Luận văn Thử nghiệm sản xuất giống cá trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TRÊ VÀNG ĐA BỘI (Clarias macrocephalus Gunther)" doc

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... lưỡng bội (A) đa bội (B) Tóm lại, kết nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội phù hợp với nghiên cứu trước Theo A.A GHEYAS et al (2002), tiến hành đa bội Heteropneustes ... kiểm tra đa bội Do thể đa bội lớn nhanh thể lưỡng bội, nên cách đơn giản so sánh tốc độ tăng trưởng thể lưỡng bội thể đa bội từ ta xác định tỷ lệ đa bội xuất nghiệm thức sốc nhiệt (Thorgaard, ... át loài khác Từ vấn đề nên đề tài Thử nghiệm sản xuất trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội thực Trại Thực Nghiệm – Bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước – Khoa thủy sản – Trường...
 • 56
 • 290
 • 1

thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)

thử nghiệm sản xuất giống cá trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)
... lưỡng bội (A) đa bội (B) Tóm lại, kết nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội phù hợp với nghiên cứu trước Theo A.A GHEYAS et al (2002), tiến hành đa bội Heteropneustes ... kiểm tra đa bội Do thể đa bội lớn nhanh thể lưỡng bội, nên cách đơn giản so sánh tốc độ tăng trưởng thể lưỡng bội thể đa bội từ ta xác định tỷ lệ đa bội xuất nghiệm thức sốc nhiệt (Thorgaard, ... át loài khác Từ vấn đề nên đề tài Thử nghiệm sản xuất trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội thực Trại Thực Nghiệm – Bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước – Khoa thủy sản – Trường...
 • 56
 • 319
 • 1

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C. gariepinus) docx

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C. gariepinus) docx
... TÓM TẮT trê vàng lai kết lai tạo trê vàng (Clarias macrocephalus) trê Phi đực ( Clarias gariepinus) Kể từ trê Phi du nhập vào Việt Nam, nhà sản xuất giống tiến hành lai tạo x y dựng ... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ CHÂU PHƯƠNG QUANG KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C gariepinus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... Văn Kiểm, 2008) Để sản xuất giống trê vàng lai, bắt buộc phải chọn bố trê Phi đực mẹ trê vàng Việt Nam Người ta thường nuôi bố mẹ hai ao riêng biệt Chọn trê Phi đực từ tháng...
 • 38
 • 535
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống đối đất (liza subviridis valenciennes,1836)

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống cá đối đất (liza subviridis valenciennes,1836)
... kích thích sinh sản nhân tạo ương đối đất từ bột lên giống, góp phần phát triển nghề sản xuất giống nuôi đối đất vùng Trong nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản đối đất (Liza subviridis) , ... tài, luận án thực nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản đối đất - Nghiên cứu tiêu huyết học sinh hóa liên quan đến thành thục sinh sản đối đất - Nghiên cứu kích ... phần vào nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản, tiêu huyết học sinh hóa đối đất đất giai đoạn sinh sản Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu ứng dụng kích thích sinh sản ương đối đất bột lên giống...
 • 170
 • 408
 • 0

Luận án " Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sảnthử nghiệm sản xuất giống nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766)

Luận án
... nâu chiều dài bột 63 3.2 Một số đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.1 Đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.2 Đặc điểm sinh sinh sản nâu đực 75 3.3 Kích thích sinh ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất giống nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) thực Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: bổ sung sở liệu khoa học đặc điểm sinh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÝ VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản...
 • 180
 • 652
 • 3

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sảnthử nghiệm sản xuất giống nâu

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
... thức đặc điểm sinh học sinh sản sinh sinh sản nâu; Luận án thành công việc cho sinh sản nhân tạo nâu ương nâu bột lên giống Những kết luận sinh học kỹ thuật sản xuất giống ương nâu ... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản nâu Mẫu nâu nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thu hàng tháng, (30 thể/tháng) thời gian 12 tháng Các tiêu theo dõi gồm khối lượng cá, giới tính, ... dài bột 2.2.2 Nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh sản nâu Mẫu nâu nghiên cứu đặc điểm sinh sinh sản thu đủ giai đoạn phát triển tuyến sinh dục Các tiêu theo dõi gồm khối lượng cá, ...
 • 36
 • 137
 • 0

Luận văn thử nhiệm sản xuất giống cua bùn bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học

Luận văn thử nhiệm sản xuất giống cua bùn bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học
... gi ng cua bùn (Scylla serrata var paramamosain Estampador, 1949) b ng h th ng hoàn lưu l c sinh h c” * M c tiêu c a ñ tài: ðánh giá ñư c hi u qu sinh s n c a cua bùn h th ng hoàn lưu l c sinh ... hao oxy sinh hoá (trong th i gian ngày) Z1-Z5 u trùng cua giai ño n zoae ñ n zoae Me u trùng cua giai ño n Megalope C1 Cua CW ð r ng mai cua (cm) HLLSH Hoàn lưu l c sinh h c 10 LSH L c sinh h ... nư c ta 1.3 H th ng hoàn lưu l c sinh h c Trong nghiên c u s n xu t gi ng cua bùn, s d ng h th ng hoàn lưu l c sinh h c ng p nư c v i v t li u l c CaCO3 H th ng bao g m b l c sinh h c, thi t b...
 • 69
 • 161
 • 1

thử nghiệm sản xuất giống mè vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ

thử nghiệm sản xuất giống cá mè vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ
... nở,…) Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Thử nghiệm sản xuất giống vinh kích thích tố khác tiến hành 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại kích thích tố liều lượng cho hiệu kích thích vinh ... Hình 2.1 vinh Hình 3.1 Kích dục tố sử dụng kích thích vinh sinh sản Hình 3.2 Các dụng cụ sử dụng trình thí nghiệm Hình 3.3 Kiểm tra trước cho đẻ Hình 3.4 Chích vinh iii DANH ... sinh sản vinh: Danh Long Vương 2000 Thực nghiệm sản xuất giống vinh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khoa Nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Lê Như Xuân ctv 1994 Kỹ thuật nuôi cá...
 • 41
 • 669
 • 0

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CHẠCH LẤU " ppt

BÁO CÁO
... phù hợp cho Chạch lấu rụng trứng sử dụng: HCG, liều 25003000UI/kg, não thùy chép, liều 4-5mg/kg LHRH-a liều 150-200g/kg Thời gian hiệu ứng chất kích thích sinh sản Chạch lấu 46-49 nhiệt ... nhiệt độ 28-31 0C nở 40- 42 sau gieo tinh H Khung lưới ấp trứng H bột ngày tuổi Tỉ lệ nở Chạch lấu dao động khoảng 33-88% Sau nở, yếu Qua ngày thứ nước xáo trộn ngoi lên mặt nước ... Bảng Kết sinh sản Chạch lấu với chất kích thích sinh sản khác Liều tiêm Chất kích thích sinh sản HCG(UI) Não thùy (mg) LHRH-a g/kg) (UI,mg,g /kg) 2000 2500 3000 100 150 200 Số sử dụng (n)...
 • 6
 • 240
 • 4

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT " pot

BÁO CÁO
... Sơ đồ 1: Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ hệ thống ... sóc qu n thí nghiệm giống thí nghiệm năm 2007 nuôi 80 ngày tuổi thu hoạch kiểm tra tỉ lệ đực hóa Thử nghiệm sản xuất giống phi đơn tính đực phương pháp xử nhiệt năm 2009 Các kết ... t giống phi toàn đực phát triển qui trình s n xu t phi toàn đực b ng phương pháp xử hormon sinh dục đực ngoại sinh chưa biệt hóa giới tính áp dụng rộng rãi Đực hóa phi...
 • 12
 • 364
 • 5

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx
... tất chủng E coli Kháng thể tạo có số kháng thể đặc hiệu cho tất chủng E coli vi c định tính kháng thể kháng chủng E coli không xác Chủng O139:K82 (H28) chủng K88+ (E68) thuộc nhóm E coli gây bệnh ... số yếu tố kháng nguyên giống Do dùng chủng E68 để hấp phụ huyết loại kháng thể chung cho E68 H28 nên huyết lại kháng thể đặc hiệu cho H28 Vì vi c thực phản ứng ngƣng kết với kháng huyết hấp phụ ... dịch vi khuẩn S aureus nghiên cứu 1:4 với nồng độ S aureus 1014 tế bào/ ml 4.2.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Khi đƣa kháng nguyên vào thể kích thích thể tạo kháng thể chống lại định kháng...
 • 9
 • 127
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps
... chủng vi khuẩn E coli E68 để KHT lại kháng thể đặc hiệu cho H28 KHT đƣợc hấp phụ với vi khuẩn E coli E68, sau định hiệu giá kháng thể phản ứng ngƣng kết chậm ống nghiệm thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng ... hiệu giá kháng thể ngƣng kết kháng huyết thỏ thỏ Thỏ Lấy máu Lần Huyết Lần Huyết Lần Ghi ch : Huyết KHT thẩm tích KHT thẩm tích KHT thẩm tích Thỏ Thỏ Trung bình 1/ 160 0 1/ 960 1/ 160 0 1/480 1/ 160 0 1/720 ... phát đƣợc kháng thể ngƣng kết sau mũi tiêm mẫn cảm với kháng huyết không xử lí cho kết (-) 4.1.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Do kháng nguyên sử dụng nguyên tế bào vi khuẩn E coli có kháng...
 • 9
 • 121
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx
... ống  Cho NaN3 vào VNaN3 = 0, 05% Vmáu  Để qua đêm 4oC  Tách lấy huyết thanh, sau li tâm bỏ phần cặn Kháng huyết đƣợc chia làm phần: Phần 1: để nguyên kháng huyết thanh, bổ sung glycerol (Vglycerol ... 37oC Lấy 0 ,5 ml canh khuẩn cấy đĩa thạch TSA đƣờng kính 15 cm Ủ 37oC qua đêm Rửa vi khuẩn ml nƣớc muối sinh lí 0, 85% thu dịch huyền phù vi khuẩn Pha với ml kháng huyết (hoặc kháng thể thẩm tích) ... muối sinh lí để đạt nồng độ thử nghiệm Cho kháng huyết vào với tỉ lệ KHT : dịch VK 1:4 1:9 50 oC 2h Dịch kháng thể gắn với protein A S aureus Sơ đồ 3.4 Qui trình gắn kháng thể với protein A Staphylococcus...
 • 9
 • 155
 • 1

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt
... tiêm khác nhau: ngắn ngày dài ngày 3.3 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM  Th : Vi khuẩn E .coli gây bệnh phù đầu heo (chủng O139:K82 hay H28), vi khuẩn E coli gây tiêu chảy heo (K88+ hay E68)  Vi khuẩn Staphylococcus ... Dịch huyền phù kháng nguyên E coli Sơ đồ 3.1 Qui trình tạo dịch huyền phù kháng nguyên E coli (theo rskov, 1977) 3 .4. 1.2 Tiêm thú thí nghiệm  Đƣờng tiêm: tiêm dƣới da  Hàm lƣợng vi khuẩn khoảng ... cyanogen bromide đƣợc cung cấp nhà sản xuất ( ví d : protein A – Sepharose CL4B; Pharmacia) Mỗi ml phức hợp gắn với 10-20 mg IgG (tƣơng đƣơng với 1-2 ml kháng huyết thanh) Kháng thể gắn với protein A...
 • 9
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thử nghiệm sản xuất giống ốc nhồinghiên cứu sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống ốc đĩa nerita balteata reeve 1855sản xuất giống cá trê laikỹ thuật sản xuất giống cá trê laitrình công nghệ sản xuất giống cá lăng vànglê như xuân 1997 sinh học sinh sản và kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn trichogaster pectoralis regan 1910 luận văn cao học ngành nttsluận văn quy trình sản xuất thử nghiệm kim chi đóng hộpluận văn nghiên cứu sản xuất cáluận văn kỹ thuật sản xuất cáluận văn công nghệ sản xuất cà phê hòa tanthử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá basa cuộn khoai cao tẩm bột chiên pangasius bocourticaroluan van ke hoach san xuat va tieu thu san pham cong ty xang daucuu san xuat thu de hoan thien quy trinh cong nghe san xuat giong ca ro phi don tinhthực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc83thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạcGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiĐồ án Lập dự án công trình cầuAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Luận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập