THIẾT kế MA TRẬN đề THI học kỳ i lớp 10 16 17

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 10
... độ Câu 24 nhiệt hóa riêng nước 2, 3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2, 3 .108 J C 2, 3 .105 J D 2, 3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg ... cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá 00c A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J ĐÁP ÁN CÂU ĐA A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C ... ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 (...
 • 12
 • 128
 • 0

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 11
... 01688070999 -3- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương ... đề Trọng Cấp độ số 14 Chủ đề Từ trường Trọng số LT VD 14 16 Số lượng câu 3,5 ≈ Điểm 1,6 2, 25 ≈ 0,8 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng 1 ,25 ≈ 0,4 19 4,75 ≈ 2, 0 Chủ đề Từ trường 16 1,6 Chủ đề Cảm ứng từ 11 ... Nội dung Lí thuyết Chủ đề Từ trường Tổng số tiết Số tiết thực LT VD 4 ,2 4,8 Chủ đề Cảm ứng từ 2, 8 3 ,2 11 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng Chủ đề Mắt dụng cụ quang Tổng 1,4 2, 6 11 5,6 5,4 19 18 14 16 47...
 • 13
 • 68
 • 0

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015
... danh: ……… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I năm học : 2 014 – 2 015 Môn : Toán Lớp : 10 Dap an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 1, 2 Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 3,4,5 ý 1) Da p ... Câu ( 1, 0 điểm) Chứng minh đẳng thức véc tơ Câu ( 1, 0 điểm) Tìm tọa độ: Trung điểm; Trọng tâm; Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vecto; Tích vô hướng Đề thi học toán 10 Câu (1, 0 điểm) Tìm ... mon toan cau 3,4,5 ý 1) Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau y Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết cho điểm tối đa ———-Hết——– Nguồn đề thi, đáp án trường THPT Đường An – Hải Dương...
 • 5
 • 183
 • 1

Đề thi học kỳ I lớp 10 hệ chuyên

Đề thi học kỳ I lớp 10 hệ chuyên
... that I sometimes feel that I (25)… ….to move, but here in Bakewell there are only(26)……….companies I like this town What I like(27)……living here is that it is quiet Perhaps, I should say it was ... letter It was(21) …… from you Your new job sounds very interesting and you (22)………with it I am still with the same film that I joined five years ago when we(23) …… (24)……… I am happy there, I must ... quantities of food The culture of fish and shellfish is an ancient skill practiced in the past mainly by Oriental people Besides oil and gas, the sea may offer new sources of energy Experts believe...
 • 4
 • 262
 • 0

tuyển tập đề thi học kỳ I Lớp 10 - THPT Thái phiên

tuyển tập đề thi học kỳ I Lớp 10 - THPT Thái phiên
... Trang:7 Tuyển tập đề thi học kỳ lớp 10 BMN vuông K I - 10: Ôn tập số K I - 10: Ôn tập số B i1 : Cho (P): y = ax2 + bx + c B i1 : Cho f(x) = (x - 1)m + 5m2 g(x) = 2x + 9m a) Tìm (P) biết đỉnh (P) I ... 3x B i1 3: Gi i biện luận: a) x = m + 2x b) x = m 2x K I - 10: 2002 - 2003 TNH - 90' K I - 10: 2002 - 2003 LTK A8 90' B i1 : 1) Gi i biện luận phơng trình: 4a2x - 2a = x - 2) Gi i biện luận ... Ng i thực hiện: Vũ Văn Ninh Tuyển tập đề thi học kỳ lớp 10 i m A(2;6), B (-1 ; -3 ), C(5 ;-3 ) a) Gi i hệ v i m = b) Gi i biện luận hệ a) ABC c) Tìm m Z để hệ phơng trình có b)Tính chu vi diện...
 • 20
 • 332
 • 1

đề thi học kỳ I lớp 10

đề thi học kỳ I lớp 10
... đề thi thử môn toán - Lớp 10 ( Th i gian 90 phút ) - Đề lẻ Phần I : Trắc nghiệm ( i m ) Chọn phơng án câu sau: Câu1 : Tập xác định hàm số ... ; C(2;4) a, CMR : tam giác ABC vuông A.Từ tính góc tam giác ABC b, Tìm tập hợp i m I cho : IA IB = (Ghi chú: Học sinh lớp không chọn Toán làm Câu 5, Câu Phần Trắc nghiệm Câu 3.2.b Phần Tự luận) ... (1) có nghiệm phân biệt x1; x2 thoả mãn: x1= x2 Câu 3( i m ): Cho tam giác ABC có M trung i m BC, g i N i m nằm cạnh AC cho AC = 3AN 1, CMR: uuuu r r uuur uuuu MN = AB AC 2, Giả sử A(1;1)...
 • 2
 • 157
 • 0

Bài soạn de thi hoc ky I lop 10 co ban

Bài soạn de thi hoc ky I lop 10 co ban
... vuông A (0,5đ) (0,5đ) b) Tìm toạ độ tâm I bán kính R đường tròn ngo i tiếp tam giác ABC I trung i m BC nên I( R= 26 3 ; ) 2 c) Tìm toạ độ i m H hình chiếu vuông góc A BC (0,5đ) (0,5đ)   H∈ ... (0,5đ) b) Tìm toạ độ giao i m (P) v i đường thẳng y=3x-3 Pthđgđ x − 4x + = 3x − ⇔ x − x + = ⇔ x = 1, x = (0,25đ) toạ độ giao i m (1;0) v (6;15) (0,25đ) Câu 2:(2 i m) Gi i phương trình sau x+8 ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KH I 10 (2009-2 010) MÔN TOÁN Câu 1:(2 i m ) Cho hàm số y = x − x + a) Vẽ đồ thị (P) hàm số Đ ỉnh I( 2;-1) (0,5đ) i m đồ thị qua A(1;0) B(3 ;0)...
 • 5
 • 134
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_ANH

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_ANH
... đề 101 SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn Tiếng Anh - Kh i 10 Th i gian làm b i: 45 phút (Đề thi có 28 câu trắc nghiệm 06 câu viết) Maõ đề thi 103 I ... thí sinh : …………………………………… … Số báo danh : ………… Mã đề 101 SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn Tiếng Anh - Kh i 10 Th i gian làm b i: 45 phút (Đề thi có ... ký giám thị : ………………… Họ tên thí sinh : …………………………………… … Số báo danh : ………… Mã đề 101 SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn Tiếng Anh - Kh i 10 Th i gian...
 • 10
 • 153
 • 1

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_HÓA

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_HÓA
... - HẾT Trang 6 /10 - đề thi 132 SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ HÓA ĐỀ THI KỲ I NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN HÓA KH I 10 Th i gian làm b i: 45 phút Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: ... GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ HÓA ĐỀ THI KỲ I NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN HÓA KH I 10 Th i gian làm b i: 45 phút Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: CHÚ Ý : HỌC ... GD-ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ HÓA ĐỀ THI KỲ I NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN HÓA KH I 10 Th i gian làm b i: 45 phút Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: CHÚ Ý : HỌC...
 • 10
 • 120
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_SINH.DOC

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_SINH.DOC
... chết?(1 i m) “Hết mã Si002” Sở GD & ĐT Đồng Nai ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Trường THPT Đoàn Kết Môn Sinh học Lớp 10 đề: Si003 Th i gian 45 phút (không kể th i gian giao đề) ... HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Trường THPT Đoàn Kết Môn Sinh học Lớp 10 đề: Si004 Th i gian 45 phút (không kể th i gian giao đề) - I/ Phần trắc nghiệm (6 i m): HS ... bào vi khuẩn? A Màng sinh chất C Vỏ nhầy B Mạng lư i n i chất D Lông, roi II/ Phần tự luận (4 i m): Học sinh trả l i hai câu ho i sau vào giấy thi Câu 1: Trình bày cấu trúc và chức ti thể...
 • 8
 • 102
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_SƯ

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_SƯ
... Pla-tôn, Đê-mô-crít, A-ri-xtốt (Triết học) , Hi-pô-crát (Y học) , Hê-r - ốt, Tu-xi-đít (Sử học) , A-ri-xtác (Thi n văn học) - Văn học :0,75đ + Văn học viết phát triển cao, hình thành thể lo i văn ... văn học : tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi kịch, h i kịch + Một số tác phẩm nhà văn, nhà thơ tiếng : I- li-át - i- xê ; Xa-phơ "nàng thơ thứ mư i" , Et-xin, Xô-phốc-lơ, Ơ-ri-pít - Nghệ thuật kiến ... gia HẾT Sở GD – ĐT Đồng Nai Trường THPT Đoàn Kết ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 10 (Th i gian: 45 phút(không tính th i gian giao đề) Đề Câu 1(4 đ): Trình bày...
 • 6
 • 129
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_TOÁN

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_TOÁN
... hai Câu 4.(3Đ) B i tập tích số v i vectơ tích vô hướng hai vectơ Câu (1) B i tập tổng hợp kiến thức IV N I DUNG ĐỀ KIỂM TRA Sở GD & ĐT Đồng Nai Trường THPT Đoàn Kết KIỂM TRA HỌC KÌ NH 201 2- 2013 ... + m - 1), D(1 – m2; - mn) Tìm m, n để ABCD hình bình hành Hết - ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M TOÁN 10 HỌC KÌ NĂM HỌC 201 2- 2013 B i 2a Đề Txđ: D = R b) D= (- ∞ ; 2]\{ } a) D= [ − ; ] • • • i m Đề Đỉnh ... Đỉnh I( 2, 5), trục đ i xứng x = Bảng biến thi n; Bảng giá trị (BGT) −3 ; ] Txđ: D = R b) D= (- ∞ ; 2]\{ } a) D= [ • • • Đỉnh I( 2, -2 ), trục đ i xứng x = Bảng biến thi n; Bảng giá trị x 2b 3 x y -1 ...
 • 4
 • 81
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_VĂN

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_VĂN
... GD & ĐT Đồng Nai Trường THPT Đoàn Kết Đề kiểm tra học I Năm học 201 2- 2013 Môn: Ngữ Văn Kh i 10 Th i gian làm b i: 90 phút Mã đề: V1 I Mục tiêu đề kiểm tra - Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, ... 10 i m Sở GD & ĐT Đồng Nai Trường THPT Đoàn Kết Đề kiểm tra học I Năm học 201 2- 2013 Môn: Ngữ Văn Kh i 10 Th i gian làm b i: 90 phút Mã đề: V1 Đề b i: 1.Câu ( i m) a.Phân tích nhân tố giao tiếp ... làm rõ n i dung ca dao ( Hết) Sở GD & ĐT Đồng Nai Trường THPT Đoàn Kết Đề kiểm tra học I Năm học 201 2- 2013 Môn: Ngữ Văn Kh i 10 Th i gian làm b i: 90 phút Mã đề: V2 Đề b i: 1.Câu ( i m) a.Phân...
 • 7
 • 143
 • 0

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_VẬT LÝ

Đề thi Học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013_VẬT LÝ
... r i xuống đến độ cao 60m so v i mặt đất, vật đạt vận tốc ? VL102 – Trang ………………Hết……………… TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ VẬT LÝ - CN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: VẬT LÝ – KH I 10 Th i gian ... r i xuống đến độ cao 60m so v i mặt đất, vật đạt vận tốc bao nhiêu? ………………Hết……………… VL103 – Trang TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ VẬT LÝ - CN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: VẬT LÝ – KH I 10 ... Khi r i xuống đến độ cao 68,75m so v i mặt đất, vật đạt vận tốc bao nhiêu? VL102 – Trang ………………Hết……………… VL102 – Trang TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ VẬT LÝ - CN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013...
 • 13
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề thi học kỳ 2 sinh 10ma trận đề thi học kỳ lớp 6ma tran de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 12ma trận đề thi học kì 1 sinh 10ma tran de thi hoc ki 2 lop 1ma trận đề thi học kì 2 lớp 4đề thi học kỳ 1 lớp 10đề thi học kỳ 2 lớp 10đề thi học kỳ i lớp 6 môn lịch sửđề thi học kỳ 2 lớp 10 môn tiếng anhđề thi học kỳ 1 lớp 10 môn vật lýđề thi học kỳ 1 lớp 10 môn lýđề thi học kỳ 1 lớp 10 môn hóađề thi học kỳ i lớp 3 môn tiếng việtđề thi học kỳ 1 lớp 10 môn toánBộ đề thi giữa học kì 2 môn ngữ văn lớp 9Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016điều trị con timTAKAYASUĐồ án Thiết kế 2 phương án móng cho công trình: “KHU NHÀ Ở TÂN QUI ĐÔNG” Địa điểm: PHƯỜNG TÂN PHONGQUẬN 7TP. Hồ Chí MinhTiểu luận tìm hiểu về ván khuôn trượt ván khuôn leoĐề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINHĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Hồng Hải, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Yên Phượng, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2011 2012Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Thái Thuỵ Thái Bình năm học 2015 2016VIÊM PHỔI SƠ SINHĐề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 2017Luận văn Phương pháp nguyên lý cực trị GAUSS đối với các bài toán động lực học công trìnhĐồ án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020Phát triển năng lực tiếp cận cộng đồng cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tại các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Giới thiệu và lịch sử phát hiệnthực đơn nữ thiếu máu
Đăng ký
Đăng nhập