nh hưởng của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than

Ảnh hương của loại nguyên liệu phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than

Ảnh hương của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than
... c ph i tr n v i ph gia theo t l sau: B0: không b sung ph gia B1: b sung 0,1% ph gia B2: b sung 0,2% ph gia B3: b sung 0,3% ph gia B4: b sung 0,4% ph gia B5: b sung 0,5% ph gia c Ti n hành thí ... p than v rư u sinh trình lên men Theo th ng kê s li u có s khác bi t v ý nghĩa th c t s khác bi t nhi u b sung n p thơm vào n p than i u h p lý gi a d ch lên men có b sung n p thơm vào n p than ... Kh o sát nh hư ng c a t l ph gia b sung than B ng 8: K t qu nh hư ng c a t l ph gia b sung n ch t lư ng rư u vang n p n màu s c c a rư u thành ph m T l ph gia b sung (%) h p th 0,0 0,319a 0,1...
 • 66
 • 382
 • 2

ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ MỠ PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA XÚC XÍCH ĐƢỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT DÈ CÁ TRA pptx

ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ MỠ VÀ PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA XÚC XÍCH ĐƢỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT DÈ CÁ TRA pptx
... nguyên liệu thịt tra) Mục tiêu: Xác định tương quan hàm lượng tinh bột biến tính phụ gia chitofood (PDP) bổ sung đến ổn định đặc tính cấu trúc xúc xích chế biến từ thịt tra Tiến hành ... nguồn nguyên liệu thịt tra chế biến sản phẩm dạng paste Chất lượng xúc xích đảm bảo kết hợp 25% mỡ 75% thịt tra, đồng thời với việc bổ sung 4% tinh bột biến tính 0,4% phụ gia chitofood ... này, tỷ lệ thịt tra mỡ bổ sung chọn lựa từ kết thí nghiệm 1) Quá trình thí nghiệm thực theo sơ đồ Hình 1, tỷ lệ tinh bột thay đổi từ đến 5% tương ứng với hàm lượng phụ gia chitofood bổ sung...
 • 8
 • 220
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng các chất phụ gia bổ sung đến chất lượng sirô dâu hạ châu

khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng các chất phụ gia bổ sung đến chất lượng sirô dâu hạ châu
... tài Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chất phụ gia bổ sung đến chất lượng sirô dâu Hạ Châu thực với mục tiêu khảo sát hàm lượng chất phụ gia bổ sung nhằm tạo sản phẩm sirô dâu Hạ Châu đạt chất lượng ... văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA HÀM LƢỢNG CÁC CHẤT PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG SIRÔ DÂU HẠ CHÂU Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Ths Đoàn Anh ... hành khảo sát nội dung sau: - Khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng saccharose đến chất lƣợng sản phẩm - Khảo sát ảnh hƣởng loại chất keo đến trạng thái sản phẩm - Khảo sát hàm lƣợng acid ascorbic đến...
 • 81
 • 95
 • 0

Ảnh hưởng của loại nguyên vật liệu phụ gia đến chất lượng rượu nếp than

Ảnh hưởng của loại nguyên vật liệu và phụ gia đến chất lượng rượu nếp than
... c ph i tr n v i ph gia theo t l sau: B0: không b sung ph gia B1: b sung 0,1% ph gia B2: b sung 0,2% ph gia B3: b sung 0,3% ph gia B4: b sung 0,4% ph gia B5: b sung 0,5% ph gia c Ti n hành thí ... n p thơm : 100% n p than Nguyên li u A1= 20% n p thơm : 80% n p than A2= 25% n p thơm : 75% n p than A3= 30% n p thơm : 70% n p than Nghi n N u th y phân α γ - amylase L c Thanh trùng Làm ngu ... m: Nguyên li u n p thơm n p than sau nghi n c ph i tr n v i t l sau: A0: n p thơm : n p than = : 100 A1: n p thơm : n p than = 20 : 80 A2: n p thơm : n p than = 25 : 75 A3: n p thơm : n p than...
 • 66
 • 238
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU HÀM LƯỢNG TANNIN BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SIM (RHODOMYRTUS TOMENTOSA WIGHT) ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG TANNIN BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SIM (RHODOMYRTUS TOMENTOSA WIGHT) ppt
... xuất rượu nhằm chọn lựa nguyên liệu chất lượng tốt (sim chín đen) với hàm lượng anthocyanin cao 3.2 Ảnh hưởng nồng độ tannin bổ sung giai đoạn trước sau lên men đến khả ổn định chất lượng rượu ... (loại 4) 2.2.2 Thí nghiệm Ảnh hưởng nồng độ tannin bổ sung giai đoạn trước sau lên men đến khả ổn định chất lượng rượu vang sim Tannin bổ sung vào giai đoạn trước sau lên men rượu dãy nồng độ khác ... giá trị trung bình 3.1.4 Ảnh hưởng loại trái đến hiệu suất trích ly chất lượng rượu vang sim Độ chín nguyên liệu ảnh hưởng lớn đến hiệu suất thu hồi dịch Khả thoát dịch sim tỷ lệ thuận với độ chín...
 • 10
 • 206
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cường độ của chất kết dính thạch cao xây dựng

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi và phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cường độ của chất kết dính thạch cao xây dựng
... III.4 Anh hởng bột đá vôi phụ gia siêu dẻo đến tính chất chất kết dính thạch cao xây dựng Anh hởng bột đá vôi phụ gia siêu dẻo tới lợng nớc yêu cầu chất kết dính thạch cao xây dựng thể bảng sau: ... phụ gia siêu dẻo đến tính chất chất kết dính thạch cao xây dựng Anh hởng phụ gia siêu dẻo tới lợng nớc yêu cầu chất kết dính thạch cao xây dựng thể bảng sau: TT Kí hiệu mẫu Hàm lợng phụ gia Lợng ... CaSO4.0,5H2O với độ mịn yêu cầu I.2 Bột đá vôi Bột đá vôi sử dụng loại bột đợc gia công đến độ mịn yêu cầu Bột đá vôi dạng thô bột đá vôi đợc nghiền lại I.3 Phụ gia siêu dẻo Phụ gia siêu dẻo đợc sử...
 • 46
 • 235
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cường độ của chất kết dính thạch cao xây dựng

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi và phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cường độ của chất kết dính thạch cao xây dựng
... III.4 Anh hởng bột đá vôi phụ gia siêu dẻo đến tính chất chất kết dính thạch cao xây dựng Anh hởng bột đá vôi phụ gia siêu dẻo tới lợng nớc yêu cầu chất kết dính thạch cao xây dựng thể bảng sau: ... hỏi chất kết dính thạch cao xây dựng cấn đạt cơng độ định Chính em nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng bột đá vôi phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cờng độ chất kết dính thạch cao xây dựng Do khả ... hởng phụ gia siêu dẻo đến tính chất chất kết dính thạch cao xây dựng Anh hởng phụ gia siêu dẻo tới lợng nớc yêu cầu chất kết dính thạch cao xây dựng thể bảng sau: TT Kí hiệu mẫu Hàm lợng phụ gia...
 • 40
 • 316
 • 0

ảnh hưởng của ẩm độ hạt nhiệt độ bảo quản đến chất lượng gạo (oryza satival l.) sau thu hoạch

ảnh hưởng của ẩm độ hạt và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng gạo (oryza satival l.) sau thu hoạch
... 3.5 Ẩm độ (%) hạt gạo theo thời gian bảo quản mức nhiêt độ mức ẩm độ Nhiệt trở hồ hạt gạo theo thời gian bảo quản mức nhiệt độ mức ẩm độ hạt Độ bền thể gel (mm) hạt gạo theo thời gian bảo quản ... gian bảo quản mức nhiệt độ mức ẩm độ hạt Sự vƣơn dài (mm) hạt gạo theo thời gian bảo quản mức nhiệt độ mức ẩm độ hạt Màu sắc gạo theo thời gian bảo quản với mức nhiệt độ mức ẩm độ hạt xii 29 31 33 ... nghiệm thức kg gạo Nhân tố A: Nhiệt độ, có mức: - Nhiệt độ 100C - Nhiệt độ 200C - Nhiệt độ 300C Nhân tố B: Ẩm độ, có mức: - Ẩm độ 11% - Ẩm độ 12% - Ẩm độ 13% - Ẩm độ 14% - Ẩm độ 15% 2.2.2 Cách...
 • 70
 • 339
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống cà phê kỹ thuật chế biến đến chất lượng cà phê bột

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống cà phê và kỹ thuật chế biến đến chất lượng cà phê bột
... đến chất lượng bột phê 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng trình chế biến (Rang; nghiền; tỷ lệ phối trộn phê chè phê vối) đến chất lượng bột phê 3.3 Nghiên cứu biến đổi chất lượng bột phê ... phê bột giống phê, kỹ thuật chế biến yếu tố ảnh hưởng lớn đến mùi vị, chất lượng nước pha phê Từ kết nghiên cứu chọn lọc giống phê chất lượng hạt tốt, để tạo sản phẩm phê bột ... định giống phê chọn lọc có chất lượng cao kỹ thuật chế biến thích hợp để chế biến phê bột chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng Nội dung đề tài 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng giống phê đến...
 • 121
 • 213
 • 0

Ảnh hưởng của yếu tố xung đột gia đình công việc đấn dự định chuyển việc của nhân viên kinh doanh ngành nguyên liệu phụ gia thực phẩm ở tp hồ chí minh

Ảnh hưởng của yếu tố xung đột gia đình công việc đấn dự định chuyển việc của nhân viên kinh doanh ngành nguyên liệu và phụ gia thực phẩm ở tp hồ chí minh
... H C KINH T TP. H CHÍ MINH LÊ TH KIM TUY N NG C A Y U T ND -CÔNG VI C NH CHUY N VI C C A NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH NGUYÊN LI U VÀ PH GIA TH C PH M TP H LU CHÍ MINH C S KINH T Chuyên ngành: ... -công vi c có ng nd góp ph n tìm hi u nh chuy n vi c c a nhân viên kinh doanh không? Là nhân viên kinh doanh ngành nguyên li u & ph gia th c ph m, tác gi n m rõ công vi c c a m t nhân viên kinh ... c a nhân viên kinh doanh ngành nguyên li u & ph gia th c ph m t i Tp. HCM - s khác bi t trung bình gi a nhân viên nam n tr iv im -công vi c - M ts g iý t ch c có th nhân viên kinh doanh gi -công...
 • 92
 • 95
 • 1

Ảnh hưởng của loại nồng độ phụ gia tăng trọng đến chất lượng cảm quan của fillet cá tra lạnh đông

Ảnh hưởng của loại và nồng độ phụ gia tăng trọng đến chất lượng cảm quan của fillet cá tra lạnh đông
... làm xấu chất lượng sản phẩm sau cùng, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu tra Việt Nam Vì vậy, đề tài Ảnh hưởng loại nồng độ phụ gia tăng trọng đến chất lượng cảm quan fillet tra lạnh đông ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI PHỤ GIA VÀ HÀM LƯỢNG SỬ DỤNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA CÁ TRA FILLET LẠNH ĐÔNG .29 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TĂNG TRỌNG ĐẾN ... SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA FILLET TRA LẠNH ĐÔNG 34 4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KÍCH CỠ CÁ TRA KHÁC NHAU ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA FILLET TRA LẠNH ĐÔNG 38 Chương KẾT lUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...
 • 72
 • 57
 • 0

Tài liệu Ảnh hưởng của chất phụ gia isolatesoy protein đến chất lượng sản phẩm xúc sích vienna potx

Tài liệu Ảnh hưởng của chất phụ gia isolatesoy protein đến chất lượng sản phẩm xúc sích vienna potx
... lợng mỡ protein xúc xích Vienna thay đổi tỷ lệ chất phụ gia ISP thí nghiệm đợc trình bày bảng 1, có thí nghiệm đối chứng (không có chất phụ gia ISP) Bảng Hàm lợng chất béo protein xúc xích Vienna ... tỷ lệ chất phụ gia ISP Nguyên nhân chủ yếu ảnh hởng hàm lợng protein tăng lên xúc xích Khi hàm lợng protein tăng mầu sắc xúc xích trở nên hồng đẹp Điểm cấu trúc mẫu thí nghiệm có chất phụ gia ISP ... giá trị cao ứng với tỷ lệ chất phụ gia ISP 1% KếT LUậN Khi cho thêm chất phụ gia ISP vào xúc xích Vienna nâng cao đợc giá trị dinh dỡng giá trị cảm quan sản phẩm So với xúc xích ISP hàm lợng mỡ...
 • 3
 • 127
 • 3

ảnh hưởng của phụ gia bổ sung đến khả năng giữ nước màu sắc của chả cá lóc chiên

ảnh hưởng của phụ gia bổ sung đến khả năng giữ nước và màu sắc của chả cá lóc chiên
... Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ MÀU SẮC CỦA CHẢ CÁ LÓC CHIÊN Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiên PGs Ts Nguyễn ... đề tài khảo sát ảnh hưởng phụ gia bổ sung đến ổn định hệ gel chả lóc Dựa mục tiêu với số nội dung chủ yếu sau:  Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ NaCl đến đặc tính gel sản phẩm  Khảo sát ảnh hưởng ... đề quan tâm nghiên cứu Các kết thí nghiệm cho thấy, sản phẩm chả lóc chiên màu sắc khả giữ nước tốt nhờ vào tác động việc bổ sung 1,5% muối NaCl Thêm vào đó, việc bổ sung 3% cryoprotectant...
 • 73
 • 88
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập