy 22 thỏng 10 nm 2010 Toỏn Bi toỏn gii bng hai phộp tớnh Bi toỏn 2: B th nht cú cỏ, b th hai cú nhiu hn b ... (bưu ảnh) Số bưu ảnh hai anh em 15 + = 23 (bưu ảnh) Đáp số: 23 bưu ảnh Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài Thùng thứ đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều thùng...
 • 9
 • 617
 • 2

Tiêt 50 : Bài toán giải bằng hai phép tính.

Tiêt 50 : Bài toán giải bằng hai phép tính.
... năm 2010 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài tập : Nêu toán theo tóm tắt sau giải toán đ : Bài giải Bao gạo: Bao ng : 27kg Số kg ngô có l : 5kg ? kg 27 + = 32 (kg) Tổng số kg gạo ngô l : 27 + ... dưới: ? kèn ? kèn Thứ tư ngày tháng năm 2010 Toán Bài toán giải hai phép tính Bài toán 1:Hàng có kèn, hàng có nhiều hàng kèn Hỏi: a Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt Hàng trên: Bài giải ... Đáp s : 59 kg Bài ? quả Bài Bài giải Hàng có số táo l : + = (quả) Cả hai hàng có số táo l : + = 13 (quả) Đáp s : 13 táo Bài giải Hàng có số dứa l : – = (quả) ? Cả hai hàng có số dứa l : + = 13...
 • 8
 • 616
 • 6

Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)

Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)
... Anh có viên bi? b) Cả hai anh em có viên bi? Bài toán gấp số lên nhiều lần viên Em: Anh: ? viên bi Bài toán tính ? viên bi tổng hai số a) Anh có số bi là: x = 15 (viên) b) Cả hai anh em có số bi ... bán số xe đạp gấp đôi số xe đạp Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? xe Bài6 toán gấp số Thứ bảy: Theonhiều lên em, lần Chủ nhật: dạng toán gì? Bài toán tính tổng hai số Số xe đạp bán ngày chủ nhật ... Cả hai anh em có viên bi? Một cửa hàng ngày thứ bảy bán xe đạp, ngày chủ nhật bán số xe đạp gấp đôi số xe đạp Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? Nhóm hai tóm tắt giải hai toán phiếu học tập Hai...
 • 10
 • 427
 • 3

bai toan giai bang hai phep tinh

bai toan giai bang hai phep tinh
... toán giải hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai bể có cá? Bài giải Tóm tắt Bể thứ nhất: Số cá bể thứ hai là: cá + = (con) cá Bể thứ hai: ? cá Số cá hai bể ... giải hai phép tính Bài toán 1: Hàng có kèn, hàng có nhiều hàng kèn Hỏi: a Hàng có kèn? b Cả hai hàng có kèn? Tóm tắt kèn Hàng trên: Bài toán 2: Bể thứ có cá, bể thứ hai có nhiều bể thứ cá Hỏi hai ... Bài giải a Số kèn hàng là: + = (cái) b Số kèn hai hàng là: + = (cái) Đáp số: a kèn b kèn Bể thứ hai: Bài giải Số cá bể thứ hai là: + = (con) Số cá hai bể là: + = 11 (con) Đáp số: 11 cá ? cá Thứ...
 • 11
 • 337
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Cách viết CV xin việc Bố cục cơ bảnHướng Dẫn Sử Dụng Máy Hiện Sóng Loại MSO2000B Và DPO2000BPhân loại đại số siêu ma trận (LV tốt nghiệp)Sáng tạo bất đẳng thức (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Tích phân lebesgue trên tập số thực (LV tốt nghiệp)Dạy học đọc hiểu Thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình (LA tiến sĩ)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CNghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đạiQuản lý tiêu thụ sản phẩm bất động sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTBAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Đăng ký
Đăng nhập