Khảo sát hiện trạng và hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ ở Kiên Hải – Kiên Giang

khảo sát hiện trạng hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ kiên hải - kiên giang

khảo sát hiện trạng và hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ ở kiên hải - kiên giang
... 50 hộ khai thác lưới kéo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Hiện trạng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Mùa vụ, ngư trường, thành phần giống loài, hiệu khai thác ... loài sản lượng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Đánh giá hiệu khai thác ảnh hưởng nghề lưới kéo gần bờ đến nguồn lợi thủy sản vùng khảo sát Phần LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ... phương xác định trạng sở cho việc khai thác quản lý nghề cá theo hướng phát triển bền vững 1.3 Nội dung đề tài - Khảo sát trạng nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Khảo sát thành...
 • 41
 • 1,388
 • 0

Luận văn: "Khảo sát hiện trạng hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ Kiên Hải - Kiên Giang" potx

Luận văn:
... 50 hộ khai thác lưới kéo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Hiện trạng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Mùa vụ, ngư trường, thành phần giống loài, hiệu khai thác ... giống loài sản lượng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Đánh giá hiệu khai thác ảnh hưởng nghề lưới kéo gần bờ đến nguồn lợi thủy sản vùng khảo sát Phần LƯỢC KHẢO TÀI ... trạng hiệu khai thac nghề lưới cào gần bờ Kiên Hải -Kiên Giang” thật cần thiết 1.2 Mục tiêu đề tài Cung cấp thông tin trạng nghề khai thác nguồn lợi thủy sản nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Kiên Giang...
 • 41
 • 286
 • 0

Khảo sát hiện trạng hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến thoại sơn, châu thành an giang

Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến ở thoại sơn, châu thành an giang
... TÓM TẮT Đề tài thực nhằm khảo sát trạng hiệu kinh tế kỹ thuật hình nuôi lươn phổ biến huyện Thoại Sơn, Châu Thành An Giang để đánh giá trạng hiệu kinh tế hình nuôi lươn đề xuất số giải pháp ... hình nuôi lươn phổ biến Thoại Sơn , Châu Thành - An Giang , kết luận rút sau: - Hiện trạng nuôi lươn thương phẩm Thoại Sơn, Châu Thành An Giang phổ biến hình nuôi: (i) hình nuôi có ... từ nhận định để nhận thấy rõ hiệu kinh tế từ hình nuôi lươn mà đề tài Khảo sát trạng hiệu kinh tế kỹ thuật hình nuôi lươn phổ biến Thoại Sơn, Châu Thành An Giang thực 1.2 Mục tiêu nghiên...
 • 47
 • 82
 • 0

khảo sát thực trạng hiệu quả mô hình lúa tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) tại huyện thoại sơn tỉnh an giang

khảo sát thực trạng và hiệu quả mô hình lúa  tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
... huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Khảo sát hiệu kỷ thuật hiệu kinh tế hình lúa tôm xanh hình chuyên lúa (3 vụ vụ) huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình lúa ... kinh tế xã hội huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đề tài: Khảo sát thực trạng hiệu hình nuôi lúa tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang thực 1.2 Mục tiêu ... KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LÚA - TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TẠI HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG Nguyễn Ngô Duy Anh Khoa Thủy sản, Trường Đại...
 • 15
 • 141
 • 1

HIỆN TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG

HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG
... E-banking, Home Banking 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG TỪ 2004 ĐẾN 2006 Bảng 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG (2004 – 2006) Đơn vị tính: ... TRIỂN CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG 3.3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG Mục tiêu tổng quát Vietcombank Kiên Giang bám sát định hướng, chiến lược phát triển kinh ... 75,44 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Kiên Giang năm 2004, 2005, 2006) Qua bảng ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Kiên Giang phát triển theo chiều hướng đặn...
 • 6
 • 195
 • 1

Khảo sát chiến lược hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dược vật tư y tế ninh thuận từ năm 2010 2012

Khảo sát chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dược và vật tư y tế ninh thuận từ năm 2010  2012
... sát chiến lƣợc hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Dƣợc Vật y tế Ninh Thuận từ năm 2010 2012 thực với mục tiêu sau: - Khảo sát việc x y dựng vận dụng chiến lược kinh doanh Công ty CP Dược & Vật ... Công ty Dược Vật Y tế Ninh Thuận chuyển thành Công ty cổ phần Dược Vật y tế Ninh Thuận 1.6.1 Chức năng, mục tiêu hoạt động Công ty CP Dƣợc & VTYT Ninh Thuận  Chức năng: Thực Luật doanh ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN CÔNG ĐÁNG KHẢO SÁT CHIẾN LƢỢC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DƢỢC VÀ VẬT TƢ Y TẾ NINH THUẬN TỪ NĂM 2010 2012 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN...
 • 88
 • 130
 • 0

khảo sát hiện trạng đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất lúa tỉnh hậu giang

khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất lúa ở tỉnh hậu giang
... mạnh dạng thực đề tài: “ Khảo sát trạng đề xuất giải pháp giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang Trên sở đề xuất giải pháp cải thiện hiệu mà giới hóa mang lại cho sản xuất lúa Hậu Giang  Mục tiêu ... lúa tỉnh Hậu Giang - Phân tích trạng ứng dụng giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa giới hóa vào sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm ... giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc đưa giới hóa vào trình sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang  Qua đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới trình gi ới hóa sản xuất lúa...
 • 57
 • 89
 • 0

Khảo sát chiến lược hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển tây âu năm 2011 2012

Khảo sát chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển tây âu năm 2011 2012
... dụng chiến lược kinh doanh công ty Công ty CP Đầu Phát triển Tây Âu tính hiệu chiến lược đó, thực đề tài: Khảo sát chiến lược hiệu kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Tây Âu năm 2011 - 2012 ... tiêu: Khảo sát số chiến lược kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Tây Phân tích hiệu kinh doanh Công ty năm 2011 - 2012 Từ có kiến nghị đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu nhằm nâng cao kết kinh ... HỮU HÙNG Đề tài: KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU NĂM 2011 - 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ...
 • 76
 • 150
 • 0

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ Ở VIỆT NAM
... HỌC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC +Tiềm du lịch biển Tài nguyên du lịch biển ưu đặc biệt, mở triển vọng khai thác tổng hợp để phát triển mạnh Các bãi biển Việt Nam phân bố trải từ Bắc vào Nam ... phương ven biển chiếm tỉ lệ lớn (trên 70%) tổng thu nhập xã hội từ du lịch nước. / II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC BIỂN VEN BỜ: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho dân cư vùng ven biển nước ... giải vấn đề cấp nước cho sinh hoạt cho gần 18 triệu dân cư vùng ven biển nguy mực nước biển dâng biến đổi khí hậu, cần thiết phải đề cập đến việc khai thác xử lý nguồn nước mặn nước lợ vùng ven biển...
 • 23
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hiện trạng và tìm hiểu yêu cầu người dùngkhảo sát hiện trạng và xác lập dự ánluan van tot nghiep khao sat hien trang va canh tac cay cam sanhkhảo sát hiện trạng và đánh giá hiện trạng phát triển du lich sinh thái ở bến trekhảo sát hiện trạng và thiết kế cải tiến hệ thống xong đèn thanh longluận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà maukhảo sát hiện trạng và xác định yêu cầukhảo sát hiện trạng và những tác hại từ viêc gmgsgc thủ công tự phát trên địa bàn thành phố4 khảo sát hiện trạng và xác lập dự ánphần 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự ánkhảo sát hiện trạng và phân tích1 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án2 2 kết quả điều tra khảo sát tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh dầu tư và xúc tiến thương mại hà nộiphân tích hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện từ liêm thành phố hà nộikhảo sát hiện trạng và xây dựng hệ thống mớiXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Quản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênNghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập