Khảo sát hiện trạng và hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ ở Kiên Hải – Kiên Giang

khảo sát hiện trạng hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ kiên hải - kiên giang

khảo sát hiện trạng và hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ ở kiên hải - kiên giang
... 50 hộ khai thác lưới kéo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Hiện trạng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Mùa vụ, ngư trường, thành phần giống loài, hiệu khai thác ... loài sản lượng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Đánh giá hiệu khai thác ảnh hưởng nghề lưới kéo gần bờ đến nguồn lợi thủy sản vùng khảo sát Phần LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ... phương xác định trạng sở cho việc khai thác quản lý nghề cá theo hướng phát triển bền vững 1.3 Nội dung đề tài - Khảo sát trạng nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Khảo sát thành...
 • 41
 • 913
 • 0

Luận văn: "Khảo sát hiện trạng hiệu quả khai thác của nghề lưới cào gần bờ Kiên Hải - Kiên Giang" potx

Luận văn:
... 50 hộ khai thác lưới kéo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Hiện trạng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Mùa vụ, ngư trường, thành phần giống loài, hiệu khai thác ... giống loài sản lượng khai thác nghề lưới kéo gần bờ huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang - Đánh giá hiệu khai thác ảnh hưởng nghề lưới kéo gần bờ đến nguồn lợi thủy sản vùng khảo sát Phần LƯỢC KHẢO TÀI ... trạng hiệu khai thac nghề lưới cào gần bờ Kiên Hải -Kiên Giang” thật cần thiết 1.2 Mục tiêu đề tài Cung cấp thông tin trạng nghề khai thác nguồn lợi thủy sản nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Kiên Giang...
 • 41
 • 231
 • 0

Khảo sát hiện trạng hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến thoại sơn, châu thành an giang

Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến ở thoại sơn, châu thành an giang
... TÓM TẮT Đề tài thực nhằm khảo sát trạng hiệu kinh tế kỹ thuật hình nuôi lươn phổ biến huyện Thoại Sơn, Châu Thành An Giang để đánh giá trạng hiệu kinh tế hình nuôi lươn đề xuất số giải pháp ... hình nuôi lươn phổ biến Thoại Sơn , Châu Thành - An Giang , kết luận rút sau: - Hiện trạng nuôi lươn thương phẩm Thoại Sơn, Châu Thành An Giang phổ biến hình nuôi: (i) hình nuôi có ... từ nhận định để nhận thấy rõ hiệu kinh tế từ hình nuôi lươn mà đề tài Khảo sát trạng hiệu kinh tế kỹ thuật hình nuôi lươn phổ biến Thoại Sơn, Châu Thành An Giang thực 1.2 Mục tiêu nghiên...
 • 47
 • 35
 • 0

khảo sát thực trạng hiệu quả mô hình lúa tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) tại huyện thoại sơn tỉnh an giang

khảo sát thực trạng và hiệu quả mô hình lúa  tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
... huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Khảo sát hiệu kỷ thuật hiệu kinh tế hình lúa tôm xanh hình chuyên lúa (3 vụ vụ) huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình lúa ... kinh tế xã hội huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đề tài: Khảo sát thực trạng hiệu hình nuôi lúa tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang thực 1.2 Mục tiêu ... KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LÚA - TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TẠI HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG Nguyễn Ngô Duy Anh Khoa Thủy sản, Trường Đại...
 • 15
 • 100
 • 1

HIỆN TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG

HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG
... E-banking, Home Banking 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG TỪ 2004 ĐẾN 2006 Bảng 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG (2004 – 2006) Đơn vị tính: ... TRIỂN CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG 3.3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG Mục tiêu tổng quát Vietcombank Kiên Giang bám sát định hướng, chiến lược phát triển kinh ... 75,44 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Kiên Giang năm 2004, 2005, 2006) Qua bảng ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Kiên Giang phát triển theo chiều hướng đặn...
 • 6
 • 177
 • 1

Khảo sát chiến lược hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dược vật tư y tế ninh thuận từ năm 2010 2012

Khảo sát chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dược và vật tư y tế ninh thuận từ năm 2010  2012
... sát chiến lƣợc hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Dƣợc Vật y tế Ninh Thuận từ năm 2010 2012 thực với mục tiêu sau: - Khảo sát việc x y dựng vận dụng chiến lược kinh doanh Công ty CP Dược & Vật ... Công ty Dược Vật Y tế Ninh Thuận chuyển thành Công ty cổ phần Dược Vật y tế Ninh Thuận 1.6.1 Chức năng, mục tiêu hoạt động Công ty CP Dƣợc & VTYT Ninh Thuận  Chức năng: Thực Luật doanh ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN CÔNG ĐÁNG KHẢO SÁT CHIẾN LƢỢC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DƢỢC VÀ VẬT TƢ Y TẾ NINH THUẬN TỪ NĂM 2010 2012 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN...
 • 88
 • 95
 • 0

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA TỈNH AN GIANG

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH AN GIANG
... II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƠ GIỚI HÓA CÂY LÚA TỈNH AN GIANG 11 2.1 Tình hình canh tác lúa tỉnh An Giang 11 2.2 QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY LÚA CỦA TỈNH AN GIANG 12 CHƯƠNG ... CƠ GIỚI HÓA CÂY LÚA TỈNH AN GIANG 2.1 Tình hình canh tác lúa tỉnh An Giang Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất canh tác lúa tỉnh An Giang 2011 Stt Huyện Diện tích (ha) Đất nông nghiệp Đất trồng lúa ... thống kê tỉnh An Giang 2011 Tổng cục thống kê tỉnh An Giang – báo cáo số liệu nông nghiệp tỉnh An Giang 2011 Sở Công Th ương tỉnh An Giang Phòng nông nghiệp huyện Châu Phú – tỉnh An Giang 36 ...
 • 39
 • 60
 • 0

khảo sát hiện trạng đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất lúa tỉnh hậu giang

khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất lúa ở tỉnh hậu giang
... mạnh dạng thực đề tài: “ Khảo sát trạng đề xuất giải pháp giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang Trên sở đề xuất giải pháp cải thiện hiệu mà giới hóa mang lại cho sản xuất lúa Hậu Giang  Mục tiêu ... lúa tỉnh Hậu Giang - Phân tích trạng ứng dụng giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa giới hóa vào sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm ... giới hóa sản xuất lúa tỉnh Hậu + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc đưa giới hóa vào trình sản xuất lúa tỉnh Hậu Giang  Qua đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới trình gi ới hóa sản xuất lúa...
 • 57
 • 67
 • 0

Khảo sát chiến lược hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển tây âu năm 2011 2012

Khảo sát chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển tây âu năm 2011 2012
... dụng chiến lược kinh doanh công ty Công ty CP Đầu Phát triển Tây Âu tính hiệu chiến lược đó, thực đề tài: Khảo sát chiến lược hiệu kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Tây Âu năm 2011 - 2012 ... tiêu: Khảo sát số chiến lược kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Tây Phân tích hiệu kinh doanh Công ty năm 2011 - 2012 Từ có kiến nghị đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu nhằm nâng cao kết kinh ... HỮU HÙNG Đề tài: KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU NĂM 2011 - 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ...
 • 76
 • 67
 • 0

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ Ở VIỆT NAM
... HỌC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC +Tiềm du lịch biển Tài nguyên du lịch biển ưu đặc biệt, mở triển vọng khai thác tổng hợp để phát triển mạnh Các bãi biển Việt Nam phân bố trải từ Bắc vào Nam ... phương ven biển chiếm tỉ lệ lớn (trên 70%) tổng thu nhập xã hội từ du lịch nước. / II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC BIỂN VEN BỜ: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho dân cư vùng ven biển nước ... giải vấn đề cấp nước cho sinh hoạt cho gần 18 triệu dân cư vùng ven biển nguy mực nước biển dâng biến đổi khí hậu, cần thiết phải đề cập đến việc khai thác xử lý nguồn nước mặn nước lợ vùng ven biển...
 • 23
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hiện trạng và tìm hiểu yêu cầu người dùngkhảo sát hiện trạng và xác lập dự ánluan van tot nghiep khao sat hien trang va canh tac cay cam sanhkhảo sát hiện trạng và đánh giá hiện trạng phát triển du lich sinh thái ở bến trekhảo sát hiện trạng và thiết kế cải tiến hệ thống xong đèn thanh longluận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà maukhảo sát hiện trạng và xác định yêu cầukhảo sát hiện trạng và những tác hại từ viêc gmgsgc thủ công tự phát trên địa bàn thành phố4 khảo sát hiện trạng và xác lập dự ánphần 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự ánkhảo sát hiện trạng và phân tích1 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án2 2 kết quả điều tra khảo sát tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh dầu tư và xúc tiến thương mại hà nộiphân tích hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện từ liêm thành phố hà nộikhảo sát hiện trạng và xây dựng hệ thống mới60 đề ôn thi HKI toán 12Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm xử lý khí thải (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm Vi sinh kĩ thuật môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Môi trường và con người (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (đề tài khoa học)Báo cáo THNN1 ngành nhà hàngBÁO CÁO THỰC TẬP VỀ HỆ THỐNG CAMERATiểu luận LSD: Những bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 1986)Thực hành nghề nghiệp thẩm định giá bất động sản nhà ởNhững nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin 2 Hoàng Văn Nhất Đại học vinhPháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại Hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa Luật Vinh HĐ ĐDCTN 3 3giaoan dong vatTiểu luận QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁOĐề cương chi tiết môn học Thực hành xử lý chất thải (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thực hành hoá kĩ thuật môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thực hành hoá phân tích môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)giáo án âm nhạc vận động sắp đến tết rồiMô tả quá trình đầu tư chứng khoánĐề cương chi tiết môn học Thực tập tốt nghiệp môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ ở tỉnh Thái Nguyên (đề tài khoa học)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập