Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mức độ và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra

ảnh hưởng của nhiệt độ lên mức độ hiệu quả sử dụng thức ăn của tra

ảnh hưởng của nhiệt độ lên mức độ và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra
... ăn ăn vào/ngày Lượng thức ăn sử dụng/ ngày = (% khối lượng thân) Khối lượng Lượng thức ăn ăn vào = Lượng thức ăn cho ăn – Lượng thức ăn dư 13 Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức ... nuôi basa tra, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp) Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức ăn tra giai đoạn giống 2.4 Mức độ cho ăn Lượng thức ăn tiêu chí ảnh hưởng đến tăng trưởng hệ số thức ... Cá nuôi ao sử dụng loại thức ăn khác thức ăn viên, cám, tấm, rau muống… thức ăn có nguồn gốc động vật giúp lớn nhanh (Nguyễn Văn Kiểm, 2004) Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức...
 • 48
 • 237
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TRA" docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... bậc thang nhiệt độ 20C - Xác định lượng thức ăn thích hợp, hiệu sử dụng lượng protein tra giống mức nhiệt độ sử dụng thức ăn tốt Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức ăn tra giai ... ăn ăn vào/ngày Lượng thức ăn sử dụng/ ngày = (% khối lượng thân) Khối lượng Lượng thức ăn ăn vào = Lượng thức ăn cho ăn – Lượng thức ăn dư 13 Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức ... nuôi basa tra, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp) Ảnh hưởng nhiệt độ lên mức độ hiệu sử dụng thức ăn tra giai đoạn giống 2.4 Mức độ cho ăn Lượng thức ăn tiêu chí ảnh hưởng đến tăng trưởng hệ số thức...
 • 48
 • 202
 • 0

ảnh hưởng của tỉ lệ lipid carbohydrate lên tăng trưởng hiệu quả sử dụng thức ăn của lóc (channa striata)

ảnh hưởng của tỉ lệ lipid và carbohydrate lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá lóc (channa striata)
... lượng lipid thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống Hiệu sử dụng đạm hiệu sử dụng lipid giảm dần mức lipid thức ăn tăng dần đạt tăng trưởng cao FCR nhỏ nghiệm thức 5,2% lipid Nhu cầu lipid ... nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ CHO/L lóc thực Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài: “Nghiên cứu Ảnh hƣởng tỉ lệ lipid carbohydrate lên tăng trƣởng hiệu sử dụng thức ăn lóc (Channa striata) ... ẢNH HƢỞNG CỦA TỈ LỆ LIPID CARBOHYDRATE LÊN TĂNG TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ LÓC (Channa striata) Nguyễn Kim Loan1 ABSTRACT The study...
 • 14
 • 20
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG sử DỤNG THỨC ăn BÁNH dầu đậu NÀNH lên sức TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ sử DỤNG THỨC ăn CHO LĂNG NHA mystus wyckioides chaux fang 1949

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG sử DỤNG THỨC ăn BÁNH dầu đậu NÀNH lên sức TĂNG TRƯỞNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG THỨC ăn CHO cá LĂNG NHA mystus wyckioides chaux và fang 1949
... ngày giảm tương đương Hệ số thức ăn có khuynh hướng gia tăng gia tăng tỷ lệ sử dụng bánh dầu nành nhằm thay bột Hiệu sử dụng thức ăn giảm tăng trưởng gia tăng tỷ lệ sử dụng bánh dầu nành ảnh hưởng ... giảm tăng trọng giảm ăn tỷ lệ sử dụng bánh dầu đậu nành tăng Trong q trình thí nghiệm chúng tơi theo dõi cho ăn nhận thấy tỷ lệ sử dụng bánh dầu đậu nành tăng lượng thức ăn sử dụng hàng ... hưởng lên tăng trưởng bình thường Tăng Trưởng Tỷ Lệ Sống Sau tuần ni với thức ăn chứa tỷ lệ bánh dầu đậu nành khác nhau, tăng trưởng tỷ lệ sống thí nghiệm trình bày bảng sau: Bảng Tăng trưởng...
 • 12
 • 126
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND potx

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC THAY THẾ THỨC ĂN TINH BẰNG ĐẦU TÔM LÊN MEN VỚI SẮN LÁT ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÊ LAI SIND potx
... 0 Tăng trọng bình quân (g/con/ngày Đồ thị So sánh tăng trọng mức thay thức ăn tinh thức ăn chế biến DTLM-SL Hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm Kết lượng thức ăn ăn vào mức tiêu tốn thức ăn ... sai khác mức tăng trọng nhóm ăn thức ăn chế biến ĐTLM-SL so với nhóm bò ăn thức ăn tinh (p >0,05) Mức tăng trọng bình quân thí nghiệm suốt 60 ngày tương ứng cho bốn mức thay l : 0,463 (0%); ... mức thay 0; 50; 75 100% thức ăn tinh thức ăn ĐTLM-SL 60 ngày cho kết ngang mức thay tăng trọng 0,433- 0,463 kg/con/ngày, tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng 7,74- 8,40 kg chất khô thức ăn/ kg tăng...
 • 7
 • 119
 • 0

ảnh hưởng của mật độ nuôi, vật trú ẩn, việc phân kích cơ chế độ cho ăn đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm hùm bông (panilirus ornatus fabricius, 1789) nuôi trong ao đất phủ bạt

ảnh hưởng của mật độ nuôi, vật trú ẩn, việc phân kích cơ và chế độ cho ăn đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm hùm bông (panilirus ornatus fabricius, 1789) nuôi trong ao đất phủ bạt
... xanh), tôm hùm hùm m c tôm hùm s i , tôm hùm ma, tôm hùm v n, tôm Vi t Nam có loài chi m s lư ng k là: tôm hùm bông, tôm hùm tôm hùm thư c s lư ng tương - Tây Thái Bình Dương có t t Trong ó, tôm hùm ... a ch cho ăn (P > 0,05) Vi c phân c tôm không nh hư ng n ch tiêu sinh trư ng, t l s ng h s chuy n hóa th c ăn c a tôm hùm nuôi ao (P>0,05) Tôm hùm c cho ăn l n/ngày không phân c cho t c sinh trư ... th c ăn công nghi p cho tôm hùm, th m chí s d ng th c ăn c a tôm he cho tôm hùm ã c c p [22, 30, 75] nhiên k t qu sinh trư ng s kích thích ăn m i c a lo i th c ăn v i tôm hùm v n lo i th c ăn t...
 • 58
 • 133
 • 0

Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh bằng thức ăn chế biến từ đầu tôm lên men với sắn lát đến khả năng tăng trọng hiệu qủa sử dụng thức ăn của bò lai sind nuôi vỗ béo

Ảnh hưởng của các mức thay thế thức ăn tinh bằng thức ăn chế biến từ đầu tôm lên men với sắn lát đến khả năng tăng trọng và hiệu qủa sử dụng thức ăn của bò lai sind nuôi vỗ béo
... c thay th th c n tinh 3.2 .Hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm Kết lợng thức ăn ăn vào mức tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng đơc ghi bảng Bảng 5: Khả thu nhận hiệu sử dụng thức ăn với mức thay ... nghị Thức ăn dạng khô DTLM-SL có 17% protein từ đầu tôm lên men lactic 10,11 MJME/kg chất khô lợng từ củ sắn thay 100% thức ăn tinh phần vỗ béo Lai Sind Lai Sind 15 tháng tuổi đợc nuôi vỗ béo ... thay thức ăn tinh phần vỗ béo Lai Sind nuôi Ba Vì thức ăn chế biến dạng khô từ đầu tôm lên men sắn lát ĐTLM-SL (Bảng Bảng 2) Trong thời gian thí nghiệm đợc uống nớc tự ăn phần vỗ béo hai...
 • 9
 • 73
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng hiệu quả sử dụng thức ăn của Basa pot

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot
... THUẬT ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm Vì chất lượng thức ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm từ ảnh hưởng đến phẩm chất thòt cá, loại thức ăn đạt ... phosphorus calcium xương ăn thức ăn bổ sung phytase cao với nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bổ sung DCP Kết chứng tỏ hiệu sử dụng khoáng chất tăng lên cách đáng kể tác dụng enzyme phytase Điều phù ... vitamin khoáng chất thí nghiệm Ngoài ra, việc bổ sung phytase với nồng độ khác vào nghiệm thức thí nghiệm nhằm khảo sát tác 157 động phytase lên tăng trưởng thí nghiệm Phytase sử dụng công ty...
 • 6
 • 196
 • 1

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Active Cleaner lên sinh sự trưởng hiệu quả sử dụng thức ăn trên heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Active Cleaner lên sinh sự trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn trên heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng
... ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ACTIVE CLEANER LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN HEO THỊT TỪ 60 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định tác dụng ... sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng trại chăn nuôi heo Trí Công, nhận thấy việc bổ sung chế phẩm sinh học Active Cleaner vào phần thức ăn heo thịt hiệu ... thức ăn trại heo thịt từ 60 ngày tuổi đến 130 ngày tuổi Giai đoạn 2: theo dõi ảnh hưởng phần thức ăn có bổ sung chế phẩm sinh học Active Cleaner so với phần thức ăn trại heo thịt từ 130 ngày tuổi...
 • 66
 • 71
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÒM Chilata ornata (GRAY, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ CÒM Chilata ornata (GRAY, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG
... rằng, thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống còm 643 Ảnh hưởng thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn Còm Chilata ornata (Gray, 1831) giai đoạn giống Hình Tỷ lệ sống còm nghiệm thức ... 3.300 645 Ảnh hưởng thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn Còm Chilata ornata (Gray, 1831) giai đoạn giống Hình Biến động nhiệt độ nước ao thí nghiệm ương nuôi còm giai đoạn giống Hình ... Như giai đoạn thí nghiệm, khác biệt ảnh hưởng loại thức ăn thí nghiệm lên tốc độ sinh trưởng còm Cũng giai đoạn này, sử dụng thức ăn chế biến có hàm lượng 35% protein nuôi còm có tốc độ sinh...
 • 8
 • 199
 • 3

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROPIOTIC VÀO THỨC ĂN NƯỚC UỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ THỊT docx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROPIOTIC VÀO THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ THỊT docx
... đến 4,3%) (Bảng 2) nên ảnh hưởng việc cải thiện sinh trưởng chuyển hoá thức ăn hạn chế Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn nước uống đến tốc độ sinh trưởng hiệu sử dụng thức ... thức ăn thịt Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm probiotic đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn thịt trình bày Bảng Bảng cho thấy, tốc độ sinh trưởng cải thiện rõ rệt lô ăn phần có bổ sung ... bổ sung vào nước uống dạng bột (PBB2) bổ sung vào thức ăn cải thiện tốc độ sinh trưởng (tăng từ 5,82% đến 7,97% so với lô đối chứng), tăng hiệu chuyển hóa thức ăn (giảm tiêu tốn thức ăn/ kg tăng...
 • 9
 • 333
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu độngluong ty le axit amin gioi han quan trong trong khau phan va cac dang khau phan khac nhau den sinh truong va hieu qua su dung thuc an cua ga tam hoang va kabir nuoi thit3 2 lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thịt 47ảnh hưởng của các nguồn xơ khác nhau trong khẩu phần vỗ béo đến tăng trọng hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai sindcác chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả sử dụng đấthiệu quả sử dụng thức ăn của lợnphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện thốt nốt cần thơluận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện thốt nốt thành phố cần thơtín dụng ngân hàng góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn tăng cường chế độ hạch tốn kinh tế của doanh nghiệpcác tiêu chí đo lường hiệu quả sử dụng marketing trong mở rộng huy động vốn của ngân hàng thương mạiđỗ thị hương 2015 đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế khóa luận tốt nghiệp trường đại học kinh tế huếcác chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốncác yếu tố ảnh hưởng đến giá căn hộ chung cư và nhu cầu sử dụng căn hộ chung cư trên địa bàn quận cái răng luận văn tốt nghiệpthông qua đấu thầu giúp nân cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tập trung tránh được sự lãng phí không đáng có tron quá trình thực hiện dự án do sự móc ngoặc giữa bên a và bên bcác chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp việt nam hiện nayHoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài vùng Đông Bắc BộNhóm 9. Nghiên cứu tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính (ổ đĩa cứng)Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy mangandioxit mno2 năng suất 1,8 tấngiờBẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾNHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiNâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thôngNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Nghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Cơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếNghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập