TỤC đi SIM của THANH NIÊN dân tộc BRU

TÌM HIỂU TỤC ĐI SIM CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC VÂN KIỀU Ở MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ

TÌM HIỂU TỤC ĐI SIM CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC VÂN KIỀU Ở MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ
... QUẢNG TRỊ 2.1 Đi Sim - phong tục truyền thống đời sống văn hoá người Vân Kiều Hoà chung với nét đẹp văn hoá dân tộc đất nƣớc ta, niên nam nữ Vân Kiều miền núi tỉnh Quảng Trị với tục Sim làm ... thống nam nữ niên Vân Kiều Quảng Trị NỘI DUNG Chương : QUAN NIỆM VỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI VÂN KIỀU QUẢNG TRỊ 1.1 Đôi nét người Bru – Vân Kiều Ngƣời Bru – Vân Kiều đƣợc xem dân tộc cƣ trú ... đặc biệt cho dân tộc Con trai, gái Vân Kiều đến tuổi trƣởng thành họ tìm đến bên để bày tỏ tình yêu Việc tìm hiểu bày tỏ tình yêu nam nữ theo tiếng gọi dân tộc Vân Kiều Sim Đi Sim tập tục có từ...
 • 5
 • 370
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố quan trọng tác động đến cơ hội việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu các nhân tố quan trọng tác động đến cơ hội việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng
... tài nghiên cứu nhân tố quan trọng tác động đến hội việc làm lao động niên dân tộc thiểu số tỉnh Lâm đồng Và sở nhân tố quan trọng đó, nêu lên số ý kiến mang tính giải pháp + Phạm vi tỉnh Lâm đồng ... Khẳng đònh tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến việc làm niên dân tộc Lâm đồng + Xây dựng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hội việc làm cho lao động niên dân tộc thiểu số + Trên sở đó, có chiến lược ... nghiên cứu đặt ra: Các nhân tố quang trọng tác động đến hội việc làm niên dân tộc thiểu số từ nêu số giải pháp 1.4.4.1 Các số liệu thông tin thứ cấp: Đây số vấn đề tình hình dân số, lao động – việc...
 • 94
 • 165
 • 2

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV và một số yếu tố liên quan của thanh niên dân tộc Ê đê tại xã Cư Pơng và Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk năm 2014

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV và một số yếu tố liên quan của thanh niên dân tộc Ê đê tại xã Cư Pơng và Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk năm 2014
... thái độ, thực hành phòng, chống HIV niên dân tộc Ê ê Pơng Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk năm 2014 2.2 Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV ... tài nghiên cứu: Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV số yếu tố liên quan niên dân tộc Ê ê Pơng Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: ... niên dân tộc Ê ê Pơng Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk năm 2014 Với mục tiêu cụ thể: (1) Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm HIV niên dân tộc Ê ê; ...
 • 115
 • 129
 • 0

Thuyết minh dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 20112015 của trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc

Thuyết minh dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 20112015 của trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc
... 1992 trường thức giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số đổi tên thành trường Đào tạo nghề Thanh niên dân tộc Đắk Lắk Theo Dự án đầu nâng cấp trường Đào tạo nghề Thanh niên dân ... 3514 Từ quy mô kết tuyển trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên cho thấy rằng: - Năm 2006: Trường trường Đào tạo nghề Thanh niên dân tộc thiểu số Đắk Lắk, Nhà trường tổ chức tuyển sinh ... trương, trường làm thủ tục để phê chuẩn cấp đất Đơn vị thực dự án Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên Chủ đầu - Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) - Uỷ ban nhân dân...
 • 57
 • 47
 • 0

Giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số huyện quế phong, tỉnh nghệ an

Giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số huyện quế phong, tỉnh nghệ an
... thiểu số Chương 2: Thực trang giải việc làm niên dân tộc thiểu số huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chương 3: Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho niên dân tộc thiểu số huyện Quế Phong ... tỉnh Nghệ An PHẦN II: NÔỊ DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Một số vấn đề chung việc làm giải việc làm cho niên dân tộc thiểu số ... VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN QUẾ PHONG HIỆN NAY 3.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng giải việc làm cho niên dân tộc thiểu số địa bàn huyện...
 • 59
 • 504
 • 5

điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh

điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh
... THỰC TIỄN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DTTS Một số khái ... đào tạo nghề dụng lao động niên DTTS qua đào tạo nghề, việc triển khai dự án nghiên cứu: Điều tra thực trạng sử dụng lao động qua đào tạo nghề niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất giải pháp nâng ... 23 Các sách liên quan đến sử dụng lao động niên DTTS qua đào tạo nghề Các sách liên quan sử dụng lao động qua đào tạo niên nói chung niên dân tộc thiểu số quy Luật Thanh niên, Đề án hỗ trợ niên...
 • 131
 • 591
 • 1

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh lào cai

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh lào cai
... trạng giải pháp tạo việc làm cho niên DTTS tỉnh Lào Cao, từ đề xuất số giải pháp tạo việc làm cho niên DTTS tỉnh Lào Cai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận giải pháp tạo việc ... lý luận giải pháp tạo việc làm cho niên DTTS - Thực trạng giải pháp tạo việc làm cho niên DTTS tỉnh Lào Cai - Một số giải pháp để tạo việc làm cho niên DTTS tỉnh Lào Cai 1.3 Đối tượng phạm vị ... trạng việc làm tạo việc làm cho lao động lứa tuổi niên DTTS tỉnh Lào Cai, sở đưa giải pháp tạo việc làm cho niên DTTS tỉnh Lào Cai * Không gian: Đề tài thực tỉnh Lào Cai * Thời gian: Nguồn số liệu...
 • 105
 • 890
 • 5

Vài nét về hiện tượng đi lễ của thanh niên Hà Nội

Vài nét về hiện tượng đi lễ của thanh niên Hà Nội
... t;ii tron/ĩ (trôi tượng nien nội với tỷ lê trmig bình HIỆN TƯỢNG ĐI LỀ CỦA THANH NIÊN: a Thực trạng tình hình lễ niên: Trong phồn c ố gắng tìm liiển mức độ phổ biến cua tượng lễ niên, đo lường ... vé thành quở lao dộng sáng tạo ông cha th ể qua Đ ây ỉà m ột thái độ nhàn văn không dơn thìiãn thái độ ĩôn giáo HĨỆN TƯỢNG ĐI LỄ CỦA THANH NIÊN HÀ N Ộ I: Khi nghiên cứu tượng lẻ cíia niên nội ... DẠI HỌC QUỐC (ỈIA IIÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHẢN VÃN * * * ‘ inh' I h ị Vân c h i Đ VÀI NÉT VÊ HIỆN TƯỢNG ĐI LỄ CỦA THANH NIÊN HÀ NỘI CHUYÊN N GÀN H X Ả H Ộ I H Ọ C...
 • 115
 • 144
 • 0

Các giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk

Các giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk
... luận đào tạo nghề cho niên dân tộc Chương 2: Thực trạng đào tạo nghề cho niên dân tộc địa bàn tỉnh Đăklăk Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho niên dân tộc địa bàn tỉnh Đăklăk ... sở lý luận ĐTN cho đối t ợng niên dân tộc mà từ làm rõ h n thực trạn ĐTN cho TNDT địa bàn tỉnh Đắk Lăk CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂKLĂK 2.1 KHÁI QUÁT ... THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂKLĂK 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo a Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề lĩnh vực kinh tế b Nhu cầu học nghề niên dân tộc Theo...
 • 26
 • 106
 • 1

Giáo dục đạo đức hồ chí minh cho thanh niên dân tộc thái ở huyện tương dương tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức hồ chí minh cho thanh niên dân tộc thái ở huyện tương dương tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay
... hiệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên dân tộc Thái huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO THANH NIÊN DÂN TỘC ... hiệu giáo 10 dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên Nghệ An nay, luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục Hồ Thị Thu Hà, 2010; Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá giai đoạn ... Cơ sở lý luận việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên dân tộc Chương Thực trạng công tác giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên dân tộc Thái huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Chương Phương hướng...
 • 100
 • 61
 • 0

Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc tại trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc tây nguyên

Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc tại trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc tây nguyên
... ñào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên dân tộc trường Cao ñẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên sao? Những nhân tố ảnh hưởng ñến ñào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên dân tộc trường Cao ... ñào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên dân tộc trường Cao ñẳng nghề niên dân tộc Tây Nguyên ðề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ñào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên dân tộc trường ... trường Cao ñẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên ? Làm ñể nâng cao hiệu ñào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên dân tộc trường Cao ñẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên ? Trường ðại học...
 • 181
 • 30
 • 0

Tập tục hôn nhân của một số dân tộc xuyên biên giới việt – trung

Tập tục hôn nhân của một số dân tộc xuyên biên giới việt – trung
... tộc nghiên cứu Chương 2: Tập tục hôn nhân truyền thống số dân tộc xuyên biên giới Việt Trung Chương 3: Biến đổi tập tục hôn nhân số dân tộc xuyên biên giới Việt Trung số kiến nghị 11 CHƢƠNG ... Đặc điểm số dân tộc xuyên biên giới Việt - Trung 37 1.2.3.1 Các dân tộc xuyên biên giới Việt Trung có quan hệ họ hàng ngôn ngữ 37 1.2.3.2 Các dân tộc xuyên biên giới Việt Trung có ... vấn đề chương 42 CHƢƠNG 2: TẬP TỤC HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 2.1 Tập tục hôn nhân tộc ngƣời Dao 2.1.1 Quan niệm hôn nhân Hôn nhân tạo nên mối quan hệ...
 • 120
 • 39
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục hành chính của ủy ban dân tộcbộ thủ tục hành chính của ủy ban dân tộcchính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu sốgiải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu sốđặc điểm kinh tế xã hội của cộng đồng dân tộc bru vân kiềusau khi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh các bạn hãy nêu lên suy nghĩ của mình về hòa bình độc lập dân tộc và trách nhiệm của thanh niên việt nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốctrach nhiem cua thanh nien trong viec giu gin ban sac dan toctrach nhiem cua thanh nien trong viec giu gin ban sac van hoa dan toctrach nhiem cua thanh nien voi viec giu gin ban sac dan tocnhật ký của thanh niên nghiêm túcthành viên của hội đồng dân tộcbai ca ngat nguong em co suy nghi gi ve cach song cua thanh nien trong xa hoi hien nay nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namnhật ký của thanh niên nghiêm túc 2013dàn ý về lối sống buông thả của thanh niêndàn bài lý tưởng sống của thanh niên ngày nayTUYỆT ĐỈNH LUYỆN đề THI THPT QUỐC GIA môn hóa học tập 2 p1Strategic management planing for domestic and global competition 14th john robinson chapter 12Nghiên cứu quy trình nước giải khát lên men từ nguyên liệu xoài tây (Mangifera india) được trồng tại Cam Lâm Khánh HòaNGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ DỨAAnimal quiz(usborne quiz cards)(các câu đố về động vật)Phương pháp tư vấn tại quầy thuốcKỸ NĂNG tìm tài LIỆULCA đánh giá vòng đời sản phẩmNhững nhà văn hóa xuất sắc thời lê sơNâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may việt nam trong bối cảnh tham gia hiệp định đối tác xuyên thái bình dươngCHIẾT XUẤT VÀ TINH CHẾ ALLICIN TỪ TỎI Ở VÙNG LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃIĐơn đề nghị miễn giảm học phí (Học viện kỹ thuật quân sự)Báo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBáo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNGBáo cáo truy xuất nguồn gốc XÂY DỰNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỨA XUẤT KHẨUASTM d 1238 01 for flow rateASTM D3835 for Intrinsic Viscosity from Melt IndexersSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Sơ Đồ Tư Duy Và Sơ Đồ Phân Tích Đi Lên Trong Tiết Học Ôn Tập, Gải Bài Tập Chứng Minh Hình Học 9Giáo Án Sinh Học 12 Nâng CaoNgay xuan long phung sum vay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập