Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng

Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng

 Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng
... - Đánh giá khả sinh trưởng lợn đực lợn giống Yorkshire giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - Đánh giá khả sinh trưởng lợn đực lợn giống Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - Khả sinh ... Yorkshire Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi Công ty cổ phần Đầu Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng 2.1 Mục đích đề tài Đánh giá khả sinh trưởng lợn Yorkshire Landrace giai đoạn từ lúc ... sinh trưởng chung giống lợn Yorkshire giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - Khả sinh trưởng chung giống lợn Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - So sánh khả tăng khối lượng hai giống...
 • 41
 • 1,263
 • 6

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng docx

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng docx
... - Đánh giá khả sinh trƣởng lợn đực lợn giống Yorkshire giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - Đánh giá khả sinh trƣởng lợn đực lợn giống Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi - Khả sinh ... giống lợn Yorkshire Landrace giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi Công ty cổ phần Đầu Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng 2.1 Mục đích đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng lợn Yorkshire Landrace giai ... 4.5 So sánh khả sinh trưởng hai giống lợn Yorkshire giống lợn Landrace giai đoạn sinh đến 60 ngày tuổi giai đoạn theo dõi từ sinh đến 60 ngày tuổi khả tăng khối lƣợng giống lợn Landrace...
 • 42
 • 241
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí vμ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng vụ phát triển đầu hải phòng

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí vμ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng vụ phát triển đầu tư hải phòng
... qu kinh doanh 91 kết luận Mai Thanh Tân- Lớp QT 902K Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng phát triển đầu t- Hải Phòng ... 35 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng phát triển đầu t- Hải Phòng Kinh doanh dch v thng mi v xut nhp khu Sn xut kinh doanh ... Lớp QT 902K Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng phát triển đầu t- Hải Phòng - Chi phớ qun lý doanh nghip: L ton b chi phớ cú...
 • 96
 • 197
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng SASSO x lương phượng được phối với trống SASSO

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và SASSO x lương phượng được phối với trống SASSO
... p lai Sasso ì Lng Ph ng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 35 Hình 4.1a G đẻ, tổ hợp lai trống Sasso x mái Lơng Phợng Hình 4.1b G đẻ tổ hợp lai Sasso x (Sasso x ... xu t c a hai t h p lai gi a mỏi Lng Ph ng v Sasso ì Lng Ph ng ủ c ph i v i tr ng Sasso 1.2 M c ủớch - ỏnh giỏ kh nng sinh s n gi a hai t h p lai Lng Ph ng v Sasso x Lng Ph ng ph i v i tr ng Sasso ... thng ph m g m lai (Sasso x Lng Ph ng) v lai (Sasso x (Sasso x Lng Ph ng)) 3.2 N i dung nghiờn c u 3.2.1 Kh nng sinh s n c a mỏi Lng Ph ng v Sasso x Lng Ph ng ủ c ph i v i tr ng Sasso - Tu i ủ Tu...
 • 78
 • 210
 • 1

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu sinhđánh giá khả năng chịu hạn của các giống lúa nương trồng tại huyện thuận châu sơn la

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý đánh giá khả năng chịu hạn của các giống lúa nương trồng tại huyện thuận châu  sơn la
... thành cảm ơn Phòng Nông nghiệp, phòng thống kê huyện Thuận Châu, Sơn La tạo điều kiện cung cấp số liệu địa bàn tốt để tiến hành đề tài Tôi xin cảm ơn bạn sinh viên K48 đại học Nông học, Khoa Nông ... nghiệm nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn giúp đỡ tất bạn bè, đồng nghiệp Cảm ơn vợ, ngời thân gia đình điểm tựa tinh thần vật chất cho năm tháng học tập hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Văn ... Bộ môn Sinh thực vật, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội tận tình giúp đỡ hớng dẫn việc định hớng đề tài nh suốt trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thày cô giáo Khoa...
 • 116
 • 509
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KINH TẾ TỶ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ IRR CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG NPV TRONG VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU CỦA DỰ ÁN CẢNG ppsx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KINH TẾ TỶ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ IRR VÀ CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG NPV TRONG VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN CẢNG ppsx
... sử dụng tiêu NPV làm sở đánh giá tính khả thi dự án cảng, người ta chọn phương án phân tích với NPV Đánh giá khả ứng dụng tiêu IRR NPV đề xuất phương pháp 4.1 Ứng dụng hệ số IRR phân tích hiệu ... tính NPV dự án người ta muốn biết mức sinh lợi vốn đầu thời gian hoạt động dự án Trên giới nhiều tiêu chí dùng để đánh giá hiệu đầu xây dựng cảng Để đánh giá tiêu chí áp dụng hiệu vào công ... thấy IRR = 23,86%, tức nhỏ r (r= 9%) → dự án đạt hiệu kinh tế cao hoàn toàn chấp nhận theo phương diện 4.3 Kết luận Qua việc vận dụng tiêu hệ số hoàn vốn nội IRR để phân tích hiệu kinh tế dự án khả...
 • 5
 • 523
 • 3

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng với trống mía trống chọi tại huyện lạng giang, bắc giang

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng với trống mía và trống chọi tại huyện lạng giang, bắc giang
... “ðánh giá kh s n xu t c a hai t h p lai gi a mái Lương Phư ng v i tr ng Mía tr ng Ch i t i huy n L ng Giang - B c Giang 1.2 M c ñích - ðánh giá kh sinh s n c a gà mái Lương Phư ng lai v i tr ng Mía ... nuôi s ng c a gà lai F1( Mía x Lương Phư ng) gà lai F1(♂Ch i x Lương Phư ng) 53 B ng 4.7 Sinh trư ng tích lũy c a t h p lai F1( Mía x Lương Phư ng) t h p lai F1(♂Ch i x Lương Phư ng) ... trư ng tích lũy c a t h p lai F1( Mía x Lương Phư ng) t h p lai F1(♂Ch i x Lương Phư ng) 55 Bi u ñ 4.6 Lư ng th c ăn thu nh n c a F1( Mía x Lương Phư ng) F1(♂Ch i x Lương Phư ng) 62 Trư...
 • 87
 • 55
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa gà mái lương phượng với trống hồ trống mía

Đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa gà mái lương phượng với trống hồ và trống mía
... xuất hai tổ hợp lai mái Lương Phượng với Trống Hồ Trống Mía 1.2 Mục tiêu ñề tài - ðánh giá khả sinh sản mái Lương Phượng hai công thức phối với trống Hồ trống Mía - ðánh giá khả sinh trưởng, ... Trên ñàn sinh sản - Xác ñịnh tuổi ñẻ mái Lương Phượng tổ hợp lai - Theo dõi, so sánh khả ñẻ trứng mái Lương Phượng tổ hợp lai - Tỷ lệ nuôi sống mái Lương Phượng - Theo dõi khả ấp nở ... 96,00% với trống 86,67% Trong công thức phối với trống Mía mái Lương Phượng cho tỷ lệ 97,20%, với trống 90,00% Như tỷ lệ chọn lọc cá thể mái Lương Phượng sinh sản trống Hồ, trống Mía giai...
 • 80
 • 20
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN
... tự với dung dịch chiết Moringa oleifera 40% Mẫu: nước thải trực tiếp từ chuồng nuôi lợn sau hầm biogas trại lợn Các dung dịch chiết 908 dùng để xác định khả kháng khuẩn nước chiết hạt Moringa oleifera ... Chất chiết hạt Moringa oleifera có tác dụng kháng khuẩn tốt với vi khuẩn hiếu khí yếm khí nước thải chuồng nuôi vi khuẩn hiếu khí nước sau hầm biogas - Phương pháp xử lí nước thải hạt Moringa oleifera ... Moringa oleifera Nồng độ dịch chiết (%) Số lượng vi khuẩn hiếu khí (CFU/ml) 20 9,06 × 10 40 8,11 × 10 ĐC 10,20 × 10 5 909 Đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết hạt Moringa oleifera Lam số vi khuẩn nước...
 • 6
 • 266
 • 3

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN " potx

BÁO CÁO
... tự với dung dịch chiết Moringa oleifera 40% Mẫu: nước thải trực tiếp từ chuồng nuôi lợn sau hầm biogas trại lợn Các dung dịch chiết 908 dùng để xác định khả kháng khuẩn nước chiết hạt Moringa oleifera ... Chất chiết hạt Moringa oleifera có tác dụng kháng khuẩn tốt với vi khuẩn hiếu khí yếm khí nước thải chuồng nuôi vi khuẩn hiếu khí nước sau hầm biogas - Phương pháp xử lí nước thải hạt Moringa oleifera ... Moringa oleifera Nồng độ dịch chiết (%) Số lượng vi khuẩn hiếu khí (CFU/ml) 20 9,06 × 10 40 8,11 × 10 ĐC 10,20 × 10 5 909 Đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết hạt Moringa oleifera Lam số vi khuẩn nước...
 • 6
 • 246
 • 1

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦAGIỐNG HUBBARD - CLASSIC BỐ MẸ THƯƠNG PHẨM NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ GIỐNG DABACO LẠC VỆ

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ GIỐNG HUBBARD - CLASSIC BỐ MẸ VÀ THƯƠNG PHẨM NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ GIỐNG DABACO LẠC VỆ
... con/mái - Hubbard - classic ñư c Công ty TNHH m t thành viên DABACO B c Ninh nh p b m 01 ngày tu i v nuôi năm 2009 t t p ñoàn Hubbard – Isa c a C ng hoà Pháp, s n xu t cung c p cho tr i ... ng th t Ross 308, Hurbard -Classic Công ty c ph n gi ng gia c m Lương M -Chương M - Hà N i nh p gi ng Hubbard – Flex Công ty c ph n giông Châu Thành – Nam ð nh (gà th vư n Kabir) Công ty ... Hubbard Classic, ti n hành ñ tài: ðánh giá kh s n xu t c a gi ng Hubbard Classic b m thương ph m nuôi t i Công ty TNHH m t thành viên DABACO L c V - Tiên Du - B c Ninh” 1.2 M c ñích c a ñ tài:...
 • 101
 • 291
 • 0

đánh giá khả năng chịu mặn của 29 giống lúa mùa triển vọng của đồng bằng sông cửu long

đánh giá khả năng chịu mặn của 29 giống lúa mùa triển vọng của đồng bằng sông cửu long
... điểm Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa muộn Lúa mùa muộn Lúa mùa muộn Lúa mùa muộn Lúa mùa sớm Lúa mùa muộn Lúa mùa muộn Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa mùa lỡ Lúa ... THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - - LÊ THỊ THANH THOẢNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 29 GIỐNG LÚA MÙA TRIỂN VỌNG CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... gia Đồng thời, góp phần làm đa dạng giống lúa chịu mặn vùng khó khăn Nên Đề tài Đánh giá khả chịu mặn 29 giống lúa mùa triển vọng đồng sông Cửu Long thực nhằm mục đích: Chọn giống lúa mùa có khả...
 • 74
 • 99
 • 0

đánh giá khả năng chịu mặn của 57 giống lúa mtl (miền tây lúa) của đại học cần thơ

đánh giá khả năng chịu mặn của 57 giống lúa mtl (miền tây lúa) của đại học cần thơ
... MTL4 41, MTL4 45, MTL4 48, MTL4 50, MTL4 55, MTL4 58, MTL4 60, MTL4 61, MTL4 66, MTL4 71 ,MTL4 74, MTL4 77, MTL4 80, MTL4 82, MTL4 91, MTL4 94, MTL4 95, MTL4 98, MTL5 00, MTL5 05, MTL5 06, MTL5 07, MTL5 08, MTL5 11, MTL4 27, ... MTL5 11, MTL5 25 MTL5 26 Chứng tỏ giống khả chịu mặn tốt + Qua đánh giá có 49 giống lúa (gồm MTL4 20, MTL4 21, MTL4 25, MTL4 27, MTL4 29, MTL4 30, MTL4 41, MTL4 42, MTL4 45, MTL4 48, MTL4 50, MTL4 51, MTL4 52, MTL4 54, ... MTL4 54, MTL4 55, MTL4 58, MTL4 60, MTL4 61, MTL4 66, MTL4 67, MTL4 69, MTL4 74, MTL4 77, MTL4 80, MTL4 82, MTL4 86, MTL4 90, MTL4 91, MTL4 94, MTL4 95, MTL5 00, MTL5 01, MTL5 03, MTL5 04, MTL5 05, MTL5 06, MTL5 07, MTL5 08,...
 • 89
 • 247
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của 2 giống dê sữa Saanen Alipine nhập từ Mỹ sau 3 thế hệ nuôi tại Trung tâm nghiên cứu dê thỏ Sơn Tây

Đánh giá khả năng sản xuất của 2 giống dê sữa Saanen Alipine nhập từ Mỹ sau 3 thế hệ nuôi tại Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
... 32 5 , 32 0 ,2 33 4 ,31 0 ,3 316,58,7 32 3 , 424 ,4 33 4,811 ,2 33 0,511,5 32 9 ,710,1 32 7 ,511 ,3 1 ,3- 1,6 32 2 ,716,7 32 8 ,711,4 31 1,915,6 30 7, 121 ,3 32 1 ,36 ,8 32 8 ,711,4 Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Trờn TG: 32 5 -39 0 ... 105 55 28 100 56 28 28 55 91 27 89 63 25 28 80 24 16 81 23 52 84 23 41 63 23 47 128 22 181 42 2095106 25 72 89 24 07 82 23 92 94 23 88 46 22 97 55 21 47 38 22 8097 21 1668 198754 25 87a 56 21 20b 61 1873b1 02 231 0a ... l PGTT n g c (%) 24 8,417,15 25 1 ,22 8,7 28 ,81, 92 28,51, 43 391 ,22 8,7 39 3,515,9 42, 82, 20 42, 31 ,61 72, 8 81,5 25 8, 926 ,4 26 5,018,9 26 ,22 ,8 25 ,91, 13 400 , 23 0,1 39 7, 122 ,1 39 , 73, 12 39 ,20 ,98 79,8 85,7 T...
 • 14
 • 179
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của cá rô phi đơn tính đường nghiệp ương từ giai đoạn cá hương lên cá giống

Đánh giá khả năng sản xuất của cá rô phi đơn tính đường nghiệp ương từ giai đoạn cá hương lên cá giống
...  Đánh giá khả sản xuất phi đơn tính Đƣờng Nghiệp ƣơng từ giai đoạn hƣơng lên giống  3 1.2.Mục đích nghiên cứu Thấy hiệu kinh tế ương phi đơn tính Đường Nghiệp từ hương lên ... giống Thấy suất giống phi đơn tính Đường Nghiệp Xác định tỷ lệ sống phát triển giai đoạn từ hương lên giống 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Bổ sung thêm thông tin kỹ thuật ương phi ... NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ LAN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐƢỜNG NGHIỆP ƢƠNG TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƢƠNG LÊN CÁ GIỐNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành...
 • 58
 • 33
 • 0

Xem thêm